Olimpiada Matematyczna (LXXV)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-07-22
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

krajowy: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Instytut Matematyki PAN
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, pok. 115
e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej
e-mail: om@mimuw.edu.pl

regionalny: Wrocławski Komitet Okręgowy OM
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

strona domowa Olimpiady

 

Terminy: 

 

Jest to najstarsza w Polsce i najbardziej prestiżowa olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych zdolnościach matematycznych. Uczniowie gimnazjów dopuszczani są do udziału w zawodach na ogólnych zasadach, bez taryfy ulgowej i zdarza się, że odnoszą znaczne sukcesy.

Dla uczniów z gimnazjów organizowana jest Olimpiada Matematyczna Juniorów (d. Gimnazjalistów).

Charakter zadań ewoluował przez ponad półwieczną tradycję Olimpiady. Można je znaleźć w systematycznie wydawanych zbiorach zadań olimpijskich. Poziom trudności zadań jest bardzo wysoki. Mają one formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Wszelkie luki logiczne i niejasności w rozumowaniu powodują obniżenie oceny. Zadanie może również polegać na udowodnieniu podanego twierdzenia.

Finaliści Olimpiady mają zapewnione oceny celujące z matematyki na koniec roku, na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) oraz miejsce na wielu uczelniach wyższych (również na wydziałach niezwiązanych z matematyką) z pominięciem procedury rekrutacyjnej (w tym także opłaty rekrutacyjnej). Najlepsi spośród laureatów Olimpiady biorą udział jako reprezentacja Polski w:

 • Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej,
 • Austriacko-Polskich Zawodach Matematycznych (zawieszone od 2007 roku),
 • Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich,
 • Czesko-Polsko-Słowackich zawodach matematycznych.

Komitet Olimpiady organizuje co rok dwutygodniowy obóz naukowy w Zwardoniu, będący formą przygotowania kadry do zawodów międzynarodowych.

 

Historia: 

Jest to najstarsza olimpiada przedmiotowa w Polsce. Jej pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i pod jego auspicjami organizowana była do 2008 roku. Przeciętnie do zawodów przystępuje ok. 1200 uczniów, z tego ok. 1/3 przechodzi do II etapu, ok. 1/4 zawodników z etapu okręgowego wchodzi do finału, a kilkunastu zostaje laureatami.

Rekordy

 • w latach 1973-1977 w I etapie uczestniczyło 3-5 tys. osób
 • największą liczbę finalistów (172) miała LXXII OM w roku 2020/2021 (finał rozegrano w trybie rozproszonym ze względu na pandemię koronawirusa)
 • najmniejszą liczbę finalistów miała XXI OM w 1968/1969 (mimo niezmiennej liczby startujących)

Od 1959 roku organizowana jest Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna. Jest to najstarsza z istniejących dziś dwunastu międzynarodowych olimpiad naukowych. Jej piąta edycja w 1963 roku odbyła się we Wrocławiu. Opracowanie statystyczne dotyczące wszystkich edycji międzynarodowych znajduje się tutaj

Najbardziej utytułowanym olimpijczykiem świata jest Teodor von Burg z Serbii, który uzyskał czterokrotnie złoty medal, a wcześniej srebrny i brązowy. Druga jest Lisa Sauermann z Niemiec, która zdobyła cztery razy złoty medal i raz srebrny. Najbardziej utytułowanym Polakiem na olimpiadzie międzynarodowej jest Przemysław Mazur z Krakowa, który zdobył 3 złote medale.

 

Wrocławianie na MOM:

Oto dane dotyczące wszystkich uczestników Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (a także innych zawodów międzynarodowych) pochodzących z Wrocławia, studiujących lub pracujących w naszym mieście.

 • Wiktoria Bazan (XIV LO Warszawa, kółko OM IM UWr) - 2024 ACPS - wyróżnienie, 2025 EGMO
 • Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr) - 2024 srebro
 • Wojciech Domin (III LO) - 2023 MEMO wyróżnienie, I m. drużynowo
 • Bartłomiej Bychawski (ALO PWr) - 2021 MEMO złoto (III wynik), I m. drużynowo
 • Bartosz Chomiński (XIV LO) - 2020 Baltic Way III m. drużynowo
 • Antoni Buraczewski (III LO) - 2020 MEMO złoto (I wynik), 2021 MOM srebro, Mistrzostwa Rumunii w Matematyce złoto, 2022 MOM brąz, 2023 MOM - rezerwowy 
 • Iwo Pilecki-Silva (III LO) - 2019 MEMO srebro, 2020 MOM - rezerwowy
 • Radosław Girul (XXIV LO) - 2018 Baltic Way
 • Łukasz Orski (GA PWr) 2018 MEMO złoto, (LA PWr) 2019 Mistrzostwa Rumunii w Matematyce brąz, Baltic Way, 2020 MOM złoto, 2021 MOM srebro, Mistrzostwa Rumunii w Matematyce złoto
 • Jakub Kamiński (III LO) - 2017 MEMO srebro
 • Barbara Zięba (III LO) - 2017 EGMO srebro
 • Maciej Dulęba (XIV LO, student ISIM UWr) - 2011 srebro, 2012 srebro
 • Karol Konaszyński (XIV LO, student IM UWr) - 2009 brąz
 • Nadbor Drozd (XIV LO, doktorant IM UW) - 2005 brąz
 • Kamil Duszenko (XIV LO, student i pracownik IM UWr, zm. 2014) - 2003, 2004 złoto
 • Mateusz Kwaśnicki (III LO, student i pracownik IM PWr) - 2000 wyróżnienie
 • Tomasz Elsner (XIV LO, dyrektor dydaktyczny IM UWr) - 1997 wyróżnienie
 • Bartłomiej Dyda (XIV LO, student i pracownik IM PWr) - 1996 srebro
 • Krzysztof Krupiński (I LO JG, student i pracownik IM UWr) - 1994 brąz
 • Michał Śliwiński (III LO, student II PWr, doktorant IM UWr, obecnie nauczyciel III LO i pracownik IM UWr) - 1994 wyróżnienie
 • Grzegorz Łabędzki (XIV LO, student i pracownik IM UWr, zginął tragicznie w 1998 roku) - 1987 brąz, 1988 wyróżnienie
 • Jacek Zienkiewicz (XIV LO, student i pracownik IM UWr) - 1986
 • Tadeusz Pezda (III LO, student i pracownik IM UWr) - 1985 brąz, 1986 brąz
 • Adam Sikora (XIV LO, student i pracownik IM UWr, obecnie w Australii) - 1983
 • Jerzy Marcinkowski (XIV LO, były dyrektor II UWr) - 1983 brąz
 • Cezary Juszczak (XIV LO) - 1982 brąz, 1983 brąz
 • Jacek Świątkowski (XIV LO, były dyrektor ds. naukowych IM UWr) - 1982 brąz
 • Tomasz Hrycak (XIV LO) - 1981 złoto, 1982 srebro, 1983 brąz
 • Izabela Łaba (studentka IM UWr, obecnie w USA) - 1981
 • Jarosław Wróblewski (XIV LO, były dyrektor ds. dydaktyki IM UWr) - 1978, 1979, 1980 brąz, 1981 złoto
 • Ludomir Newelski (XIV LO, były dyrektor IM UWr) - 1978, 1979 brąz
 • Andrzej Huczyński (XIV LO) - 1976 brąz
 • Janusz Pawlikowski (I LO Bydgoszcz, student i pracownik IM UWr) - 1976 brąz
 • Marek Lewkowicz (IV LO Gliwice, student i pracownik IM UWr, obecnie pracownik IM PWr) - 1974
 • Hanna Garyga (III LO, studentka i pracownik IM UWr, obecnie nauczyciel III LO) - 1972
 • Marek Zakrzewski (I LO Łódź, obecnie wykładowca WM PWr) -1970 brąz
 • Jerzy Garyga (III LO) - 1969

