Matematyczne zaduszki

Data ostatniej modyfikacji:
2024-05-9
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Dzień 1 listopada to nie jest smutne święto. To dzień wielkiej zadumy i pamięci. To święto potrzebne ludziom żyjącym. Bo pamięć o zmarłych pozwala współistnieć z tymi, których - pozornie - już nie ma. Jeżeli są w nas, to znaczy, że istnieją. Dzięki pamięci żywi i umarli tworzą ludzkość.

Z okazji Dnia Zadusznego zapraszamy do choćby wirtualnych odwiedzin na grobach wrocławskich matematyków. A może odwiedzając na jednym z wrocławskich cmentarzy mogiły swoich bliskich, zapalicie znicz także u któregoś z nich? Będzie to wyraz troski i pamięci.

Zachęcamy także do przyłączenia się do corocznej akcji "Akademicki znicz pamięci", o której piszemy na Portalu tutaj. Prosimy o zamieszczanie w komentarzach wspomnień o nieżyjących wrocławskich matematykach - uczonych i nauczycielach matematyki. Możecie przesłać zdjęcia ich mogił, które opublikujemy wraz z tymi wspomnieniami. Prosimy też o korektę i uzupełnienie brakujących informacji mejlowo na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl.

O grobach słynnych matematyków polskich i zagranicznych niezwiązanych z Wrocławiem piszemy w artykule Matematyczne mogiły. Poniżej nazwiska matematyków wrocławskich podano z uwzględnieniem cmentarzy, na których są pochowani. W obrębie danego cmentarza uporządkowano je chronologicznie wg daty śmierci. Na większych wrocławskich cmentarzach podano też lokalizacje grobów.

Za przesłane do tej pory fotografie, informacje i uzupełnienia ldziękujemy: Jarosławowi Grząślewiczowi (IMiI PWr), Kamilli Jasińskiej (Biuro Promocji UWr), Annie Jurek, Janowi Kraszewskiemu (IM UWr), Grzegorzowi Karchowi (IM UWr), Krzysztofowi Szajowskiemu (WM PWr) i Romualdowi Lenczewskiemu (WM PWr). Za cenne informacje i wspomnienia dziękujemy Bogdanowi Mincerowi (IM UWr), Michałowi Morayne (IMiI PWr), Andrzejowi Michalskiemu (KM UP), Hannie Langner-Matuszczyk (PWr), Tomaszowi Broczkowi (Archiwum PWr), a także rodzinom i przyjaciołom wspominanych tu matematyków.

 

Miejsca pamięci zbiorowej

We Wrocławiu mamy kilka miejsc zbiorowej pamięci polskich uczonych. Najbardziej znane znajduje się na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego (pomiędzy budynkami D1 i D2 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim). To pomnik upamiętniający martyrologię lwowskich profesorów związanych z Uniwersytetem Jana Kazimierza, zamordowanych przez hitlerowców 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie wraz z członkami ich rodzin. W inskrypcji na pomniku wymienione są nazwiska bestialsko zamordowanych uczonych. Są Wśród nich znakomici matematycy: Stanisław Ruziewicz, Kazimierz Bartel, Antoni Łomnicki oraz Włodzimierz Stożek i dwóch jego synów. Więcej na temat dziejów tego pomnika można przeczytać na Portalu tutaj.

Z kolei krakowskich profesorów więzionych we Wrocławiu w listopadzie 1939 roku w drodze do obozów Sachsenhausen i Dachau upamiętniają dwie tablice na murach więzień przy ulicach Sądowej i Kleczkowskiej (od strony ul. Reymonta). Sonderaktion Krakau była pierwszą w historii świadomą próbą zniszczenia elity intelektualnej narodu. Obie tablice ufundowały wrocławskie środowiska akademickie w 60. i 70. rocznicę Sonderaktion Krakau (w 1999 i 2009 roku). Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

1 listopada 2008 roku w miejscu dawnego krematorium na Grabiszynie odsłonięto Pomnik Wspólnej Pamięci. Jest to symboliczne miejsce pochówku dawnych mieszkańców miasta ze zlikwidowanych niemieckich cmentarzy i sposób godnego uczczenia pamięci tych miejsc. Część nekropolii uległa zniszczeniu w czasie obrony Festung Breslau w styczniu 1945 roku. Żołnierze niemieccy często używali kamieni nagrobnych do budowy barykad. Natomiast w latach powojennych (1945-1970) w ramach akcji usuwania śladów niemieckości masowo likwidowano dawne cmentarze komunalne, parafialne i wyznaniowe, których przed wojną było we Wrocławiu 77 (z czego 72 zlikwidowano). Były one niszczone celowo i bezmyślnie, bez szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń wrocławian - Niemców, Czechów, Żydów, ale także Polaków. Pozyskany z nagrobków kamień wykorzystywano do prac budowlanych, m.in. do grodzenia wybiegów we wrocławskim ZOO. Dziś u wejścia do alei prowadzącej do Pomnika Wspólnej Pamięci znajduje się znamienna inskrypcja: Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób. Na przedwojennych wrocławskich cmentarzach spoczywało wielu wybitnych naukowców. Tylko nieliczne ich groby zachowały się do dziś. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Uniwersyteckie zaduszki - dawne wrocławskie cmentarze. 

 

 
 

 

 

Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Ślężnej

Jacob Rosanes (ur. 1842 w Brodach na Ukrainie, zm. 1922) - ukończył szkołę średnią w Brodach w 1858, studiował we Wrocławiu początkowo chemię 186-1862, a potem matematykę i fuzykę. W 1865 doktoryzował się u Heinricha Schrötera razem z Moritzem Paschem. Kontynuował studia w Berlinie, a potem wrócił do Wrocławia, gdzie habilitował się w 1870 i otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w 1873 i zwyczajnego 1876. Na uniwersytecie pracował do odejścia na emeryturę w 1911. W latach 1903-04 był wybrany na rektora (jedynego w historii, który miał żydowskie pochodzenie). Zajmował się geometrią algebraiczną i teorią niezmienników. Wśród jego uczniów byli Max Born, Ernst Steinitz, Otto Toeplitz i Richard Courant, a także Adolf Anderssen - mistrz szachowy, z którym Rosanes - sam wybitny szachista - wygrał partię w 1862.

 

Nowy Cmentarz Żydowski przy ul. Lotniczej

Ernst Steinitz (ur. 1871 w Siemianowicach Śląskich, zm. 1928 w Kilonii) – utalentowany muzycznie przez 13 lat uczęszczał do Śląskiego Konserwatorium Muzycznego w klasie fortepianu. W 1890 ukończył Gimnazjum Fryderycjańskie we Wrocławiu i tu podjął studia matematyczne na uniwersytecie. Kontynuował je w Berlinie 1891-92, a w 1893 wrócił do Wrocławia, gdzie doktoryzował się w 1894 u Jakuba Rosanesa. Habilitował się w 1897 na Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg. W 1910 wrócił do Wrocławia, gdzie otrzymał tytuł profesora zwyczajnego na politechnice (Technische Hochschule). Od 1920 w Kilonii kierował katedrą matematyki na Uniwersytecie Christiana Albrechta. Zajmował się geometrią konstrukcyjną i teorią liczb. Zmarł w Kilonii 29.09.1928. Jego prochy żona Martha przywiozła do Wrocławia. Sama zginęła w komorze gazowej obozu koncentracyjnego w Treblince w 1942.

 

Cmentarz parafii św. Rodziny przy ul. Smętnej

http://mogily.pl/swrodzinywroclaw
Można by go nazwać "nekropolią ojców wrocławskiej matematyki".

Zbigniew Moroń (ur. 1904 Zarzecze k. Przeworska, zm. 1971) - po maturze w 1923 w Drohobyczu ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i tam rozpoczął pracę jako asystent prof. Ruziewicza. Uczył w różnych szkołach Śląska, Wileńszczyzny i Pomorza. Po wojnie przeniósł się do Wrocławia, gdzie pracował na Politechnice. Zarówno w czasach lwowskich jak i wrocławskich uczył także w liceach. Znany jest jako autor pierwszych rozkładów kwadratu na różne kwadraty.
[pole 18, rzad7, grób 7582]

 

Władysław Ślebodziński (ur. 1884 w Pysznicy na Podkarpaciu, zm. 1972) - studiował matematykę na c.k. Uniwersytecie w Krakowie (1903-1908), po studiach pracował jako nauczyciel matematyki (w Sanoku, Tarnobrzegu i Krakowie), a po I wojnie światowej w Gnieźnie i Poznaniu. Na UW w 1928 uzyskał stopień doktora, a 4 lata później - docenta.  Podczas II wojny swietowej prowadził tajne nauczanie, został aresztowany i wywieziony do KL Auschwitz (tam w w Hygiene Institut der Waffen SS und Polizei Auschwitz O/S zajmował się matematycznym opisem wyników prowadzonych badań doświadczalnych). W styczniu 1945 ewakuowano go w marszu śmierci do Wodzisławia Śląskiego, skąd został przewieziony do KL Gross-Rosen, a następnie do KL Dora-Nordhausen, który 11 IV 1945 został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich. W sierpniu 1945 jako członek Grupy Naukowo-Kulturalnej przybył do Wrocławia i został jednym ze współorganizatorów Uniwersytetu i Politechniki oraz prekursorem Wrocławskiej Szkoły Matematycznej. Był jednym z założycieli wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloqium Mathematicum". W latach 1945-1951 kierował IV Katedrą Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii z Oddziałem Chemii Technicznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a po rozdzieleniu uczelni w 1951 na PWr objął kierownictwo Katedry Matematyki. Zajmował się analizą i geometrią różniczkową. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych, podręcznik akademicki i monografię.
W roku 1931 podał konstrukcję operatora różniczkowego, dziś powszechnie nazywanego pochodną Liego.Wypromował 11 doktorów. W latach 1961-1963 był prezesem PTM. Doktor honoris causa politechnik Wrocławskiej (1965) i Poznańskiej (1967) oraz UWr (1970). Jego imieniem nazwano audytorium w IM UWr (sala WS), salę wykładową na PWr (bud. C-13, sala 1.27) oraz jedną z ulic na osiedlu Marszowice. [pole 2, rząd 19, grób 1, id. 7443]

 

Hugo Dionizy Steinhaus (ur. 1887 w Jaśle, zm. 1972) - twórca Lwowskiej i Wrocławskiej Szkoły Matematycznej i działu zastosowań matematyki. Getyngeńczyk, doktorant Davida Hilberta z 1911. Od 1920 profesor nadzwyczajny, a od 1923 - zwyczajny uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Autor prac z analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz popularnonaukowego Kalejdoskopu matematycznego. Wybitny humanista, autor Słownika racjonalnego. Jeden z założycieli wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloquium Mathematicum". Jego imieniem nazwano największe audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala HS). Laureat pierwszej w historii nagrody Banacha przyznanej w 1946 roku. [pole 12, rząd 64, grób 19]

 

Edward Marczewski (ur. 1907 w Warszawie, zm. 1976) - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wacława Sierpińskiego. Do 1940 roku nazywał się Szpilrajn. Fałszywe dokumenty, dzięki którym przeżył wojnę, otrzymał od Władysława Bartoszewskiego. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Potem przez obóz w Pruszkowie dostał się jako niemiecki jeniec do Festung Breslau, gdzie odgruzowywał pod lotnisko teren, zwany dziś placem Grunwaldzkim. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeden z założycieli i pierwszy redaktor naczelny wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloquium Mathematicum". Twórca wrocławskiej szkoły algebraicznej i prawdziwy ojciec matematyki wrocławskiej. Jego imieniem nazwano audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala EM). [pole 3, rząd 3, grób 20]

 

Tadeusz Huskowski (ur. 1924 w Warszawie, zm. 1984) - członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, a po jego upadku więzień niemieckich oflagów. Działacz "Solidarności" internowany w stanie wojennym. Syn senatora RP z ramienia BBWR z województwa wołyńskiego - Stanisława Huskowskiego, ojciec polityka i prezydenta Wrocławia także Stanisława Huskowskiego. Uczęszczał do Liceum im. Poniatowskiego w Warszawie, ale naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Kontynuował ją na tajnych kompletach. W 1946 roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, ale po roku przeniósł się do Wrocławia. Absolwent matematyki na UWr, w roku 1961 obronił tu pracę doktorską "O pewnych zagadnieniach geometrii afinicznej i zagadnieniach zanurzania przestrzeni o koneksji afinicznej w przestrzeni afinicznej" (promotorem był Władysław Ślebodziński). Był zasłużonym pracownikiem PWr, jednym z tłumaczy "Rachunku różniczkowego i całkowego" Fichtenholza. [pole 15, rząd 13, grób 22]

 

 

Jerzy Battek (ur. 1927 w Zawoi, zm. 1991) - okres wojny spędził w Krakowie, uczęszczając na tajne komplety i zdając w 1945 tzw. małą maturę. Absolwent Państwowego Liceum dla Dorosłych we Wrocławiu (matura 1947) i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów w latach 1949-52 nauczyciel matematyki w liceach w Wołowie i we Wrocławiu. Od 1952 roku asystent w Katedrze Matematyki PWr, doktorant Juliana Perkala. Od 1961 roku kierownik Zakładu Metod Numerycznych i Graficznych Katedry Matematyki PWr. Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Obliczeniowego Politechniki Wrocławskiej. Pochowany (wraz z synem Markiem i żoną Ireną) w grobie teściów Agnieszki i Jana Wróblów. Na tablicy epitafijnej znajduje się dewiza: Pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. [pole 5, rząd 17, id: 1519]

 

Konrad Dyba (ur. 1907 w Koprzywnicy, Morawy, zm. 1991) – geometra wykreślny i architekt, po maturze w 1925 w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Cieszynie studiował matematykę 1926-1932 na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. Był asystentem profesorów Kazimierza Bartla i Antoniego Plamitzera. Kontynuował studia na Wydziale Architektonicznym PL, pracował jako technik budowlany w Zarządzie Miasta Lwowa i w pracowni architektonicznej prof. Witolda Mankiewicza. Od lipca 1945 we Wrocławiu organizował katedrę geometrii wykreślnej na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym wspólnym dla UWr i PWr. Doktoryzował się w 1959, a w 1965 uzyskał stopień docenta i został kierownikiem Katedry, a następnie Zakładu Geometrii Wykreślnej na PWr. Był twórcą geometrii harmonicznej. [pole18, rząd 29, grób 3]

 

Eugeniusz Szczepankiewicz (ur. 1930 w Godowej k. Strzyżowa, zm. 1991) - w latach 1944-50 uczeń Gimnazjum (mała matura 1948) i Liceum w Strzyżowie na Podkarpaciu, działacz ZHP, założyciel antykomunistycznej młodzieżowej organizacji p.n. Demokratyczna Armia Krajowa, skazany w 1950 roku za działalność antypaństwową na 10 lat więzienia, zwolniony po 5 latach z powodu gruźlicy, inwigilowany przez SB. W 1955 zdał z wyróżnieniem maturę w Korespondencyjnym LO w Rzeszowie i rozpoczął studia matematyczne na UWr. W 1956 był jednym z przywódców ruchów studenckich, współzałożycielem ZSP na UWr. Mimo choroby ukończył studia w terminie w 1960, a następnie podjął pracę w WSR (60-63) i Wyższej Szkole Ekonomicznej (63-68) we Wrocławiu, dzie zrobił doktorat w 1965, ale został zwolniony w 1968 za popieranie strajków studenckich. Do końca życia pracował w WSP w Opolu, wykładał też na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z powodów politycznych dopiero w 1987 otrzymał tytuł profesorski. Był specjalistą z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz zastosowań matematyki w ekonomii, technice i ochronie środowiska. Pochowany w kwaterze AK. [pole 1, rząd 19, grób 2]

 

Stanisław Hartman (ur. 1914 w Warszawie, zm. 1992) - absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim i fizyki na Uniwersytecie Lwowskim. Więzień Pawiaka. Od października 1945 we Wrocławiu. Doktorant Edwarda Marczewskiego 1947. W 1953 otrzymał nagrodę Banacha. W 1968 został zwolniony z UWr za udzielanie wsparcia protestującym studentom. Został przeniesiony do Instytutu Matematycznego PAN, gdzie od 1976 kierował Zakładem Analizy Harmonicznej i Teorii Miary. Do pracy na UWr został przywrócony w 1981 i kierował Zakładem Analizy Funkcjonalnej. Działacz podziemnej "Solidarności" i współpracownik KOR. Internowany w stanie wojennym opublikował słynny list do matematyków świata, w którym pod pozorem twierdzenia matematycznego przekazywał informacje z więzienia. Był utalentowanym poetą i pisarzem. Mawiał: Poezja może uprzyjemnić życie. Tego nauczyłem się przede wszystkim od mojej matki. Nakładem IM UWr pośmiertnie ukazały się jego „Wspomnienia”. Współtwórca Wrocławskiej Szkoły Matematycznej i działu analizy harmonicznej. Jego imieniem nazwano audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala SH). Laureat nagrody Banacha w 1953 roku. Jego syn - Jan Hartman - jest profesorem filozofii na UJ. [pole 18, rząd 16, grób 18]

