Matematyka dla Myślących

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-25
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Dział matematyki: 
algebra elementarna
arytmetyka
funkcje
geometria syntetyczna
kombinatoryka
rachunek prawdopodobieństwa
liczby rzeczywiste
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Organizator:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
http://www.fmw.uni.wroc.pl

strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych

Miejsce zajęć:
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław (budynek tuż przy moście Grunwaldzkim)
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146
młodzicy - sala 601
juniorzy - sala WS
seniorzy - sala 606

Termin:
dwie soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00 

Harmonogram spotkań:
zostanie podany pod koniec września 2019.
młodzicy:
juniorzy:
seniorzy:

Zapisy:
za pomocą formularza on-line

Prowadzący:
Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki IM UWr
Agata Hoffmann - pracownik IM UWr
Damian Matuszak - absolwent IM UWr

Kontakt:
tel. 71 3361085 lub 71 37578416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Odpłatność:
200 zł/sem (32 godziny dydaktyczne)
Na wniosek nauczyciela lub rodzica opłata może zostać zmniejszona.

 

Jest to kurs dla uczniów szkół, w których nie są prowadzone kółka matematyczne. W roku szkolnym 2019/20 zajęcia są organizowane w trzech grupach:

  • młodzicy - kl. III, IV, V szkół podstawowych
  • juniorzy - kl. VI, VII, VIII szkół podstawowych
  • seniorzy - szkoły średnie i starsi 

Ich celem jest przestawienie się na inny typ zadań - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Przy okazji można przekonać się, że matematyka wcale nie musi być nudna, a jej uczenie się wcale nie polega na odtwarzaniu wyuczonych wzorów. Rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Pokazują, że matematyka jest ciekawa, mądra, wciągająca i potrzebna.

Reprezentacje MdM startują w konkursach oraz biorą udział w grach miejskich, warsztatach, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich.

Zajęcia przeznaczone dla licealistów skierowane są do tych, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Szkoła przygotuje w tej chwili głównie do zdania matury, ale ta wiedza, a zwłaszcza wymagane umiejętności są dalece niewystarczające, by poradzić sobie bez stresów z matematyką na uczelni. Aby zawczasu zapracować  na sukces na studiach, a przy okazji powtórzyć systematycznie wiadomości przed maturą, warto wziąć udział w tym kursie.

W czasie kursu prowadzone są testy (dwa w semestrze), które pomagają  ocenić poczynione postępy. Szczegółowy program kursu dla LO znajduje się tutaj. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.

 

Powrót na górę strony