Sezam matematyczny

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-4
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Szkolna Akademia Wiedzy
ul. Naddnieprzańska 26B
04-205 Warszawa
tel.: 22 517 13 00,
faks: 22 517 13 01
e-mail: info@saw.edu.pl

Terminy: 

W rok szkolnym 2013/14 konkurs został zawieszony.

 

Jest to jeden z serii konkursów przedmiotowych (wraz z humanistycznym, z języków obcych, przyrodniczym ii historycznym) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych (od klasy III począwszy) i gimnazjów. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań, przy czym do każdego jest 5 odpowiedzi. Konkurs dobrze sprawdza wiedzę i umiejętności szkolne z matematyki, gdyż zawiera typowe zadania, jakie znajdują się we wszystkich podręcznikach i rozwiązywane są na lekcjach. Niestety, w zadaniach zdarzają się zależne odpowiedzi oraz istotne błędy merytoryczne.

Sezam ma swój bliźniaczy odpowiednik Geniusz, który odbywa się w maju. Wśród laureatów obu konkursów losowane są atrakcyjne nagrody: notebook, kamera cyfrowa, konsola xbox, odtwarzacz multimedialny, aparat cyfrowy i inne.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od roku szkolnego 2006/07.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie. Minimalna liczba zgłoszonych uczniów to 10.
 • Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań, a do każdego jest 5 odpowiedzi. Zadania podzielone są według stopnia trudnosci. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt. Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi przyznaje się punkty ujemne, a za nieudzielenie odpowiedzi 0 pkt.
 • Test odbywa się we wszystkich szkołach jednocześnie. Czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut.
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Są też wsród nich losowane cenne nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 
 • klasa III SP
  Dzieci z klas 3a, 3b, 3c i 3d zbierały kasztany dla zwierząt w ZOO. Zebrały razem 46 kg. Klasa 3a zebrała 8 kg, 3b o 3 kg więcej, 3c zebrała 2 razy więcej niż 3a. Ile zebrała klasa 3d?
  a) 16 kg  b) 18 kg  c) 11 kg  d) 9 kg  e) 12 kg
 • klasa IV SP
  Liczba XLV zapisana w systemie rzymskim ma wartość:
  a) 65  b) 45  c) 55  d) 14  e) 50
 • klasa V SP
  Dwusieczne kątów trójkąta:
  a) przecinają się w punkcie leżącym poza trójkątem
  b) przecinają się w jednym punkcie
  c) dzielą boki trójkąta na dwa odcinki równej długości
  d) przecinają się pod kątem ostrym
  e) przecinają się pod kątem prostym
 • klasa VI SP
  Niech x będzie liczbą naturalną. O liczbach postaci 2x+1 można powiedzieć, że są:
  a) parzyste  b) podzielne przez 3  c) podzielne przez 5  d) nieparzyste  e) mniejsze od 0
 • klasa I GIM
  Suma liczb x i 3 jest podzielna przez 7. Jaka jest reszta z dzielenia liczby x przez 7?
  a) 3  b) 4  c) 6  d) 1  e) 2
 • klasa II GIM
  Jeśli wykładnik potęgi jest liczbą całkowitą ujemną, zaś podstawa potęgi jest liczbą całkowitą dodatnią, to wartość tej potęgi jest zawsze:
  a) mniejsza od 1  b) większa od 1  c) ujemna  d) mniejsza lub równa 1  e) równa 0
 • klasa III GIM
  Jeżeli długości krawędzi prostopadłościanu są równe a-2, a+2 i 2a, gdzie a> 2, to objętość tego prostopadłościanu wynosi:
  a) 2a3-8a  b) a3-4  c) 2a3-4a  d) 2a3-a2  e) 2a(a-4)

 

Powrót na górę strony