 

Halina Pidek-Łopuszańska (ur. 1925 w Bychawie - lubelskie, zm. 1998) - maturę uzyskała w 1943 na tajnych kompletach w Lublinie, tam też studiowała matematykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie 1944-1948, ale ukończyła studia na UJ i tam się doktoryzowała w 1951 u Stanisława Gołąba. Od 1952 roku związana z PWr. Specjalistka w zakresie geometrii różniczkowej. Wspaniały wykładowca, prowadziła wykłady telewizyjne z matematyki. Działaczka "Solidarności". [pole 19, rząd 15, grób 17]

 

Bogusław Stawski (ur. 1949, zm. 1999) - w 1975 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr, specjalizując się w fizyce teoretycznej. Promotorem jego pracy magisterskiej z kwantowej teorii pola był prof. Jan Łopuszański (nestor fizyki wrocławskiej). Po studiach podjął pracę w Instytucie Matematyki PWr, gdzie pracował do 1983. Publikował wspólnie ze znanymi fizykami i matematykami: Janem Mozrzymasem, Andrzejem Soleckim i Louisem Michelem. W 1983 przeszedł do Instytutu Fizyki UWr, gdzie w lutym 1984 obronił doktorat (promotor: prof. Jan Mozrzymas). [sektor 17, rząd 29, grób 4]

 

Janusz Buławski (ur. 1939 w Pińsku, zm. 2001) - okres okupacji spędził z matką na Wołyniu, ojciec po klęsce wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej, zmarł tragicznie w 1945). Po przyjeździe do Wrocławia w 1946 uczęszczał do SP 2, a od 1953 do LO 3. Po maturze w 1957 rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PWr, gdzie po II roku studiów z powodu kłopotów finansowych wziął urlop dziekański, a po jego zakończeniu zmienił uczelnię i kierunek studiów na matematykę na UWr. W IM UWr studiował w latach 1961-1966, a następnie rozpoczął pracę na PWr oraz od 1970 dodatkowo w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych. W 1975 przeniósł się do pracy w Zakładzie Modeli Matematycznych Instytutu Kształtowania Środowiska we Wrocławiu. Pochowany z matką. [sektor 12, rząd 81, grób 23, id. 8370]

 

Stanisław Gnot (ur. 1946 w Przemyślu, zm. 2002) - absolwent II LO w Przemyślu (matura 1964) i matematyki na UWr, doktorant Witolda Kloneckiego w IM PAN, specjalista z zakresu statystyki matematycznej. Pracował w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w Ośrodku Obliczeniowym, który sam zorganizował. W latach 1991–1994 był kierownikiem Katedry Matematyki i kierownikiem Zakładu Statystyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1988–1990 przewodniczył Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Nauk Matematycznych PAN, a w latach 1991-93 był jej wiceprzewodniczącym. Od 1994 podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Probabilistyki i Statystyki Matematycznej Instytutu Matematyki, a w latach 1996-1999 był prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Od 1999 roku podjął pracę na Politechnice Zielonogórskiej w Instytucie Matematyki (w 2001 roku z połączenia obu uczelni powstał Uniwersytet Zielonogórski). [pole 16a, rząd 2G, grób 7070]

 

Zofia Maciejewska (de domo Ślebodzińska, ur. 1912 w Krakowie, zm. 2002) - córka prof. Władysława Ślebodzińskiego. W 1930 ukończyła szkołę średnią w Poznaniu i tam podjęła studia matematyczne, które ukończyła w 1935. Pracowała jako nauczycielka matematyki, a od 1940 zajmowała się tajnym nauczaniem. We wrześniu 1945 przeniosła się do Wrocławia, gdzie podjęła pracę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum, a od 1950 prowadziła wykłady w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej NOTu. W 1955 szkoła ta została włączona do PWr, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę w 1972. Prowadziła też szeroką działalność społeczną, m. in. była moderatorką ruchu oazowego Światło-Życie. Spoczywa obok miejsca pochówku swoich rodziców oraz brata i bratowej. [sektor 2, rząd 19, grób 7444]

 

Kazimierz Urbanik (ur. 1930 w Krzemieńcu, zm. 2005) - uczęszczał do szkoły podstawowej w  Krzemieńcu, po repatriacji maturę zdał w 1948 w Brzegu. Studiował w latach 1948-1952 matematykę i fizykę na UWr. Doktoryzował się w 1956 u Edwarda Marczewskiego. Wieloletni dyrektor IM UWr (1966-1996) i rektor UWr (1975-1981), najmłodszy w historii członek PAN od 1965 (korespondencyjny) i 1973 - rzeczywisty. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Probability and Mathematical Statistics". Wypromował 17 doktorów. Zajmował się topologią, algebrą ogólna i fizyką matematyczną, ale najsilniej zaznaczył się w teorii prawdopodobieństwa i procesach stochastycznych. Laureat medalu Banacha w 1996 roku. Jego imieniem nazwano bibliotekę Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Pochowany z żoną Stefanią zm. 2016. [pole 7, rząd 28, grób 3115]

 

Ryszard Grząślewicz (ur. 1953 w Łodzi, zm. 2005) - absolwent matematyki na Wydziale PPT Politechniki Wrocławskiej, doktorant Anzelma Iwanika, stypendysta Fundacji Humboltda, specjalista z zakresu przestrzeni Banacha i zastosowań matematyki. Współautor (wraz z żoną) popularnych książeczek Wesołe rachunki. Ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Sieradzu. Zarząd Societas Humboldtiana Polonorum odznaczył go pośmiertnie medalem za zasługi dla rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej.
[pole 19, rząd 9, grób 16u]

 

Witold Klonecki (ur. 1930 w Tczewie, zm. 2012) - studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim w 1955 i tam pracował w latach 1954-1956, następnie 1956-1962 na UWr, 1963-1992 w IM PAN, a w końcu w latach 1992-2005 na PWr. Doktoryzował się w 1963 na UWr u Juliana Perkala, habilitował w 1970 w IM PAN, a w 1983 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Zajmował się statystyką matematyczną i jej zastosowaniami w teorii eksperymentu i w genetyce. Wypromował 9 doktorów. Był autorem poczytnego skryptu Statystyka dla inżynierów. [pole 19, rząd 15, grób 5010]

 

Józef Łukaszewicz (ur. 1927 w Duboi - powiat piński, zm. 2013 w Krakowie) -  w 1939 ukończył szkołę podstawową w Wilnie i zaczął uczęszczać do sowieckiej 10-latki. żołnierz AK zesłany w 1944 do Kaługi. W 1946 przyjechał do Polski. W Toruniu ukończył kurs umożliwiający rozpoczęcie studiów, które odbył w latach 1946-1950 na UWr, gdzie pracował do emerytury. Był rektorem w latach 1981-1982 (usunięty z przyczyn politycznych), wieloletnim dyrektorem Instytutu Matematycznego UWr. Wychowanek Hugona Steinhausa (doktorat 1957) i jego następca na stanowisku kierownika Katedry Zastosowań Zastosowań Matematyki (1965-1997), członek- założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej, członek Prymasowskiej Rady Społecznej i Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, współorganizator Studium Nauki Społecznej Kościoła, redaktor Applicationes Mathematicae, uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego i Nagrodą Wrocławia. Pionier matematycznej teorii badań operacyjnych oraz wykorzystania maszyn matematycznych w Polsce. [pole 3, rząd 15A, grób 16]

 

Aleksander Dobrzycki (ur. 1939 w Golankach, zm. 2014) - nauczyciel matematyki początkowo w III LO, a w wieku 35 lat założyciel i wieloletni dyrektor (w latach 1974-2005) XIV LO we Wrocławiu - od zawsze najlepszego na Dolnym Śląsku i jednego z najlepszych w kraju. Maturę zdał w LO w Kwidzynie w 1958 roku, a studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1979-84 wykładał dydaktykę matematyki w IM UWr. Był wielokrotnie nagradzany tytułem Nauczyciela Roku Fundacji "Innowacja" (w 1991 otrzymał ją jako pierwszy w historii wraz z fiatem 126p). Był człowiekiem serdecznym, ale wiele wymagającym od siebie i innych. Interesował się historią, był pasjonatem żużla. [pole 14, rząd 16, grób 10788]

 

Bronisław Jasek (ur. 1930 w Samwodziu k. Kozienic, zm. 2015 w Zielonce k. Warszawy) - studiował matematykę na WSP w Gdańsku (1949-1952) i na UWr (1952-54). Był pierwszym i najdłużej urzędującym dziekanem Wydziału PPT PWr (1968-74), w latach 1981-82 i 1990 dyrektorem Instytutu Matematyki PWr, a w latach 1984-89 - zastępcą dyrektora. Był doktorantem Hugona Steinhausa i jak on popularyzatorem matematyki. Na przełomie lat 70. i 80. był przewodniczącym wrocławskiego okręgowego komitetu OM. Interesował się historią, głównie rodzinnej Ziemi Kozienickiej. [pole 19, rząd 18, grób 5123]

 

Tadeusz Cichy (ur. 1928 w Horodence k. Stanisławowa, zm. 2017) - fizyk i statystyk. Szkołę podstawową ukończył w Horodence, a gimnazjum w Hrubieszowie. Maturę zdał w 1947 w liceum w Strzelinie, po czym studiował 1947-1952 fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (wspólnym dla UWr i PWr). Pracę rozpoczął w 1952 na Wydziale Melioracji Wodnych we wrocławskiej WSR (obecnie UP), doktoryzował się w 1962 u Rudolfa Hohenberga - pierwszego kierownika Katedry Matematyki na WSR (w 1969 przemianowanej na Katedrę Zastosowań Matematycznych i Statystyki Matematycznej). Po swoim promotorze przejął kierownivtwo katedry i sprawował je do jej rozwiązania w latach 1962-1971. W latach 1969–1972 i 1975–1978 był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. Wypromował 3 doktorów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. [sektor 16a, rząd 16, grób 24]

   

 

Bolesław Gleichgewicht (ur. 1919 w Warszawie, zm. 2019) - absolwent Gimnazjum im. Reja w Warszawie, studia z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Warszawskim przerwała mu II wojna światowa. W 1939 uciekł w głąb związku radzieckiego, gdzie został zmobilizowany do batalionu pracy, a w 1942 wcielony do Armii Czerwonej. Po wojnie ukończył studia matematyczne w Odessie i pracował jako nauczyciel w Pierwomajsku. Swoje wspomnienia z czasu wojny spisał w trzech tomach znanych jako Z notatnika szpiona pijanicy. W 1956 wrócił z rodziną do Polski i rozpoczął pracę w IM UWr. Przez kilka lat pracował też w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (późniejszy UO). W roku 2013 uczelnia ta nadała mu tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Opolskiego (i był to jedyny tytuł profesorski, jaki posiadał). Specjalizował sie w algebrze ogólnej, był autorem poczytnych podręczników, wspaniałym wykładowcą i popularyzatorem matematyki (za co został uhonorowany nagrodą Dicksteina). W czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej, członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych. W okresie stanu wojennego zwolniony z UWr skutecznie ukrywał się, chociaż był poszukiwany listem gończym. Przywrócony do pracy na UWr w 1989. W 2011 odznaczony złotem medalem UWr. W kwietniu 2019 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr obchodzono jubileusz jego 100-lecia, na którym dostojny gość pojawił się w znakomitej formie i zadziwił licznie zgromadzonych dawnych studentów i współpracowników dykteryjkami ze wspólnych zajęć opowiadanymi ze wszystkimi szczegółami. Pochowany w grobie rodzinnym obok ukochanej żony Eudokii. [pole 8, rząd 23a, grób 1861]

 

Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (ur. 20 XI 1945 w Zabrzu, zm. 2021) - ukończyła studia matematyczne na UWr, gdzie doktoryzowała się w roku 1971 (promotorem był prof. Czesław Ryll-Nardzewski). W latach 1989-2007 była członkiem Rady Programowej Ośrodka Kultury Matematycznej w Mordach, w latach 1991-2000 - kierownikiem Kolegium Nauczycielskiego w IM UWr, w latach 1992-2012 - redaktorem naczelnym czasopisma dla nauczycieli "Matematyka". W latach 1995-2004 pełniła obowiązki kierownika zakładu historii i metodologii matematyki, a w latach 2004-2009 - zakładu dydaktyki matematyki w IM UWr. W 2005 wyróżniona nagrodą główną PTM im. Dicksteina za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki. Pochowana w rodzinnym grobie z rodzicami i babcią. [pole 4, rząd 6, grób 8]

 

Jan Waszkiewicz (ur. 24 VI 1944 w Kielcach, zm. 2021) - ukończył studia matematyczne na UWr, doktoryzował się w roku 1972 (promotorem był prof. Czesław Ryll-Nardzewski), w 1992 uzyskał habilitację z filozofii na UJ, w 2001 profesurę w Instytucie Organizacji i Zarządzania PWr. Był pracownikiem naukowym WSP w Opolu (1966), UWr (1966-69) i PWr (od 1972), nauczycielem klas uniwersyteckich w III LO we Wrocławiu. W latach 1999-2001 był pierwszym marszałkiem województwa dolnośląskiego, współtwórcą Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej. Od lat 70. XX w. związany z opozycją demokratyczną, był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, pełnił funkcję redaktora naczelnego „Biuletynu Dolnośląskiego”, był członkiem rady programowej Towarzystwa Kursów Naukowych, od 1980 zasiadał w prezydium zarządu Regionu Dolny Śląsk i w prezydium Komisji Krajowej związku "Solidarność". Aresztowany na początku stanu wojennego, skierowany na internację psychiatryczną do Lubiąża, objęty postępowaniem karnym, uniewinniony w maju 1982 przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku. W latach 1983–1989 działał w niezależnej Radzie Edukacji Narodowej. Zmarł w czasie pandemii na COVID-19. [pole 2, rząd 19a, grób 4]

 

 

Ryszard Krasnodębski (ur. 1925 Taluba, zm. 2022) - absolwent IM UWr. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach AK pod pseudonimem ,,Ryś”. Do Wrocławia przybył w 1946, ukończył studia na UWr i na WSE, należał do założycieli Koła Ekonomicznego Studentów, którego był też prezesem. Doktorat obronił w 1960 u Władysława Ślebodzińskiego, następnie pracował na PWr do 1968, gdy podczas protestów marcowych podjął głodówkę solidarnościową ze studentami, za co został zwolniony. Następnie pracował na WSH oraz w IMiGW we Wrocławiu i dopiero w 1981 powrócił na PWr, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1985. Był autorem książek o matematyce, ale też o demokracji w Polsce. Został pochowany w grobie matki Anny Krasnodębskiej z d. Horbaczewskiej będącym też symboliczną mogiłą ojca Serafina Krasnodębskiego, który zmarł w 1945 w sowieckim więzieniu. [pole 17, rząd 23, grób 14]

 

Cmentarz parafialny św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida

Nazywany jest często "nekropolią profesorów". Jest to cmentarz parafii katedralnej.

 

Łucja Banachowa de domo Braus (ur. 1897, zm. 1954) - żona największego polskiego matematycznego geniusza - Stefana Banacha, fundatorka Księgi Szkockiej (1935), której oryginał przywiozła do Wrocławia. Na jej grobie widnieje prosty napis "żona matematyka". [pole 2, aleja głowna, grób 205]

Sam Stefan Banach (ur. 1892 w Krakowie, zm. 1945 we Lwowie) w czasie okupacji niemieckiej był karmicielem wszy we lwowskim Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Weigla. Zmarł tuż przed repatriacją w wyniku choroby nowotworowej w domu znanych lwowskich kupców Riedlów i jest pochowany w ich rodzinnym grobowcu na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Grób ten łatwo znaleźć, idąc z głównego ronda lewą aleją główną. Znajduje się po lewej stronie, obok grobu Marii Konopnickiej.