Wrocławianie w finałach OM:

Poniżej zestawiliśmy sukcesy odniesione przez uczniów ze szkół wrocławskich (lub inne osoby związane w późniejszym czasie z naszym miastem) w finałach OM. 

 • I (49/50) - wyróżnieni: Zbigniew Plak, Leopold Frydrych, Antoni Nikodem
 • II (50/51) - wyróżnienie: Janusz Charatonik (V LO), laureat: Adam Skopec (I LO)
 • V (53/54) - wyróżnienie: Adam Dziewoński (III LO)
 • VI (54/55) - laureat: Szloma Feder (VII LO) 
 • X (58/59) - finalista: Zbigniew Oziewicz (I LO Inowrocław, późniejszy fizyk na UWr)
 • XIV (62/63) - finalistka: Hanna Barańska (III LO)
 • XVI (64/65) - finaliści: Jerzy Kisielewicz (XI LO), Marek Wilhelm (III LO), Bogusław Hajduk z Kędzierzyna-Koźla (późniejszy student IM UWr, pracownik IM PAN Wrocław oraz UWr), laureat I stopnia: Andrzej Zarach z Kościerzyny, późniejszy student IM UWr i pracownik PWr.
 • XVII (65/66) - finalista: Karol Filipowicz (V LO)
 • XVIII (66/67) - finalista: Włodzimierz Sypkin (I LO), laureat: Augustyn Kałuża (I LO Zamość, późniejszy nauczyciel w XIV i III LO oraz 13 GIM we Wrocławiu, zm. 2017)
 • XX (68/69) - finalista: Konstanty Skandalis (I LO), Marek Zakrzewski (I LO Łódź, obecnie wykładowca WM PWr), laureat: Jerzy Garyga (III LO)
 • XXI (69/70) - finalista: Janusz Weryński (EZN), laureat: Marek Zakrzewski (I LO Łódź, obecnie wykładowca WM PWr),
 • XXII (70/71) - finaliści: Jan Brzuchowski, Andrzej Kisielewicz (III LO, później pracownicy IM UWr), laureat: Marek Zakrzewski (I LO Łódź, obecnie wykładowca WM PWr),
 • XXIII (71/72) - finalista: Jan Brzuchowski, wyróżnienie: Andrzej Kisielewicz, laureatka: Hanna Garyga (III LO, później pracownica IM UWr i nauczycielka matematyki w III LO, zm. 2020),
 • XXIV (72/73) - finaliści: Arkadiusz Dobrowolski, Włodzimierz Ferdek, Krzysztof Pilch (III LO); szkoła zajęła II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXV (73/74) - finaliści: Włodzimierz Charatonik, Andrzej Huczyński, Krzysztof Pilch (III LO), laureaci: Włodzimierz Ferdek, Hanna Garyga (III LO); szkoła zajęła II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów; laureatem był też Marek Lewkowicz (IV LO Gliwice) - późniejszy student i pracownik IM UWr, obecny pracownik IM PWr
 • XXVI (74/75) - finaliści: Włodzimierz Charatonik, Andrzej Huczyński (obecnie informatyk w Niemczech), Adam Morawiec, Ryszard Szwarc (III LO), Jacek Biegański, Iwona Trybuła (IX LO), wyróżnienie: Mirosław Kutyłowski (III LO); III LO zajęło II miejsce, a miasto Wrocław III miejsce w kraju pod względem liczby finalistów; laureatem był Janusz Pawlikowski (I LO Bydgoszcz), a wyróżnienie otrzymał Wojciech Mydlarczyk (LO Bolesławiec) - późniejsi studenci i pracownicy IM UWr, Wojciech Mydlarczyk pracuje obecnie w IM PWr
 • XXVII (75/76) - finaliści: Włodzimierz Charatonik, Łukasz Fudali, Dariusz Lustig (III LO), wyróżnienie: Mirosław Kutyłowski, laureat II stopnia: Andrzej Huczyński (III LO); szkoła zajęła II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów, podobnie miasto Wrocław; laureatem III stopnia został Janusz Pawlikowski (I LO Bydgoszcz) - późniejszy student i pracownik IM UWr
 • XXVIII (76/77) - finaliści: Piotr Bajorski, Janusz Charatonik Jr, Michał Deutschman, Marek Gorzelańczyk, Andrzej Sielicki, Jerzy Sikora, wyróżnienie: Ewa Klonowska - obecnie Damek (III LO), laureat II stopnia: Ludomir Newelski (XIV LO); III LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXIX (77/78) - finaliści: Jerzy Szymański, Bogusław Turko, laureaci III stopnia: Andrzej Sielicki, Jarosław Wróblewski - jedyny pierwszoklasista w finale (III LO), laureat II stopnia: Ludomir Newelski (XIV LO); III LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXX (78/79) - finaliści: Marek Ćwikłowski, Janusz Góra, Bogusław Turko (III LO), Piotr Ponikowski (XIV LO), wyróżnieni: Tomasz Hrycak (SP 109, jedyny uczestnik z kl. VIII), Paweł Skudlarski (III LO), laureaci II stopnia: Ludomir Newelski,  Jarosław Wróblewski (XIV LO); III LO zajęło III miejsce, a XIV LO IV miejsce w kraju pod względem liczby finalistów, miasto Wrocław - II miejsce; wyróżnienie zdobył Bogusław Merdas (LO Bolesławiec) - późniejszy pracownik PWr i nauczyciel w GIM 13
