Klub Miłośników Geometrii Elementarnej

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-25
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa

Organizator:
Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl

Terminy:
2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
Zajęcia zaczną się po zebraniu 12-osobowej grupy.
O terminie zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni mejlowo.

Prowadzący:
Stefan Mizia - emerytowany nauczyciel matematyki w III i XIV LO, pomysłodawca Mistrzostw w Geometrii Elementarnej

Kontakt:
e-mail: stefanmizia@wp.pl
strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych

Odpłatność:
200 zł/sem (32 godziny dydaktyczne)
nauczyciele towarzyszący co najmniej dwójce uczniów - bezpłatnie
Na wniosek rodzica lub nauczyciela odpłatność za ucznia może zostać obniżona.

Zapisy:
za pomocą formularza on-line

 

Klub działa pod patronatem Fundacji Matematyków Wrocławskich w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych. Zajęcia prowadzi pomysłodawca i organizator Mistrzostw Wrocławia w Geometrii Elementarnej, emerytowany nauczyciel matematyki w XIV LO - Stefan Mizia. Ich celem jest wspólna systematyczna praca nad problemami geometrycznymi i poszukiwanie ciekawych, nowych rozwiązań znanych i nieznanych problemów oraz przygotowanie w tym zakresie do konkursów matematycznych. Zajęcia są otwarte dla gimnazjalistów, licealistów, studentów, nauczycieli i rodziców. Można do nich przystąpić w dowolnym momencie. Uczestnictwo w pierwszych zajęciach nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych.

 

Historia:
W latach 2009-2012 Klub odbywał  spotkania przede wszystkim za pośrednictwem Internetu. Do tek pory wszystkim chętnym, którzy prześlą swój adres mailowy, p. Stefan Mizia przesyła ciekawe zadania, wskazówki i rozwiązania. Raz w semestrze Klub spotykał się na sesjach zadaniowych w IM UWr.

 

Przykładowe zadania:

1. Za punkty szczególne trójkąta uważamy ortocentrum, środek ciężkości oraz środki okręgów opisanego i wpisanego. Wykaż, że jeśli dwa z punktów szczególnych pokrywają się, to trójkąt jest równoboczny.

2. Wykaż, że ortocentrum dzieli każdą wysokość na dwa odcinki, których iloczyn jest stały dla danego trójkąta.

3. Wykaż, że punkty symetryczne do ortocentrum względem boków trójkąta leżą na okręgu opisanym na trójkącie.

 

Powrót na górę strony