 

Witold Wolibner (ur. 1907 w Piotrowie - płockie, zm. 1961) - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień doktora w 1930. Podjął wtedy pracę u Czesława Witoszyńskiego w nowopowstałym  Instytucie Aerodynamiki razem ze Stanisławem Wigurą. Obrońca Warszawy z 1939 roku. W czasie wojny organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie, a od 1944 roku uczył matematyki w gimnazjum w Staszowie. Od 1947 roku kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii połączonych wówczas UWr i PWr. Od 1961 profesor zwyczajny na UWr (wniosek zbiegł się w czasie ze śmiercią Wolibnera). Specjalista w zakresie analizy matematycznej i teorii płynów. Znawca historii, miłośnik Sasów. Mawiał: Niech pan popatrzy na Warszawę. To, co w niej czegoś warte, to po nich. Gdyby panowali dalej, Warszawa pobiłaby rozmachem Berlin i Paryż. Stworzyliby Akademię i to oni zaprosiliby Eulera, a nie caryca Katarzyna. Laureat nagrody Banacha w 1955 roku. [grób znajduje się w narożniku sektora C, który jest najbliżej kościoła]

 

Jan Zamorski (ur. 1927 w Warszawie, zm. 1961) - maturę uzyskał 1944 w Żywcu w tajnym nauczaniu. Studia rozpoczął w 1946 na PW, ale przeniósł się w 1948 na matematykę na UW, którą ukończył w 1950. Wówczas przeniósł się na UWr. Doktoryzował się w 1960 u Witolda Wolibnera. Zajmował się funkcjami analitycznymi. Opublikował 13 prac. Zmarł nagle. 

 

Stefan Zubrzycki (ur. 1927 w Zawichoście, zm. 1968) - maturę zdał w Kielcach, po czym podjął studia matematyczne na UWr. Doktoryzował się u Hugona Steinhausa w 1954. Był probabilistą i statystykiem, najlepszym po Steinhausie wrocławskim matematykiem aplikacyjnym. Został kierownikiem Działu Zastosowań Matematyki w PAN. W 1965 uzyskał tytuł profesora. Ożeniony z matematyczką, ojciec trójki dzieci, z których syn został inżynierem, a obie córki - matematyczkami.

 

  

Bronisław Knaster (ur. 1893 w Warszawie, zm. 1980) - po maturze w 1910 podjął studia medyczne w Paryżu, gdzie w 1914 zdał pierwszy egzamin lekarski. Po powrocie do Warszawy i odrodzeniu UW podjął tam studia matematyczne. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 zgłosił się ochotniczo do wojska i służył jako lekarz. W 1923 obronił doktorat u Stefana Mazurkiewicza na podstawie rozprawy dotyczącej konstrukcji kontinuum dziedzicznie nierozkładalnego zwanego dziś krzywą Knastera. Habilitował się w 1925. Został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie od 1928 prowadził seminarium wyższe z topologii. Wojnę przetrwał w ukryciu jako karmiciel wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Weigla. Jego pierwszą żoną była Maria Morska - aktorka i publicystka, muza Skamandrytów (zmarła w 1945). Specjalista z zakresu topologii. Słynny z ogromnego poczucia humoru, organizator spotkań matematyków zwanych knasteriami. Jeden z założycieli wydawanego do dziś we Wrocławiu czasopisma "Colloquium Mathematicum". Jego imieniem nazwano audytorium w Instytucie Matematycznym UWr (sala BK).
[pole 1, aleja rzędowa, grób 197]

 

Jan Brzuchowski (ur. 1953 we Lwowie, zm. 1984) - syn prof. Eugeniusza Brzuchowskiego (wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr), repatriował z rodzicami do Wrocławia w roku 1958, wybitny talent matematyczny, finalista OM w latach 1971 i 72, absolwent III LO we Wrocławiu i matematyki na UWr, zajmował się podstawami matematyki pod kierunkiem Bogdana Węglorza. Osiągnął znakomite wyniki w teorii mnogości, ale jego świetnie zapowiadającą się karierę naukową przerwała białaczka, z którą walczył przez ostatnie cztery lata życia.

 

Henryk Korczowski (ur. 1923 w Zborowie, woj. tarnopolskie, zm. 1989) - egzamin dojrzałości złożył w Tarnopolu w 1941, jeszcze podczas sowieckiej okupacji miasta, a podczas jego niemieckiej okupacji pracował w Liegenschaftsverwaltung początkowo jako urzędnik, a od 1944 - jako robotnik w magazynie tej firmy w Krzeszowicach k. Krakowa. We wrześniu 1946 przyjechał do Wrocławia i podjął studia na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu i Politechniki na kierunku matematyka, jednocześnie pracując - najpierw jako referent w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, a następnie na stanowisku nauczyciela matematyki w III Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym oraz w Państwowym Instytucie Matematycznym jako redaktor techniczny. Od 1951 zatrudniony był w Katedrze Matematyki PWr na stanowiskach zastępcy asystenta i asystenta. Ukończył studia matematyczne w 1952 i od 1953 awansował na PWr na stanowisko starszego asystenta, od 1955 - adiunkta, od 1964 - wykładowcy, a od 1966 aż do przejścia na emeryturę - starszego wykładowcy. Odznaczał się wybitnymi zdolnościami dydaktycznymi, pełnił też wiele funkcji organizacyjnych i społecznych m. in. zastępcy kierownika Międzywydziałowego Studium PPT, pełnomocnika dyrektora Instytutu Matematyki i Fizyki Teoretycznej ds. studenckich oraz prodziekana Wydziału PPT. Był też wieloletnim sekretarzem czasopisma dla nauczycieli "Matematyka", a po przejściu na emeryturę - redaktorem naczelnym Magazynu Społeczno-Problemowego "Sigma". W latach 1957-1960 pracował dodatkowo w WSP w Opolu, gdzie od 1958 kierował pracą pierwszego seminarium szkoleniowego. Został odznaczony m.in. medalem Zasłużony Nauczyciel PRL", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Trzydziestolecia PRL. Zmarł nagle w trakcie pracy na stanowisku specjalisty w Pionie Badawczo-Rozwojowym PWr. [Aleja Głowna, pole 9, grób 189]

 

Ludwik Stefan Borkowski (ur. 1914 w Obroszynie, k. Lwowa, zm. 1993) - rozpoczął studia w 1933 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, dokończył je w 1946 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, ucząc też matematyki w liceum. Obronił doktorat w 1950 roku u Jerzego Słupeckiego, a habilitował się w 1960 roku. W 1975 roku przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie otrzymał katedrę logiki. W 1984 roku wrócił do Wrocławia.

 

Zdzisław Hellwig (ur. 1925 w Dokszycach k. Wilna, zm. 2013) - ekonomista i statystyk, ukończył Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, w czasie okupacji działał w konspiracji, jako żołnierz IV Brygady Ułanów AK uczestniczył w 1944 w wyzwalaniu Wilna, w 1945 aresztowany przez NKWD i wywieziony do kopalni węgla w Donbasie, repatriował do Wrocławia w 1946 i podjął studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej, gdzie w 1950 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta. Stopień magistra uzyskał w 1952 w SGPiS w Warszawie. Doktorat obronił na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1958 u Oskara Langego. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge u prof. Richarda Stone’a, późniejszego laureata Nagrody Nobla. Od 1962 do emerytury w 1995 pełnił funkcję kierownika Katedry Statystyki na AE, był ekspertem UNESCO w Paryżu i dyrektorem Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej. Wypromował 34 doktorów, wydał kilkaset publikacji.

 

Ryszard Nowakowski (ur. 1921, zm. 2024) - pierwszy zarejestrowany student matematyki w powojennym Wrocławiu, magistrant Hugona Steinhausa, doktorant Jerzego Słupeckiego (rok obrony 1964), autor podręczników akademickich, pracownik PWr w latach 1953-1986 (oraz po przejściu na emeryturę w latach 1993-1995) a także Wrocławskich Zakładów Elektronicznych (w latach 1959-1961). [aleja rzędowa za kaplicą cmentarną, pole 4, rząd 16]

 

 

Cmentarz komunalny na Osobowicach

 

Adolf Anderssen (ur. 1818 we Wrocławiu, zm. 1879) - niemiecki szachista, nieoficjalny mistrz świata w latach 1851–1858, który na Uniwersytecie Pruskim we Wrocławiu studiował matematykę i filozofię, od 1847 był nauczycielem języka niemieckiego, matematyki i fizyki w Gimnazjum Fryderycjańskim (obecnie ul. Kazimierza Wielkiego). Od 1992 roku we Wrocławiu rozgrywany jest turniej szachowy poświęcony jego pamięci. Nagrobek przeniesiono w 1948 staraniem Dolnośląskiego Zawiązku Szachowego z likwidowanego starego cmentarza gminy ewangelicko-reformowanej (Alter Fridhof der Reformierten Gemeinde - dziesiejsza ul. Rybacka) do alei głównej cmentarza na Osobowicach. [pole 24, rząd 1, grób 232]

 

Leszek Koncewicz (ur. 1937 Warszawa, zm. 1972)  W czasie okupacji przebywał we Lwowie, gdzie rozpoczął naukę szkolną, kontynuował ją po wojnie w Gliwicach, gdzie w roku 1955 zdał maturę. W latach 1956-1961 studiował matematykę na UWr. W latach 1961-1963 pracował na WSP w Opolu jako asystent, a w latach 1963-1971 na PWr jako starszy asystent. Prowadził prace w zakresie rachunku funkcyjnego, logik wielowartościowych i teorii systemów logicznych. Zmarł nagle na zawał serca w dnu 35 urodzin, 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy o prace na PWr, tydzień po nadaniu stopnia doktora na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UWr (promotor: Ludwik Borkowski, późniejszy profesor KUL, praca doktorska: "Logiczna analiza wyrażeń węższego rachunku predykatów definiujących klasy grafów"). Pochowany wraz z żoną. [ pole 78R, rząd 1, grób 59]

 

Bolesław Iwaszkiewicz (ur. 1902 w Tepliku k. Kijowa, zm. 1983) - od 1911 uczęszczał do I Gimnazjum w Kijowie, od 1917 Gimnazjum Popierania Polskiej Szkoły Średniej w Kijowie, a od 1919 do Gimnazjum im. Zamoyskiego w Warszawie, gdzie zdał maturę w 1921. W 1928 skończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim i został asystentem prof. Przyborowskiego w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Geometrii Analitycznej na UW. Był nauczycielem i wizytatorem szkolnym. Okres okupacji spędził w Radomiu.Od 1945 we Wrocławiu. Organizował polskie szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku. Był wizytatorem, nauczyciel w III LO, wykładał dydaktykę matematyki na UWr. Od 1951 do emerytury pracował na PWr z przerwą w latach 1957-61, gdy pełnił funkcję prezydenta Wrocławia. Autor podręczników do geometrii elementarnej i algebry, współtwórca i redaktor (1948-1970) wydawanego we Wrocławiu czasopisma dla nauczycieli "Matematyka". Poseł na Sejm w latach 1961-72. Pochowany wraż z żoną Haliną. [pole 24, rząd 1 przy Alei Głównej, grób 230]

 

 

Tadeusz Maćkowiak (ur. 1949 w Wielkopolsce, zm. 1986) - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Janusza J. Charatonika, wybitny topolog, autor prac z teorii continuów, znakomity wykładowca uwielbiany przez studentów. Był prodziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem UWr. Zmarł nagle na zawał serca. [pole 61, rząd 1, grób 266]

 

Janusz Woś (ur. 1951, zm. 1988) - absolwent matematyki na UWr rocznik 1973. Pracował na Wydziale PPT PWr, gdzie w 1978 roku obronił pracę doktorską u Stanisława Gładysza dotyczącą szeregów losowych. Zmarł nagle na atak serca. [pole 101, rząd 10, grób 1154]

 

Anzelm Iwanik (ur. 1946 w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 1998) - absolwent I LO w Tomaszowie Mazowieckim, elektroniki na PWr i matematyki na UWr (pracę magisterską pisał u Edwarda Marczewskiego). Doktorant Czesława Rylla-Nardzewskiego, specjalista w zakresie analizy harmonicznej, dynamiki topologicznej i teorii ergodycznej. Miłośnik muzyki i  przyrody, ojciec czworga dzieci. Jego syn Jan również został matematykiem.
[pole 50A, rząd 12, grób 412]

    

Barbara Sobiś-Rabijewska (ur. 1930 w Kaliszu, zm. 2002) - doktorantka Jerzego Słupeckiego, instruktorka harcerska, długoletnia kierowniczka Zakładu Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wychowawca wielu pokoleń wrocławskich nauczycieli matematyki. Pochowana wraz z mężem w grobie rodziców. [pole 103, rząd 12, grób 660]

 

Ryszard Komorowski (ur. 1955, zm. 2003) - absolwent SP 107 oraz III LO we Wrocławiu, ukończył studia matematyczne na UWr. Pracę magisterską pisał u Wiesława Krakowiaka z dziedziny nieskończenie wielowymiarowego rachunku prawdopodobieństwa, ale przede wszystkim zajmował się geometrią przestrzeni Banacha i z tej dziedziny doktoryzował się w Kanadzie u Nicole Tomczak-Jaegermann. Z jego wyniku znacząco korzystał Timothy Gowers w pracy, za którą otrzymał medal Fieldsa. Był niezwykle uczynnym i wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, grał na gitarze klasycznej i znakomicie malował, w szkole średniej był wicemistrzem Polski juniorów w judo. Pozostawił dwie córki. [pole 127, rząd 7, grób 657A]

 

Stanisław Trybuła (ur. 1932 w Rafałówce, Ukraina, zm. 2008) - chodził do gimnazjum i liceum w Rypinie, maturę zdał jako ekstern w I LO w Toruniu i tam ukończył I stopień studiów matematycznych. Studia II stopnia podjął na UWr i ukończył je w 1955. Doktoryzawał się w 1959 u Hugona Steinhausa. Po habilitacji w 1968 pracował na PWr. Specjalista w zakresie statystyki i teorii funkcji decyzyjnych. Był jednym z najwybitniejszych polskich brydżystów, dwukrotnym mistrzem Polski par oraz mistrzem międzynarodowym. Od jego nazwiska pochodzi termin brydżowy "transfer Trybuły".
[zmiana miejsca pochówku w 2012: pole 146 GUB, rząd 1 od alejki, grób 36]

 

Józef Dudek (ur. 1939 w Zwonowicach k. Rybnika, zm. 2008) - matura 1958 w LO Rydułtowy, absolwent matematyki na UWr, doktorant Edwarda Marczewskiego, specjalista w zakresie algebry aogólnej i teorii krat. Inicjator i gospodarz spotkań polityczno-filozoficznych odbywających się od 1996 roku, zwanych "salonem profesora Dudka".
[pole 79 - Aleja Zasłużonych, grób 841]

 

Andrzej Hulanicki (ur. 1933 w Poznaniu, zm. 2008) - dzieciństwo spędził w Warszawie, wcześnie osierocony, ojciec zginął w Oświęcimiu, matka zmarła niedługo po wojnie. Przyjechał do Wrocławia w 1946 i zotał tu na stałe. Zdał maturę 1950 w I LO, studiował matematykę w IM UWr. Doktorant Stanisława Hartmana, współtwórca Wrocławskiej Szkoły Analizy Harmonicznej, członek rzeczywisty PAN. Wybitny nauczyciel i wychowawca. Wypromował 17 doktorów matematyki. Wielu swoim uczniom pomagał finansowo m.in. kwaterując ich w swoim domu. Pochowany w grobie rodzinnym (na płycie podano błędną datę śmierci, powinno btyć 23.03.2008). [pole 97, rząd 11, grób 357]

 

Barbara Rokowska (ur. 1926, zm. 2012) profesor Politechniki Wrocławskiej, doktorantka Czesława Rylla-Nardzewskiego, zajmowała się analizą kombinatoryczną. Oddana działalności społecznej, pracowała m.in. w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, prowadziła świetlicę dla dzieci z trudnych domów przy parafii św. Michała we Wrocławiu. Jest autorką biograficznej książki "Jezus we Wrocławiu" oraz "Wyzwolenie ku radości: Grupy Rodzinne Al-Anon".
[pole 134, rząd 6, grób 192]

 

Marek Kucharski (ur. 1953 w Nowej Soli, zm. 2012) - zdał maturę w 1972 w LO w Nowej Soli. Studia matematyczne odbył 1972-1977 na Wydziale PPT PWr, gdzie następnie pracował. Z PWr był związany aż do przedwczesnej śmierci. Powadził prace badawcze w zakresie geometrii różniczkowej i topologii algebraicznej. Od 1982 pracował na stanowisku bibliotekarza w charakterze dokumentalisty w Oddziale Opracowania Druków Zwartych. Zajmował się opracowaniem przedmiotowym polskiej i obcojęzycznej literatury naukowej. Od 1985 był zatrudniony w IM PWr na stanowisku administracyjnym, opracowywał materiały dotyczące działalności naukowej instytutu, prowadził też zajęcia dydaktyczne i uczestniczył w seminariach naukowych. Od 2002 do ostatnich dni pracował na stanowisku wykładowcy w IM PWr. Jego miłością były książki, zwłaszcza matematyczne, które kolekcjonował.
[pole 101, rząd 3, grób 129]

