Symetryzacja na kratkach

Data ostatniej modyfikacji:
2010-04-12
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
kombinatoryka

Symetryzacja figury F względem prostej AB jest pewną transformacją tej figury:
tniemy F prostopadle do AB na cieniutkie 'paseczki', które następnie 'nawlekamy' na prostą AB.
Precyzyjniej: gdy prosta m, prostopadła do AB, przecina F wzdłuż odcinka, to ten odcinek przesuwamy wzdłuż m tak, by jego środek znalazł się na prostej AB.
Tak utworzoną nową figurę oznaczać będziemy symbolem  TAB( F ) .
Ta transformacja nazywana jest symetryzacją Steinera.

Pewne wyobrażenie takiej symetryzacji daje poniższy dynamiczny rysunek.

  tempo: 3 przykład:

 

Łatwo zobaczyć efekty symetryzacji, gdy figury będziemy rysować na papierze w kratkę. Wystarczy wtedy liczyć kratki i przesuwać nie pojedyncze odcinki, lecz całe ich porcje.

Uwaga.  Gdy figura F nie jest wypukła, to pewne proste mogą przecinać ją nie wzdłuż jednego odcinka, lecz wzdłuż kilku rozłącznych odcinków. Wtedy najpierw zsuwamy je w jeden duży odcinek i potem go przesuwamy tak, by jego środek znalazł się na docelowej prostej.
Tak jest utworzone TBC( F ) na rysunku obok.

Kratki są pomocne nie tylko przy symetryzacji wzdłuż prostych pionowych i poziomych oraz nie tylko przy symetryzacji figur kratowych (czyli złożonych z pełnych kratek).
 
Znajdziemy TAB( F ) z rysunku obok:
- prosta AB 'idzie 2 w prawo + 1 w górę'
- prostopadłe do niej są proste: '1 w prawo + 2 w dół'
- dalej wystarczy liczyć na nowych punktach

Umówmy się, że kratki mają pole równe 1, boki o długości 1 i przekątne długości . Zatem o domku F obok napiszemy:
  Pole F = 36, bo figura składa się z 36 kratek,
  obw F = 18 + 4, bo na obwód składa się 18 boków i 4 przekątne.


Poniższe zadania pozwolą zapoznać się z pojęciem symetryzacji. Niektóre są dość trudne (pochodzą z konkursu KOMA dla uczniów szkół podstawowych).
(Wersja pdf tych zadań jest dostępna tutaj.)  

 

ZADANIE 1.  
a)  Zaznacz  TAB( F )  
b)  Pole  TAB( F ) =  
c)  obw F =  
d)  obw  TAB( F ) =  
e)  obw  TCD( F ) =  
f)  obw  TCD( TAB( F ) ) =  

ZADANIE 2.  
a)  obw  TAB( F ) =  
Podaj liczbę boków:
b)   TAB( F )   
c)   TBC( F )   
d)   TAB( TBC( F ) )   
e)   TBC( TAB( F ) )   

ZADANIE 3.  
Ile jest wieloboków kratowych F, zawartych w kwadracie ABCD, takich, że  TKL( F ) = G   i
a)  obw F  =  obw G ?   
b)  obw F  =  obw G + 1 ?   
c)  obw F  =  obw G + 2 ?   

ZADANIE 4.  
Ile jest wieloboków kratowych F, zawartych w prostokącie ABCD, takich, że
a)   TKL( F ) = G   ?   
b)   TNO( F ) = H   ?   

ZADANIE 5.  
a)  Zaznacz  TAB( F ) .  
b)  Pole  TAB( F ) =  
c)  Ile boków ma  TAB( F ) ?  
d)  obw  TAB( F ) =  

ZADANIE 6.  
a)  Zaznacz  TKL( F ) .  
b)  Pole F =  
c)  Pole  TKL( F ) =  

ZADANIE 7.  
a)  Zaznacz jakiś wypukły pięciobok F,
    dla którego  TKL( F ) = G .  
b)  Pole F =  
c)  obw  TKL( F ) =  
d)  Czy istnieje wypukły sześciobok F '  taki,
    że  TKL( F ' ) = G ?  


ZADANIE 8.  
a)  Ile boków ma  TKL( F ) ?  
b)  Zaznacz  TKL( F ) .  
c)  Ile boków ma  TKL(TKL( F )) ?  


ZADANIE 9.  
a)  Zaznacz jakiś wypukły czworobok F,
    dla którego  TKL( F ) = G.  
b)  Ile boków ma  TKN(TKL( F )) ?  
c)  Czy  TLN(TKL( F ))   i  TKN(TKL( F ))
    są przystające?  


ZADANIE 10.  
a)  Zaznacz  TAC( F ) .   
b)  Ile boków ma  TAB( F ) ?  
c)  Ile boków ma  TBC( F ) ?  
d)  Ile boków ma  TAD( F ) ?  


ZADANIE 11.  
a)  Zaznacz jakiś trapez F,
    dla którego  TKL( F ) = G .   
b)  Ile boków ma  TKN( TKL( F )) ?  
c)  Ile boków ma  TLN( TKL( F )) ?  

 


 

Inne zadania o symetryzacji (już nie na kratkach) są zebrane w artykule Symetryzacja na gładko. Piszemy też o tym w artykule Symetryzacja Steinera.

 

Powrót na górę strony