Lekcje obserwowane

Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-10
Temat: 

Lekcje obserwowane

Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

tel. 508 691 035

 

Termin: 

23 października 2023, godzina 16.00-17.15 

 

Czas trwania kursu: 

3 h

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar

tel. 508 691 079

e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

W siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

90 zł

Skrót programu: 

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących nauczycieli matematyki i innych zainteresowanych zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Nauczyciel początkujący w trakcie odbywania przygotowania do wykonywania zawodu ma obowiązek przeprowadzenia co najmniej dwóch lekcji obserwowanych. Pierwsze z nich mają charakter mniej formalny i mają pomóc nauczycielowi w doskonaleniu praktycznej pracy z uczniami. Ostatnia lekcja obserwowana ma duży wpływ na dalsze losy awansu zawodowego nauczyciela. Przeprowadzana jest w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzi m. in. ekspert z listy MEiN. Od uzyskanej opinii zależy to, czy nauczyciel początkujący będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Tematyka szkolenia:

  • Rodzaje i cele obserwacji. 
  • Kto prowadzi obserwację? 
  • Przygotowanie się do obserwacji. 
  • Przebieg obserwacji. 
  • Rozmowa po obserwacji. 
  • Przykłady arkuszy obserwacyjnych.

 

Powrót na górę strony