Korespondencyjny Kurs z Matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2011-09-1
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
algebra elementarna
funkcje
geometria analityczna
geometria syntetyczna
geometria wektorowa
kombinatoryka
rachunek prawdopodobieństwa
statystyka
geometria przestrzenna
liczby rzeczywiste
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Organizator:

Instytut Matematyki i Informatyki
Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław
tel. 071 320 25 29, faks 071 328 07 51
http://www.im.pwr.wroc.pl/kurs

Osoba do kontaktu:

dr Liliana Janicka
e-mail: liliana.janicka@pwr.wroc.pl

 

Terminy:
kurs trwa od września do kwietnia
tematy prac kontrolnych umieszczane są pod koniec każdego miesiąca
termin odsyłania zadań upływa 18 dnia miesiąca

 

Odpłatność:
bezpłatny

 

Systematyczne, samodzielne rozwiązywanie zadań i wnikliwa analiza otrzymanych od nauczycieli sprawdzających uwag, mogą być lepszym sposobem na przygotowania się do egzaminu maturalnego i przyszłego studiowania niż korepetycje. Na kursie korespondencyjnym tematy zadań dobierane są w taki sposób, aby zwrócić uwagę na pewne działy i zagadnienia szczególnie potrzebne podczas studiowania matematyki wyższej.

Przejście od nauki w szkole średniej do studiów akademickich jest często dla uczniów barierą trudną do przekroczenia, a udział w Kursie może im ten proces ułatwić. Program matematyki i sposób jego realizacji w większości szkół średnich oraz wymogi matury na poziomie podstawowym dają uczniom fałszywy obraz wymagań, z jakimi spotkają się na studiach ścisłych i technicznych. Kurs uświadamia nie tylko młodzieży lecz i nauczycielom, jaki stopień umiejętności matematycznych jest konieczny dla efektywnego kontynuowania nauki na uczelniach. Z drugiej strony umożliwia pracownikom uczelni śledzenie aktualnych problemów uczniowskich i pozwala przewidywać trudności dydaktyczne, jakie będą napotykać w pracy ze świeżo upieczonymi studentami.

 

Historia:

Zadania z Kursu Korespondencyjnego z Matematyki wysyłali na Politechnikę Wrocławską jeszcze rodzice dzisiejszych maturzystów. W roku szkolnym 2010/11 odbywa się jubileuszowa XL edycja Kursu. W latach 1971-1999 było to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej prowadzone pod nazwą Korespondencyjny Kurs Przygotowawczy z Matematyki. W latach 1976-92 było ono finansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Od 1999 roku Politechnika Wrocławska samodzielnie prowadzi kursy pod obecna nazwą. W latach 1999-2004 kierownikiem Kursu był prof. Tadeusz Inglot. Pod jego redakcją w roku 2005 ukazał się zbiór zadań z kursów z tych właśnie lat. Tematy wszystkich prac kontrolnych od 1999 roku począwszy znajdują się też na stronie domowej Kursu.

W rekordowych latach (przed zniesieniem obowiązkowej matury z matematyki) w ciągu roku konsultowano 6-9 tysięcy prac. W ostatnich latach liczba nadsyłanych prac osiągała 2500-3000 rocznie.

 

Regulamin kursu:

  • Tematy prac kontrolnych umieszczane są pod koniec każdego miesiąca (rozpoczynając od września i kończąc w lutym) na stronie domowej Kursu, osobno dla poziomów podstawowego i rozszerzonego.
  • Do Kursu można przystąpić w dowolnym miesiącu i robić dowolnie długie przerwy.
  • Rozwiązania zadań należy nadsyłać na adres organizatora Kursu do 15 dnia miesiąca, na który przewidziana jest dana praca kontrolna.
  • Nie trzeba przesyłać rozwiązań wszystkich zadań.
  • Do przesyłki należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną ze znaczkiem.
  • Zadania sprawdzają doświadczeni pracownicy naukowi i dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej.
  • Zwrotną przesyłką uczestnik Kursu otrzymuje oryginały swoich rozwiązań wraz z oceną, obszernymi komentarzami i wskazówkami sprawdzającego.

Przykładowe zadania:

1. Ile jest liczb pięciocyfrowych podzielnych przez 9, które w rozwinięciu dziesiętnym mają:
a) obie cyfry 1, 2 i tylko te?
b) obie cyfry 1, 3 i tylko te?
c) wszystkie cyfry 1, 2, 3 i tylko te?
Odpowiedź uzasadnić. W b) wypisać otrzymane liczby.

2. Z przystani A wyrusza z biegiem rzeki statek do przystani B, odległej od A o 140 km. Po upływie 1 godziny wyrusza za nim łódź motorowa, dopędza statek w połowie drogi, po czym wraca do przystani A w tym samym momencie, w którym statek przybija do przystani B. Wyznaczyć prędkość statku i prędkość łodzi w wodzie stojącej, wiedząc, że prędkość prądu rzeki wynosi 4 km/godz.

3. Jaką bryłę otrzymujemy, łącząc środki sąsiednich ścian sześcianu? Obliczyć stosunek objętości tej bryły do objętości wyjściowego sześcianu.

 

Powrót na górę strony