Matematyka i Ekonomia dla GIM i VII SP (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-23
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w LO 6 we Wrocławiu
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław
tel. 71 798 68 80 wew. 103, fax: 71 796 45 60
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl
www.wcdn.wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław
tel/fax. 71 798 68 50
e-mail: sp37@o2.pl
http://www.sp37.info.pl

 

Partner:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
http://www.wsb.pl/wroclaw/

 

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

Uwaga: Konkurs zawieszony od roku szkolnego 2018/19 

zgłoszenia do 8 lutego 2018
I etap - 13 lutego 2018
II etap - 9 marca 2018
III etap – 27 kwietnia 2018
uroczyste zakończenie - 11 maja 2018

 

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród gimnazjalistów, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej. Partnerem edukacyjnym imprezy jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, a patronat nad nią objął Dyrektor Departamentu Edukacji. Od roku szkolnego 2012/13 rozgrywany jest podobny konkurs dla szkół podstawowych.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2006/2007 i cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. W latach 2009-2017 roku konkurs organizowany był we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu a od roku szkolnego 2017/2018 konkurs jest organizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Począwszy od drugiej edycji konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

 

Skrót regulaminu: 
  • Etap szkolny. Szkoły wyłaniają 3-osobowe zespoły, które reprezentują je w II etapie zawodów. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując testy wielokrotnego wyboru (40 zadań na 60 minut).
  • Etap I. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując testy wielokrotnego wyboru, testy uzupełnienia i testy krótkiej odpowiedzi (40 zadań na 60 minut). Wynik drużyny to suma punktów uzyskanych przez jej członków. Do III etapu jest kwalifikowanych 10 najlepszych drużyn. W przypadku remisów przeprowadza się dogrywkę.
  • Etap II. Składa się z trzech rund po 30 minut. Uczniowie pracują zespołowo, rozwiązując zadania otwarte, krzyżówki, rebusy, inscenizują scenki itp. Laureatami zostają trzy najlepsze drużyny. W razie remisu odbywa się dogrywka.

 

Przykładowe zadania: 

Etap I

1. Bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi:
A. 4 zł  B. 4,50 zł  C. 8 zł  D. 40 zł

2. Pan Wiśniewski postanowił kupić małe mieszkanie. W gazecie znalazł 4 oferty. Które z tych mieszkań jest najtańsze?
A. Mieszkanie jednopokojowe, 35 m2, jasna kuchnia, 2300 zł/m2 .
B. OKAZJA! Słoneczne, małe (36 m2) mieszkanie za jedyne 82 tys. zł.
C. Mieszkanie o powierzchni 32 m2, cena 2100 zł/m2 + 22% VAT.
D. Mieszkanie willowe 150 m2, jedynie 1800 zł/m2.

3. Księgarz obniżył o 10% planowaną początkowo cenę atlasu, a mimo to jego zysk wyniósł 8%. Jaki był planowany początkowo zysk ze sprzedaży tego atlasu?
A.30%  B. 12%  C. 18%  D. 20%

 

Etap II

Firma telekomunikacyjna TELEGADUŚ oferuje trzy rodzaje taryf.

1. Dla osób wykorzystujących miesięcznie mniej niż 100 impulsów najkorzystniejsza jest taryfa:
A. Alfa  B. Beta  C. Alfa i Beta  D. Gamma

2. Przy jakiej liczbie impulsów najkorzystniejsza jest taryfa Gamma?

3. Spośród skrótów: BID, BIN, NIP, NRB, PIN, PIT, SDR, SPA wybierz trzy i dopasuj do definicji.
a) Jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego. W polskim systemie numeracji rachunków składa się z 26 cyfr.
b) Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę.
c) Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty, zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty. W Polsce numer ten składa się najczęściej z 4 cyfr. 

 

Etap III

1. Puszki z groszkiem sprzedaje się w supermarkecie po 1,60 zł. Tygodniowo sprzedaje się 400 puszek. Kierownik szacuje, że każde 10 gr obniżki spowodowałyby dodatkową sprzedaż 100 puszek tygodniowo. Supermarket kupuje puszki od producenta płacąc 1 zł za puszkę. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, aby jego zysk był największy?
Zapisz wzór zależności zysku od wartości obniżki ceny puszki groszku.

2. W 2000 roku Ewa - mieszkanka Warszawy - była na wakacjach w Grecji. Noclegi i przelot opłaciła w biurze podróży. Potrzebowała  jeszcze kupić drachmy na wyżywienie i inne wydatki. Na zakup waluty Ewa przeznaczyła 1720 zł. W pobliskim kantorze Wisła drachm akurat nie było. Ewa postanowiła kupić marki albo dolary i wymienić je w Grecji w kantorze Adonis. Co powinna kupić, aby wymiana była dla niej korzystniejsza?

3. Wpłaciłeś 100 zł na konto, którego oprocentowanie jest równe 10% w stosunku rocznym. Jaka będzie realna wartość twoich pieniędzy po roku, jeżeli inflacja roczna jest równa 2%? Wynik zaokrąglij do 0,01. Jakie jest realne oprocentowanie w tym banku?

 

Powrót na górę strony