Wrocławskie Prezentacje Matematyczne

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-1
Autor: 
Ludmiła Polechońska
Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego
ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław
tel. / fax: 71 322 51 74
e-mail: sp93wroc@gmail.com
www.sp93wroclaw.xo.pl

współpraca:
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Terminy: 

zgłoszenia szkół - do 2 III 2015
eliminacje szkolne - do 20 IV 2015
finał - 12 V 2015

 

Celem konkursu "Tyle liczb w całym mieścieWrocławskie Prezentacje Matematyczne jest rozwijanie wśród uczniów klas V i VI SP zainteresowań matematyką oraz wiedzą o Wrocławiu, a organizatorem SP 93 z Wrocławia. Zawody mają atrakcyjną dla uczniów formę pracy zespołowej. Jednym z elementów konkursu jest przygotowanie prezentacji o Wrocławiu, która musi zawierać treści matematyczne. Uczniowie mogą opisywać wydarzenia, obiekty, postacie związane z naszym miastem z punktu widzenia historyka, ekologa, socjologa. Jednymi z ciekawszych problemów, którymi zajmowali się uczestnicy poprzednich edycji było ustalenie, ile sprzedanych biletów zaspakaja koszt dziennego utrzymania wrocławskiego ZOO oraz obliczanie wysokości drzew - pomników przyrody w Parku Leśnickim. Przygotowując prezentacje uczniowie odkrywają praktyczne zastosowania szkolnej wiedzy matematycznej. Konkurs wspiera twórcze myślenie i aktywne formy zdobywania wiedzę. W czasie finału czteroosobowe zespoły uczniów w pierwszej części rozwiązują trzy zadania matematyczne o treści związanej z Wrocławiem, a w drugiej przedstawiają prezentacje. Jury konkursu przyznaje punkty za rozwiązania zadań i za prezentację. O zajętym przez zespół miejscu decyduje suma punktów zdobytych w obu konkurencjach. Jury ocenia pomysł, zawartość merytoryczną z zakresu matematyki i wiedzy o Wrocławiu, sposób oraz poprawność językową prezentacji.
Organizatorzy zadbali o dobrą atmosferę zawodów przygotowując dla uczestników poczęstunek, ciekawe gry i zabawy.

 

Historia: 

Konkurs odbywa się od roku 2008.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI wrocławskich szkół podstawowych.
 • W celu zgłoszenia szkoły do zawodów należy przesłać dostępną na stronie konkursu kartę zgłoszenia na adres organizatora pocztą, faksem, pocztą LOTUS lub pozostawić w kancelarii Wydziału Edukacji.
 • Konkurs jest dwuetapowy: eliminacje szkolne i finał.
 • Szkoły we własnym zakresie wyłaniają czteroosobową drużynę do finału.
 • Finał konkursu odbywa się w siedzibie organizatora i składa się z 2 części.
 • W pierwszej części uczniowie rozwiązują w czasie 30 minut 3 zadania matematyczne tematycznie powiązane z Wrocławiem. Za każde zadanie zespół może otrzymać maksymalnie 5 pkt.
 • W drugiej części uczniowie w czasie 10 minut przedstawiają przygotowaną prezentację o Wrocławiu zawierającą treści matematyczne.  Prezentacja oceniana jest za:
  • wartość merytoryczną – 6 pkt za treści matematyczne, 6 pkt za wiedzę o Wrocławiu
  • atrakcyjność prezentacji (sposób, pomysłowość, poprawność językowa) –  8 pkt.
 • Najlepsze drużyny (o największej sumie zdobytych punktów z obu części) otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Komisję konkursową tworzą z przedstawiciele przybyłych nauczycieli oraz organizatorów.
 • Ogłoszenie wyników następuje w dniu konkursu.

   

Przykładowe zadania: 

1. Krasnoludek, idąc z prędkością 10 kroków krasnoludkowych na 5 sekund, przeszedł Most Grunwaldzki w ciągu 1000 sekund. Oblicz, ile metrów długości ma ten most, jeśli wiadomo, że krok krasnoludkowy ma długość 6,35 cm.

2. Najwyżej położony punkt we Wrocławiu znajduje się w Lesie Mokrzańskim na Maślicach. Jego wysokość jest liczbą trzycyfrową, mniejszą od 200 i podzielną przez 5. Cyfra jedności tej liczby jest taka sama jak cyfra dziesiątek. Najniżej położony punkt we Wrocławiu znajduje się na osiedlu Pracze Odrzańskie. Jego wysokość jest liczbą trzycyfrową, podzielną przez 3, przez 5 i przez 7. Obliczcie różnicę wysokości między tymi punktami.

3. W Lesie Rędzińskim znajduje się najgrubszy we Wrocławiu dąb szypułkowy o obwodzie pnia 734 cm. Jak wiadomo, we Wrocławiu mieszkają krasnoludki. Rozpiętość ramion każdego „krasnoludka - pana” wynosi 30 cm, „krasnoludka – pani” – 20 cm, a „krasnoludka – dziecka” – 14 cm. Ile „krasnoludków – panów”, „krasnoludków – pań”i „krasnoludków – dzieci” potrzeba do objęcia tego dębu? Czy Wasze rozwiązanie jest jedyne? Jeśli nie, podajcie jeszcze dwie inne możliwości.

4. Wysokość Iglicy na placu przed Halą Stulecia (wyrażona w metrach) jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i przez 3. Wysokość gmachu Hali stanowi 7/16 wysokości Iglicy. O ile metrów Iglica jest wyższa od Hali Stulecia?

 

Powrót na górę strony