 • XXXI (79/80) - finaliści: Andrzej Misztal, Piotr Suszyński (III LO), Ryszard Malinowski, Włodzimierz Rohleder (XIV LO), wyróżnienie: Piotr Ponikowski, laureat IV stopnia: Tomasz Hrycak, laureat I stopnia: Jarosław Wróblewski (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXXII (80/81) - finaliści: Jacek Iłów, Zbigniew Koza, Piotr Mikrut, Paweł Skudlarski, Jacek Walkowicz (III LO), Jacek Dziubański, Cezary Juszczak, Jerzy Marcinkowski (XIV LO, dyrektor II UWr), laureat I stopnia: Tomasz Hrycak (XIV LO), laureat II stopnia: Jarosław Wróblewski (XIV LO), laureat V stopnia: Andrzej Misztal (III LO), wyróżnienie: Jacek Świątkowski (XIV LO); III i XIV LO oraz miasto Wrocław zajęły II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXXIII (81/82) - finaliści: Marcin Kotulski, Władysław Lorek, Piotr Mikrut, Wojciech Szatan (III LO), Jacek Dziubański, Wojciech Hann, Rafał Jarodzki, Piotr Karasek, Adam Sikora (XIV LO), wyróżnieni: Zbigniew Koza (III LO), Jerzy Marcinkowski (XIV LO), laureat IV stopnia: Waldemar Hebisch, laureat II stopnia: Tomasz Hrycak, laureaci I stopnia: Cezary Juszczak, Jacek Świątkowski (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław znalazły się na I miejscu w kraju pod względem liczby finalistów; finalistą był także Krzysztof Jakubczak (LO Kudowa-Zdrój), student fizyki i informatyki na UWr, nauczyciel w V LO, bard opozycji solidarnościowej,działacz NZS i duszpasterstw akademickich Maciejówka i Dominik, późniejszy radny Wrocławia i dyrektor OKiS
 • XXXIV (82/83) - finaliści: Zbigniew Koza, Wojciech Szatan (III LO), Grzegorz Stachowiak (XIV LO), wyróżnienie: Piotr Mikrut (III LO), laureaci II stopnia: Jerzy Marcinkowski, Adam Sikora, laureaci I stopnia: Cezary Juszczak, Tomasz Hrycak (XIV LO); XIV LO zajęło II, a III LO - III miejsce w kraju pod względem liczby finalistów, miasto Wrocław zajęło II miejsce; finalistką była też Przemysława Kanarek (IV LO Toruń) - późniejsza studentka i pracownik II UWr
 • XXXV (83/84) - finaliści: Mariusz Grządziel, Tadeusz Pezda, Krzysztof Zygan (III LO), Jacek Zienkiewicz (XIV LO), wyróżnienie: Krzysztof Grzegorek, laureat: Marcin Kotulski (III LO); III LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXXVI (84/85) - finaliści: Sławomir Borkowski, Paweł Keller, Andrzej Łukaszewski, Robert Mitraszewski, Andrzej Pyka, Szymon Więsław (XIV LO), laureaci III stopnia: Tadeusz Pezda, Krzysztof Zygan (III LO), Jacek Zienkiewicz (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław znalazły się na II miejscu w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXXVII (85/86) - finaliści: Arkadiusz Goetz, Przemysław Malewicz (III LO), Grzegorz Łabędzki, Andrzej Łukaszewicz, Robert Mitraszewski, Andrzej Pyka, Tomasz Rejman, Wojciech Wąs, Szymon Więsław (XIV LO), laureat III stopnia: Krzysztof Zygan (III LO), Krzysztof Bogdan (późniejszy pracownik WM PWr), laureat II stopnia: Jacek Zienkiewicz (XIV LO), laureat I stopnia: Tadeusz Pezda (III LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów, III LO zajęło IV miejsce
 • XXXVIII (86/87) - finaliści: Mariusz Buś (III LO), Andrzej Bury, Grzegorz Kondrat, Maciej Szata, Tomasz Walkowiak (XIV LO), laureat III stopnia: Andrzej Żuk (III LO), laureat I stopnia: Grzegorz Łabędzki (XIV LO);  XIV LO zajęło III miejsce, a miasto Wrocław II miejsce w kraju pod względem liczby finalistów
 • XXXIX (87/88) - finaliści: Wojciech Peisert (III LO), Tomasz Surmacz (V LO), Artur Makowski, Wioletta Maron, Stanisław Postawka, Maciej Szata, Mariusz Wojtasik, Wojciech Żuk (XIV LO), laureat IV stopnia: Arkadiusz Goetz (III LO), laureaci II stopnia: Andrzej Żuk (III LO), Grzegorz Łabędzki (XIV LO, zm. 1998); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce pod względem liczby finalistów, III LO zajęło IV miejsce
 • XL (88/89) - finaliści: Mariusz Buś, Krzysztof Dębicki, Arkadiusz Goetz (III LO), Paweł Arnikowski, Jan Dymara, Tadeusz Kulczycki, Wioletta Maron, Jarosław Rybak, Maciej Szata, Jarosław Werhun, Mariusz Wojtasik (XIV LO), wyróżnieni: Tomasz Banaś, Paweł Machnikowski (XIV LO), laureat IV stopnia: Andrzej Żuk (III LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce pod względem liczby finalistów, III LO zajęło V miejsce