 

Jarosław Bartoszewicz (ur. 1945 w Różance Pacowskiej na Ziemi Nowogródzkiej, zm. 2013) - matematyk i statystyk, specjalista w zakresie porządków stochastycznych. Dzieciństwo i młodość spędził w Legnicy (tam zdał maturę w 1964 w Technikum Ekonomicznym). Przez całe życie naukowe był związany z IM UWr od czasów studenckich po uzyskanie tytułu profesora w 2009 roku, pomimo choroby wykładał dla studentów i doktorantów aż do śmierci. Był też prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UWr, redaktorem Applicationes Mathematicae oraz członkiem Komisji Statystyki Matematycznej PAN.
[pole 59, rząd 2, grób 335]

 

Witold Roter (ur. 1932 w Zabrzu, zm. 2015) - absolwent IM UWr, studia I stopnia odbył w latach 1950-1953, a następnie został skierowany do pracy w szkołach Nowej Rudy. Studia II stopnia na UWr odbył zaocznie w latach 1955-1958. Nadal pracując w Nowej Rudzie w SP 1 i LO, przez 14 lat dojeżdżał na seminarium do Wrocławia. Doktoryzował się w 1963 na UWr u Władysława Ślebodzińskiego i dopiero wtedy został zatrudniony na UWr. Habilitował się w 1974, profesurę otrzymał w 1992, wypromował 9 doktorów. Był prezesem Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich w latach 1996-2004. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Geometrii IM UWr, dyrektorem Instytutu i prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UWr. W 1983 otrzymał nagrodę im. Tadeusza Ważewskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Przeniósł się na PWr, gdzie pracował do odejścia na emeryturę. W 2017 z inicjatywy byłych uczniów w liceum w Nowej Rudzie utworzono skwer Rotera z kamiennym obeliskiem, a w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową.
[pole 139, rząd 12, grób 626]

 

Hanna Garyga (ur. 1955, zm. 2020) absolwentka, a później wieloletnia (1987-2017) nauczycielka matematyki i informatyki w LO III Wrocław, uczestniczka Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w 1972 roku. Po studiach matematycznych pracowała w IM UWr (1979-1987) i rozpoczęła studia doktoranckie w grupie prof. Andrzeja Hulanickiego. Była utalentowaną poetką, publikowała m.in. na Wrocławskim Portalu Matematycznym.
[pole 88, rząd 5, grób 619]

 

Jerzy Pietraszko (ur. 1954 we Wrocławiu, zm. 2020) znakomity szachista (w 1972 był mistrzem Dolnego Śląska juniorów w grze błyskawicznej w szachy), miłośnik i znawca Sudetów, absolwent IM UWr, nauczyciel matematyki w VIII LO Ww, wieloletni wykładowca na PWr (1993–2019), autor skryptu "Matematyka. Teoria, przykłady, zadania". Wśród studentów znany z tego, że w doktoracie "obalił jedynkę trygonometryczną" i zaprzysiągł, że nie zetnie włosów ani brody, dopóki jego wynik nie zostanie uznany (doktoratu nigdy nie otrzymał). Jako 14-latek uczestniczył w studenckim proteście w marcu 1968, od 1977 był zaangażowany w działalność opozycyjną (u boku Kornela Morawieckiego), był zasłużonym członkiem "Solidarności Walczącej" o pseudonimie "Pedro". Wspomnienia z tych lat opisał w książce "Terroryści i oszołomy". Za działalność opozycyjną został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
[pole 143, rząd 5, grób 480]

Radosław Kamiński (ur. 1969 Wrocław, zm. 2021) - absolwent fizyki na UWr na kierunku nauczanie fizyki i matematyki, pracował jako nauczyciel matematyki w kilku wrocławskich szkołach podstawowych m.in. SP Atut oraz SP 9. Był fanem Led Zeppelin i astronomii.
[pole77, rząd 6, grób 203]

Witold Ignacy Więsław (ur. 1944 Warszawa, zm. 2023) - studiował matematykę na UWr (1962-1966), w 1971 obronił tu doktorat (promotor: Władysław Narkiewicz), a w 2006 roku habilitował się w Instytucie Historii Nauki PAN. Wieloletni (aż do przejścia na emeryturę w 2014) pracownik IM UWr, algebraik i historyk matematyki, autor podręczników akademickich i książek popularnonaukowych, promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, organizator ogólnopolskich Szkół Historii Matematyki, założyciel i redaktor naczelny czasopisma "Antiquitates Mathematicae", wieloletni Przewodniczący Komisji Historii Matematyki PTM, laureat nagrody głównej PTM im. Dicksteina (2003), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Syn Szymon także został matematykiem. [pole 10, rząd 3, grób 374]

Paweł Głowacki (ur. 1953, zm. 2024) - ukończył studia matematyczne w IM UWr, dokorat uzyskał w 1980 w IM PAN, a habilitację w 1987 na UWr. W 1994 uzyskał tytuł profesora. Zajmował się analizą harmoniczną, był autorem cenionych publikacji i znakomitym wykładowcą.

 

Cmentarz komunalny na Grabiszynku

 

Julian Perkal (ur. 1913 w Łodzi, zm. 1965) - ukończył gimnazjum w Sieradzu i studia matamatyczne na UW w 1937. Magistrant Karola Borsuka, doktorant Hugona Steinhausa, specjalista z dziedziny zastosowań matematyki. Jesienią 1939 złapany przez Niemców w Warszawie uciekł z konwoju ciężarówek jadących na miejsce straceń. Przedostał się przez granicę na stronę sowiecką. Od 1947 na UWr, gdzie w 1957 został profesorem. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego. Zajmował się zastosowaniami matematyki w rolnictwie. [pole 33, rząd 12, grób 335]

 

Henryk Boroch (ur. 1925 Jarocin, zm. 1977) - naukę w szkole podstawowej ukończył w Środzie Wielkopolskiej jeszcze przed napaścia Niemiec na Polskę. Podczas okupacji - objęty przymusem pracy - był zatrudniony jako robotnik rolny oraz kelner w Ostrowie Wielkopolskim, skąd w 1944 został wywieziony do Poznania, do pracy przy przebudowie torów kolejowych na trasie Poznań - Berlin. W 1945 został uczniem gimnazjum w Pleszewie, a maturę uzyskał w 1947 w LO w Nowej Soli. W latach 1947-1952 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Z powodu trudnej sytuacji materialnej w okresie nauki w liceum i na studiach pracował w administracji państwowej: w Zarządzie  Miejskim w Nowej Soli, w  Starostwie Powiatowym Wrocławskim jako pracownik umysłowy w referacie statystycznym oraz w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu jako kierownik Referatu Statystycznego w Dziale Rolnictwa i Reform Rolnych. Absolutorium uzyskał w 1951 i rozpoczął pracę na PWr. W 1962 doktoryzował się na UWr z geometrii różniczkowej u Władysława Ślebodzińskiego ("Rozwiązania niektórych zagadnień brzegowych równań bezmomentowej teorii prostokreślnych powłok sprężystych"). W latach 60. XX w. współpracował z Dolnośląskim Biurem Projektów Górniczych nad udoskonaleniem metod obliczeniowych przenośników taśmowych, a w latach 1974-1976 był członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1975 został na własną prośbę przeniesiony z Instytutu Matematyki do Instytutu Budownictwa na PWr, gdzie pracował do śmierci. [pole 46, rząd 24, grób 446]

 

Lucjan Szamkołowicz (ur. 1927 w Wancewiczach k. Mohylewa, ob. Białoruś, zm. 1984) - ukończył II LO w Szczecinie (matura 1947) i w 1952 studia matematyczne na UWr. Doktorant Jerzego Słupeckiego, pracownik IM PWr. Zajmował się teorią grafów.
[pole 19, rząd 31, grób 417]

 

Andrzej Wilkoński (ur. 1910 w Poznaniu, zm. 1986) – po ukończeniu Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego w 1930 rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył z tytułem magistra filozofii z zakresu matematyki w 1934. W latach 1934-1937 wykładał matematykę i fizykę w Miejskim Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Kartuzach, a następnie powrócił do Poznania, gdzie uczył w Państwowym Gimnazjum im. Dąbrówki (1937-39 i 1945-46). Po wybuchu wojny pracował jako magazynier, a następnie został wysiedlony do Mielca, gdzie dostał pracę w zakładach lotniczych. W 1941 został kierownikiem Państwowej Szkoły Zawodowej, równocześnie działał w AK i prowadził tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania, ale już w lutym 1946 przeprowadził się do Wrocławia, gdzie został asystentem w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie i Politechnice (1946-50). Równolegle od 1949 był optykiem-kalkulatorem w Głównym Instytucie Mechaniki. W maju 1950 został aresztowany. Postawiono mu zarzut szpiegostwa i osadzono w więzieniu w Rzeszowie, skąd został zwolniony po 3 miesiącach. W 1951 rozpoczął pracę wykładowcy na kursach wieczorowych w Szkole Oficerskiej, w roku akademickim 1952/53 pracował w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej NOT (włączonej do PWr), a od 1953 do emerytury pracował na  PWr, gdzie został adiunktem w Katedrze Matematyki na Wydziale Elektrycznym. W latach 1963-1972 był kierownikiem studium dla pracujących i prodziekanem. W 1981 przeszedł na emeryturę. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem KEN. [pole 26, rząd 26, grób 865]

Jerzy Słupecki (ur. 1904 w Harbinie - Mandżuria, zm. 1987) - do szkół uczęszczał na Syberii, maturę zdał eksternistycznie w 1926 w Warszawie. Podjął studia architektoniczne na PW, ale po roku je przerwał na leczenie gruźlicy, a potem na pracę zarobkową. Wznowił studia (ale już matematyczne) na UW w 1932 i ukończył je w 1935. Obronił doktorat u Jana Łukasiewicza w 1938. Żołnierz AK, uczestnik akcji "Żegota" i Powstania Warszawskiego. Od 1947 do odejścia na emertyturę profesor na UWr, kierownik Zakładu Logiki i Metodologii.
[pole 33, rząd 28, grób 896]

 

Jerzy Jaroń (ur. 1917 w Warszawie, zm. 1991) - pochodził z rodziny inteligenckiej, w 1935 ukończył 1935 Gimnazjum o.o. Jezuitów w Chyrowie i rozpoczął studia matematyczne na UW, które przerwał w 1939. Dyplom magistra zrobił dopiero w 1946. W latach 1938-1949 pracował w przemyśle lniarskim w Żyrardowie, Bielawie i Łodzi, a także uczył też matematyki w gimnazjach. W 1949 zatrudnił się jako matematyk na UŁ, wykładał też w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Doktorat obronił w 1957 u Kazimierza Kuratowskiego. Od 1973 był profesorem na PWr, gdzie pozostał do przejścia na emeryturę w 1987. Kierował Zakładem Cybernetyki i Robotyki w Instytucie Cybernetyki Technicznej, którego został dyrektorem. Na wydziale Podstawowych Problemów Techniki organizował studium bioinżynierii i biocybernetyki, a na Wydziale Elektroniki stworzył kierunek automatyka i robotyka. Pochowany wraz z żoną Haliną.
[pole 34, rząd 17, grób 596]

 

Juliusz Reichbach vel Juliusz Podgór (ur. 1927 w Gródku Jagiellońskim - Ukraina, zm. 1994) - uczęszczał do szkoły w Gródku Jagiellońskim i tam przeżył okupację sowiecką, a okupację niemiecką w okolicach Gorlic. Ukończył studia matematyczne na UWr (1946-50), obronił doktorat w IM UWr u Jerzego Słupeckiego. Pracował na PWr, pisał prace z logiki. W 1958 wyemigrował z matką i bratem do Izraela, ale tam czuł się źle i tęsknił za Polską. W 1983 zmienił nazwisko na Podgór. W 1991 wrócił do Wrocławia na stałe i tu zmarł.
[grób został zlikwidowany z powodu nieprzedłużenia opłaty]

 

Zbigniew Grabowski (ur. 1947, zm. 1998) - absolwent matematyki na UWr, doktorant Janusza Charatonika. Popełnił samobójstwo. [pole 18, rząd 18, grób 312]

 

Bronisław Florkiewicz (ur. 1937 w Stanisławowie - Ukraina, zm. 2000) - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracował w IM UWr w latach 1958-66, potem w WSP w Opolu, a od 1970 na PWr. Doktoryzował się w 1966 u Andrzeja Zięby. Tytuł profesora uzyskał w 2000. Był specjalistą w zakresie analizy matematycznej i badań operacyjnych.
[pole 9A, rząd 1, grób 13]

 

Władysława Dawiskiba (ur. 1922 we wsi Buków, gm. Mogilany, pow. Kraków, zm. 2001) - we Lwowie w 1935 ukończyła siódmą klasę szkoły powszechnej, a w 1939 gimnazjum ogólnokształcące. Podczas pierwszej sowieckiej okupacji Lwowa przez pół roku uczęszczała do Liceum Pedagogicznego, wiosną 1940 ukończyła kurs nauczycielski, a w roku szkolnym 1940/1941 pracowała jako nauczycielka w szkole powszechnej w Hryniowie, pow. Lwów. Podczas niemieckiej okupacji Lwowa ukończyła wyższy kurs handlowy, a podczas drugiej sowieckiej okupacji Lwowa w roku szkolnym 1944/1945 uczęszczała do 10. klasy szkoły średniej typu radzieckiego, której jednak nie ukończyła, ponieważ po włączeniu wschodnich terenów II RP do ZSRR została z rodzicami ekspatriowana na Pomorze Zachodnie, gdzie całąrodziną osiedli w Jastrowiu, a ojciec został kierownikiem szkoły powszechnej, w której w roku szkolnym 1945/1946 Władysława pracowała jako nauczycielka. W 1946 złożyła egzamin dojrzałości w II Państwowym LO Męskim w Szczecinie. Po przyjeździe do Wrocławia rozpoczęła studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki, pracując jednocześnie w kilku wrocławskich szkołach (II Państwowym Gimnazjum i LO, Wieczorowej Szkole Inżynierskiej NOT oraz II LO Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Magisterium z matematyki uzyskała w 1951, w WSI NOT pracowała do 1955, czyli do  włączenia tej szkoły do PWr. Na PWr pracowała w latach 1956-1992 (nawet po przejściu na emeryturę w 1984), początkowo w Zespołowej Katedrze Matematyki, w latach 1966-1968 w Katedrze Matematyki „C”, a potem w nowoutworzonym Instytucie Matematyki i Fizyki Teoretycznej oraz w wydzielonym z niego w 1974 Instytucie Matematyki. Szczególnie cenna była jej działalność dydaktyczna w filiach PWr w Wałbrzychu i Świdnicy oraz w punktach konsultacyjnych w Legnicy, Kłodzku i Jeleniej Górze. Chętnie angażowała się w prace społeczne, m. in. przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Oddziałowej ZNP. W 1974 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1983 – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. [pole 42, rząd 12, grób 404]

 

Jan Mikuś (ur. 1936 w Plebanówce, woj. tarnopolskie, zm. 2003) - studia matematyczne ukończył w 1960 na WSP w Opolu, w 1961 rozpoczął pracę na PWr jako asystent w Katedrze Matematyki. Doktorant Bertolda Lysika (pierwszy doktorat z dziedziny matematyka wypromowany na Wydziale PPT 1972), od 1972 pracował w w Ośrodku Badań Prognostycznych PWr. Habilitował się w 1984 na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1990 podjął pracę w Zakładzie Badań Operacyjnych i Zastosowań Informatyki Instytutu Organizacji i Zarządzania PWr, w 1992 został profesorem nadzwyczajnym, w 2000 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych, w maju 2003 wszczęta została procedura powołania Mikusia na stanowisko profesora zwyczajnego, ale nie doczekał jej sfinalizowania. Jego dorobek naukowy obejmuje 140 prac w tym 4 monografie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką PWr i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
[pole 40, rząd 4, grób 77]

 

Janusz Jerzy Charatonik (ur. 1934 w Przemyślu, zm. 2004 w Meksyku) - do szkół chodził w Świdnicy i we Wrocławiu, uczestnik I Olimpiady Matematycznej i laureat II OM, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Bronisława Knastera, specjalista w zakresie topologii. Ożeniony z matematyczką, ojciec pięciorga dzieci, z których wszystkie zostały matematykami lub informatykami. Pochowany wraz z córką Marią i synem Włodzimierzem, także matematykiem. [pole 24, rząd 16, grób 773]

