O matematyce

Data ostatniej modyfikacji:
2017-07-19
 • W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
  Euklides
 • Matematyka może ożywiać i pobudzać duszę do zjednoczenia z bytem, może prowadzić ją od wyobraźni do rzeczywistości i od ciemności ku światłu.
  Proklos
 • Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
  Roger Bacon
 • Matematyka jest najpotężniejszym intelektualnym wehikułem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany.
  Leszek Kołakowski
 • Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.
  Immanuel Kant
 • W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.
  Immanuel Kant
 • Żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych.
  Immanuel Kant

 • Przodować w naukach będzie ten naród, który najlepiej opanuje matematykę. Narody obojętne dla matematyki skazane są na pozostanie w tyle.
  Stanisław Kowal
 • Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostota i oczywistość jej strojem.
  Jędrzej Śniadecki
 • Matematyka to nie ostrożny pochód dobrze utrzymaną autostradą, ale przedzieranie się przez dziki gąszcz, w którym odkrywcy często się gubią. Rygoryzacja danej dziedziny matematyki powinna być sygnałem dla historyków, że sporządzono mapy, a prawdziwi odkrywcy przenieśli się gdzieś indziej.
  W.S. Anglin
 • Najbardziej zadziwiający jest świat zrygoryzowanej fantazji zwany matematyką. 
  Gregory Bateson
 • Matematyka powstaje w procesie dialogu z materią matematyczną.
  Imre Lakatos
 • U podstaw wszelkiego rozumowania mamy zgadywanie nie poddane żadnym regułom, albo dedukcję poddaną rygorowi reguł.
  Andrzej Grzegorczyk
 • Dla większości ludzi z zewnątrz współczesna matematyka jest jak nieznane terytorium ogrodzone wysokim murem technicznych terminów. W jego krajobrazie dominuje plątanina zaszyfrowanych równań i niezrozumiałych pojęć. Tylko nieliczni wiedzą, że świat współczesnej matematyki pełen jest żywych barw, jasnych obrazów i prowokujących idei.
  Ivars Peterson
 • Wielu, którzy nigdy nie mieli okazji dowiedzieć się czegoś więcej o matematyce, myli ją z arytmetyką, uważając za naukę nudną i jałową. W rzeczywistości zaś jest to nauka wymagająca największej wyobraźni.
  Sofia Kowalewska
 • Wy nie wiecie co to jest matematyka! Wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.
  Stanisław Brzozowski
 • Matematyka jest melodią myśli.
  Witold Pogorzelski
 • Matematyka jest najbardziej oszczędna w słowach. Może nawet obejść się bez słów. Nie istnieją dla niej programy translatorskie, bowiem jej język jest jak język muzyki - zrozumiały dla wszystkich ludzi świata.
  Stanisław Kowal
 • Jeśli w matematyce nie byłoby piękna, to zrozumiałe, że nie byłoby i samej matematyki. Jakaż bowiem siła przyciągnęłaby do tej niełatwej nauki największy geniusz rodzaju ludzkiego.
  M. A. Czajkowski
 • Matematyka jest wyrazem dążenia ludzkości do osiągnięcia absolutnej doskonałości estetycznej.
  Philip Dick
 • Smuci mnie fakt, że nawet wykształceni ludzie nie wiedzą, że mój przedmiot istnieje.
  Paul Halmos, matematyk
 • Z całym bagażem moich filozoficznych doświadczeń mogę zaledwie powoli wspinać się pod górę matematyki. 
  Ludwig Wittgenstein
 • I dwie wieczności to byłoby za mało, żeby nauczyć się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć o świecie, o tysiącach nacji, które pojawiały się, rozkwitały i upadały. Sama tylko matematyka zabrałaby mi jakieś 8 milionów lat. 
  Mark Twain
 • Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
  Jean Fabre
 • Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych.
  Ernst Mach
 • Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.
