Trzy światy geometrii

Data ostatniej modyfikacji:
2015-12-25
Autor recenzji: 
Paulina Stajno
studentka matematyki na UWr
Autor: 

Anna Rybak, István Lénárt

Wydawca: 

Wydawnictwo Dla szkoły
ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 816 63 08
e-mail: wydawnictwo@dlaszkoly.pl
www.dlaszkoly.pl

Dystrybutorzy: 

Salonik matematyczny "Od smyka do matematyka"
ul. Racławicka 11/1B (wejście od podwórza)
53-149 Wrocław
tel. 71 361 27 41
https://matmaigry.pl/
czynne: poniedziałek–piątek, godz. 9:00–18:00

 

Trzy światy geometriiPodtytuł książki "Przygody na płaszczyźnie sferze i półsferze" wyjaśnia, jakie trzy światy geometryczne mieli na myśli autorzy. Pracując metodą porównawczą, dużo łatwiej jest zrozumieć fundamenty zarówno geometrii euklidesowej jak i geometrii nieeuklidesowych. Czytelnicy, niezależnie od wieku, wykonując cierpliwie i wytrwale ciekawe ćwiczenia z książki, z pewnością zrozumieją i polubią geometrię, bo będą ją samodzielnie tworzyli.

To książka poruszająca bardzo ciekawy lecz nieobecny w nauczaniu szkolnym temat – geometrii nieeuklidesowych. O ile geometrię euklidesową omawia się na ogół bardzo dokładnie na lekcjach, o tyle o geometriach nieeuklidesowych uczniowie na ogół nie słyszą wcale, a przecież nie da się zrozumieć roli geometrii starożytnych we współczesnej matematyce bez choćby wzmianki o innych możliwych geometriach i ich modelach. Czyżby te treści wykraczały poza możliwości uczniów? Autorzy książki dowodzą, że tak nie jest.

Z geometriami nieeuklidesowymi można zaznajomić w równie prosty i przystępny sposób, jak z tradycyjną szkolną geometrią. Ponadto przy podejściu nieeuklidesowym kształtujemy wyobraźnię, kreatywne, elastyczne myślenie, uczymy niedowierzać intuicji oraz pogłębiamy rozumienie matematycznych pojęć.

Książka podzielona jest na dwanaście rozdziałów.