 

Tadeusz Pytlik (ur. 1944 w Katowicach, zm. 2006) - studiował matematykę na UWr w latach 1963-67. Doktorat obronił w 1972 u Andrzeja Hulanickiego. Był uczniem Stanisława Hartmana, specjalistą z zakresu analizy harmonicznej. W 1991 uzyskał tytuł profesora.
[pole 2G, rząd 8, grób 62]

 

Leon Witold Nitka (ur. 1933 na Ukrainie, zm. 2010) - absolwent matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, znany topolog z kręgu Bronisława Knastera, doktorant Edwarda Marczewskiego. Pomysłodawca i opiekun pierwszej uniwersyteckiej klasy matematycznej w III LO we Wrocławiu i kółka matematycznego w tej szkole. Pracował na uczelniach w różnych krajach afrykańskich (m. in. w Gwinei Równikowej, Algierii i Tunezji) oraz na Uniwersytecie Opolskim. Był związany z Olimpiadą Matematyczną, przez wiele lat był Przewodniczącym Dolnośląskiego Komitetu Okręgowego OM. [pole 27, rząd 16, grób 428]

 

Zbigniew Romanowicz (ur. 1932 w Stryju, zm. 2010) - po maturze pracował jako nauczyciel matematyki w Gliwicach, studiował matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant Andrzeja Zięby, zajmował się teorią optymalizacji, analizą kombinatoryczną, teorią gier i teoria sterowania. Od 1958 roku pracował na Politechnice Wrocławskiej i WSP w Opolu, w latach 1984-1990 był dyrektorem Instytutu Matematyki i Informatyki PWr, a w latach 1969-72 prorektorem opolskiej uczelni. Przez wiele lat prowadził olimpijskie kółka matematyczne w XIV LO we Wrocławiu. Był wieloletnim przewodniczącym komitetu okręgowego Olimpiady Matematycznej i komitetu krajowego Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, autorem niezapomnianych zadań, znakomitym popularyzatorem matematyki.
[pole KIIH, grób 85]

 

Czesław Ryll-Nardzewski (vel CRN, ur. 1926 Wilno, zm. 2015) - matematyk światowej sławy, jeden z twórców wrocławskiej szkoły matematycznej. Maturę zdał w 1944 na tajnych kompletach. Po „repatriacji” rodzina znalazła się w Lublinie, gdzie CRN studiował matematykę na UMCS do 1948 (oboje rodzice byli lekarzami i nie pochwalali tych zainteresowań). W 1949 doktoryzował się u Mieczysława Biernackiego. W 1951 rozpoczął pracę w IM UWr, gdzie w 1954 uzyskał tytuł profesora. Od 1976 roku pracował w IMiI PWr. Od 1973 roku członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Opublikował ponad 100 prac z wielu dziedzin, wiele o fundamentalnym znaczeniu. Zajmował się logika, podstawami matematyki, teorią miary, teoria ergodyczną, rachunkiem prawdopodobieństwa i procesami stochastycznymi oraz analizą funkcjonalną. Był laureatem medalu Banacha. [pole 47, rząd 11, grób 309A]

Augustyn Kałuża (ur. 1948 w Polanach k. Zamościa, zm. 2017) - dydaktyk matematyki, laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwent I LO w Zamościu (matura 1967) i studiów matematycznych na UMCS w Lublinie. Nauczyciel w III i XIV LO oraz 13 Gimnazjum we Wrocławiu, wykładowca IM UWr, wieloletni prowadzący Uniwersyteckie Kółka Olimpijskie, wychowawca wielu olimpijczyków, w tym medalistów olimpiady międzynarodowej (Ludomir Newelski, Jarosław Wróblewski, Tomasz Hrycak, Jerzy Marcinkowski, Jacek Świątkowski, Cezary Juszczak, Adam Sikora, Jacek Zienkiewicz, Michał Śliwiński, Mateusz Kwaśnicki, Iwo Pilecki-Silva), odznaczony medalem LX-lecia Olimpiady Matematycznej.
[pole 37B, rząd 18, grób 309]

 

Aleksander Janicki (ur. 1946, zm. 2018) - studia matematyczne odbył na UWr w latach 1964-1969, doktorat w IM UWr obronił w 1978, w latach 1980-2002 był adiunktem w IM PWr. W 1999 habilitował się z zakresu informatyki. W latach 2003-2011 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IM UWr, wypromował 7 doktorów. Zajmował się analizą funkcjonalną, równaniami różniczkowymi i metodami komputerowymi w modelowaniu stochastycznym. W 2011  przeszedł na emeryturę ze względu na zły stan zdrowia. Prywatnie był wielkim miłośnikiem i propagatorem muzyki Franciszka Liszta, w latach 1993-2001 sekretarzem Towarzystwa Lisztowskiego w Polsce. Jego żona Lilianna także jest matematykiem, dwoje dzieci zostało znakomitymi muzykami, a jedna z córek uzyskała wykształcenie matematyczno-lingwistyczne. [pole 41, rząd 13, grób 443]

 

Tadeusz Bednarski (ur. 1949, zm, 2021) -  ukończył studia matematyczne na UWr w 1972, doktorat w zakresie statystyki uzyskał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1976, a habilitację w 1985 w IMPAN. W 1999 uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych. Wlatach 1990-2004 był kierownikiem Zakładu Statystyki w Instytucie Matematycznym PAN, w latach 2001-2002 - kierownikiem Zakładu Statystki i Ekonometrii UZ, a w latach 2002-2020 - kierownikiem Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych UWr. W latach 1996-2000 był członkiem Europejskiej Komisji Towarzystwa Bernoulliego. W kręgu jego naukowych zaintereswań były metody wnioskowania statystycznego w naukach ekonomicznych, analiza danych klinicznych, ekonometria oraz zastosowania statystyki dla analizy danych społecznych, gospodarczych i finansowych. [pole 28, rząd 11, grób 456]

 

Włodzimierz Charatonik (ur. 1957 we Wrocławiu, zm. 2021) - absolwent III LO we Wrocławiu i matematyki na UWr, pracownik WSP w Opolu w latach 1982-84 oraz IM UWr w latach 1985-2001, od 2001 profesor Missouri University of Science and Technology. Dokotoryzował się w 1988 na UW u Karola Siekluckiego. Topolog, członek znanego we Wrocławiu matematycznego "klanu Charatoników" (rodzice i czwórka rodzeństwa po studiach matematycznych na UWr) . Do końca życia był aktywny naukowo i blisko współpracował z wrocławskimi topologami. [pole 24, rząd 16, grób 773]

 

Adam Morawiec (ur. 1958 we Wrocławiu, zm. 2021) - absolwent III LO we Wrocławiu, finalista XXVI OM 1974/75, absolwent matematyki na UWr, w latach 1983-85 wykładowca WSP w Opolu, od roku 1985 wykładowca w IM UWr, a w latach 1998-2000 także nauczyciel matematyki w III LO we Wrocławiu. Interesował się logiką i teorią mnogości, kombinatoryką skończoną i historią nauki. Był tłumaczem z języka angielskiego oraz pasjonatem matematyki rekreacyjnej (był uczestnikiem i wicemistrzem I Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek i 1st World Puzzle Team Championship w Nowym Jorku oraz VI Międzynarodowego Championatu Gier Matematycznych i Logicznych w Paryżu w 1992). Pochowany wraz z ojcem - chemikiem z UWr. [pole 9C, rząd 4, grób]

 

Bertold Lysik (ur. 1925 w Suchej Górze w woj. śląskim, zm. 2022) - ukończył szkołę powszechną w Suchej Górze, a po maturze rozpoczął studia matematyczne we Wrocławiu, które ukończył w 1952. Jeszcze jako student rozpoczął współpracę z prof. Stefanem Drobotem. Był doktorantem Hugona Steinhausa, pracę doktorską z matematyki obronił w 1960 na UWr. Od 1962 przebywał w Moskwie, Weimarze i Berlinie. Po powrocie do Wrocławia współpracował z profesorami Igorem Kisielem i Stanisławem Dmitrukiem w dziedzinie reologii gruntów. Od 1968 pracował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. W 1969 uzyskał habilitację na Wydziale Budownictwa PWr z mechaniki ośrodków ciągłych. W 1971 był promotorem w pierwszym przewodzie doktorskim na Wydziale PPT w dyscyplinie matematyka (potem wypromował jeszcze 7 doktorów). W 1973 został laureatem nagrody PTM za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. W 1990 został profesorem nadzwyczajnym. Wniósł duży wkład w opracowanie metod budowy modeli matematycznych i związanych z tym algorytmów. Książka Dimensional Analysis in the Identification of Mathematical Models, której był współautorem, była pierwszą książką w Polsce złożoną w LaTeXu w 1990. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku przeszedł na emeryturę, ale prowadził zajęcia dydaktyczne i badania naukowe do 2002. [pole 5, rząd 5, grób 90]

 

Cmentarz komunalny na Kiełczowie

 

Zdzisław Słomian (ur. 1945 Głogowa, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie; zm. 2006 Wilczyn, k. Trzebnicy) - po wojnie rodzice przenieśli się z Wielkopolski na Ziemie Odzyskane, gdzie ojciec pracował jako robotnik kolejowy. Zdzisław podjął naukę w LO w Turku, maturę zdał w LO w Żarach, studiował matematykę na UWr (1963-1969). Po studiach był nauczycielem (1969-1989) i dyrektorem (1981-1985) w III LO we Wrocławiu oraz wicedyrektorem (1980/81) i nauczycielem (po 1989) w XIV LO we Wrocławiu. Był twórcą Wrocławskich Konkursów Matematycznych prowadzonych w latach 1975-1991, jednym z założycieli firmy JERSZ Łowcy Talentów, pomysłodawcą konkursów Alfik matematyczny i MAT,  doradcą metodycznym WOM, organizatorem kółek i obozów matematycznych (od 1994 w Bobowicku i Serpelicach), wieloletnim członkiem komitetu okręgowego Olimpiady Matematycznej. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz pośmiertnie Medalem 60-lecia OM (2010) oraz z okazji 70-lecia III LO Medalem za wybitne zasługi dla III LO we Wrocławiu (2016). Miłośnik turystyki krajoznawczej, organizator obozów wędrownych. Pochowany wraz z synem Kamilem.
[pole 2U, rząd E, grób 172]

 

Jerzy Kucharczak (ur. 1946, zm. 2007) - finalista OM w 1964 roku, absolwent LO w Miliczu, ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant Kazimierza Urbanika. Zajmował się rachunkiem prawdopodobieństwa. [pole 2U, rząd F, grób 198]

 

Michał Kowalski (ur. 1926, zm. 2009) - pracownik IM PWr, zapalony szachista, zawodnik sekcji szachowej KS AZS PWr.
[pole 18U, rząd 18, grób 71]

 

Hanna Marcinkowska de domo Lewandowska (ur. 1926 w Warszawie, zm. 2012) - zdała maturę w 1944 na tajnych kompletach, po czym studiowała 1945-1950 matematykę na UW, gdzie w 1957 zrobiła doktorat u Stanisława Mazura. Pracowała na UW, w IM PAN i na PW. W 1970 przeniosła sie do Wrocławi i do emerytury pracowała w IM UWr. W 1987 otrzymała tytuł profesora. Zajmowała się analizą matematyczną i równaniami różniczkowymi, pisała podręczniki i monografie, wypromowała czterech doktorów. [pole 25G, rząd 6, grób 77]

 

Jacek Juzwiszyn (ur. 1971, zm. 2015) - absolwent matematyki na UWr oraz ekonomii, informatyki i ekonometrii na wrocławskiej AE. Tam obronił doktorat pod kierunkiem Antoniego Smoluka. Po studiach pracował jako informatyk w Deutsche Bank w Kolonii oraz centrali GBPZ SA we Wrocławiu. Od 2000 roku był pracownikiem katedry matematyki i cybernetyki UE we Wrocławiu, a od 2011 roku także w Instytutu Matematyki PWr. Zginął tragicznie w pożarze swojego domu na Brochowie. [pole KM-6, grób 4]

 

Zdzisław Porosiński (ur. 1955, zm. 2016) - studia matematyczne odbył w latach 1974-1979 na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. W 1987 roku obronił rozprawę doktorską pod opieką Stanisława Trybuły, od 2009 był profesorem PWr, specjalistą z zakresu badań operacyjnych, teorii gier i statystyki matematycznej. W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki na PWr. [pole 12B, rząd 4, grób 33]

 

Franciszek Ferdek (ur. 1930 w Wielmoży k. Krakowa, zm. 2019) - emerytowany nauczyciel i metodyk matematyki, wychowawca wielu laureatów Olimpiady Matematycznej, autor artykułów o nauczaniu matematyki. Studiował matematykę w Krakowie na WSP, gdzie był pod wielkim wpływem prof. Zofii Krygowskiej. Tam poznał swoją przyszłą żonę - Zofię. Ukończyli studia we Wrocławiu, gdzie Ferdek był początkowo nauczycielem w liceach IX, XI, I (1954-61) i metodykiem w Okręgowym Ośrodku Metodycznym (1962-65), prowadził pierwszą klasę matematyczną z nauką programowania w I LO (1964-66), wykładał na Studium Nauczycielskim (1966-67) oraz w IM UWr (1968-76). W 1968 był założycielem i autorem programu nauczania (wraz ze Stanisławem Fudalim) uniwersyteckich klas matematycznych w III LO, gdzie uczył nieprzerwanie aż do poczatku lat 90. XX wieku. Był członkiem Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej (1969-78),  współzałożycielem NSZZ „Solidarność Nauczycielska” w województwie wrocławskim (1980), założycielem i współpracownikiem podziemnego pisma „Wolny Głos Nauczycielski” (1982) wydawanego po 1989 już legalnie jako "Solidarność Nauczycielska", współzałożycielem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej (1986).
[pole 69, rząd 7, grób 140]

 

Krzysztof Orłowski (ur. 1949 w Międzyborzu, zm. 2021) -  ukończył Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp. i w 1968 rozpoczął studia z matematyki stosowanej na Wydziale PPT PWr, które ukończył w 1973. Rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki i Fizyki Teoretycznej PWr, a w 1978 ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień doktora nauk matematycznych (promotor - prof. Stanisław Trybuła). Do 2015 był pracownikiem dydaktycznym w IM na Wydziale PPT PWr, a do przejścia na emeryturę w 2016 pracował na nowoutworzonym Wydziale Matematyki PWr. Publikował prace z teorii gier czasowych, był cenionym wykładowcą.

 

Cmentarz parafii MB Wspomożenia Wiernych przy ul. Opolskiej

Cecylia Terlikowska (ur. 1921 Busk k. Lwowa, zm. 1991) - wrocławska nauczycielka matematyki. Uczyła w wielu szkołach w latach 1948-1990. Rozpoczęła edukację w Suwałkach, ale po śmierci ojca w 1936 z matką i braćmi przeniosła się do Lwowa, gdzie kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, w którym w 1940 zdała egzamin dojrzałości. Dwa lata studiów matematycznych zaliczyła we Lwowie (lata ak. 40/41 i 44/45). Kontynuowała je we Wrocławiu w latach 47-50, kończąc magisterium pod kierunkiem Władysława Ślebodzińskiego. Jeszcze w czasie studiów uczyła w szkołach zawodowych nr 2, nr 4 i w Szkole Przemysłu Odzieżowego. Po studiach uczyła w Technikum Budowlanym (51-62), Technikum Geodezyjnym (62-72), III LO (72-74) i XIV LO (74-90). W latach 1970-73 pracowała też w Wyższej Szkole Nauczycielskiej przy UWr jako wykładowca geometrii elementarnej i wykreślnej. Została pochowana w grobie rodzinnym z matką i bratem (przy ogrodzeniu po prawej stronie od wejścia).

