Small Grants "English Teaching 2016-2017"

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Instytucja obsługująca: 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica 
tel. 89 625 22 26, e-mail: nida@nida.pl
http://www.nida.ecms.pl

strona domowa projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony programu wraz z załącznikami.

 

Program English Teaching został uruchomiony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 roku. Od tej pory co roku ogłaszany jest konkurs grantowy dla szkół, organizacji pozarządowych i instytucji niekomercyjnych na dofinansowanie realizacji projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Realizatorzy najlepszych projektów mogą potem uczestniczyć w zamkniętym konkursie grantowym Follow Me, ubiegając się o dotacje w wysokości 20 tys. zł na kontynuację działań. Publikują wtedy opisy swoich projektów, które mogą stanowić inspirację dla innych.

 

Termin składania wniosków: 

Nabór uczestników następuje w cyklu dwuletnim. Najbliższy nabór do ścieżki ETAs planowany jest na okres listopad 2017 - styczeń 2018 

ogłoszenie o naborze do ETAS - grudzień 2015
składanie listów intencyjnych online do 31 stycznia 2016
składanie wniosków grantowych do 15 lipca 2016
realizacja projektów od 1 września 2016 do 15 grudnia 2017

Wysokość dotacji:

 • 10.000 zł dla okresu realizacji 01.09.2016 – 30.06.2017
 • 12.000 zł dla okresu realizacji 01.09.2016 – 31.08.2017
 • 16.000 zł dla okresu realizacji 01.09.2016 – 15.12.2017
 • wymagany jest wkład własny w wysokości 5% wnioskowanej dotacji

 

Skierowane do: 
szkoły
organizacje pozarządowe
Skrót regulaminu: 

Projekt skierowany jest do nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych i lokalnych liderów posiadających kompetencje do nauczania języka angielskiego, np. pedagogów, native speakerów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w środowiskach wiejskich. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.

Aby móc starać się o grant należy wcześniej zakwalifikować się do ścieżki English Teaching Activities programu Small Grant ET składając list intencyjny. List oceniany jest pod względem formalnym i merytorycznym a informacje zawarte w nim owinny pozwalać na ukazanie:

 • sylwetki nauczyciela/lokalnego lidera
 • potrzeby osoby aplikującej w zakresie szkolenia i doskonalenia oraz warunki pracy.
 • pomysłu na projekt wyrastającego z pasji nauczyciela/lokalnego lidera.
 • czytelnych i przekonujących motywacji do realizacji projektu,
 • pomysłu na projekt zgodnego z celami, obszarami tematycznymi i kryteriami konkursu,
 • umiejętności, zainteresowań i doświadczeń nauczyciela/lokalnego lidera przydatnych w realizacji projektu.
 • konkretnej grupy adresatów projektu i dobrze rozpoznanych potrzeb uczestników projektu.

Za każde kryterium merytoryczne można otrzymać od 1 do 10 punktów.
Nauczyciele i liderzy zakwalifikowani do programu uczestniczą w szkoleniach metodycznych mających na celu przekazanie wiedzy i umiejętności ukierunkowanej na skuteczne nauczanie języka angielskiego i wspieranie dzieci i młodzieży w ich ogólnospołecznym rozwoju oraz szkoleniach aktywizująco-integracyjnych z zakresu pisania projektów. Osoby, które po tych szkoleniach zdecydują się na ubieganie o grant otrzymują pomoc w jego przygotowaniu irealizacji.

 • O dotację mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 • Dotacja może być przyznana na inicjatywy, które mają innowacyjny charakter i umożliwiają aktywny kontakt dzieci z żywym językiem, odbywają się poza regularnymi zajęciami szkolnymi, umożliwiają nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych (w tym metod aktywizujących i wykorzystujących programy komputerowe i Internet).
 • Preferowane są projekty pozyskujące lokalnych partnerów (w tym wolontariat studencki), oparte na współpracy między szkołami i nauczycielami w gminie lub w gminach sąsiedzkich oraz ze szkołami partnerskimi w Polsce i za granicą, organizujące wydarzenia dla całych szkół i środowisk lokalnych.

 

Powrót na górę strony