Nagrody główne PTM

Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-14
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr

Polskie Towarzystwo Matematyczne co roku przyznaje trzy nagrody główne:

 • nagroda Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych przyznawana jest od 1946 roku, jej pierwszymi laureatami byli lwowski i wrocławski matematyk Hugo Steinhaus oraz matematyk warszawski Wacław Sierpiński - dziś obaj są patronami nagród PTM,
 • nagroda Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki przyznawana jest od 1979 roku, jej pierwszym laureatem był Stanisław Straszewicz profesor Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, autor przedwojennych podręczników szkolnych, prezes PTM w latach 1953-57,
 • nagroda Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki również została ustanowiona w roku 1979, ale wcześniej (od 1972 roku) przyznawana była nagroda za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki fundowana przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
 • nagroda dla Młodych Matematyków za osiągnięcia badawcze przyznawana jest od 1956 roku.

Nagroda Młodych ma formę pieniężną, pozostałe mogą mieć formę pieniężną lub statuetki (patrz zdjęcie powyżej - stylizowany symbol nieskończoności wykonany z białego marmuru). W danym roku przyznawana jest zawsze nagroda Banacha, nagroda dla Młodych oraz jedna z dwóch pozostałych (zazwyczaj nagrody Dicksteina i Steinhausa przyznawane są co drugi rok na przemian).

strona domowa nagród głównych PTM

Dwie nagrody główne za rok 2012 znowu powędrowały do Wrocławia. Otrzymali je absolwenci XIV LO we Wrocławiu, pracownicy Instytutu Matematycznego UWr:

 • Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki - nagroda Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną
 • Jacek Świątkowski - kierownik Zakładu Geometrii - nagroda Banacha za cykl prac z geometrycznej teorii grup i topologii kontaktowej

Dwie nagrody główne za rok 2010 powędrowały do Wrocławia. Otrzymali je:

 • Rościsław Rabczuk - emerytowany pracownik IM PWr - nagroda Dicksteina za za 50-letnią działalność popularyzatorską i organizacyjną  oraz pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych,
 • Mateusz Kwaśnicki - IM PWr, absolwent III LO we Wrocławiu - nagroda dla Młodych Matematyków za cykl prac dotyczących zagadnień brzegowych teorii potencjału, operatorów nieliniowych i fluktuacji subordynatorów.
Patroni nagród

Hugo Dionizy Steinhaus Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972) - twórca Lwowskiej i Wrocławskiej Szkoły Matematycznej i działu zastosowań matematyki. Urodzony w Jaśle, studiował we Lwowie i Getyndze (doktorat u Hilberta). Autor prac z analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz popularnonaukowego Kalejdoskopu matematycznego. Wybitny humanista, autor Słownika racjonalnego. Jeden z założycieli wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloquium Mathematicum". Jego imieniem nazwano największe audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala HS). Jest pochowany we Wrocławiu na cmentarzu św. Rodziny przy ul. Smętnej.

Samuel DicksteinSamuel Dickstein (1851-1939) - matematyk, pedagog i historyk nauki żydowskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z założycieli żydowskiej partii "Zjednoczenie" propogującej asymilację Żydów w Polsce. Zajmował się teorią liczb i algebrą. Był założycielem i wydawcą (w latach 1897-1939) roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego "Wiadomości Matematyczne", reaktywowanych w 1955 roku. Założył też czasopismo "Prace Matematyczno-Fizyczne", które ukazywało się w latach 1888–1951, a obecnie jego tradycje kontynuują wydawane od 1955 "Commentationes Mathematicae" (prace matematyczne). Jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. 

 

O nagrodzie Banacha i jej wrocławskich laureatach piszemy na Portalu osobno tutaj.

