Zajęcia w Centrum Edukacyjnym WPT

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-11
Autor recenzji: 
Jolanta Lazar
nauczycielka matematyki w GM 9 Wrocław
Adres: 

Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
tel. 71 7985800, fax: 71 780 40 34
e-mail: wpt@technologpark.pl
http://www.technologpark.pl

Fundacja Pro Mathematica
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
tel. 71 7985603,
fax: 71 7804034
e-mail: kontakt@promath.pl
http://www.promath.pl
facebook

 

Miejsce warsztatów:
Centrum Edukacyjne
Wrocławskiego Parku Technologicznego
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
budynek Delta, wejście A
wskazówki dojazdu

Rezerwacja zajęć:
tel. 71 798 56 03 lub 781 871 603

 

Ceny biletów: 

30 zł za 60 minut za ucznia

 

 

Wrocławski Park Technologiczny od 2000 roku wspiera przedsiębiorców z różnych branż. Został utworzony przez gminę Wrocław w partnerstwie z uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym. Celem WPT jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu oraz stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Park zajmuje kompleks siedmiu nowoczesnych budynków na Muchoborze, w których mieści się ponad 160 firm. Mają oni dostęp do 10 laboratoriów i prototypowni wyposażonych w najwyższej jakości urządzenia. Mogą z nich korzystać także firmy zewnętrzne. WPT zajmuje się także doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jedną z jego inicjatyw jest Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który został stworzony dla studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni. Ma umożliwić kreatywnym, ambitnym i posiadającym innowacyjne pomysły przedstawicielom środowiska akademickiego założenia własnej firmy przez stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno-technicznych, aby po okresie 'inkubacji' mogły już samodzielnie funkcjonować na rynku.

Wrocławski Park Technologiczny wspiera również edukację dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości. W tym celu w 2011 roku powołana została Fundacja Pro Mathematica. Jej celem jest podnoszenie poziomu nauczania matematyki i nauk ścisłych na wszystkich etapach edukacji przez:

 • zapewnienie nauczycielom dostępu do środków dydaktycznych, które pomogą im w przygotowaniu programów nauczania, konspektów lekcji i sprawdzania postępów nauczania,
 • krzewienie nowoczesnych celów i treści nauczania matematyki, metod nauczania i technik uczenia się,
 • prowadzenie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Fundacja prowadzi Centrum Edukacyjne WPT, które przez zabawy i wykonywanie doświadczeń wprowadza uczniów w świat nauk ścisłych i przyrodniczych. Liczne pomoce naukowe, dobrze wyposażone laboratorium oraz autorski program zajęć sprawiają, że dzieci i młodzież chętnie biorą udział w zajęciach.

Warsztaty adresowane są do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Forma zajęć dostosowywana jest do wieku, tak aby każdemu dziecku stworzyć jak najlepsze warunki do aktywnego wykorzystania swojego potencjału intelektualnego. Dzięki szerokiej tematyce (obejmującej m. in. robotykę, kriogenikę, optykę, fizykę, chemię, przyrodę, anatomię, ekologię, zasady zdrowego żywienia, matematykę, przedsiębiorczość, genetykę i design) warsztaty w CE WPT mogą stanowić atrakcyjną formę rozszerzenia i uzupełnienia zajęć szkolnych z różnych przedmiotów.

Z oferty zajęć mogą korzystać placówki edukacyjno-oświatowe, kolonie, a także osoby prywatne (np. w ramach zajęć popołudniowych i weekendowych z cyklu Kolorowa chemia lub Klub Małego Naukowca. Fundacja służy też pomocą w organizowaniu eventów naukowych i kreatywnych dla najmłodszych np. na zamówienia zakładów pracy lub rodziców.

Warsztaty prowadzone przez Fundację są odpłatne, poza imprezami finansowanymi przez gminę Wrocław w ramach projektów Szkoła w Mieście lub Edukacja przedsiębiorczości oraz zajęć odbywających się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki lub Nocy Laboratoriów.

 

Poniżej opisujemy przykładowe warsztaty w Centrum. Ich pełną ofertę można znaleźć tutaj.