  Henri Poincaré
 • Informacja matematyczna dotyczy czegoś więcej niż rzeczywistości. Dostarcza nam planu możliwości, przekracza doświadczalną spójność praktyki i opisuje to, co wzajemnie współmożliwe.
  Gaston Bachelard
 • Matematyka jest niewymierna!
  Bumper Sticker
 • Matematyka to niewzruszona opoka wszelkich nauk i życiodajny zdrój korzyści dla biegu ludzkich spraw.
  Isaac Barrow
 • Matematyka jest jak Sąd Najwyższy. Od jej decyzji nie ma odwołania. 
  Tobias Dantzig
 • Dla wszystkich, którzy wierzą, że Bóg jest prawdą, wszystko co jest prawdą świadczy o istnieniu Boga, a matematyka jest dziedziną teologii. 
  Hilda Phoebe Hudson
 • Matematyka nie jest religią. Gdyby nią była, matematykom łatwiej przychodziłoby zbieranie funduszy.
  Leon Lederman
 • Czysta matematyka to poezja logicznego myślenia.
  Albert Einstein
 • Dziwne rzeczy dzieją się na świecie, a najdziwniejszą jest to, że matematykę mogą uprawiać bliscy potomkowie małp. 
  Eric T. Bell
 • Jeśli ludzie nie wierzą, że matematyka jest prosta, to tylko dlatego, że nie zdają sobie sprawy, jak skomplikowane jest życie. 
  John von Neumann
 • W matematyce nie rozumiemy rzeczy. Po prostu się do nich przyzwyczajamy.
  John von Neumann
 • Nie posuwam się tak daleko, by twierdzić, że budowanie historii myśli bez dogłębnego studium istniejących w kolejnych epokach koncepcji matematycznych, to pominięcie postaci Hamleta z rozważań nad sztuką pod tym tytułem. To byłoby może zbyt wiele. Na pewno jednak czymś podobnym byłoby skreślenie roli Ofelii. To podobieństwo jest szczególnie trafne. Ofelia jest w tej sztuce niezbędna. Jest urocza i ... trochę zwariowana.
  Alfred Whitehead
 • Czysta matematyka jest najlepszą grą na świecie. Jest bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie więcej hazardu niż poker i trwa dłużej niż rozgrywka w Monopol. Jest za darmo i nie zna żadnych ograniczeń. Można w nią grać wszędzie - Archimedes robił to w wannie. 
  Richard J. Trudeau
 • Tylko matematyka uczy dyscypliny umysłowej i zdolności logicznego myślenia.
  Tadeusz Luty (były rektor Politechniki Wrocławskiej)
 • Istotą matematyki jest jej wolność. Wolność konstruowania, wolność czynienia założeń.
  Georg Cantor
 • Matematyka jest najpiękniejszym tworem ducha ludzkiego. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.
  Stefan Banach
 • Humanistyka jest w szkole średniej ważniejsza od matematyki. Matematyka to za ostry instrument, to nie dla dzieci...
  Stefan Banach
 • Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.
  Hugo Steinhaus
 • Między duchem a materią pośredniczy matematyka.
  Hugo Steinhaus
 • Matematyka, to nauka o przedmiotach nieistniejących.
  Hugo Steinhaus
 • Matematyka podobna jest do wieży, której fundamenty położono przed wiekami, i do której dobudowuje się coraz wyższe piętra. Aby zobaczyć postęp budowy, trzeba iść na piętro najwyższe, a schody są strome i składają się z licznych stopni. Rzeczą popularyzatora jest zabrać słuchacza do windy, z której nie zobaczy ani pośrednich pięter, ani pracą wieków ozdobionych komnat, ale przekona się, że gmach jest wysoki i że wciąż rośnie.
  Hugo Steinhaus
 • Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy matematykę uprawiają.
  Hugo Steinhaus
 • Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.
  Dawid Hilbert
 • Matematyka jest sztuką nadawania tych samych nazw różnym rzeczom.
  Henri Poincaré
 • Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.
  Galileusz
 • Ze wszystkich nauk humanistycznych matematyka jest najbardziej humanistyczna.