Wrocławscy laureaci nagrody Steinhausa

(a przed 1979 rokiem - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki):

 • 1972 - Józef Łukaszewicz (IM UWr), Stanisław Trybuła (CMS PWr)
 • 1973 - Bertold Lysik (IM PWr)
 • 1974 - Bolesław Kopociński, Adam Rybarski (IM UWr)
 • 1975 - Ilona Kopocińska (IM UWr)
 • 1986 - Maciej Sysło (II UWr)
 • 1987 - Stanisław Trybuła (IM PWr)
 • 1991 - Władysław Szczotka (IM UWr)
 • 1996 - Aleksander Weron (CMS PWr) - za wybitne osiągnięcia w zakresie zastosowań matematyki, a w szczególności za wkład w rozwój teorii procesów stabilnych i jej zastosowań
 • 2000 - Jarosław Bartoszewicz (IM UWr) - za cykl prac ze statystyki matematycznej
 • 2013 - Zbigniew Palmowski (IM UWr) - za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy’ego w ubezpieczeniach
Wrocławscy laureaci nagrody Dicksteina
 • 1989 - Bolesław Gleichgewicht (IM UWr)
 • 1991 - Jan Waszkiewicz (IKS PWr)
 • 2003 - Witold Więsław (IM UWr) - za osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki i popularyzacji matematyki
 • 2005 - Agnieszka Wojciechowska (IM UWr) - za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki
 • 2008 - Roman Duda (IM UWr) - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki polskiej
 • 2010 - Rościsław Rabczuk (IM PWr) - za pięćdziesięcioletnią działalność popularyzatorską i organizacyjną oraz pracę z młodzieżą w ramach konkursów matematycznych
 • 2012 - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną
Wrocławscy laureaci nagrody dla Młodych Matematyków
 • 1956 - Jan Mycielski, Stefan Paszkowski (IM UWr)
 • 1957 - Andrzej Hulanicki (IM UWr)
 • 1959 - Stanisław Świerczkowski (IM UWr), Stanisław Trybuła (IM UWr)
 • 1960 - Andrzej Lelek (IM UWr)
 • 1961 - Roman Duda, Witold Nitka (IM UWr)
 • 1962 - Władysław Narkiewicz (IM UWr), Danuta Zaremba (IM UWr)
 • 1963 - Bolesław Kopociński (IM UWr)
 • 1965 - Jan Szczepkowicz (IM UWr)
 • 1966 - Ilona Kopocińska (IM UWr), Bogdan Węglorz (IM UWr)
 • 1967 - Siemion Fajtlowicz (IM UWr)
 • 1968 - Woybor Woyczyński (IM UWr)
 • 1969 - Leszek Pacholski (IM UWr), Agnieszka Wojciechowska (IM UWr)
 • 1970 - Jan Waszkiewicz (IM UWr)
 • 1971 - Krystyna Jerzykiewicz (IM UWr), Tadeusz Pytlik (IM UWr), Ludwik Rudolf (IM UWr)
 • 1972 - Witold Więsław (IM UWr)
 • 1973 - Kazimierz Musiał (IM UWr), Aleksander Weron (IM PWr)
 • 1974 - Marek Bożejko (IM UWr), Tadeusz Maćkowiak (IM UWr), Anzelm Iwanik (IM PWr)
 • 1975 - Władysław Szczotka (IM UWr), Jan Śliwa (IM UWr), Andrzej Zarach (IM UWR)
 • 1977 - Andrzej Derdziński (IM UWr), Jan Rosiński (IM UWr), Zbigniew Kowalski (IM PWr)
 • 1978 - Zbigniew Rakowski, Jerzy Szulga (IM UWr)
 • 1979 - Jacek Cygan (IM UWr), Andrzej Korzeniowski (IM UWr)
 • 1982 - Aleksander Całka (IM UWr)
 • 1983 - Witold Jarczyk (IM UWr)
 • 1984 - Włodzimierz Charatonik (IM UWr), Marek Słaby, Ryszard Szwarc (IM UWr)
 • 1985 - Piotr Biler (IM UWr), Ewa Damek (IM UWr), Jacek Nikiel (IM UWr), Janusz Pawlikowski (IM UWr)
 • 1986 - Jarosław Wróblewski (IM UWr)
 • 1988 - Jarosław Krawczyk (IM UWr)
 • 1990 - Jacek Dziubański, Waldemar Hebish (IM UWr)
 • 1996 - Grzegorz Karch (IM UWr)
 • 2000 - Piotr Kowalski (IM UWr)
 • 2001 - Piotr Śniady (IM UWr)
 • 2010 - Mateusz Kwaśnicki (IM PWr)
 • 2011 - Marcin Preisner (IM UWr)
 • 2014 - Błażej Wróbel (IM UWr)

  
 

Powrót na górę strony