 • Środki dydaktyczne – tu autorzy zachęcają do używania na lekcjach łatwo dostępnych pomocy dydaktycznych, takich jak owoce o kulistym kształcie, piłki czy bombki choinkowe. Prezentują też zestaw modeli i przyrządów projektu Sfera Lénárta. Są to przezroczyste półsfery, po których uczniowie mogą łatwo i wygodnie rysować, a potem usuwać te rysunki (co jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku owoców lub piłek). Autorzy zachęcają też do wykorzystania gry komputerowej Tic-Tac-Toe (kółko i krzyżyk na sferze), Spheroku (sudoku na sferze) lub programu komputerowego Spherical Easel (tzn. sferyczne sztalugi), które kształtują rozumienie własności sfery i umieszczonych na niej obiektów.
 • Z historii geometrii euklidesowej i nieeuklidesowej – to rozdział dla pasjonatów historii i wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, dlaczego w matematyce pojawiły się nowe geometrie. Wiele uwagi poświęcono wybitnym matematykom, którzy przyczynili się do rozwoju geometrii od czasów starożytnych po współczesne. Są wśród nich Euklides, Eratostenes, Saccheri, Euler, Lambert i wielu innych.
 • Rysowanie na sferze – w tym rozdziale autorzy opisują, jak za pomocą specjalnych przyrządów do rysowania na sferze (sferycznej linijki, cyrkla i kątomierza) tworzyć na powierzchni kuli ciekawe figury i jak badać ich własności.
 • Podstawy geometrii na sferze – uczniowie stają tu przed zadaniem samodzielnego badania własności figur geometrycznych na sferze i porównanie ich z analogicznymi własnościami na płaszczyźnie.
 • Wielokąty – rozdział ten poszerza wiedzę zdobytą podczas wykonywania ćwiczeń z rozdziału poprzedniego. Teraz badania są bardziej ukierunkowane i szczegółowe, np. sprawdzanie możliwości opisywania okręgów na trójkątach sferycznych.
 • Pola figur na sferze – tym razem uczniowie stają przed problemem wyznaczania pola kół i trójkątów na płaszczyźnie i na sferze.
 • Dodatkowe własności wielokątów – rozdział ten traktuje o bardziej zaawansowanych konstrukcjach związanych z równaniami i nierównościami liniowymi.
 • Geometria hiperboliczna na półsferze – to wstęp do trzeciego świata geometrii. Akcja rozgrywa się w modelu na półsferze bez brzegu (model Poincarѐgo). Tutaj panują inne prawa, które można zaobserwować w sposób przystępny i intuicyjny.
 • Modelowanie ze źródłem światła – w tym rozdziale dowiadujemy się, jak powstają mapy. W tym celu trzeba zrzutować powierzchnię kuli na płaszczyznę. Tylko jak to zrobić, aby jak najmniej zdeformować na mapie przestrzenną rzeczywistość? Opisany jest tu także ciekawy model geometrii hiperbolicznej Cayleya-Kleina.
 • Trygonometria sferyczna – poznajemy własności funkcji trygonometrycznymi na sferze i badamy tezę twierdzenia Pitagorasa, która w wersji klasycznej na sferze okazuje się być nieprawdziwa, ale daje się przeformułować do wersji prawdziwej.
 • Sfera jako model kuli ziemskiej – tu wykorzystujemy geometrię sferyczną w praktyce do zagadnień z zakresu geografii i nawigacji.
 • Eksperymenty sferyczne związane z fizyką – w tym rozdziale można się przekonać, jak proste eksperymenty prowadzą do bardzo trudnych pytań. Poznajemy m.in. związki geometrii sferycznej z mechaniką Newtona.

Każdy rozdział podzielony jest na następujące paragrafy, które ułatwiają pracę uczniów podczas zajęć:

 • Problem
 • Skonstruuj na płaszczyźnie
 • Zbadaj
 • Jak myślisz?
 • Skonstruuj na sferze
 • Porównaj
 • Dowiedz się więcej.

Dodatkowym atutem książki jest fakt, że między rozdziałami można poruszać się swobodnie i tylko niektóre z nich są ściśle powiązane ze sobą nawzajem. Dlatego każdy czytelnik może znaleźć problem, który najbardziej go interesuje i zapoznać się z nim bez konieczności przedzierania się przez wcześniejsze rozdziały. Książka opatrzona jest czarno-białymi ilustracjami, które ułatwiają zrozumienie istoty wykonywanych ćwiczenia lub pokazują ich efekt finalny.

To bardzo dobra pozycja dla nauczycieli, chcących poprowadzić ciekawe i niestandardowe zajęcia na kółku lub obozie matematycznym, oraz dla uczniów pasjonujących się matematyką i chcących ją poznawać samodzielnie, wykraczając poza standardową wiedzą szkolną. Dzięki przejrzystym opisom każdy może zmierzyć się z postawionymi w książce problemami samodzielnie.

 

Opinie zasłyszane: 
 • Euklides powiedział "Nie ma królewskiej drogi do geometrii". To prawda, ale drogi niewolniczej nie ma również. W strachu nie zbliżymy się do żadnej nauki ani jej nie polubimy. Do geometrii i innych nauk jest tylko jedna droga - droga równych szans. Czytając Galileusza, Eulera, Bolyai czy Banacha, jesteśmy partnerami autorów. Nie dlatego, że jesteśmy tak wielcy, jak oni, ale ponieważ oni oczekiwali, że będziemy ich partnerami. Nie podporządkowanymi uczniami, ale myślącymi ludźmi, do których kierowali swoje idee. (z przedmowy wydawniczej)

Powrót na górę strony