Geniusz matematyczny

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-4
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Szkolna Akademia Wiedzy
ul. Naddnieprzańska 24 lok. B
04-205 Warszawa
tel: 22 517 13 00, faks: 22 517 13 01
e-mail: info@saw.edu.pl
www.saw.edu.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

W rok szkolnym 2013/14 konkurs został zawieszony.

 

Jest to jeden z konkursów przedmiotowych (poza humanistycznym, jezykowym, przyrodniczym i historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań, a do każdego jest 5 odpowiedzi. Konkurs dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu szkolnej matematyki. Zadania są  łatwe, typowe i nie wykraczają poza podstawę programową.

Konkurs jest bliźniaczą wersją Sezamu odbywającego się w grudniu. Wśród laureatów obu konkursów losowane są atrakcyjne nagrody:  notebook,  kamera cyfrowa, konsola xbox, odtwarzacz multimedialny,  aparat cyfrowy i inne.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie. Minimalna wymagana liczba uczestników wszystkich konkursów to 10 osób.
 • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Do każdego podanych jest 5 odpowiedzi. Zadania podzielone są na 3 kategorie w zależności od stopnia trudności.  Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 3, 4 lub 5 punktów, za zaznaczenie błędnej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne, a za nieudzielenie odpowiedzi 0 punktów. 
 • Konkurs odbywa się w tym samym czasie we wszystkich szkołach. Czas rozwiązywania zadań to 60 minut.
 • Laureaci konkursu otrzymuja dyplomy i nagrody książkowe, a wsród najlepszych losowane sa cenne nagrody rzeczowe.

   

Przykładowe zadania: 
 • klasa 3 SP
  Czynniki to liczby, które:
  a) dodajemy  b) odejmujemy  c) mnożymy  d) dzielimy  e) sumujemy
 • klasa 4 SP
  NWD liczb 24 i 28 wynosi:
  a) 336  b)186  c) 168  d) 252  e) 84
 • klasa 5 SP
  Jakiej cyfry w rzędzie jedności nie może mieć potęga liczby 3:
  a) 3  b) 7  c) 5  d) 9  e) 1
 • klasa 6 SP
  Pole trójkąta prostokątnego równoramiennego wynosi 8 arów. Długość przyprostokątnej wynosi:
  a) 20 m  b) 40 m  c) 60 m  d) 80 m  e) nie można jej obliczyć
 • klasa 1 GIM
  Ile lat ma chłopiec, jeżeli powiedział: "za 10 lat będę miał 2 razy tyle lat, ile miałem 4 lata temu"?
  a) 14  b) 6  c) 18  d) 12  e) 16
 • klasa 2 GIM
  Jeśli ostrosłup ma 27 wszystkich ścian, to ma:
  a) 54 krawędzie  b) 28 wierzchołków  c) 27 przekątnych  d) 53 krawędzie  e) 26 wierzchołków
 • klasa 3 GIM
  Z 20 m materiału można uszyć 16 koszul. Ile metrów materiału potrzeba na uszycie 20 takich koszul?
  a) 25  b) 28   c) 26  d) 35  e) 31

 

Powrót na górę strony