Gry i zabawy matematyczne

Data ostatniej modyfikacji:
2017-05-20
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr
Autor: 

Krystyna Wojciechowska

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

 

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

W serii "Gry i zabawy matematyczne" ukazały się cztery książki. Każda jest zbiorem kilkudziesięciu gier i zabaw dydaktycznych przeznaczonych kolejno dla przedszkolaków, uczniów klas I-III SP, uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów. Pozwalają one w niekonwencjonalny sposób przekazać wiedzę, utrwalić ją i sprawdzić jej opanowanie.

Pomysły z książki można wykorzystać w świetlicy, na wakacjach, w celu urozmaicenia lekcji lub zajęć kółka matematycznego oraz do zmotywowania uczniów do dodatkowej pracy w domu, jeśli sytuacja tego wymaga. W formie gier i zabaw nawet słabsi uczniowie mogą polubić matematykę. Dostępna jest również pozycja tej samej autorki "Zabawy z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej".

 

Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Może być pomocna także terapeutom pracującym z dziećmi z klas I-III mającymi trudności w uczeniu się matematyki. Zawiera 30 gier i zabaw dydaktycznych o prostych regułach. Niektóre mają kilka wersji, a wprowadzając zmiany reguł, można tworzyć kolejne. Na początku podano zestawienie szczegółowych celów dydaktycznych realizowanych przez poszczególne gry i środków potrzebnych do ich realizacji. Gry mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego, skupienia uwagi, samodzielnej pracy i współpracy w grupie oraz działania według planu. Rozwijają pomysłowość i komunikatywność. Prezentowane gry dotyczą:

  • kształtowania pojęcia liczby,
  • rachunków w zakresie do 10,
  • przygotowania do dodawania i odejmowania w zakresie do 10,
  • kształtowania intuicji geometrycznych.

 

Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców uczniów klas I-III SP. Może być pomocna także terapeutom pracującym z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się matematyki. Zawiera 75 gier i zabaw dydaktycznych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Niektóre mają kilka wersji, a wprowadzając zmiany reguł, można tworzyć kolejne. Każda propozycja gry jest poprzedzona opisem celów dydaktycznych, jakie można dzięki niej osiągnąć. Gry nie wymagają dodatkowych rekwizytów. Do większości wystarczy kreda i tablica lub kartka i długopis. Ich celem jest:

  • kształtowanie pojęcia liczby,
  • doskonalenie technik rachunkowych,
  • rozumienie struktury zadania tekstowego,
  • stosowanie pojęć geometrycznych w sytuacjach życiowych.

 

Powrót na górę strony