Kalendarz matematyczny 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-18
Autor: 
Ryszard Rudnicki
matematyk, autor ciekawych zadań i błyskotliwych aforyzmów
Dział matematyki: 
arytmetyka

Poniżej prezentujemy unikatowy kalendarz matematyczny opracowany przez Ryszarda Rudnickiego - pasjonata arytmetyki, emerytowanego nauczyciela matematyki, absolwenta UMK w Toruniu, 7-krotnego laureata konkursów zadaniowych czasopisma "Matematyka", autora 3 tomów fraszek i aforyzmów, a także ciekawych zadań i łamigłówek arytmetycznych. Ten dziarski dziś już osiemdziesięciolatek podjął godne uznania, ale przede wszystkim naśladowania arytmetyczne wyzwanie - od kilku lat tworzy matematyczne kalendarze.

W myśl rzymskiej zasady Verba volant, exempla trahunt! (słowa ulatują, przykłady pociągają) zapraszamy innych miłośników arytmetyki oraz całe klasy szkolne do podjęcia rękawicy i tworzenia własnych matematycznych kalendarzy (na rok 2018 i kolejne lata). Zasady są proste, ale wyzwanie nie jest łatwe. Wymaga uporu i pomysłowości. Najciekawsze kalendarze nagrodzimy i opublikujemy.

Zasady tworzenia kalendarza

W kalendarzu matematycznym stosuje się sześć działań dwuargumentowych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie kwadratowe oraz nawiasy. Ponadto dopuszczalne jest stosowanie pięciu operacji jednoargumentowych:

  • branie liczby przeciwnej,
  • silnia, tzn. 0!=1, n! = 1·2·...·n, dla n całkowitych dodatnich,
  • słabnia, tzn. 0?=0, n? = 1+2+...+n, dla n całkowitych dodatnich,
  • podłoga, tzn. |_ k _| = n, gdy n<k<n+1, gdzie n jest naturalne, a k dodatnie
  • sufit, tzn. |‾ k ‾| = n+1, gdy n<k<n+1, gdzie n jest naturalne, a k dodatnie.

Ponadto każdy numer dnia w roku 2018 jest utworzony z osobnych cyfr 2, 0, 1, 8 (nie z liczb) użytych w tej kolejności za pomocą podanych wyżej działań. Każda cyfra musi zostać użyta i to tylko raz.

 

Kalendarz AD 2018

[tex] 2018 = \left ((2?) \cdot \left (\left ((0!+1)? \right )! \right )? \right )? + \lfloor \sqrt8 \rfloor [/tex]

 

STYCZEŃ LUTY

1 = 2·0 + 1^8

2 = 2 + 0·1·8

3 = 2? + 0·1·8

4 = 2^(0·1) + |‾√8‾|

5 = 2 + 0 + √(1+8)

6 = (2+0) · √(1+8)

7 = 2·0 – 1 + 8

8 = 2·0·1 + 8

9 = 2·0 + 1 + 8

10 = 2·0!·1 + 8

11 = 2·0! + 1 + 8

12 = 2? + 0 + 1 + 8

13 = 2? + 0! + 1 + 8

14 = (2?)! + 0·1 + 8

15 = (2?)! + 0 + 1 + 8

16 = (2?)! + 0! + 1 + 8

17 = (2?) · (0!+1)? + 8

18 = 2·(0+1+8)

19 = (2?+0!)? + 1 + 8

20 = 2·(0!+1+8)

21 = (2?) · (0–1+8)

22 = 2·((0!+1)? + 8)

23 = 2 + (-0! – 1 + 8)

24 = (2?) · (0·1 + 8)

25 = -(2?) + (0–1+8)?

26 = -2 + (0–1+8)?

27 = (2?) · (0+1+8)

28 = (2? + 0!) · (-1 + 8)

29 = 2 – 0! + (-1+8)?

30 = 2 + 0 + (-1+8)?

31 = 2 + 0! + (-1+8)?

32 = (2? + 0!) · 1·8

33 = -(2+0+1) +8?

34 = (2?)! + 0 + (-1+8)?

35 = ((2?)! – 0!) · (-1+8)

36 = 2·0·1 + 8?

37 = 2·0 + 1 + 8?

38 = 2 + 0·1 + 8?

39 = 2? + 0·1 + 8?

40 = ((2?)! – (0·1)!) · 8

41 = -(2?+0!) + (1+8)?

42 = (2?)! · (-(0–1)!+8)

43 = -2 + 0 + (1+8)?

44 = -(2^0) + (1+8)?

45 = 2·0 + (1+8)?

46 = (2·0)! + (1+8)?

47 = 2 + 0 + (1+8)?

48 = 2 + 0! + (1+8)?

49 = 2? + 0! + (1+8)?

50 = (2?)! –0! + (1+8)?

51 = (2?)! (0+1+8)?

52 = (2?)! + 0! + (1+8)?

53 = -2 + (0!+1+8)?

54 = -|_√2_| + (0!+1+8)?

55 = (2+0·1+8)?

56 = |_√2_| + (0!+1+8)?

57 = 2 + (0!+1+8)?

58 = 2? + (0!+1+8)? 

59 = (2?+0!)! – 1 +8?

 

 

 

 

Karty kolejnych miesięcy matematycznego kalendarza na rok 2018 zamieszczamy poniżej w rękopisie autora. Kliknij, aby powiększyć.

 

 

Powrót na górę strony