Środki par zbiorów

Data ostatniej modyfikacji:
2013-01-9
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria analityczna
geometria syntetyczna
geometria wektorowa
geometria przestrzenna

Określenie.
Dla zbiorów A, B niech SA,B oznacza zbiór środków wszystkich odcinków o końcach w A i B.
Będziemy mówili, że SA,B jest środkiem zbiorów A, B.

Przykład.   Gdy A, B są skończonymi zbiorami złożonymi z liczb, czyli gdy są podzbiorami osi liczbowej, nietrudno wskazać środek SA,B. Biorąc jedną liczbę z A, a drugą z B, łatwo znajdujemy liczbę leżącą dokładnie po środku między nimi. Powtarzając to dla każdej pary liczb z A i B, otrzymujemy szukany zbiór. Można jeszcze jego elementy uporządkować i wziąć po jednej z liczb występujących w nim wielokrotnie.

   Dla  A = {1, 2}  i   B = {1/2, -2, 5, 6}  mamy

SA,B  =  {-1/2, 0, 3/4, 5/4, 3, 7/2, 4}.

   Dla  A = { 1, 3, 1/2}  i  B = { 1/2, -2, 5, 6}  mamy  

SA,B  =  { 3/4, 7/4, 1/2, -1/2, -3/4, 3, 4, 11/4, 7/2, 9/2, 13/4}.

Tego typu zadania nie są trudne. Są co najwyżej żmudne.

 


 

Jest znacznie ciekawiej, gdy A, B są zbiorami złożonymi z punktów płaszczyzny (czyli gdy są figurami płaskimi) lub gdy są zbiorami złożonymi z punktów przestrzeni.

Przykład.  Gdy A = A1A2A3A4 i B = B1B2B3B4B5 są wielokątami wypukłymi, to SA,B też jest wielokątem wypukłym. Można go zobaczyć następująco:
   - środki odcinków o jednym końcu A1 i drugim końcu w dowolnym punkcie B utworzą pomniejszoną (w skali 1/2) kopię B (czyli zbiór SA1,B),
   - dla pozostałych wierzchołków A2, A3, A4 jest podobnie,
   - szukany zbiór SA,B jest 'rozpięty' na tych czterech figurach: SA1,B, SA2,B SA3,B, SA4,B.
Można też postępować odwrotnie: ustalać wierzchołki wielokąta B i patrzeć na zmniejszone kopie A.
Zobaczysz to na poniższym dynamicznym rysunku.
 

To jest Aplet Java utworzony za pomocą GeoGebry z www.geogebra.org. Wygląda na to, że nie został zainstalowany program Java, należy przejść do www.java.com

Rysunek dynamiczny utworzony za pomocą GeoGebry.

 


 

Przykład.  Gdy A = A1A2A3A4 i B = B1B2B3B4B5 są zamkniętymi łamanymi, to SA,B nie musi być łamaną. Trzeba pracować podobnie, ale 'ostrożniej'.
Ilustruje to poniższy dynamiczny rysunek. Można zacząć od prostszych przykładów, jedną z tych łamanych zamieniając na odcinek.
 

To jest Aplet Java utworzony za pomocą GeoGebry z www.geogebra.org. Wygląda na to, że nie został zainstalowany program Java, należy przejść do www.java.com

Rysunek dynamiczny utworzony za pomocą GeoGebry.

 


 

Przykład.   Gdy A jest łamaną, a B jest półokręgiem, SA,B wypełnia pewien obszar płaszczyzny.
Przesuwając punkt P łamanej A, zobaczysz zmniejszona kopię B, czyli środki odcinków o jednym końcu w P, a drugim na całym półokręgu B. Wszystkie takie kopie tworzą szukany zbiór SA,B (kliknij na strzałkę z lewego dolnego rogu rysunku).
 

To jest Aplet Java utworzony za pomocą GeoGebry z www.geogebra.org. Wygląda na to, że nie został zainstalowany program Java, należy przejść do www.java.com

Rysunek dynamiczny utworzony za pomocą GeoGebry.