 • XLI (89/90) - finaliści: Paweł Arnikowski, Tomasz Banaś, Paweł Machnikowski (XIV LO), laureat III stopnia: Jan Dymara, Tadeusz Kulczycki (XIV LO); XIV LO zajęło II, a miasto Wrocław - IV miejsce pod względem liczby finalistów; laureatem II stopnia został Przemysław Gadziński (LO Środa Śląska) - późniejszy student i doktorant IM UWr, zginął tragicznie w Tatrach w 2002 roku
 • XLII (90/91) - finaliści: Rafał Różański, Krzysztof Walkowiak, Juliusz Zajda, wyróżnienie: Piotr Śniady, laureaci IV stopnia: Jan Dymara, Tadeusz Kulczycki, laureatka II stopnia: Katarzyna Kożuch (XIV LO); XIV LO zajęło II, a miasto Wrocław - III miejsce pod względem liczby finalistów; laureatem II stopnia został Przemysław Gadziński (LO Środa Śląska) - późniejszy student i doktorant IM UWr, zginął tragicznie w Tatrach w 2002 roku
 • XLIII (91/92) - finaliści: Grzegorz Kołaczek, Zbigniew Łukasiak, wyróżnieni: Światosław Gal, Jakub Kałużny, Katarzyna Kożuch, Krzysztof Walkowiak, laureat III stopnia: Piotr Śniady, laureat II stopnia Jan Dymara (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce pod względem liczby finalistów; laureatem II stopnia został Przemysław Gadziński (LO Środa Śląska) - późniejszy student i doktorant IM UWr, zginął tragicznie w Tatrach w 2002 roku
 • XLIV (92/93) - finaliści: Mariusz Grech (III LO), Andrzej Antosz, Rafał Bogacz, Łukasz Drobiński, Piotr Jakubowski (XIV LO), wyróżnienie: Katarzyna Kożuch, laureaci IV stopnia: Światosław Gal, Piotr Śniady (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce pod względem liczby finalistów; wyróżnienie zdobył Krzysztof Krupiński (I LO JG) - późniejszy student i pracownik IM UWr
 • XLV (93/94) - finaliści: Andrzej Antosz, Światosław Gal, Sławomir Jakubowski, Tomasz Jakubowski, Łukasz Jankowski, Marek Łabuzek, Michał Rubaszek, Karol Tokarczyk (XIV LO), laureaci: Piotr Śniady (XIV LO, obecnie IM UWr), Michał Śliwiński (III LO, obecnie nauczyciel w III LO i pracownik IM UWr), Krzysztof Krupiński (I LO JG, późniejszy student i pracownik IM UWr); XIV LO zajęło I miejsce, a miasto Wrocław II pod względem liczby finalistów,
 • XLVI (94/95) - finaliści: Andrzej Domaradzki (III LO), Bartłomiej Dyda, Szymon Żeberski (XIV LO), wyróżnieni: Radosław Ceszkiel, Światosław Gal, laureat: Karol Tokarczyk (XIV LO); XIV LO zajęło III miejsce, a miasto Wrocław IV pod względem liczby finalistów, laureatem został też Krzysztof Krupiński (I LO JG) - późniejszy student i pracownik IM UWr
 • XLVII (95/96) - finaliści: Marcin Petrykowski (III LO), Tomasz Jakubowski, Piotr Lipiński, Wojciech Rutkowski, Maciej Wilgosz, wyróżnienie: Michał Rubaszek, laureaci: Bartłomiej Dyda, Tomasz Elsner (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce pod względem liczby finalistów
 • XLVIII (96/97) - finaliści: Katarzyna Drzazga (III LO), Tomasz Jakubowski (XIV LO), Jakub Zwierz (SP 54, kl. VIII), wyróżnienie: Michał Rubaszek (XIV LO), laureat III stopnia: Marcin Bieńkowski (XIV LO), laureaci II stopnia: Tomasz Elsner (XIV LO), Marcin Petrykowski (III LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce pod względem liczby finalistów
 • XLXIX (97/98) - finaliści: Jan Frankowski, Łukasz Kaiser, Jakub Zwierz (XIV LO), wyróżnienie: Katarzyna Drzazga (III LO), Jakub Gismatullin (XIV LO), laureat III stopnia: Tomasz Elsner (XIV LO); XIV LO zajęło III, a miasto Wrocław IV miejsce pod względem liczby finalistów, finalistą był też Przemysław Klusik (LO Lubań) późniejszy student IM PWr, doktorant i pracownik IM UWr
 • L (98/99) - finaliści: Mateusz Kwaśnicki (III LO), Jan Frankowski, Łukasz Kaiser, Jakub Zwierz (XIV LO), laureaci III stopnia: Jakub Gismatullin, Artur Jeż, Piotr Sadowski (XIV LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły III miejsce pod względem liczby finalistów
 • LI (99/00) - finaliści: Sławomir Duszyński, Jakub Łopuszański (III LO), Aleksandra Kwiatkowska, Bartosz Tarnowski (XIV LO), wyróżnieni: Lech Stawikowski (SP 84 kl. VIII), Jakub Zwierz (XIV LO), laureaci III stopnia: Artur Jeż, Jakub Gismatullin (XIV LO), Marcin Sabok (XV LO), laureat I stopnia: Mateusz Kwaśnicki (III LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce pod względem liczby finalistów
