Ogólnopolska Konferencja GeoGebry (VIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-10
Temat: 

GeoGebra – Math Calculator

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

rejestracja on-line do 12 IX 2017
konferencja: 16 września 2017 (sobota)

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.swps.pl

Współpraca:

Warszawskie Centrum GeoGebry
http://www.geogebra.pl

Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Fundacja AKCES 

Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: konferencje.geogebry[at]gmail.com

 

Opłata: 
płatny

Opłata konferencyjna - 90 zł.
Przy jednoczesnej rejestracji na konferencję Szkoła w dobie Internetu - 150 zł.

 

Skrót programu: 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w szczególności do nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych i osób zainteresowanych badaniami własnymi. Tegoroczna konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z tworzeniem modeli abstrakcyjnych pojęć matematycznych, przeprowadzaniem dowodów i eksperymentowaniem. Tematem przewodnim konferencji będzie nowa wersja tego oprogramowania - GeoGebra 6.

Celem konferencji jest:

 • prezentacja nowych możliwości GeoGebry 6
  popularyzacja GeoGebry - ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki i badania zależności matematycznych 
 • przedstawienie zastosowania GeoGebry w metodzie projektu 
 • spotkanie i integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce
  wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

GeoGebra to darmowy program (typu open source) wspomagający nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych poprzez wizualizację obiektów i komputerowe wspomaganie obliczeń, podobny do komercyjnych programów "Cabri Geometrie", "Geometer Skechpad" lub wolnego oprogramowania "CaR - Compasses and Ruler", ale łączący zastosowania geometryczne i algebraiczne.

Na konferencji odbędą się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Warto zabrać ze sobą  laptop. 

Proponowana tematyka zajęć:

Warsztaty dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych

 • Warsztaty dla początkujących w 3D 
 • Jak przeprowadzić ciekawe warsztaty dla uczniów? 
 • Graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe n-kątne i ich wykorzystanie w zadaniach

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

 • Wizualizacja pół figur płaskich, długości okręgu i łuku. Wielokąty foremne. 
 • Zadania na dowodzenie na przykładzie zadań z nowej podstawy programowej oraz zadań z arkuszy egzaminacyjnych. 
 • Planimetria i stereometria w nowej podstawie programowej matematyki dla szkoły podstawowej - wybrane przykłady zadań w GeoGebrze

Warsztaty dla nauczycieli szkół średnich

 • Warsztaty dla początkujących nauczycieli szkół średnich 
 • Funkcje – wykresy i ich zastosowanie w zadaniach. 
 • Animacje w Widoku Grafiki 3D GeoGebry 
 • Zastosowanie GeoGebry (kalkulatora CAS) do badania przebiegu zmienności funkcji.
Historia: 

Krajowe konferencje GeoGebry odbywają się w Warszawie od 2010 roku.

 • I Konferencja 2010
 • II Konferencja 2011
 • III Konferencja 2012
 • IV Konferencja 2013
 • V Konferencja 2014
 • VI Konferencja 2015
 • VII Konferencja 2016
 • VIII Konferencja 2017

 

Powrót na górę strony