 

Cmentarz parafii św. Ducha przy ul. Bardzkiej

Rudolf Hohenberg (ur. 1908 Podkamień k. Tarnopola, zm. 1979) - urodzony w rodzinie urzędniczej, osierocony w wieku 15 lat, ukończył seminarium nauczycielskie we Lwowie i podjął pracę zarobkową dla wsparcia pięciorga młodszego rodzeństwa, uczył się nadal, eksternistycznie zdał maturę i rozpoczął studia matematyczne na UJK we Lwowie, kończąc je w 1938 uzyskaniem absolutorium. Wybuch wojny uniemożliwił mu obronę przygotowanej rozprawy magisterskiej. W latach 1939–1945 pracował w szkołach podstawowej i średniej we Lwowie, a następnie w Leżajsku. Studia ukończył 1948 na Uniwersytecie Poznańskim. Po wojnie znalazł się we Wrocławiu, gdzie podjął 1946 pracę w Katedrze Melioracji i Inżynierii Rolnej Wydziału Rolniczego na UWr. Tu poznał problematykę zastosowań matematyki w rolnictwie. Jako ekstern uzupełnił studia rolnicze i z tej dziedziny doktoryzował się w 1951 u prof. Tadeusza Rübenbauera. Po powołaniu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1951 organizował Zakład Matematyki. W 1962 przeszedł na WSE we Wrocławiu, gdzie kierował zakładem matematyki do emerytury w 1978.

Roman Zuber (ur. 1925 Lackie Szlacheckie k. Stanisławowa, zm. 2022) - pionier wrocławskiej informatyki. W 1946, w ramach repatriacji, osiedlił się wraz z rodziną we wsi Małuszów koło Legnicy. W 1951 roku ukończył studia matematyczne na UWr. W latach 1959-1964 pracował w ELWRO we Wrocławiu, a od 1965 podjął pracę w IM UWr, uzyskując doktorat w 1966 i nominację na docenta w 1968. W latach 1969-1991 był kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych i Maszyn Matematycznych w II UWr, pełniąc ponadto funkcję zastępcy dyrektora (1975-1979) oraz dyrektora ds naukowych i dydaktycznych (1979-1983) Instytutu Informatyki UWr. W roku szkolnym 1964/65 utworzył pierwszą w Polsce klasę matematyczną z lekcjami "informatyki" w III LO Wrocław.

 

Cmentarz parafii NMP Królowej Polski na Klecinie

Jerzy Płonka (ur. 1930 w Kończycach Małych, powiat cieszyński, zm. 2020) pochodził z rodziny nauczycielskiej, w wieku 8 lat przeszedł ciężką grypę, w wyniku czego w późniejszych latach stracił wzrok. Okupację spędził w Krakowie, gdzie poznał Karola Wojtyłę. W 1949 ukończył szkołę średnią w Bytomiu, a następnie przez 15 lat pracował jako nauczyciel matematyki i muzyki w szkole dla dzieci niewidomych we Wrocławiu. W 1953 ukończył wydział wokalny w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, a w 1956 rozpoczął studia matematyczne na UWr. W 1961 obronił magisterium pod kierunkiem Edwarda Marczewskiego (wówczas rektora), a w 1964 - doktorat u tego samego promotora. W 1964 rozpoczął pracę w IM PAN, gdzie w 1967 uzyskał habilitację (w pracy habilitacyjnej przedstawił konstrukcję algebr nazywaną później sumą Płonki). Pracował tam do odejścia na emeryturę w 2007. W latach 1973–1994 pracował też w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (później UO). Wypromował 10 doktorów.

 

Cmentarz (Nowy) parafii św. Trójcy na Partynicach

Antoni Kośliński (ur. 1935, zm. 2022) - od 1973 pracował na PWr, początkowo na Wydziale Mechanicznym, a od 1993 w Instytucie Matematyki na Wydziale PPT. W 1979 obronił doktorat z teorii grafów (promotor: Lucjan Szamkołowicz). W pracy naukowej interesował się kombinatoryką i jej zastosowaniami w technice. Był pasjonatem dydaktyki i cenionym wykładowcą. W 1980 został członkiem NSZZ Solidarność, a w latach 1998-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej związku przy IM PWr.

 

Cmentarz parafii św. Jacka na Swojczycach

Jerzy Sikora (ur. 1960, zm. 2021) - absolwent SP 108 Wrocław i III LO Wrocław (matura rocznik 1978), studiował matematykę na UWr (magisterium 1983), wieloletni nauczyciel matematyki m.in. w Gimnazjum Gminnym w Sobótce oraz we wrocławskich szkołach: X LO, Elektronicznych Zakładach Naukowych i Szkole Mistrzostwa Sportowego "Junior".

Jacek Zienkiewicz (ur. 1967, zm. 2023) - absolwent XIV LO i matematyki na UWr, dukrotny laureat OM (1985, 1986), uczestnik Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej 1986, profesor UWr, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków swojego pokolenia. Dokonał fundamentalnych odkryć w wielu dziedzinach matematyki, m. in. analizie matematycznej, teorii prawdopodobieństwa i równaniach różniczkowych. Był laureatem stypendium Saksa, nagrody  im. Kuratowskiego i stypendium Start FNP.

 

 

Cmentarz parafii św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu

Bogdan Mincer (ur. 1952 Toruń, zm. 2024) - był absolwentem i wieloletnim pracownikiem IM UWr, specjalizował się w teorii prawdopodobieństwa. Pełniąc funkcję wicedyrektora IM UWr ds. dydaktycznych, stworzył nowoczesny program studiów na kierunku matematyka. W latach 1996-2019 był członkiem a potem przewodniczącym zarządu Fundacji Matematyków Wrocławskich. Był członkiem ZG PTM. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008).

Cmentarz parafii św. Agnieszki na Maślicach

Grzegorz Łabędzki (ur. 1969 Wrocław, zm. 1998 w USA) - laureat OM w latach 1986, 87 i 88, medalista MOM w 1987 i 88 roku, absolwent XIV LO we Wrocławiu oraz matematyki i informatyki na UWr. Zajmował się podstawami matematyki, głównie teorią mnogości. Miłośnik gór, członek Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich. Wraz z żoną (absolwentką informatyki) i synem wyjechał na studia doktoranckie do USA, gdzie zginął tragicznie w wypadku samochodowym.

 

Cmentarz parafii M. B. Pocieszenia na Marszowicach

Kazimierz Głazek (ur. 1939 w Warszawie, zm. 2005 w Tunezji) - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Edwarda Marczewskiego, specjalista z zakresu algebry uniwersalnej. Założyciel czasopisma "Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications". Od 1992 był profesorem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (później UZ). Jeden z najwybitniejszych polskich taterników i alpinistów. W 1975 roku brał udział w I polskiej wyprawie, która zdobyła  8-tysięcznik Broad Peak Middle w Karakorum. Z powodu załamania pogody spośród 5 uczestników wróciło tylko dwóch. Był też świetnym szachistą.

 

Pochowani poza Wrocławiem

Marceli Stark (ur. 1908 we Lwowie, zm. 1974 w Warszawie) - ukończył szkołę podstawową i gimnazjum we Lwowie i tam odbył studia matematyczne na uniwersytecie, gdzie był asystentem Stefana Banacha i Marka Kaca. Wojnę przeżył w Warszawskim getcie oraz obozach koncentracyjnych. W 1946 roku rozpoczął pracę jako adiunkt na UWr. Od 1950 roku pracował w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. Był autorem i współautorem wielu podręczników do algebry, wydawał "Studia Mathematica", "Acta Arithmetica" oraz "Wiadomości Matematyczne". Zmarł w Warszawie po długiej chorobie serca.

 

Jan Mikusiński (ur. 1913 w Stanisławowie, zm. 1983 w Katowicach) - urodził się w rodzinie nauczycielskiej, uczęszczał do szkół w Poznaniu, a w 1937 roku ukończył tu studia matematyczne i rozpoczął pracę na uniwersytecie. Wojnę spędził w Krakowie i w 1945 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim u Tadeusza Ważewskiego, a w 1946 roku habilitował się na UMCS w Lublinie. W latach 1948-1955 pracował w Instytucie Matematycznym UWr, a w latach 1955-59 na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1960 przeniósł sie na Śląsk i aż do śmierci pracował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajmował się głównie analizą funkcjonalną i teorią operatorów.

 

Andrzej Zięba (ur. 1929 w Żywcu, zm. 1986 w Wiedniu) - ukończył szkołę podstawową i średnia w Żywcu oraz studia matematyczne na UWr, w 1959 roku obronił doktorat u Hugona Steinhausa i rozpoczął pracę na WSP w Opolu, gdzie pełnił funkcje dziekana i prorektora. Habilitował się w 1961 roku, a w 1970 przeniósł na Uniwersytet Jagielloński, gdzie pracował jako profesor w obserwatorium astronomicznym. W 1978 roku wyemigrował na Zachód, wykładał w Bazylei i w Wiedniu.

 

Jerzy Łoś (ur. 1920 we Lwowie, zm. 1990 w Warszawie) - w latach 1937-39 studiował we Lwowie medycynę, filozofię i chemię,  studia matematyczne ukończył po wojnie w Lublinie. Od 1947 roku pracował na Uniwersytecie Wrocławskim jako fizyk i logik oraz w Instytucie Matematycznym PAN. W 1949 roku obronił doktorat u Jerzego Słupeckiego, habilitował się także we Wrocławiu w 1955 roku. W latach 1952-65 pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 1966 roku w PAN Warszawie, najpierw w Instytucie Matematycznym, a od 1974 Instytucie Podstaw Informatyki.

 

Jarosław Krawczyk (ur. 1960 Grodków - opolskie, zm. 1994) - absolwent I LO w Opolu i matematyki na UWr, gdzie podjął pracę w 1984 roku. Od razu wyjechał na roczny staż do USA, gdzie kontynuował badania rozpoczęte w pracy magisterskiej. Laureat nagrody PTM dla młodych matematyków w roku 1988, w 1993 obronił doktorat z analizy harmonicznej u Marka Bożejki. Jego córka została matematyczką i pracuje w IM UWr. Pochowany na cmentarzu w Oleśnie.

 

Stefan Drobot (ur. 1913 w Krakowie, zm. 1998 w Kalifornii) - ukończył studia matematyczne i fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku, w latach 1937-38 pracował jako nauczyciel w liceum w Rabce, a w roku 1939 został asystentem na Politechnice Lwowskiej. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej w 1040 roku został deportowany w głąb Rosji. Pracował w Instytucie Metalurgicznym w Kuźniecku oraz w Instytucie Mechaniki w Moskwie. W 1946 roku przybył do Wrocławia i rok później uzyskał na PWr doktorat z mechaniki teoretycznej u Władysława Ślebodzińskiego ("O równaniach teorii sprężystości"). Pracował na PWr, gdzie w 1951 roku zrobił habilitację, a w 1953 uzyskał tytuł profesora. W 1959 roku wyemigrował z rodziną do USA. Pracował na uniwersytetach w Chicago, Notre Dame i Ohio. Zmarł na atak serca.

 

Roman Lamch (ur. 1957 w Piechowicach, zm. 1999 w Wiszni Małej) - pracownik Zakładu Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wychowawca wielu wrocławskich nauczycieli, nauczyciel matematyki w XIV i III LO  we Wrocławiu oraz LO w Trzebnicy. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Pochowany w Trzebnicy na Cmentarzu Parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi przy ul. Prusickiej [sektor P, rząd 3, grób 5].

 

Marian Reichbach vel Meir Reichaw (ur. 1923 w Gródku Jagiellońskim - Ukraina, zm. 2000 w Haifie - Izrael) - brat Juluisza, uczęszczał do szkoły w Gródku Jagiellońskim i tam przeżył okupację sowiecką, a okupację niemiecką w okolicach Gorlic, gdzie pracował na kolei. Od 1946 we Wrocławiu, gdzie w 1950 ukończył studia matematyczne na UWr, w 1956 obronił doktorat w IM UWr u Bolesława Knastera i podjął pracę na PWr. W 1958 wyemigrował z matką i bratem do Izraela, gdzie od 1969 był profesorem Technion w Haifie. Choć zmienił nazwisko, zachował umiłowanie ojczystej kultury, urządzał w domu wieczory polskiej poezji.

 

Stanisław Gładysz (ur. 1920 w Piotrowie k. Opatowa, zm. 2001) - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 1948, doktorant Edwarda Marczewskiego 1956, specjalista w zakresie teorii ergodycznej, procesów stochastycznych i ich zastosowaniami w analizie problemu niezawodności układów technicznych. Był inicjatorem Studium Podstawowych Problemów Techniki na PWr, które rozwinęło się do Wydziału PPT, w ramach którego powstał Instytut Matematyki, którego był pierwszym i wieloletnim dyrektorem. Został pochowany w Trzebnicy na Cmentarzu Parafii św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi przy ul. Prusickiej, [dochowany do grubu teściów Jadwigi i Henryka Dmochowskich sektor C, rząd 1, grób 1].

Adam Rybarski (ur. 1930 w Żywcu, zm. 2001) - w czasie okupacji uczęszczał na tajne komplety, maturę zdał w 1948 w LO im. Kopernika w Żywcu i studiował w latach 1948-1952 matematykę na UWr. Doktorant Stefana Drobota 1957, w 1967 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pracował w IM PAN od 1950, na PWr od 1954 oraz w IM UWr od 1970. Specjalista w zakresie równań różniczkowych fizyki matematycznej. Jego prochy złożono na cmentarzu w Żywcu.

 

Przemysław Gadziński (ur. 1973 w Środzie Śląskiej, zm. 2002 w Zakopanem) - trzykrotny laureat OM w latach 1990, 91 i 92, absolwent LO w Środzie Śląskiej i matematyki na UWr, doktorant w IM UWr. Zajmował sie analizą harmoniczną. Napisał pracę doktorską u Waldemara Hebischa (Propagatory falowe na grupach Iwasawy $AN$) i złożył ją w dziekanacie, ale nie zdążył jej obronić. Zginął tragicznie podczas samotnej wycieczki w Tatry. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.

 

Mieczysław Warmus (ur. 1918 w Dobrowlanach k. Święcian na Wileńszczyźnie, zm. 2007 w Australii) – od 1922 mieszkał w Warszawie, gdzie w 1936 ukończył Gimnazjum im. Batorego. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Prekursor polskiej informatyki. W 1936 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym PW. Lata 1946-58 spędził we Wrocławiu, gdzie został asystentem Hugona Steinhausa (nie mając jeszcze ukończonych studiów, które zaliczył na wrocławskiej matematyce w trybie eksternistycznym). W 1950 roku obronił doktorat pod opieką Steinhausa. Od 1951 pracował na PWr. Od 1953 roku wspólnie ze Stefanem Drobotem i Janem Mikusińskim prowadził cykl otwartych sobotnich wykładów popularnych o matematyce. W 1957 po habilitacji Warmusa prof. Władysław Ślebodziński wymienił go jako pierwszego i dotąd jedynego matematyka polskiego, którego głównym przedmiotem badań jest matematyka stosowana. Od 1958 pracował w Warszawie w Instytucie Badań Jądrowych i na UW. W latach 1961-1968 był dyrektorem Centrum Obliczeniowego PAN, został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska po wypadkach marcowych. W latach 1970-84 był profesorem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Zakładu Metod Matematycznych PAN. W roku 1985 wyemigrował z rodziną do Australii, gdzie został wykładowcą na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wollongong. Pracował tam do odejścia na emeryturę w 1990 roku po ciężkim wylewie. Specjalista matematyki stosowanej, konstruktor tablic matematycznych, autor podręczników. Z jego biografią można zapoznać się tutaj. Po śmierci zwłoki profesora przewieziono do Polski i pochowano w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 

Andrzej Mądrecki (ur. 1954, zm. 2008) - absolwent matematyki na PWr, doktor nauk matematycznych, zajmował się hipotezą Riemanna. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach.

 

Aleksander Całka (ur. 1954, zm. 2010) - absolwent XII LO i Uniwersytetu Wrocławskiego, topolog, doktorant Romana Dudy, w 1982 roku laureat nagrody PTM dla młodych matematyków, od 1985 roku na emigracji. Wrócił do Wrocławia i w latach 2000-2005 wykładał na Politechnice. Jego prochy złożono na cmentarzu w Lewinie Kłodzkim.

 

Edward Piegat (ur. 1931 Warszawa, zm. 2011) - w 1949 zdał maturę w I LO we Wrocławiu, ukończył studia matematyczne na UWr w 1954, ale już w 1953 pracował na PWr, przez kilka lat w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, a od 1960 aż do odejścia na emeryturę w 1992 znowu na PWr. W latach  1955-1959 był sekretarzem redakcji czasopisma dla nauczycieli "Matematyka". Autor, tłumacz z języka rosyjskiego i wydawca zbiorów zadań konkursowych i podręczników akademickich, wieloletni organizator Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych. Jego prochy złożono w grobie ojca - Ignacego Piegata - na cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie. Syn Edwarda - Dariusz Piegatowski - mieszka i pracuje w Szwajcarii. [kwatera 92A, rząd 6, grób 24]

 

Zbigniew Piotrowski (ur. 1953, zm. 2014 w Clevland Ohio) - absolwent IM UWr i pracownik Instytutu w latach 1976-81. Przez 30 lat był profesorem matematyki w Youngstown State University w Ohio, w USA. Wielokrotnie odwiedzał Wrocław i wygłaszał tu wykłady. Zajmował się topologią ogólną. Zmarł na raka trzustki. Został pochowany na starym cmentarzu parafialnym w Kościanie. We Wrocławiu mieszka jego syn Marcin.