 • Robotyka (przedszkole, SP, GM)
  Przedszkolaki dowiadują się, czy robot w środku wygląda tak samo jak człowiek, z czego jest zbudowany i jak działa. Wcielają się w inżynierów, odnajdują różne części robota i składają je w całość. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów poznają aktualne i przyszłe obszary pracy robotów, dowiadują się, jakie są najważniejsze problemy współczesnej robotyki, oglądają konstrukcje zachęcające do rozpoczęcia przygody z robotyką oraz budują własnego robota.
 • Kriogenika (SP, GM)
  Uczniowie przeprowadzają eksperymenty przy użyciu ciekłego azotu, obserwują, co dzieje się z różnymi substancjami, gdy schłodzimy je do minus 200 stopni Celsjusza, badają, jaki wpływ mają niskie temperatury na zdrowie i samopoczucie człowieka.
 • Genetyka (SP, GM)
  Uczniowie dowiadują się czym są geny, kod DNA, na czym polegają modyfikacje genetyczne i co to jest GMO. W laboratorium izolują DNA pomidora.
 • Matematyka (SP)
  Warsztaty konstrukcyjne dotyczą figur płaskich i przestrzennych. Pokazują, do czego geometria jest potrzebna architektom. Zajęcia z arytmetyki wykorzystują sytuacje z życia codziennego, w których potrzebne są ułamki.
 • Chemia (przedszkole, SP, GM)
  Przedszkolaki dowiadują się, jak wygląda sprzęt laboratoryjny wykorzystywany przez uczonych, sprawdzają, dlaczego kwas z zasadą się nie lubią i jaki kolor ma w rzeczywistości czerwona kapusta. Uczniowie szkół podstawowych także poznają podstawowy sprzęt laboratoryjny, dowiadują się, jakie są podstawowe rodzaje substancji chemicznych i badają efekty ich łączenia. Gimnazjaliści dowiadują się, czym różnią się kwasy od zasad i co to jest odczyn pH, badają odczyny pH różnych produktów oraz sprawdzają efekty łączenia kwasów z zasadami.
 • Analiza biochemiczna (GM)
  Uczniowie poznają przebieg procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych. Wykryją obecność witamin i enzymów w różnych produktach.
 • Akademia żywienia (przedszkole, SP, GM)
  Zajęcia propagują zasady zdrowego, racjonalnego i smacznego odżywiania. Kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe. Przedszkolaki badają bombę witaminową zawartą w sałatce owocowej lub zakładają fabrykę zdrowych napojów. Uczniowie klas I-III SP mogą ponadto zająć się następującymi tematami: Ryż, kasza, makaron, chleb, rogal i bułeczka - źródło siły dziecka, Do wąchania bukiet kwiatów, do zjedzenia bukiet warzyw, Białe mleko – białe zęby, żółty ser – mocne kości, nabiał w naszej diecie gości, Od święta słodki deser nie zaszkodzi - czy słodycze są zdrowe, Śniadanie jest najważniejsze. Z kolei dla uczniów klas 4-6 SP oraz gimnazjalistów przeznaczone są tematy: Diety alternatywne – skutki ich stosowania w okresie dojrzewania, Dlaczego mówimy „nie” napojom energetycznym, Kulinarne podróże po Europie, Smaki Azji, Dieta a postępy w nauce, Uczymy się czytać etykiety produktów.
 • Przedsiębiorczość (SP, GM, szkoły ponadgimnazjalne)
  Uczniowie szkół podstawowych poznają zasady powstawania i funkcjonowania firmy, dowiadują się, dlaczego potrzeba jest bardzo istotnym elementem sukcesu firmy i jak przedsiębiorstwa mogą odpowiadać na potrzeby konsumentów. Na tej podstawie tworzą własne firmy i produkty. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozwijają podczas warsztatów postaw i umiejętności przedsiębiorcze oraz poszerzają wiedzę o możliwościach, jakie początkującym firmom daje ulokowanie się na terenie inkubatorów. Trwające 3,5 godziny zajęcia są podzielone na bloki tematyczne: Przedsiębiorca (wprowadzenie w tematykę własnego biznesu, mocnych i słabych stron samozatrudnienia), Inkubacja (przedstawienie instytucji inkubatora przedsiębiorczości, prezentacja korzyści wynikających z prowadzenia w nim własnej działalności gospodarczej) i Design Thinking (proces tworzenia produktów i usług odpowiadających na potrzeby klientów).

 

Powrót na górę strony