  Hans Freudental
 • Matematyka jest jedyną humanistyczna nauką ścisłą.
  Michał Szurek
 • Matematyka jest nauką eksperymentalną!
  Kazimierz Szymiczek
 • W matematyce nic się nie bierze z powietrza, tylko z definicji, założeń i twierdzeń; ewentualnie ze sztuczek.
  Grzegorz Plebanek
 • Matematyka jest niewymierna!
  Bumper Sticker
 • W większości dyscyplin naukowych kolejne pokolenie niszczy to, czego dokonało poprzednie i to co jeden człowiek odkrył, drugi obala. Tylko w matematyce każde pokolenie dodaje nowy element do dawnej konstrukcji. 
  Hermann Hankel
 • Tylko matematykom właściwy jest przywilej, że w ciągu stuleci zawsze mogą posuwać się naprzód i nigdy się nie wycofują. 
  Edward Gibbon
 • Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe.
  Monteskiusz
 • Matematyka to przyłapywanie nieskończoności na gorącym uczynku.
  Stefan Napierski
 • Matematyka to bardziej czynność niż nauka.
  Luitzen Brouwer
 • Matematyka to nauka o nieskończoności.
  Herman Weyl
 • Matematyka to nauka o liczbach, przestrzeni i granicy. Reszta jest tylko ich sprytną kombinacją.
  Marek Kordos
 • Matematyka jest sztuką wyciągania wniosków z odpowiednio dobranych założeń.
  Andrzej Mostowski
 • Geometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków.
  Niels Abel
 • Wstępujcie do świątyni liczb, bo tu są bogowie.
  Heraklit z Efezu
 • Matematyka może zniekształcać myśli, ale nigdy prostować.
  Wiliam R. Hamilton
 • Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł.
  Karol Darwin
 • Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw.
  Pierre Simon de Laplace
 • Kto lekceważy osiągnięcia matematyki, przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznawać świata.
  Roger Bacon
 • Słodko spożywamy matematykę i dzieje nam się jak Lotofagom, bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.
  Arystoteles
 • Matematyka to język, w którym nie można wyrazić nieprecyzyjnych czy mglistych myśli.
  Henri Poincare
 • Mogłoby się wydawać, że matematyka i poezja znajdują się na przeciwnych biegunach. A jednak są to najbliższe krewne, bo obie są wytworami wyobraźni. 
  Thomas Hill
 • Matematyka jest nie tylko świadectwem prawdy ale i najwyższego piękna - chłodnego i surowego piękna posagów. Pozbawiona jest wszelkich słabości ludzkiej natury, cudownych pułapek zastawianych przez malarstwo czy muzykę. Jest majestatycznie czysta, nieskazitelnie doskonała, o wysublimowanej prostocie, na jaką może się zdobyć tylko najczystsza forma sztuki. Obcowanie z nią daje poczucie prawdziwej rozkoszy, uniesienia i głębokiego człowieczeństwa. Te atrybuty przynależą wyłącznie matematyce i poezji.
  Bertrand Russsell
 • Matematyka może być zdefiniowana jako nauka, w której nigdy nie wiadomo o czym się mówi i czy to, co się mówi, jest prawdą.
  Bertrand Russell
 • I like mathematics because it is not human and has nothing particular to do with this planet or with the whole accidental universe. I like it because (like Spinoza's God) it won't love us in return.
  Bertrand Russell
 • Wciąż jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia, że kilka znaków nagryzmolonych na tablicy lub kartce papieru może zmienić bieg ludzkich spraw.
  Stanisław M. Ulam
 • Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka, a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań.
  John Chadwick
 • Pierwsza wojna światowa była wojną chemików (po raz pierwszy zastosowano chlor i gaz musztardowy w charakterze gazów bojowych), druga była wojną fizyków (skonstruowano bombę atomową). Trzecia wojna światowa będzie wojną matematyków (kontrolują najważniejszą broń - informację).
