Ogólnopolska Konferencja GeoGebry (X)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-21
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
szkoła wyższa
Termin: 

rejestracja on-line do 10 września 2019
konferencja: 21 września 2019 (sobota)

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-831 Warszawa
tel. 22 517 96 00, faks: 22 517 96 25
http://www.swps.pl

Współpraca:

Warszawskie Centrum GeoGebry
http://www.geogebra.pl

Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS

Fundacja AKCES 

Stowarzyszenie ROSE
(Regionalne Ośrodki Szkoleń E-Learningowych)
http://rose.spik.swps.edu.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Winkowska-Nowak
e-mail: konferencje.geogebry[at]gmail.com

 

Opłata: 
płatny

opłata konferencyjna - 120 zł
przy jednoczesnej rejestracji na konferencję Szkoła w dobie Internetu - 180 zł

 

Skrót programu: 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w szczególności do nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych i osób zainteresowanych badaniami własnymi. Ma na celu popularyzację GeoGebry - ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania
do nauczania i uczenia się matematyki, spotkanie i integrację
społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce oraz wymianę doświadczeń na
temat wykorzystania GeoGebry. Tegoroczna jubileuszowa edycja ma też na celu prezentację książki "Stereometria z GeoGebrą".

GeoGebra to darmowy program (typu open source) wspomagający nauczanie
matematyki i przedmiotów ścisłych poprzez wizualizację obiektów i
komputerowe wspomaganie obliczeń, podobny do komercyjnych programów
"Cabri Geometrie", "Geometer Skechpad" lub wolnego oprogramowania "CaR -
Compasses and Ruler", ale łączący zastosowania geometryczne i
algebraiczne.

Tematyka konferencji:

 • GeoGebra dla nauczyciela, ucznia i badacza - Katarzyna Winkowska-Nowak 
 • Stereometria z GeoGebrą - Edyta Pobiega 
 • AR w GeoGebrze - Edyta Pobiega 
 • Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej emocji na lekcjach matematyki - Dariusz Kulma 
 • GeoGebra jako narzędzie do tworzenia podręczników internetowych - Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, Joanna Rzepecka 
 • 10 lat GeoGebry w Polsce - Katarzyna Winkowska-Nowak

Na konferencji odbędą się wykłady plenarne, dyskusje panelowe, równoległe sesje tematyczne oraz warsztaty. Warto zabrać ze sobą  laptop. Każdy uczestnik konferencji otrzyma książkę "Stereometria z GeoGebrą".

 

Historia: 

Krajowe konferencje GeoGebry odbywają się w Warszawie od 2010 roku.

 • I Konferencja 2010
 • II Konferencja 2011
 • III Konferencja 2012
 • IV Konferencja 2013
 • V Konferencja 2014
 • VI Konferencja 2015
 • VII Konferencja 2016
 • VIII Konferencja 2017
 • IX Konferencja 2018
 • X Konferencja 2019

 

Powrót na górę strony