 • LII (00/01) - finaliści: Jakub Łopuszański, Lech Stawikowski (III LO), Jan Czajkowski, Krzysztof Frankiewicz, Michał Kordy, Andrzej Kośnikowski, Wojciech Samotij, Monika Weber (XIV LO), wyróżnienie: Aleksandra Kwiatkowska, Tomasz Wawrzyniak (XIV LO), laureat III stopnia: Jakub Jeż (XIV LO), laureaci II stopnia: Artur Jeż (XIV LO), Mateusz Kwaśnicki (III LO); XIV LO i miasto Wrocław zajęły II miejsce pod względem liczby finalistów
 • LIII (01/02) - finaliści: Jan Ferdek, Jakub Łopuszański (III LO), Krzysztof Frankiewicz, Paweł Laskoś, Tomasz Wawrzyniak (XIV LO), wyróżnienia: Paweł Gawrychowski, Andrzej Kośnikowski, Aleksandra Kwiatkowska (XIV LO), Dominika Pawlik (GIM 13), laureaci III stopnia: Kamil Duszenko, Wojciech Samotij (XIV LO), Lech Stawikowski (III LO); miasto Wrocław zajęło III, a XIV LO - IV miejsce pod względem liczby finalistów
 • LIV (02/03) - finaliści: Juliusz Skowron, Michał Staśkiewicz (III LO), Michał Bartoszkiewicz, Aleksandra Kwiatkowska, Joanna Sobczyk, Tomasz Spodenkiewicz (XIV LO), wyróżnieni: Stefan Łapicki, Kacper Zając (III LO), laureaci III stopnia: Jan Czajkowski (XIV LO), Lech Stawikowski (III LO), laureat I stopnia: Kamil Duszenko (XIV LO); miasto Wrocław zajęło III, a XIV LO - IV miejsce pod względem liczby finalistów
 • LV (03/04) - finaliści: Stefan Łapicki, Dominika Pawlik (III LO), Kacper Zając (XII LO), Nadbor Drozd, Paweł Laskoś (XIV LO), laureat III stopnia: Lech Stawikowski (III LO), laureat I stopnia: Kamil Duszenko (XIV LO, zm. 2014); Wrocław zajął IV miejsce pod względem liczby finalistów
 • LVI (04/05) - finaliści: Agata Barecka, Jakub Caban, Dominika Pawlik, Tomasz Poręba, Kamila Szumilak (III LO), Michał Chrzanowski (IX LO), Kacper Zając (XII LO), Piotr Minakowski, Dominik Skulimowski (XIV LO), wyróżnienie: Stefan Łapicki (III LO), laureat III stopnia: Michał Marcinkowski (III LO), laureat II stopnia: Nadbor Drozd (XIV LO)
 • LVII (05/06) - finaliści: Piotr Caban, Michał Marcinkowski (III LO), Daniel Błaszkiewicz, Jakub Caban, Jan Dobrowolski, Grzegorz Jagiella, Przemysław Jurewicz, Bartosz Langowski (XIV LO), Karol Konaszyński (GIM 49), wyróżnienie: Tomasz Szarek (III LO), Wojciech Zaremba (XIV LO)
 • LVIII (06/07) - finaliści: Dominik Rastawicki (III LO), Jakub Caban, Przemysław Jurewicz, Miłosz Krupski, Witold Świątkowski, Paweł Totoń (XIV LO), Maciej Dulęba (GIM 49), wyróżnienie: Karol Konaszyński (XIV LO), laureat III stopnia: Jakub Osękowski (III LO)
 • LXIX (07/08) - finaliści: Jan Jakubik, Andrzej Moskal, Dorota Moskal, Tomasz Zórawik (III LO), Hygin Delimat, Miłosz Krupski, Mateusz Kubica, Anna Piekarska, Piotr Sobczyk, Jakub Tarnawski (XIV LO), laureaci IV stopnia: Maciej Dulęba (GIM 49), Karol Konaszyński (XIV LO)
 • LX (08/09) - finaliści: Adam Kunysz (XII LO), Łukasz Chrzanowski, Bartosz Głowinkowski, Piotr Markowski, Krzysztof Nowicki, Jakub Rohleder (XIV LO), Maciej Dulęba (GIM 49), laureatka III stopnia: Anna Piekarska, laureat II stopnia: Karol Konaszyński (XIV LO)
 • LXI (09/10) - finaliści: Mariusz Olszewski (III LO), Łukasz Chrzanowski, Jan Marcinkowski, Piotr Markowski, Maciej Marówka, Michalina Sieradzka, Adrian Siewiera (XIV LO), wyróżnienie: Anna Piekarska, laureat III stopnia: Maciej Dulęba (XIV LO)
 • LXII (10/11) - finaliści: Michał Łowicki, Jacek Moszkowski, Michalina Pacholska, Paweł Popławski (III LO), Arkadiusz Bebel, Bartłomiej Dudek, Kamil Flaga, Mateusz Gołębiewski, Agnieszka Hejna, Kajetan Ożarowski (XIV LO), wyróżnieni: Aleksander Antasik, Edyta Kania (III LO), Michalina Sieradzka (XIV LO), laureat III stopnia: Grzegorz Głuch (III LO), laureat I stopnia: Maciej Dulęba (XIV LO) 
 • LXIII (11/12) - finaliści: Aleksander Antasik, Jakub Bieńczyk, Jacek Moszkowski, Paweł Popławski, Radosław Serafin (III LO), Bartłomiej Dudek, Mateusz Gołębiewski, Agnieszka Hejna, Tomasz Syposz (XIV LO), laureat I stopnia: Maciej Dulęba (XIV LO), laureaci IV stopnia: Adam Malinowski (III LO, dokrorant w IM UWr), Kajetan Ożarowski (XIV LO), wyróżnienie: Grzegorz Głuch (III LO)