  Simon Singh
 • Matematyka jest trochę jak znajdowanie ropy. Ale matematyka ma jedną wielką przewagę nad ropą, mianowicie w tym, że do tej pory nikt nie znalazł sposobu by używać tej samej ropy jednocześnie na całym świecie.
  Andrew Wiles
 • Nic na świecie nie przychodzi bez pracy. W matematyce nie ma talentów. Talent to zdolność logicznego myślenia, a tę nabywa się przez długą pracę.
  Leon Jeśmanowicz, UMK
 • Kobiety nie nadają się do matematyki.
  Karol Borsuk, UW
 • Twierdzenie Kordosa. Każde twierdzenie matematyczne „z nazwiskiem” zostało sformułowane przez kogoś innego. Twierdzenie Kordosa również.
  Marek Kordos, IM UW
 • Matematyka kształci myśl jasną, krytyczną i uczy cenić prawdę, której nie patronuje żaden autorytet.
  Stanisław Hartman, IM UWr
 • Matematyki nie można tworzyć w samotności, trzeba należeć do klubu.
  Andrzej Hulanicki, IM UWr
 • Stosować matematykę to zupełnie coś innego niż ją uprawiać.
  Andrzej Białynicki-Birula, UW
 • Trzeba wierzyć, że obiekty, którymi się zajmujemy istnieją,
  w innym bowiem wypadku nasza praca byłaby zawieszona w próżni.
  Roman Duda, IM UWr
 • Oczywiście matematyka jest jednym ze środków poznania praw przyrody, ale burżuazyjni uczeni starają się przedstawić ją jako "królową nauk". Podporządkowując przyrodę matematyce, podciągają pod nią prawa Wszechświata. Lenin demaskuje takich uczonych w swojej znakomitej pracy "Materializm a empiriokrytycyzm". Dociekania matematyczne współczesnych uczonych burżuazyjnych zdążają ku temu, aby opierając się na zupełnie dowolnych założeniach wyliczyć to, czego sobie życzą reakcjoniści.
  Maciej Iwanowski
 • Zachwycać się matematyką to być szalonym przy zdrowych zmysłach.
  Kazimierz Skurzyński (przeróbka z Owidiusza)
 • Matematyka jest nam potrzebna, żeby nauczyć się prowadzić dyskurs. Jest najlepszym wzorcem prowadzenia sporu, jaki zna nasza cywilizacja. Uczy nas rozumowania, odróżniania prawdy od nieprawdy, argumentowania.
  Jerzy Marcinkowski, informatyk
 • Matematyka to nie wyścig. To jest obcowanie z pięknem.
  Jerzy Marcinkowski, informatyk
 • Matematyka to dobra zabawa. Przypomina rozwiązywanie zagadki lub łączenie faktów w sprawie kryminalnej.
  Maryam Mirzakhani, pierwsza kobieta wyróżnione Medalem Fieldsa
 • There are times when I feel like I’m in a big forest and don’t know where I’m going. But then somehow I come to the top of a hill and can see everything more clearly. When that happens it’s really exciting.
  Maryam Mirzakhani, pierwsza kobieta wyróżnione Medalem Fieldsa
 • Matematyka jest jak kobieta:
  - Jej urokowi nie da się oprzeć.
  - Nie ma to jak cała noc spędzona z nią sam na sam.
  - Odsłanianie jej sekretów jest nader przyjemne.
  - Nie opuszcza cię na krok.
  - Zdradza cię z setkami innych.
  - Nieważne żeby zrozumieć, ważne żeby zaliczyć.
  - Leży i czeka, aż się za nią weźmiesz.
  [zasłyszane od wielu autorów]
 • Matematyka wcale nie jest jak kobieta: wraz z wiekiem staje się coraz piękniejsza.
  (ew.) Matematyka jest jak wino. Z upływem lat smakuje coraz lepiej.
 •  

sentencja

Bez matematyki chodzilibyśmy do Warszawy na piechotę. Powiem więcej: nie byłoby Warszawy.

Powrót na górę strony