Taniec środka masy

Data ostatniej modyfikacji:
2010-06-14
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Gdy Maciej i Wojtek - dwa ślimaki winniczki - biegną stałym tempem vM = 1 m/s vW = 2 m/s po 60 centymetrowej bieżni, obserwowanie ich ruchu nie jest aż tak bardzo pasjonujące (porównaj z zadaniami z tekstu W koło Macieju).

Gdy jednak zapytamy, jak porusza się środek ich mas, to zaczyna się prawdziwa zabawa.
Gdy oba ślimaki ważą tyle samo, środek ich mas pokrywa się ze środkiem S odcinka (wirtualnego) łączącego ich aktualne pozycje. Podczas przemieszczania się ślimaków ten punkt(nazwijmy go S) wykreśla fascynujące linie.
Zobacz! (Przesuń suwak 'pokaz', zmieniaj tempa biegu.)

 

Rysunki utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można obracać koniec wskazówki i zmieniać suwaki (po lewej).

 

Ciekawie wygląda przypadek vM = 2 m/s vW = 5 m/s. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że linia ta składa się z fragmentów kilku okręgów. Jednak tak nie jest. Zbadanie własności tych linii wymaga trochę bardziej zaawansowanych metod matematycznych.

Zajmijmy się prostszym przypadkiem. Zmienimy kształt bieżni. Niech będzie ona brzegiem n-kąta foremnego (też o długości 60 metrów).

 

Rysunki utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można obracać koniec wskazówki i zmieniać suwaki (po lewej).

 

Widać, że linia wykreślana przez środek S odcinka MW jest łamaną - składa się z kilku odcinków.
Uzasadnienie tego stwierdzenia opiera się na twierdzeniu:

odcinki łączące środki przeciwległych boków czworoboku połowią się
(patrz Tw. 1a z Równoległościan? Może tak, może nie...). Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły rozumowania.
Zajmijmy się kształtem tej łamanej i jej długością.

 

Proponujemy kilka zadań. Zakładamy stale, że Maciej i Wojtek biegną przez minutę stałym tempem.

ZADANIE 1.   (bieżnia = brzeg kwadratu)
Jaką drogę przebędzie środek S w ciągu 60 sekund, gdy

a)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 2 m/s,

b)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 3 m/s,

b)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 5 m/s.

 

ZADANIE 2.   (bieżnia = brzeg sześciokąta foremnego)
Jaką drogę przebędzie środek S w ciągu 60 sekund, gdy

a)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 2 m/s,

b)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 3 m/s,

b)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 4 m/s.

 

ZADANIE 3.   (bieżnia = brzeg trójkąta foremnego)
Naszkicuj trasę, jaką przebędzie środek S w ciągu 60 sekund, gdy

a)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 2 m/s,

b)   Maciej biegnie 1 m/s, a Wojtek biegnie 4 m/s,

b)   Maciej biegnie 2 m/s, a Wojtek biegnie 4 m/s.

 

ZADANIE 4.   (bieżnia = brzeg -kąta foremnego)
Czy doga przebyta przez S jest średnią (arytmetyczną) dróg przebytych przez Macieja i Wojtka?

 


 

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy waga Macieja i Wojtka nie są równe. Wtedy środek S ich mas nie jest środkiem odcinka MW, lecz punktem tego odcinka, dzielącym go w stosunku takim, jak stosunek ich mas.
Zobacz, jak ten stosunek wpływa na kształt linii zakreślanej przez S (suwak 'SM/MW').

 

Rysunki utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można obracać koniec wskazówki i zmieniać suwaki.

 

Gdy zamiast ruchu po okręgu rozważać będziemy ruch po brzegu n-kąta foremnego (o obwodzie 60 m), to linia wykreślana przez S jest łamaną, składa się z kilku odcinków. Kształt tej łamanej zależy od stosunku SM/MW. Zobacz.

 

Rysunki utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można obracać koniec wskazówki i zmieniać suwaki.

 

ZADANIE 5.   (bieżnia = brzeg kwadratu)
Jaką drogę przebędzie środek S w ciągu 60 sekund, gdy

a)   vM = 1 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,25 ,

b)   vM = 1 m/s , vW = 2 m/s i SM / MW = 1/3 ,

b)   vM = 2 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,4 .

 

ZADANIE 6.   (bieżnia = brzeg trójkąta foremnego)
Naszkicuj trasę, jaką przebędzie środek S w ciągu 60 sekund, gdy

a)   vM = 1 m/s , vW = 2 m/s i SM / MW = 0,2 ,

b)   vM = 1 m/s , vW = 2 m/s i SM / MW = 1/3 ,

c)   vM = 1 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,25 ,

d)   vM = 1 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,4 ,

e)   vM = 1 m/s , vW = 4 m/s i SM / MW = 0,2 ,

f)   vM = 1 m/s , vW = 4 m/s i SM / MW = 1/3 ,

g)   vM = 1 m/s , vW = 5 m/s i SM / MW = 1/6 ,

h)   vM = 2 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,25 ,

i)   vM = 2 m/s , vW = 3 m/s i SM / MW = 0,4 ,

 

Powrót na górę strony