 

Kamil Duszenko (ur. 1986 we Wrocławiu, zm. 2014) - abolwent XIV LO we Wrocławiu i matematyki na UWr, doskonale zapowiadający się naukowiec, świetny pianista, zapalony brydżysta i miłośnik górskich wspinaczek, laureat trzech Olimpiad Matematycznych 2002, 2003, 3004, zdobywca złotego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w 2004 roku. Działał w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej i pracował z uzdolnioną młodzieżą. Zajmował się geometryczną teorią grup. W 2013 złożył pracę doktorska  (promotor Jan Dymara), której nie zdążył obronić. Zmarł po rocznej walce z białaczką.

 

Rastislav Teglarsky (ur. 1943 w Turčianskym Svätým Martinie - Słowacja, zm. 2014 w Albuquerque - Nowy Meksyk, USA) - specjalista w zakresie topologii i teorii gier, absolwent średniej szkoły technicznej w Koszycach i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Magistrant Jana Mycielskiego, doktorant Czesława Rylla-Nardzewskiego. Pracował w Instytucie Matematycznym Słowackiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (1970-1974). Do Polski wrócił w 1974 roku. W latach 1974-1986 pracował w Instytucie Matematyki PWr, gdzie w latach 1982-83 pełnił funkcję wicedyrektora. W 1983 roku wyjechał na stałe do USA. Początkowo pracował na uczelni, a potem w firmie Boeing. Jego wielkimi pasjami była muzyka i lingwistyka, fotografia i kolekcjonerstwo. Został pochowany w Albuquerque.

 

Stanisław Fudali (ur. 1929 w Stanisławowie, zm. 2015 Szczecin) - urodzony w rodzinie sędziego zamordowanego przez Sowietów w 1939, rodzina została deportowana do Kazachstanu. Po przejeździe do Polski w 1946 osiadła k. Wałbrzycha. Po maturze w 1951 w Szkole Wieczorowej dla Dorosłych w Wałbrzychu oraz rocznej pracy jako nauczyciel studiował matematykę na UWr. Potem pracował jako nauczyciel w Oleśnicy i Dzierżoniowie, dojeżdżając na studia doktoranckie do Wrocławia. Doktoryzował się 1967 na UWr u Władysława Ślebodzińskiego ( "K-wymiarowa hipersfera ściśle styczna do krzywej w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej"). W latach 1967-1983 pracował w IM UWr, uczył też klasy matematyczne w III LO. Od 1984 do emerytury w 1995 pracował na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmował się geometrią, historią i dydaktyką matematyki. Organizował m.in. Szkoły Historii Matematyki i konferencje dydaktyczne "Matematyka, nasza niedostrzegalna kultura". Zmarł w Szczecinie, został pochowany w Wałbrzychu na cmentarzu parafialnym Niepokalanegop Poczęcia NMP (ul. Wyszyńskiego 18).

 

Ilona Kopocińska de domo Grell (ur. 1938 w Ostrzeszowie, zm. 2016) - zdała maturę w 1955 w Krakowie, studiowała matematykę na UJ (1955-57) i UWr (1957-60), doktorat obroniła w 1966 roku pod kierunkiem Józefa Łukaszewicza. Pracowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (1960-1967) oraz w IM UWr (1967-2008). Zajmowała się teorią kolejek i niezawodności, biomatematyką i zastosowaniami probabilistyki. Była promotorką trzech rozpraw doktorskich. Pochowana na cmentarzu w Ostrzeszowie.

 

Przemysława Kanarek (ur. 1965 w Toruniu, zm. 2017) - zdała maturę w 1983 roku w IV LO w Toruniu, gdzie uczęszczała do klasy uniwersyteckiej. Studiowała informatykę na WMI UWr i całe życie pracowała w Instytucie Informatyki. Była doktorantką Mirosława Kutyłowskiego. Przez wiele lat była dyrektorem dydaktycznym II i członkiem komitetu głownego Olimpiady Informatycznej. Organizowała też wiele innych zawodów informatycznych: Wielką Przesmycką oraz Dolnośląskie i Akademickie Mistrzostwa w Programowaniu Zespołowym. Została pochowana w Toruniu na cmentarzu parafialnym św. Antoniego.

 

Abraham Goetz (ur. 1926 Grybów, zm. 2017 Notre Dame, Indiana, USA) - lata wojny spędził w Kazachstanie, gdzie rozpoczął studia matematyczne. Wrócił do Polski w 1945. Był jednym z pierwszych studentów matematyki na połączonym wydziale UWr i PWr. Od 1952 pracował w IM UWr, w 1957 roku zrobił doktorat w IM PAN (promotor - Władysław Ślebodziński, "Metryki i miary niezmiennicze w przestrzeniach jednorodnych"), a w 1958 habilitację. W 1965 wyjechał do USA, gdzie pracował na University of Notre Dame oraz kierował National Science Foundation, która sponsorowała studia magisterskie dla nauczycieli matematyki ze szkół średnich. Zajmował się geometrią różniczkową i algebrą uniwersalną. W 1999 przeszedł na emeryturę. Został pochowany na Ortodoksyjnym Żydowskim Cmentarzu w Mishawaka.

 

Engelbert Dornfeld (ur. 1933 Chróścina Opolska, wówczas Chrosczinna; zm 2018 Freiburg, Niemcy) - absolwent Liceum Pedagogicznego w Opolu (1953) i studiów matematycznych na WSP w Opolu (1959). W latach 1953-55 był nauczycielem fizyki i matematyki w szkołach podstawowych w Domecku oraz SP 7 w Opolu, w latach 1959-1969 pracował na PWr, a od roku 1969 na WSP w Opolu. Doktorat obronił w IM UWr u Władysława Ślebodzińskiego w 1969 ("Krzywe i powierzchnie izotropowe w przestrzeni Minkowskiego"). W 1979 wyjechał do Niemiec, ale nie zerwał kontaktów z Polską i dopóki zdrowie mu dopisywało, co rok przyjeżdżał na doroczne spotkania absolwentów Liceum Pedagogicznego. Początkowo mieszkał i pracował w Berlinie, a po przeniesieniu się do Freiburga, pracował aż do przejścia na emeryturę na uczelni w Bambergu. Pochowany na Głównym Cmentarzu we Freiburgu.

 

Kornel Morawiecki (ur. 1941 Warszawa,  zm. 2019 Warszawa) - absolwent IV LO w Warszawie (matura 1958), absolwent fizyki na UWr (rocznik 1963), tam obronił doktorat w 1970 u Jana Rzewuskiego. W latach 1970-73 pracownik IM UWr, a w latach 1973-2009 - Instytutu Matematyki i Informatyki PWr. Działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej (1982), marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

 

Wojciech Okrasiński (ur. 1950 Rawicz, zm. 2020) - edukację rozpoczął w Rawiczu, gdzie jego ojciec był architektem miejskim. W 1973 ukończył studia matematyczne w IM UWr i tu rozpoczął pracę, doktoryzował się w 1979, a w 1994 uzyskał habilitację. Od 1997 pracował na Politechnice Zielonogórskiej (połączonej w 2001 z WSP pod nazwą Uniwersytet Zielonogórski). W 2004 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 2007 do przejścia na emeryturę pracował na PWr. Zajęcia ze studentami prowadził przez 46 lat. Był autorem wielu prac z modelowania matematycznego (w tym z modelowania rozwoju anoreksji), równań różniczkowych i całkowych oraz ich zastosowań. Prowadził działalność popularnonaukową (wykłady dla młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu i Gimnazjum w Sierakowie). Był pasjonatem kultury hiszpańskiej (z wyłączeniem corridy). Znajomi mawiali, że był własnością swojego jamnika Aszera, który prowadził pana tam, gdzie chciał. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu.

 

Tadeusz Nadzieja (ur. 1951 Kraków, zm. 2021) - absolwent (magisterium 1974) i wieloletni pracownik IM UWr (doktorat 1982 u Andrzeja Krzywickiego, habilitacja 1996), a póżniej także Uniwersytetu Zielonogórskiego (w latach 1997–2009 w Zakładzie Matematyki Przemysłowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, gdzie w latach 2005–2008 pełnił funkcję prodziekana; profesura 2004) i Uniwersytetu Opolskiego (od 2009 do śmierci; tu pełnił funkcję kierownika Katedry Analizy Matematycznej i dyrektora Instytutu Matematyki). Specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, modelowania matematycznego, układów dynamicznych i zastosowań matematyki w fizyce, wieloletni członek Komitetu Matematyki PAN (przez 2 kadencje członek prezydium tego komitetu), w latach 2007-2017 redaktor naczelny "Wiadomości Matematycznych" - czasopisma PTM (w a latach 1995-2006 i 2018-2020 z-ca red. nacz.), wieloletni prezes oddziału ppolskiego PTM. Zapalony popularyzator matematyki, znawca literatury i dokońań Mikołaja Kopernika, znakomity wykładowca. Zmarł nagle w trakcie pracy nad korektą kolejnego tomu "Wiadomości Matematycznych". Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

 

Wojbor A. Woyczyński (vel WAW, ur. 1943 Częstochowa, zm. 2021 Cleveland, Ohio) - ukończył studia na Wydziale Łączności PWr w 1966, doktorat obronił w IM UWr u Kazimierza Urbanika w 1968, habilitację zrobił w 1972. Do emigracji pracował w IM UWr. Od 1976 w USA, w latach 1977-1982 pracował w Cleveland State University (Ohio), a od 1982 w Case Western Reserve University w Cleveland, gdzie od 1989 był dyrektorem Centrum Procesów Stochastycznych i Losowych w Nauce i Technologii. Często odwiedział Polskę, współpracował z wrocławskimi matematykami. W 2011 został odznaczony złotym medalem UWr. Pasję do matematyki i jej historii łączył z tą do sportu (tenis, żeglarstwo, narciarstwo) i muzyki. W USA pozostawił żonę i trójkę dorosłych dzieci. Został pochowany na cmentarzu w Cleveland, Ohio (USA).

Jerzy Tomasik (ur. 1947 Łodygowice, zm. 2023) - w 1970 ukończył studia matematyczne na UWr, w 1977 obronił doktorat u Leszka Pacholskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmowały logikę, języki formalne, algebrę uniwersalną i teorię modeli. W początku lat 80. XX w. należał do grupy osób, która  wprowadziła na UWr tematykę złożoności obliczeniowej i teoretycznych podstaw informatyki. W 1985 wyjechał do Francji, gdzie pracował na Uniwersytecie Blaise Pascal, Clermont 2 oraz na uniwersytecie Auvergne w Aubiere. Był również członkiem grupy badawczej GReP Vichy w Pôle Universitaire et Technologique de Vichy oraz badaczem na wydziale inżynierii elektrycznej i komputerowej w Northeastern University w Bostonie (Massachusetts, USA).

 

Ważna lekcja

Jestem ostatnim, jedenastym doktorem wypromowanym przez ś.p. Profesora Władysława Ślebodzińskiego. Artykuł "Matematyczne zaduszki" uważam za niezmiernie ważną i potrzebną minilekcję o polskich (a zwłaszcza wrocławskich) matematykach. Tekst powinien być stale dostępny i sukcesywnie uzupełniany.

Nieporozumienie wokół Ślebodzińskiego

W kilku miejscach można znaleźć dziwaczną informację, że Ślebodziński był doktorantem Wacława Sierpińskiego. W rzeczywistości był wypromowany przez Kazimierza Żorawskiego, jak sam napisał w "Wiadomościach Matematycznych" XII.1 (1969) w artykule "Wspomnieniach matematyka z lat 1903-1968" na str. 22: "Prof. Sierpiński z własnej inicjatywy wyjednał dla mnie zasiłek finansowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, co umożliwiło mi uzyskanie stopnia doktora i docenta w Uniwersytecie Warszawskim. Było mi bardzo przyjemnie, że promotorem moim był K. Żorawski, którego dzieło naukowe wówczas dopiero dokładnie poznałem i należycie oceniłem."Pomijam w tym miejscu całą "środowiskową otoczkę", która sprawiała, że należało zaciemniać ogląd wielkiego pozytywnego wpływu naukowego, jaki wywarł Kazimierz Żorawski na niezbyt liczne, lecz jakże znakomite, grono matematyków polskich młodszego odeń pokolenia (wśród nich: Ślebodziński - autor pojęcia pochodnej Liego oraz Leja - autor pojęcia grupy topologicznej).

Ślebodziński o Żorawskim

Aby nie zaginęła pamięć o jego promotorze - uczniu Sophusa Liego, profesorze Kazimierzu Żorawskim (22.06.1866-23.01.1953) - profesor Władysław Ślebodziński napisał o nim nie tylko w cytowanych wyżej wspomnieniach. Jego artykuły o życiu, działalności i dorobku naukowym Kazimierza Żorawskiego ukazywały się w latach: 1956 (Wiadomości Matematyczne II, 1), 1964 (Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i 1969 (Wiadomości Matematyczne XI).

Brak zgody

Nie mogę zgodzić się, że promotorem doktoratu Ślebodzińskiego był Żorawski. Tę wersję forsują od lat państwo Matuszczyk i Waliszewski, opierając się na cytowanych wspomnieniach Ślebodzińskiego. Dokumenty mówią jednak co innego: w Archiwum PWr jest drukowany doktorat Ślebodzińskiego, na którym jako promotor figuruje Sierpiński. Komu zawierzyć: pamięci, która może być zawodna, czy dokumentowi, który może być fałszywy, jak twierdzą oponenci?

ad "Brak zgody"

P.T. Czytelników "Matematycznych zaduszek" niniejszym powiadamiam, że prof. Roman Duda w księdze "Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945, M-Z" - opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2016 w serii wydawniczej Monumenta Universitatis Varsoviensis - zamieścił biogram Kazimierza Żorawskiego, w którym na
stronicy 425. czytamy m.in.: Żorawski był typem samotnika i uczniów miał niewielu, ale dobrych. Pierwszym był przedwcześnie zmarły Władysław Gąsiorowski, doktoryzował się u niego Pająk i Władysław Ślebodziński, miał wpływ na Antoniego Hoborskiego. I od ostatnich, Ślebodzińskiego i Hoborskiego, zaczęła się w Polsce rozwijać geometria różniczkowa.
Dodaję, iż rada jestem niezmiernie, że w przeciwieństwie do Włodzimierza Waliszewskiego (1934-2013) jeszcze doczekałam opublikowania przez prof. Romana Dudę tej informacji o moim promotorze, Władysławie Ślebodzińskim (1884-1972), który językiem polskim posługiwał się precyzyjnie i który w swoich wspomnieniach - opublikowanych w roku 1969 w "Wiadomościach Matematycznych" - dokładnie opisał rolę, jaką w jego doktoracie pełnił Wacław Sierpiński, a jaką - Kazimierz Żorawski, a której prawdziwość w powyższej nocie kwestionował niezweryfikowany RD. (wpis z dn. 02.06.2020)

O przedwojennych matematykach warszawskich

Osobiście, politycznie, nacjonalistycznie, pikantnie, ale wiarygodnie:
www.math.us.edu.pl/ztg/mioduszewski/dwiewarszawy4.doc

Ś.P. Barbara Rokowska

Barbara Rokowska była moją Panią Profesor. Drobniutka stała przy ogromnych tablicach, które zapisywała kolejnymi rzędami liczb. Tak ją zapamiętałam. Zmieniała życie spotykanych osób na lepsze, moje potoczyłoby się inaczej, gdyby nie jej wpływ. Podarowała mi swoją książkę "Jezus we Wrocławiu". Czytając jej wspomnienia, płakałam ze wzruszenia. Mając czterdzieści kilka lat, rozpoczęłam studia zaoczne. Dyplom uzyskałam w wieku 50 lat. Największy wpływ na moją determinację w studiowaniu miała właśnie prof. Rokowska. Cześć Jej pamięci.

P.S. Przesyłam fotografię pomnika na grobie, w którym leży prof. Rokowska. Nie wiem, kto przygarnął ją do siebie, ale dobrze się stało, bo było jej żal, że syna ma za daleko. Nie będzie jej smutno.