 • LXIV (12/13) - finaliści: Daniel Danielski, Bartosz Kostka, Gabor Markowski, Kamil Niziński, Piotr Pietrzak, Tomasz Syposz, Stanisław Wilczyński (XIV LO), wyróżnienie: Jan Mirkiewicz (GM 49), laureaci III stopnia: Kajetan Ożarowski, Ngoc Khan Nguyen (XIV LO),
 • LXV (13/14) - finaliści: Piotr Banaś, Ewelina Bednarz, Piotr Kryszak, Jarosław Kwiecień (student ISIM), Karol Łukasik, Ngoc Khanh Nguyen, Kamil Niziński, Stanisław Wilczyński (XIV LO)
 • LXVI (14/15) - finaliści: Kamil Górecki, Martyna Siejba, Adrian Słodziński i Maciej Walkowiak z XIV LO oraz Robert Salata z III LO, laureaci IV stopnia: Jarosław Kwiecień (student ISIM) i Jan Mirkiewicz (XIV LO), Sebastian Kopacz (III LO)
 • LXVII (15/16) - finaliści: Maciej Korpalski, Barbara Zięba (III LO), Józef Mastalarz, Jan Mirkiewicz, Marcin Sidorowicz, Kamil Szubiński (XIV LO), laureaci V stopnia: Jarosław Kwiecień (XIV LO), Grzegorz Ciesielski (student ISIM), Michał Szachniewicz (III LO, student IM UWr), laureat nagrody im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepsze rozwiązanie zadania - Michał Szachniewicz
 • LXVIII (16/17) - finaliści: Dawid Ignasiak, Michał Kucharczyk, Mateusz Rzepecki, Barbara Zięba (III LO), Mieszko Komisarczyk, Tomasz Ponitka, Maciej Walkowiak (XIV LO), Iwo Pilecki-Silva (G 26), Łukasz Orski (GA PWr), laureat III stopnia: Jakub Kamiński (III LO)
 • LXIX (17/18) finaliści: Antoni Buraczewski (SP 107), Dawid Ignasiak, Jakub Kamiński, Mateusz Kandybo, Krzysztof Olejniczak, Mateusz Rzepecki (III LO), Mateusz Opala (V LO), Anadi Agrawal, Adrian Czuchaj, Arkadiusz Kozdra, Józef Mastalarz, Tomasz Ponitka (XIV LO); laureaci IV stopnia - Iwo Pilecki-Silva (III LO) - rezerwowy na MEMO i Baltic Way, laureat III stopnia - Radosław Girul (XXIV LO) - zakwalifikowany do zawodów Baltic Way, laureat II stopnia - Łukasz Orski (GA PWr) - zakwalifikowany do zawodów Czesko-Polsko-Słowackich i MEMO (rezerwowy na MOM)
 • LXX (18/19) finaliści: Antoni Buraczewski (SP 107), Ewa Dobrowolska, Jakub Kamiński, Łukasz Krzempek, Adam Morawski (III LO), Radosław Girul (XXIV LO), Jakub Niksiński (LA PWr), Michał Mrugała (LO Ekola); laureaci: II stopnia - Iwo Pilecki-Silva (III LO), III stopnia - Krzysztof Olejniczak (III LO), Łukasz Orski (LA PWr)
 • LXXI (19/20) finaliści: Mateusz Kapusta i Mateusz Padarz (III LO), Marcin Martowicz
  (XIII LO Ww), Antoni Śmidoda i Krzysztof Szymański (XIV LO Ww); wyróżnienia: I stopnia - Łukasz Orski (ALO PWr), Iwo Pilecki-Silva (III LO Ww), II stopnia - Antoni Buraczewski (III LO), IV stopnia - Krzysztof Olejniczak (III LO), Bartosz Chomiński (XIV LO), Bartłomiej Bychawski i Jakub Rudzik (ALO PWr); laureaci nie zostali wyłonieni.
 • LXXII (20/21) finaliści: Łukasz Besuch, Mateusz Padarz, Cyprian Ziółkowski (III LO), Zuzanna Kiczak, Stanisław Osajda, Jeremiasz Preiss, Krzysztof Szymański, Michał Rząsa, Olga Zaborska (XIV LO Ww), Grzegorz Ciepłucha, Jakub Rudzik (ALO PWr); laureaci: I stopnia (maksymalny wynik) Antoni Buraczewski (III LO), II stopnia Łukasz Orski (ALO PWr), III stopnia i nagroda Mąkowskiego za najlepsze rozwiązanie jednego z zadań Bartłomiej Bychawski (ALO PWr), IV stopnia Bartłosz Chomiński (XIV LO).
 • LXXIII (21/22) finaliści: Jakub Nowak i Joanna Suwaj (XIV LO), Jan Pezda i Cyprian Ziółkowski (III LO), Jakub Rudzik (ALO PWr); laureaci: I stopnia (najlepszy wynik) Antoni Buraczewski (III LO), III stopnia Bartłomiej Bychawski i Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr).
 • LXXIV (22/23) finaliści: Jan Pezda, Michał Plata (obaj III LO), Rafał Mańczyk, Marek Muzyka (obaj XIV LO), Michał Węgrzyn (ALO PWr), laureaci: II stopnia - Antoni Buraczewski, III stopnia - Wojciech Domin (obaj III LO), IV stopnia - Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr).
 • LXXV (23/24) finaliści: Łukasz Ganczarek, Maksymilian Kowalski, Karol Matyka, Michał Plata (III LO), Jakub Nowak, Wojciech Rybak (XIV LO), Błażej Chamuczyński, Jakub Gaj, Oskar Kalinowski, Michał Węgrzyn, AliaksandrZushchyk (ALO PWr), laureaci: III stopnia Mateusz Wawrzyniak (ALO PWr), IV stopnia - Wojciech Domin (III LO) i nagroda im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepsze rozwiązanie jednego z zadań, Rafał Mańczyk, Marek Muzyka (XIV LO), Rafał Żebruń (ALO PWr).
 • LXXVI (24/25) finaliści:

 

Skrót regulaminu: 
 • Olimpiada otwarta jest dla uczniów wszystkich typów szkół, przy czym wszystkich obowiązują jednolite warunki uczestnictwa (bez względu na wiek i rodzaj szkoły).
 • Zawody podzielone są na 3 etapy, z czego pierwszy jest korespondencyjny.
 • W zawodach I stopnia uczeń rozwiązuje w domu trzy serie po cztery zadania i wysyła je w określonych terminach (najczęściej jest to I dekada października, listopada i grudnia) do właściwego komitetu okręgowego (od roku 2023 mejlowo). Lista zakwalifikowanych do kolejnego etapu publikowana jest w Internecie.
 • Zawody stopnia II to dwudniowe zmagania odbywające się pod nadzorem jednocześnie w siedzibach komitetów okręgowych. Każdego dnia zawodnicy mają po pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Lista zakwalifikowanych do finału publikowana jest w Internecie.
 • Zawody stopnia III odbywają się co roku w innym miejscu w Polsce. Trwają dwa dni. Potem jest dzień atrakcji matematycznych i zwiedzania okolic. W tym czasie jury ocenia prace. W ostatnim dniu odbywa się uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Przykładowe zadania: 

Zawody I stopnia

Zadanie 1. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite n, dla których równanie 2sinnx = tgx + ctgx ma rozwiązania w liczbach rzeczywistych x.

Zadanie 2. Liczbą palindromiczną nazywamy taką liczbę naturalną, której zapis dziesiętny czytany od strony lewej do prawej jest taki sam, jak czytany od strony prawej do lewej. Niech (xn) będzie rosnącym ciągiem wszystkich liczb palindromicznych. Wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze, które są dzielnikami co najmniej jednej z różnic xn+1 - xn.

Zadanie 3. Rozstrzygnąć, czy istnieją takie dwa przystające sześciany o wspólnym środku, że każda ściana pierwszego sześcianu ma punkt wspólny z każdą ścianą drugiego sześcianu.

Zawody II stopnia

Zadanie 1. Rozstrzygnąć, czy każdy wielomian o współczynnikach całkowitych jest sumą trzecich potęg wielomianów o współczynnikach całkowitych.

Zadanie 2. Okrąg o środku O wpisany w czworokąt wypukły ABCD jest styczny do boków AB, BC, CD, DA odpowiednio w punktach K, L, M, N, przy czym proste KL i MN przecinają się w punkcie S. Dowieść, że proste BD i OS są prostopadłe.

Zadanie 3. Znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych (x, y) spełniające równanie
x2(y - 1) + y2(x -1) = 1.

Zawody III stopnia

Zadanie 1. Punkt D leży na boku AB trójkąta ABC. Okręgi styczne do prostych AC i BC odpowiednio w punktach A i B przechodzą przez punkt D i przecinają się po raz drugi w punkcie E. Niech F będzie punktem symetrycznym do punktu C względem symetralnej odcinka AB. Wykazać, że punkty D, E i F leżą na jednej prostej.

Zadanie 2. Niech W będzie wielomianem o współczynnikach całkowitych, przyjmującym dla pewnych dwóch różnych liczb całkowitych wartości względnie pierwsze. Dowieść, że istnieje nieskończony zbiór liczb całkowitych, dla których wielomian W przyjmuje wartości parami względnie pierwsze.

Zadanie 3. W pewnym turnieju wzięło udział n zawodników (n>3). Każdy grał z każdym dokładnie jeden raz, nie było remisów. Trójelementowy zbiór zawodników nazwiemy trójką remisową, jeśli można tak ponumerować tych trzech zawodników, że pierwszy wygrał z drugim, drugi z trzecim, a trzeci z pierwszym. Wyznaczyć największą liczbę trójek remisowych, jaka mogła się pojawić w turnieju.

 

Gościnny Wrocław

Organizatorzy wrocławskiego finału LX Olimpiady Matematycznej nie popisali się! Nie dość że łaskawie udzielili zezwolenia nauczycielom - opiekunom finalistów na przyjazd do swojego miasta i wynajęcie tu hotelu - tu stosowny cytat ze strony OM: "Komitet Główny Olimpiady Matematycznej i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu informują, że nauczyciele-opiekunowie delegowani przez szkoły w charakterze obserwatorów mogą zarezerwować sobie noclegi (wraz z ewentualnym wyżywieniem) indywidualnie i na własny koszt.", to jeszcze udało im się w hotelu obsługującym finalistów wynegocjować "niezwykle korzystne" warunki. Otóż normalnie miejsce w pokoju hotelowym kosztuje 170 zł. Dla nauczyciela na czas olimpiady wynegocjowano(?) cenę 200 zł (sic!). Do tej pory organizatorzy finałów dbali o to, by zakwaterowanie dla nauczycieli było zapewnione w rozsądnych cenach (30 zł). Obowiązywały ceny promocyjne, bo organizatorzy wynajmowali cały obiekt na kilka dni. Wrocław nie dość, że nieźle się ceni, to jeszcze potrafi negocjować ceny... w górę. Gratulacje! Którego dyrektora stać na pokrycie tak wysokich kosztów delegacji? Podobno finały OM mają już stale odbywać się we Wrocławiu. Dziękuję, nie skorzystam.

Tak to działa

I tak właśnie chyba działa nowy Komitet Główny Olimpiady Matematycznej. Przecież to KGOM razem z organizatorami powinni negocjować ceny. Jeżeli finał ma być zawsze we Wrocławiu, to gratulacje dla włodarzy tego miasta. Jednak umieją dbać o swoich przedsiębiorców, aby Ci mogli dobrze zarabiać.

