kwiecień 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2019-04-17

Zad. 1. Pewna kobieta miała troje dzieci, a połowa z nich to byli chłopcy. Jak to możliwe?

Zad.2.  Na tablicy nauczyciel zapisał 2016 znaków „+” oraz 2017 znaków „–”. Następnie uczniowie zaczęli je zmazywać (każdy po 2 sztuki) według następujących reguł: jeśli uczeń zmazał 2 jednakowe znaki, zastępował je znakiem „+”, a jeśli 2 różne znaki, zastępował je znakiem „–”. Znaki zmazywano dopóty, dopóki na tablicy nie pozostał jeden symbol. Jaki to był symbol? Uzasadnij odpowiedź.

Zad. 3. Na osiedlu stoi 25 bloków ustawionych w kwadrat 5×5. Na dachu każdego bloku jest napisana jego wysokość w piętrach (od 1 do 5). Wysokości bloków w każdym rzędzie i w każdej kolumnie są różne. Cyfry poza diagramem oznaczają, ile bloków widać w danym rzędzie lub kolumnie, jeśli patrzymy od strony danej cyfry w kierunku wskazanym przez strzałkę. Oczywiście każdy blok zasłania wszystkie niższe stojące za nim. Wpisz w kratki właściwe wysokości bloków. Podaj rozwiązanie wierszami.

 

 

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Miała samych chłopców.

Zad. 2. Procedura zmazywania zachowuje parzystość liczby minusów. Ponieważ na początku było ich nieparzyście wiele i to się nie zmienia, na końcu musi pozostać znak „– ”.

Zad. 3. Rozwiązanie przedstawia diagram.

 

Powrót na górę strony