Szkoła Matematyki Poglądowej (LXVII)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-05-28

temat: Na początku było pytanie

termin:
zgłoszenia do 30 VI 2024
konferencja 23-26 VIII 2024

miejsce: Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet w Siedlcach

zasięg: ogólnopolski

 

organizator:
Ośrodek Kultury Matematycznej
Uniwersytet w Siedlcach
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel. 25 6431110
e-mail: okm@uph.edu.pl

strona domowa SMP

 

współorganizatorzy:

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

Wydział  Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

osoby do kontaktu:

Agnieszka Prusińska
UPH Siedlce
e-mail: okm@uph.edu.pl
tel. 25 643 11 10

Łukasz Błaszczyk
Wydział MiNI PW
e-mail: L.Blaszczyk@mini.pw.edu.pl

 

opłata: 950 zł

 

Są to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej wśród aktualnych i przyszłych pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni kształcących nauczycieli, wykładowców kolegiów nauczycielskich oraz nauczycieli matematyki. Podczas wykładów prezentowana jest matematyka żywa, pozbawiona nadmiaru formalizmów, w sposób przystępny dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Każda ze szkół ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz wybitni specjaliści z dziedzin pozamatematycznych.

Szkoły składają się z 45-minutowych, żywo prowadzonych wykładów (6 dziennie) i wieczornych warsztatów. Są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Matematyka poglądowa to matematyka prezentowana obrazowo, poprzez odwoływanie się do intuicji, wyobraźni i zdrowego rozsądku, jeżeli trzeba, to z pominięciem ścisłych definicji i szczegółów technicznych. Dopuszczalne jest nawet (chociaż jest to kontrowersyjne) poświęcenie precyzji dla lepszego przedstawienia idei. Idealny wykład poglądowy powinien być wygłoszony w sposób umożliwiający jego zrozumienie przez zainteresowanego dziedzinami ścisłymi ucznia starszych klas liceum. Wykład mniej doskonały powinien być dostępny dla odbiorcy o wiedzy studenta po pierwszym roku matematyki lub kierunków pokrewnych. Zawsze jednak prezentowane treści powinny być interesujące także dla zawodowych matematyków.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół ma miejsce konkurs na Wzorowego Słuchacza oraz głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego plebiscytu zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inauguracyjny.

 

skrócony program:

  • referat medalisty Filca z poprzedniej edycji Szkoły - Oskar Skibski - Jak wymieniać się nerkami i innymi
    przedmiotami
  • Jarosław Grytczuk - O przyjaźni, rozwadze i szczęściu w teorii grafów
  • Marek Kordos - Na pytanie: dwie czy trzy? odpowiedź brzmi: cztery, czyli jedna
  • Andrzej Komisarski - Jak zmierzyć pole powierzchni?

Odbędzie się też sesja plakatowa, matematyczna gra terenowa, wieczór zagadek i konkurs na Wzorowego Słuchacza.

Szczegółowy program i abstrakty wystąpień są tutaj.

 

historia:
W latach 1989-2012 Szkoły odbywały się 2 razy w roku (w ostatni weekend stycznia i sierpnia) i trwały 6 dni. W latach 2013-2015 odbywały się raz w roku i były 4-dniowe. Od 54 edycji powrócił pierwotny terminarz. Każdej Szkole towarzyszył kolejny numer czasopisma "Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie". Począwszy od 52. edycji towarzyszy im nowe nowe czasopismo - "Matematyka Poglądowa". 

