Ogólnopolska Konferencja GeoGebry (XIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2023-08-28
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

rejestracja on-line do 10 września 2022
konferencja: 3 grudnia 2022 (sobota)

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.swps.pl

Współpraca:

Warszawskie Centrum GeoGebry
http://www.geogebra.pl

Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Fundacja AKCES 

Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: konferencje.geogebry[at]gmail.com

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna - 169 zł

 

Skrót programu: 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w szczególności do nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych i osób zainteresowanych badaniami własnymi. Ma na celu popularyzację GeoGebry - ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania
do nauczania i uczenia się matematyki, spotkanie i integrację
społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce oraz wymianę doświadczeń na
temat wykorzystania GeoGebry. 

Tematyka konferencji:

 • Wykład inauguracyjny – Katarzyna Winkowska-Nowak 
 • Rachunek różniczkowy i całkowy z GeoGebrą – Edyta Pobiega 
 • Własność Darboux, interpretacja geometryczna pochodnej – Małgorzata Zbińkowska 
 • Ciągłość funkcji – Daria Szalińska 

Warsztaty w pracowniach komputerowych (równoległe, do wyboru)

Część I
1. Równanie stycznej - Małgorzata Zbińkowska
2. Jak to zrobić, aby… czyli kilka sposobów na ciekawe efekty w konstrukcjach geometrycznych - Agata Matuszczak
3. Automatyzacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem narzędzi Google - Krzysztof Winnicki

Część II
1. GeoGebra - nieodzowna pomoc na lekcjach stereometrii – Daria Szalińska
2. (dla zaawansowanych) Zadania optymalizacyjne z geometrii analitycznej - Jerzy Mil
3. Po co nauczycielowi tabele przestawne? - Krzysztof Winnicki

 

Historia: 

Krajowe konferencje GeoGebry odbywają się w Warszawie od 2010 roku.

 • I Konferencja 2010
 • II Konferencja 2011
 • III Konferencja 2012
 • IV Konferencja 2013
 • V Konferencja 2014
 • VI Konferencja 2015
 • VII Konferencja 2016
 • VIII Konferencja 2017
 • IX Konferencja 2018
 • X Konferencja 2019
 • XI Konferencja 2020
 • XII Konferencja 2021
 • XIII Konerencja 2022

 

Powrót na górę strony