październik 2011

Data ostatniej modyfikacji:
2011-11-15

Zad. 1. Znajdź wszystkie pary liczb całkowitych x i y, dla których x3y3=2011.

Zad. 2. Znajdź wyrażenie arytmetyczne o możliwie najmniejszej liczbie znaków (zliczamy wszystkie użyte znaki działań, cyfry, litery i nawiasy), które nie zawiera cyfr 0, 1 ani 2 i wpisane w google daje wartość 2011.

Zad. 3. Gdyby wszyscy obecnie żyjący ziemianie od początku istnienia Wszechświata nieprzerwanie zapisywali dziesiętnie liczbę 22011 w tempie 10 cyfr na sekundę, to jaką część pracy mieliby już mniej więcej za sobą?

 

Wyniki: 

Po 3 pkt wywalczyli: Adam Balawender, Krystyna Lisiowska, Andrzej Piasecki, Tomasz Skalski, Wojciech Tomiczek i Piotr Wróbel.
2,5 pkt przyznaliśmy Darii Bumażnik.

Wszystkim gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Sześciany liczb naturalnych rosną tak szybko, że kolejne już przy 30 różnią się o więcej niż 2011, wystarczy więc sprawdzić, które z wartości x=3√(2011+y3) dla całkowitych y od -30 do 30 są liczbami całkowitymi. Można to łatwo zrobić w arkuszu kalkulacyjnym, generując np. w kolumnie A liczby -30, -29, ..., 30 (np. przez wpisanie -30 w A1, -29 w A2, zaznaczenie tych dwóch komórek i przeciągnięcie myszą prawego dolnego rogu zaznaczonego obszaru do wiersza 61), wpisując w B1 formułę "=(2011+A1^3)^(1/3)" i kopiując ją do komórek B2, B3, ..., B61. Żadna wartość z kolumny B nie jest liczbą całkowitą, więc zadane równanie nie ma rozwiązania w liczbach całkowitych.

Zad. 2. Większość Ligowiczów znalazła działania o 7-znakowych zapisach i część z nich nawet się powtarzała. Były to: 53*38-3; 4^5+987; 669*3+4; 336*6-5; 334*6+7; 36*56-5; 673*3-8; 7!*,4-5.

Zad. 3. Wpisując np. w witrynie WolframAlpha.com działanie 2^2011, przekonamy się, że jest to ok. 2·10605, czyli liczba 606-cyfrowa, więc jej zapis przy podanych warunkach zająłby jednej osobie niewiele ponad minutę, a tym bardziej zrobiłaby to już dawno współpracująca ludzkość.

 

Powrót na górę strony