czerwiec 2011

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-12

Zad. 1. W jaki sposób można się przekonać, ile liter "a" zawiera tekst Konstytucji RP bez spisu treści?

Zad. 2. Ciąg Tribonacciego definiuje się tak, że każdy element poza pierwszymi trzema jest sumą trzech poprzednich. Ile liczb 66-cyfrowych jest w ciągu Tribonacciego rozpoczynającym się liczbami 1, 2, 3?

Zad. 3. Poniżej platońska konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie zrealizowana za pomocą oprogramowania GeoGebra. Zobacz, które elementy z rysunku można ruszyć myszką i co się wtedy dzieje. Skonstruuj GeoGebrą rzut na płaszczyznę szkieletu graniastosłupa pięciokątnego. Eksportuj konstrukcję (opcja pod ikoną z przawego, górnego rogu) i prześlij otrzymany plik .ggb jako załącznik do e-maila.

 
Wyniki: 

Za rozwiązania zadań czerwcowych komplet punktów (czyli 3) przyznaliśmy tylko Darii Bumażnik, natomiast po 2 pkt - Krystynie Lisiowskiej, Tomaszowi Skalskiemu i Wojciechowi Tomiczkowi.

W tegorocznej Lidze Kalkulatorowo-Komputerowej wzięło udział 29 osób. Najlepsze wyniki uzyskali (w nawiasie podajemy liczby punktów na 27 możliwych):

I m. - Krystyna Lisiowska, redaktor z Warszawy (25 pkt),
II m. - Daria Bumażnik, uczennica Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze (21 pkt),
III m. - Wojciech Tomiczek z Lipowej (20,5 pkt),
IV m. - Tomasz Skalski, uczeń III LO z Wrocławia (18,5 pkt),
V m. - Adam Balawender, uczeń ZSO w Strzegomiu (13,5 pkt).

Serdecznie gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej "Konstytucja RP" dość łatwo znaleźć jej aktualną treść ("tekst jednolity"). Można ją skopiować do edytora tekstu, a następnie opcją "Wyszukaj", "Znajdź" lub "Zamień" (wszystkie 'a' na cokolwiek) ustalić odpowiedź na ligowe pytanie. Uwaga: wcześniej należy w razie potrzeby usunąć spis treści czy nagłówki i stopki stron itp. (np. korzystając z możliwości zamienienia każdego wystąpienia tekstu "Kancelaria Sejmu" na nic).

Zad. 2. W arkuszu kalkulacyjnym w komórki A1, A2, A3 można wpisać liczby 1, 2 i 3, a w A4 formułę "=A1+A2+A3". Jeśli skopiuje się ją poniżej do wiersza co najmniej 251, to dzięki notacji wykładniczej widać, że 66-cyfrowe są tylko wyrazy ciągu z komórek A247, 248, 249 i 250.

Zad. 3. Po wykreśleniu pięciokąta stanowiącego jedną z podstaw prowadzimy odcinek stanowiący jedną z krawędzi bocznych, a następnie np. proste zawierające pozostałe krawędzie boczne i na każdej z nich odkładamy w odpowiednią stronę (konstruując cztery razy ten sam okrąg) długość tych krawędzi. Otrzymujemy zatem wierzchołki drugiej podstawy, które wystarczy potem w odpowiedniej kolejności połączyć.

 

Powrót na górę strony