Dr Jacek Juzwiszyn

Nie dr, po prostu Jacek Juzwiszyn. Do teraz nie mogę uwierzyć, że nie ma już Go na świecie. Pana Jacka poznałam na studiach w WSH we Wrocławiu. Jego sposób prowadzenia zajęć, niesamowite podejście do studenta i nietuzinkowe poczucie humoru sprawiły, że nie opuściłam żadnych ćwiczeń ani wykładów. Zresztą była to czysta przyjemność, a nie jestem osobą, która potrafi spokojnie wysiedzieć na zajęciach. Pan Jacek sprawił, że one w końcu mnie zaciekawiły. Był promotorem mojej pracy licencjackiej, ale przede wszystkim był człowiekiem. Nie oceniał, nie patrzył na ludzi z góry, każdemu dawał szansę, wszystkich wysłuchał, każdemu doradził. Nigdy potem na swojej studenckiej drodze nie spotkałam takiego wykładowcy. Żal, żal i jeszcze raz żal! Najlepsze jest to, że jestem totalną nogą z matmy, a pan Jacek widział we mnie jednak potencjał i za to dziękuje mu do dziś! Uwielbiałam Go i nie mogę dojść do siebie po tej tragicznej informacji! RIP Doktorze!

Matematyczne zaduszki

O wielkich stratach, jakie odniosła polska matematyka, w wyniku II wojny światowej można przeczytać tutaj: http://nanofiber.salon24.pl/734307,zaduszki-matematyczne

Babcia Terlikowska

Kogo z Was uczyła Cecylia Terlikowska zwana przez kilka pokoleń uczniów Babcią? Urodzona 29.05.1921, studiowała matematykę na Uniwersytecie we Lwowie i na UWr z PWr. Po wojnie uczyła w wielu wrocławskich szkołach, m. in. w Technikum Odzieżowym, Technikum Budowlanym (51-62), Technikum Geodezyjnym (1962-72), III LO (72-74) i XIV LO (1974-1990). Zmarła 23.10.1991 we Wrocławiu. Czy ktoś wie, gdzie jest pochowana?

Wspomnienie o Cecylii Terlikowskiej

Będąc Jej uczniem w XIV LO im. Polonii Belgijskiej, podziwiałem Ją za wyjątkowy entuzjazm do matematyki, zwłaszcza do geometrii (w tym szczególnie do geometrii wykreślnej). Po tylu latach doskonale pamiętam, jak tym entuzjazmem zarażała swoich uczniów. Wraz z koleżankami i kolegami (wśród których byli m. in. Dorota Heck - obecnie profesor filologii polskiej na UWr i Piotr Ponikowski - znakomity kardiolog, profesor na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, rektor UM w kadencji 2020-2024) chodziliśmy na kółko matematyczne na godzinę 7 rano! Znane były też organizowane przez Cecylię Terlikowską sesje matematyczne, na które uczniowie przygotowywali prezentacje zaawansowanych zagadnień matematycznych, np. krakowianów czy kwadratury koła. Jedna rzecz szczególnie utkwiła mi w pamięci: kiedy podczas jakiejś szkolnej akademii Cecylia Terlikowska wspominała czasy niemieckiej okupacji we Lwowie, to z wielką emocją mówiła o bulbowcach i mimo iż w tamtych latach nie mówiło się zbyt wiele o potwornych mordach Polaków dokonywanych przez bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii, to Ona miała odwagę głośno opowiedzieć o tych wydarzeniach.

Na zdjęciu grupa studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu z prof. Władysławem Ślebodzińskim, z książką stoi Cecylia Terlikowska ( semestr letni roku akad. 1949/1950)

 

Skwer Rotera w Nowej Rudzie

W czerwcu 2017 z inicjatywy byłych uczniów (m.in. Jerzego Hajduczuka i Krystyny Ziętak) na noworudzkim Rynku utworzono skwer Witolda Rotera z kamiennym obeliskiem, a w budynku liceum odsłonięto tablicę upamiętniającą pracę profesora w tej szkole w latach 1953-61. W uroczystości wzięli udział: p. Jadwiga Roter - wdowa po profesorze, jego siostra, syn i wnuk, władze miasta z burmistrzem Tomaszem Kilińskim i z przewodniczącym Rady Miejskiej - Andrzejem Behanem - nauczycielem historii w noworudzkim LO, a także dawni nauczyciele i uczniowie. Obecni byli także przedstawiciele wrocławskiego środowiska matematycznego: prof. Grzegorz Karch - dyrektor Instytutu Matematycznego UWr oraz prof. Krzysztof Stempak - dziekan Wydziału Matematyki na PWr. Tu są dostępne reportaże z uroczystości: https://www.youtube.com/watch?v=u3YHDnOm92U i https://www.youtube.com/watch?v=nhrmeEP2xl4, a tu informacja w lokalnej prasie: http://www.noworudzianin.pl/WWW/2017/05/26/skwer-rotera/

 

 

To nie Bartoszewski

Nie jest prawdą, jakoby Władysław Bartoszewski (rocznik 1922) załatwił Edwardowi Szpilrajnowi fałszywe dokumenty na nazwisko Edward Marczewski. Nie mający matury Bartoszewski (nie zdążył jej zdać, bo wybuchła wojna), po zaskakującym wyjściu z Auschwitz, został przyjęty do „Żegoty” przez jednego z jej współtwórców, Ignacego Barskiego (ps. „Józef”), mojego Dziadka. Nazwa „Żegota” była pomysłem Ignacego Barskiego. Fałszywe „Kenkarty” (die Kennkarte) przygotowywała specjalna komórka w AK, która zdobywała dane w archiwach i urzędach, tworząc fałszywe dokumenty w oparciu o prawdziwe dane. Bartoszewski nie miał z tym nic wspólnego. Pomagał mojemu Dziadkowi w przygotowywaniu prasy podziemnej. Twórcą „Żegoty” była pisarka Zofia Kossak-Szczucka wraz z gronem ok. 15 współpracowników reprezentujących różne opcje polityczne. Polecam książkę Mirosławy Pałaszewskiej "Zofia Kossak", Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 1999.

Jednak Bartoszewski...

Kto zajmował się fabrykowaniem dokumentów, to inna sprawa. Napisaliśmy jedynie, że załatwił je i przekazał Szpilrajnowi Władysław Bartoszewski, opierając się na licznych źródłach, w tym wywiadach telewizyjnych oraz książce Bartoszewskiego "Życie trudne, lecz nie nudne". Informację tę potwierdzali wielokrotnie za życia zarówno prof. Kuratowski jak i sam Marczewski, z którym Bartoszewski przyjaznił się w latach wrocławskich. Bartoszewski ze szczegółami opisuje swoje kontakty z Marczewskim np. tutaj oraz tutaj. Jedyną osobą, która uparcie kwestionuje prawdziwość tej informacji, jest W. Więsław. Niestety, poza własnym przekonaniem, nie podaje on innych źródeł.

Miejsce urodzenia

Dlaczego podajecie, że osoby urodzone na Kresach urodziły się na Ukrainie? Do 1945 roku była tam Polska! Moi rodzice też pochodzili z tamtych terenów i nigdy nie mogli pogodzić się, że mieli wpisywane do dowodów osobistych jako miejsce urodzenia ZSRR.

Odp.

Podajemy, w jakim państwie obecnie leży dana miejscowość (zarówno przy miejscach urodzin jak i śmierci). Taką przyjęliśmy konwencję. Zakładamy elementarną znajomość historii u użytkowników Portalu i to, że są świadomi powojennych zmian granic.

Wspomnienie o Franciszku Ferdku

Małżeństwo matematyków - Zofię i Franciszka Ferdków - poznałem przypadkiem w 1996 roku. Przygotowywałem się wtedy do egzaminu maturalnego i chciałem się podszkolić, a jednocześnie „przemierzyć” do egzaminu wstępnego na matematykę. Początkowo matematyczną opiekę nade mną sprawowała Zofia, ale zaraz po maturze (zaciekawiony moją osobą) przejął ją jej mąż - Franciszek. Od samego początku zrodziła się między więź uczeń - mistrz, chociaż początki moich studiów wspominam jako ciężka pracę, byłem po technikum, a zaledwie rok przygotowań na korepetycjach, to za mało, by móc z miejsca dorównać tym, którzy kończyli klasy uniwersyteckie. Osoba Franciszka Ferdka towarzyszyła mi przez cały okres studiów - jego wsparcie, motywacja, serdeczność i takie zwykłe bycie obok. Pamiętam, jak na Jego działce, zbierając truskawki, czy pielęgnując ogród, rozwiązywaliśmy równania różniczkowe, obliczaliśmy całki i prowadziliśmy luźne rozmowy o matematyce. W pewnym momencie czułem się niemal jak członek rodziny. Do dziś pamiętam, jak nie mogłem doczekać się Jego recenzji pierwszej wersji mojej pracy magisterskiej (pracy badawczej!). Po rozpoczęciu przeze mnie pracy w szkole nasz kontakt nie ustał. Odwiedzałem Zofię i Franciszka systematycznie, mieliśmy stały kontakt telefoniczny. Nie sposób w krótkim tekście opisać wszystkich wspólnie przeżytych zdarzeń, ale nasza przyjaźń (mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć) trwała nieprzerwanie aż do Jego ostatnich dni. Dopiero po pogrzebie zdałem sobie sprawę, jak mało pamiątek zostało mi po tym niezwykłym Człowieku. Ciężko dopuścić do siebie myśl, że to już ostatnie pożegnanie...

Prof. B. Gleichgewicht

Z powodu własnej choroby nie udało mi się uzyskać autografu profesora Bolesława Gleichgewichta w pierwszym tomie Jego wspomnień, wydanych w 100-rocznicę Jego urodzin dzięki staraniom PTM. Od Krysi Hartmanowej dowiedziałam się, że przynajmniej jeszcze zdołał przeczytać nasze wspólne pozdrowienia znad morza, które wysłałyśmy Mu z Ustki w ostatnich dniach sierpnia. Cześć Jego pamięci!

Prof. B. Gleichgewicht

Z przykrością dowiedziałem się o śmierci prof. Gleichgewichta. Był On moim wykładowcą algebry i członkiem komisji doktorskiej w 1975 (z probabilistyki). Pamiętam wiele jego opowieści z przerw między wykładami. Tomy jego wspomnień tego nie zastąpią, mimo to chciałbym je zamówić dla naszej biblioteki w University of Tennessee.  

Bolek

Smutno że odszedł od nas taki Prawy Człowiek i Cudowny Matematyk.

B. Gleichgewicht

Łączy nas obecnie smutna wiadomość, że nie ma już wśród nas Bolesława Gleichgewichta, trwale zapisanego w przeszłości matematyki wrocławskiej. Pozostaje w naszej pamięci, ale Jego odejście odbiera coś i z naszego życia...

Gleichgewicht

Dowiedziałem się właśnie o odejściu naszego kolegi Bolesława Gleichgewichta. Był On moim wieloletnim przyjacielem. Byłem pierwszą osobą w Instytucie, która Go przyjęła po powrocie z Rosji i wprowadziła w lokalne stosunki. Od tego czasu utrzymywaliśmy bliskie kontakty aż do mojej emigracji z Polski, ale również po moim z emigracji powrocie.

Adam Morawiec

Kiedy zobaczyłem wiadomość o śmierci pana Adama Morawca — wstrząsnęło mną, jak nigdy. Choć śmierć widzę często, celebruję jako duchowny pogrzeby ludzi znanych mi i tych, których nie widziałem… To daje złudzenie oswojenia się z tym momentem, ale ta informacja mnie przeszyła. Jeszcze przed pandemią byłem z uczniami w Instytucie, zajęcia sobotnie prowadził w swoim stylu Pan Adam Morawiec. Oczywiście, to było jakiś czas temu, ale… mój umysł zareagował buntem. Miałem z nim przez dwa lata informatykę i programowanie. Chciałem wylać swój żal. 

WAW

Praca KU (Kazimierza Urbanika) i WAW-a (Wojbora Woyczyńskiego) o całce losowej weszła do kanonu probabilistyki. Fakt, że przestrzeń funkcji całkowalnych to dokładnie przestrzeń Orlicza bardzo ucieszyła... Władysława Orlicza (UAM w Poznaniu). Podobno Orlicz bardzo się ucieszył, bo jego przestrzenie pojawiły się w tezie twierdzenia, a nie w założeniach. Żegnaj WAW! Pogadaj z KU!

Wojbor Woyczyński - wspomnienie

Wojbor Woyczyński urodził się 24 X 1943 w okupowanej przez Niemców Częstochowie. Zobaczyłem go po raz pierwszy, gdy miałem 10 lat, bawił się w kojcu, jeszcze nie mówił, miał pewnie ok. 7 miesięcy. Imię Wojbor wymyślił jego tato - Eugeniusz Woyczyński. Połączył pierwszą sylabę swojego nazwiska z pierwsza sylabą nazwiska panieńskiego swojej żony (Borkiewicz) i uznał, że wyszło z tego bardzo zgrabne imię (które syn nosił dumnie do końca życia). Później tato Wojbora odkrył, że takie imię było używane wśród starych plemion słowiańskich i oznaczało dzikiego/nieujarzmionego (bor) wojownika (woj). A znacznie później, gdy sam przeszukiwałem internet, dowiedziałem się, że imię Wojbor funkcjonowało w kulturze chrześcijańskiej, a w kalendarzu kościelnym wspomnienie Wojbora obchodzi się 14 VIII - w tym właśnie dniu Wojbor Wojczyński zmarł.

Z Wojborem byliśmy bliskimi kuzynami, mieliśmy wspólną babcię, a jego mama Otylia i moja Honorata były siostrami (obie nosiły panieńskie nazwisko Borkiewicz). Ich rodzice, a nasi dziadkowie - Maria i Piotr Borkiewiczowie - pochodzili z chłopskich rodzin spod Częstochowy i dopiero po ślubie przeprowadzili się do miasta w poszukiwaniu pracy. Dziadek miał ukończoną tylko szkołę elementarną i został brygadzistą w przędzalni miejscowej fabryki włókienniczej, a babcia prowadziła internat dla dzieci z pobliskich wiosek chodzących do szkoły w mieście. Nie jestem pewien czy babcia potrafiła pisać i czytać, ale na pewno miała zmysł do interesów. W latach międzywojennych dziadkowie nabyli kilka nieruchomości , w tym małych domów, na przedmieściach Częstochowy. Ponadto oboje rozumieli, że droga do poprawy życia ich dzieci wiedzie przez edukację i tak mama Wojbora - Otylia - jako najlepiej rokująca została wysłana na drogie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zrobiła magisterium z matematyki, jako jedyna kobieta na wydziale.

Tato Wojbora - Eugeniusz Woyczyński - był inżynierem mechanikiem. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Z mamą Wojbora - Otylią - poznali się w Warszawie, prawdopodobnie w czasie studiów. Podczas II wojny światowej Eugeniusz pracował w zakładach, które podczas nocnej zmiany produkowały półautomatyczne karabiny maszynowe dla polskiego ruchu oporu. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie w 1944 roku Eugeniusz pracował w Częstochowie, co uratowało go przed niechybną śmiercią. Jeszcze przed wybuchem wojny ojciec Wojbora pracował w laboratorium zbrojeniowym Wojska Polskiego. W uzyskaniu tej pracy pomógł mu wuj, który był osobistym lekarzem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po wojnie rodzina Woyczyńskich przeniosła się do Wrocławia, gdzie ojciec Wojbora zarządzał małą ludwisarnią odlewającą dzwony kościelne (dopóki rząd komunistyczny jej nie znacjonalizował). Mieszkałem u nich przy ul. Smoluchowskiego przez pierwsze trzy lata studiów na Politechnice Wrocławskiej. Mój kuzyn Wojbor także ukończył studia na PWr u prof. Szparkowskiego, a potem przeniósł się na matematykę i zrobił doktorat na UWr u Kazimierza Urbanika. W 1968 wyemigrowałem do USA, a Wojbor poszedł w moje ślady w 1972. Wówczas blisko się zaprzyjaźniliśmy, dzieliliśmy dobre i złe chwile. Do końca życia będzie mi go brakowało.

Kilka lat temu odbierałem w polskim konsulacie w Nowym Jorku nagrodę Instytutu Polskiego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaprosiłem na tę uroczystość Wojbora, który przyjechał z jednym z synów -  Martinem. Wspomniałem wówczas publicznie, że Wojbor Woyczyński jest bliskim krewnym dr. Woyczyńskiego, który był bliskim przyjacielem i osobistym lekarzem marszałka, co zostało przyjęte przez wszystkich z entuzjazmem, że mogą gościć potomka takiej ważnej historycznej postaci. (tłumaczenie z angielskiego MM)

Powrót na górę strony