Informacja o Olimpiadzie Matematycznej

Olimpiada powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego 60 lat temu, to portal odnotował. Ale tego, że przez 60 lat organizatorem Olimpiady było Polskie Towarzystwo Matematyczne, już nie można się z tekstu dowiedzieć, a wręcz wynika z niego, że Olimpiada Matematyczna jest i zawsze była organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Naprawdę Stowarzyszenie powstało niedawno i dopiero w tym roku udało mu się przejąć od PTM organizację Olimpiady. Życzę bardziej obiektywnych tekstów.
Bogusław Hajduk - Wiceprezes PTM, Profesor UWr

Szanowny Panie

Szanowny Panie Profesorze
Co to znaczy "dopiero w tym roku udało mu się przejąć od PTM organizację Olimpiady". Obserwowałem OM i jak dla wszystkich olimpiad MEN ogłosiło konkurs. Jak wynika z informacji podanych na stronie MEN, właśnie to Stowarzyszenie ten konkurs wygrało. Dlaczego właśnie to Stowarzyszenie, a nie PTM? Na to pytanie chyba może odpowiedzieć tylko odpowiednia komisja konkursowa. Że brak informacji, że PTM organizował OM przez 60 lat, to już inna sprawa. Powinna taka informacja się znaleźć. Paweł Siwik - obserwator OM

Organizator OM

Kolega wiceprezes rzadko widać na Portal zagląda. W rubryce "organizator" do lipca 2009 widniał PTM. Od sierpnia ten organizator się zmienił, więc i wpis w rubryce został zaktualizowany. Inna sprawa, że ekipa organizująca OM jest ta sama od wielu lat. A czemu zmieniła szyld? To chyba władze PTM wiedzą najlepiej. W świetle tego uwaga, że "dopiero w tym roku Stowarzyszeniu UDAŁO SIĘ przejąć od PTM organizację Olimpiady" jest niesmaczna. Proponujemy, by władze PTM prowadziły swoją małą wojnę (dwuznaczność zamierzona) z organizatorami Olimpiady w jakimś innym miejscu, niekoniecznie na naszym Portalu.

Prezes posłuchał

Zawarta w powyższej wypowiedzi prośba "by władze PTM prowadziły swoją małą wojnę z organizatorami Olimpiady w jakimś innym miejscu" została wysłuchana. Mała wojna toczy się teraz tutaj. Z tego, co zrozumiałem z lektury, poszło o to, że PTM chciał 'położyć łapę' na finansach Olimpiady, eksperci stwierdzili, że samodzielne funkcjonowanie Komitetu Głównego Olimpiady poza strukturami PTM jest niemożliwe, zatem KG OM powołał nową 'firmę', pod której szyldem może swoją działalność kontynuować, bez czapy działaczy PTM. Ci ostatni oburzają się teraz, że MEN 'zabrał im Olimpiadę' (choć nic przy niej nie robili) i oddał tym, którzy Olimpiadę rzeczywiście organizowali. Czy jest się o co bić? Widocznie organizacja Olimpiady dobrze wygląda w sprawozdaniach PTM, a poza tym pół miliona dotacji z MEN to dość łakomy kąsek.

Odowiedź Redakcji i Anonimom

Jak słusznie zauważyła Koleżanka Redaktorka, bardzo rzadko zaglądam na tę stronę, dziś jest to drugi taki przypadek. Nie zauważyła natomiast, że moja uwaga odnosiła się JEDYNIE do tekstu, który sugerował, że OM jest od zawsze organizowana przez SEM, co było oczywistą i nieprzyjemną manipulacją. Tekst został poprawiony, więc jednak coś było nie tak. Dziękuję.
Natomiast wypowiedzi pp Anonimów obawiających się ujawnienia swoich nazwisk, to głupia propaganda, obliczona na tych, którzy nie znają faktów. Na przykład, tzw. "położenie łapy na finansach" po prostu nie jest możliwe, każdy kto miał do czynienia z dotacjami wie, że jest to kompletna bzdura. Jeśli kogoś interesuje prawda, proszę zaglądnąć na stronę www.ptm.org.pl, gdzie jest odnośnik do historii przejmowania Olimpiady.
No i tak to się toczyło: ja prosiłem o skorygowanie 1 linijki tekstu, a dyżurny, pilnie śledzący wpisy Anonim zaczyna wypisywać kalumnie o mnie i o PTM-ie, no bo kto będzie w stanie sprawdzić, że - bardzo delikatnie mówiąc - rozmija się z prawdą? A nawet jeśli sprawdzi, to może się coś jednak przyklei.

Żeby było jasne: moje uwagi o anonimach nie dotyczą wpisu p. Siwika. Jednak zachęta, by zapoznał się z faktami, dotyczy także i jego. Może się bardzo zdziwić...

Kocham takich

Uwielbiam takich użytkowników netu. Ile razy wejdą, tyle razy muszą po sobie ślad zostawić (w tym wypadku 2 na 2). Chcą poczuć się ważni? W tym przypadku chyba tak. Szkoda że ten pan sobie jeszcze calego życiorysu do swoich tytułów nie dopisał. No bo nie anonimowy podpis to za mało.

W obronie Anonima

Oczywiście, jeśli się bardzo starać, każdemu można wmówić złe intencje. Na portalu opcja "Anonim" ustawiona jest jako domyślna i nie ma obowiązku jej zmieniać, a Internet jest anonimowy z natury. Żaden nick nie jest wszak lepszy, czy gorszy niż Anonim. Trudno komuś zarzucać, że zachowuje standardy powszechne na wszystkich forach internetowych. Dodajmy, że adresy autorów komentarzy są dostępne redakcji WPM.

PTM przeszedł do historii

Cóż, sukces ma wielu ojców i nic dziwnego, że PTM też chciałby pogrzać się w cieple chwały OM. Adnotacja o organizowaniu OM przez PTM została uzupełniona w punkcie "historia", SEM wpisano w polu "organizator", cóż w tym miałoby być nie w porządku? W porządku jest właśnie dopiero teraz, gdy organizatorami są także formalnie Ci, którzy rzeczywiście przy Olimpiadzie pracują. OM nie jest potrzebna żadna nominalna czapa, bo na swój prestiż zapracowała sama.

Olimpiady matematyczne

Witam wszystkich olimpijczyków. Na mojej matematycznej stronie właśnie powstaje specjalny dział: Olimpiady matematyczne, gdzie będą znajdowały się odpowiedzi wideo do konkursów kuratoryjnych z matematyki: http://matfiz24.pl/olimpiady-matematyczne-i-konkursy-kuratoryjne

Powrót na górę strony