Dotychczas odbyły się następujące Szkoły:

0. Powołanie OKM - Siedlce, zima 1987
1. Mozaika - Siedlce, lato 1988
2. Probabilistyka - Zawady, zima 1989
3. Ciągłość w matematyce - Siedlce, lato 1989
4. Geometria - innym - Zawady, zima 1990
5. Teoria liczb - Siedlce, lato 1990
6. Najprostsze tematy - Zawady, zima 1991
7. Izomorfizm - Siedlce, lato 1991
8. Przełomy w matematyce - Miętne, zima 1992
9. Anomalie wymiarowe - Miętne, lato 1992
10. Co i jak mówimy studentom - Miętne, zima 1993
11. Najważniejsze pojęcia - Miętne, lato 1993
12. Symetrie - Miętne, zima 1994
13. Drogi i manowce - Miętne, lato 1994
14. Aproksymacje - Miętne, zima 1995
15. Matematyczne wytrychy - Siedlce, lato 1995
16. Maksima i minima - Miętne, zima 1996
17. Matematyczne perełki - Siedlce, lato 1996
18. Dyskretne metody matematyki - Grzegorzewice, zima 1997
19. Ważne przykłady - Siedlce, lato 1997
20. Kultura matematyczna-teoria i zbiór zadań - Grzegorzewice, zima 1998
21. Zdarzyło się w XX wieku - Siedlce, lato 1998
22. Efektownie i efektywnie - Grzegorzewice, zima 1999
23. Linearyzacja - Siedlce, lato 1999
24. Skąd to się wzięło - Grzegorzewice, zima 2000
25. Elementarne, ale niebanalne - Grzegorzewice, lato 2000
26. Twierdzenia z pogranicza - Grzegorzewice, zima 2001
27. Matematyka w informatyce i vice versa - Grzegorzewice, lato 2001
28. Pomysły - Grzegorzewice, zima 2002
29. Przestrzeń - Grzegorzewice, lato 2002
30. Osobliwości - Grzegorzewice, zima 2003
31. Wybrane dzieła klasyków - Grzegorzewice, lato 2003
32. Konstrukcje - Grzegorzewice, zima 2004
33. Metody klasyczne i współczesne - Grzegorzewice, lato 2004
34. NIE w matematyce i okolicach - Grzegorzewice, zima 2005
35. Porządek - Grzegorzewice, lato 2005
36. Pomysł czy rachunek? - Grzegorzewice, zima 2006
37. Algebraiczne mocarstwo - Grzegorzewice, lato 2006
38. Nieskończoność - Grzegorzewice, zima 2007
39. Domniemanie-hipoteza-twierdzenie - Grzegorzewice, lato 2007
40. Matematyczne obrazki - Grzegorzewice, zima 2008
41. Konkret i abstrakcja - Grzegorzewice, lato 2008
42. Dowody i kontrprzykłady - Grzegorzewice, zima 2009
43. Wbrew intuicji - Grzegorzewice, lato 2009
44. Do czego to się przydaje? - Sulejów, zima 2010
45. Co mi się podoba? - Jachranka, lato 2010
46. Podejście niestandardowe - Miedzeszyn, zima 2011
47. Ekstrema - Nadarzyn, lato 2011
48. Skojarzenia i analogie - Otwock, zima 2012
49. Wyjątki - Nadarzyn, lato 2012
50. (Nie)zależność - Nadarzyn, zima 2013
51. Modele - Nadarzyn, lato 2013
52. Matematyka a sztuki różne - Białobrzegi,  lato 2014
53. Co to jest...? - Kraków, jesień 2015
54. Kolorowa matematyka - Jachranka, lato 2016
55. Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem - Wola Ducka, zima 2017
56. Matematyzacja - Wola Ducka, lato 2017
57. Nie uwierzę, póki nie zobaczę - Wola Ducka, zima 2018
58. Analogie - Wola Ducka, lato 2018
59. Matematyka i komputery - Wola Ducka, zima 2019
60. Błędy, iluzje, oszustwa - Wola Ducka, lato 2019
61. Matematyczne zmiany - Wola Ducka, zima 2020
61+ε. Wyjątki i szczególne przypadki - internet, zima 2021
61+2ε. Ograniczenia - internet, lato 2021
64. Problemy otwarte i hipotezy - internet, zima 2022
65. Uogólnienia - Siedlce, lato 2022
66. Podobieństwa i różnice - Siedlce, lato 2023
67. Na początku było puytanie - Siedlce, lato 2024

 

Powrót na górę strony