 


 

Przykład.   Gdy A jest ścianą KLMN i B jest ścianą KNN'K' sześcinu o krawędzi 8 cm, to SA,B jest prostopadłościanem o wymiarach

4cm × 4cm × 8cm.
Postępując podobnie jak z figurami płaskimi, można nietrudno go zobaczyć. Wystarczy tylko 'trochę' wyobraźni. Można też kliknąć na rysunek obok.

  

Poniższe zadania pochodzą z konkursu KOMA'2012.
  -  Uczniowie szkół podstawowych rozwiązywali zadania bez *.
  -  Uczniowie gimnazjów zmierzyli się ponadto z zadaniami z *.
  -  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli jeszcze jedno dodatkowe trudne zadanie 5f**.
Spróbuj i Ty.
Odpowiedzi zobaczysz, klikając w odpowiednie pola lub rysunki.  

 


 

1.  Wypisz elementy zbioru SA,B i podaj, ile elementów ma ten zbiór, gdy:

    a)  A = {1, 2, 4}, B = {-2, 0, 4} ,
                 SA,B = ,          liczba elementów SA,B =

    b)  A = { 1/2, 2/3, 1}, B = {2, 4} ,
                 SA,B = ,          liczba elementów SA,B =

    c)  A = {2, 3}, B = { -1, 0, 1, 2} ,
                 SA,B = ,          liczba elementów SA,B =

 

2.  Ile elementów ma zbiór SA,B, gdy:

  a)  A = {1, 2, 3}, B = {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18} ,    liczba elementów SA,B =

  b)  A = {-2, -1, 0, 1, 2}, B = {111, 112, 113, 114, 115, 116, 117}   liczba el. SA,B =

  c)  A = {-2, -1, 0, 1, 2}, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ,          liczba elementów SA,B =

  d)  A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}, B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} ,   liczba elementów SA,B =

 

3.  Podaj (o ile istnieje) przykład zbioru oraz określ, ile jest takich zbiorów B, że:

  a)  A = {1, 3, 5}, SA,B = {9, 10, 11} ,        np. B =    wszystkich jest

  b)  A = {1, 3, 5}, SA,B = {9, 10, 11, 12, 13} ,      np. B =    wszystkich jest

  c)  A = {9, 10, 11, 12, 13}, SA,B = {1, 2, 3} ,      np. B =    wszystkich jest

  d)  A = {-2, 0, 2}, SA,B = {11, 12, 13, 14, 15, 16}   np. B =   wszystkich jest

 

4.  Uzupełnij (kratka na rysunkach ma wymiary 1 ×1):


 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 


 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 


 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 

5.  W sześcianie KLMNK'L'M'N' krawędzie są długości 8 cm.
Jaki kształt i wymiary ma SA,B, gdy:

  a)  A jest krawędzią KK' i B jest krawędzią LM?
       Odpowiedź:

  b)  A jest krawędzią KK' i B jest ścianą LMM'L?
       Odpowiedź:

  c)  A jest krawędzią KK' i B jest ścianą KLMN?
       Odpowiedź:

  d*)  A jest odcinkiem K'M' i B jest trójkątem KLM?
       Odpowiedź:

  e*)  A jest odcinkiem KM' i B jest trójkątem LMN?
       Odpowiedź:

  f**)  A jest czworościanem KLNK' i B jest czworościanem L'M'N'M ;
       Dla SA,B podaj, ile ma:   wierzchołków ,   krawędzi: ,   ścian: .
       SA,B ma objętość   i pole powierzchni równe

 

6*.  Jaki kształt i wymiary ma SA,B, gdy:

  a)  A jest kwadratem KLMN o boku 2 i B jest prostą równoległą do KL odległą o 8 od środka kwadratu?
       Odpowiedź:

  b)  A jest trójkątem równobocznym KLM o boku 4 i B jest prostą równoległą do KL odległą o 8 od środka trójkąta?
       Odpowiedź:

 

7*.  Uzupełnij (kratka na rysunkach ma wymiary 1 ×1):


 
liczba boków SA,B =
   pole SA,B =

 
A jest łamaną, B - kołem
pole SA,B =

 
A jest łamaną, B - półokręgiem
pole SA,B =

  

Warto przeczytać inne teksty o podobnej tematyce:
   - Środki zbiorów liczb
   - Odcinek figur
   - Środki figur płaskich

 
 

Powrót na górę strony