Geogebra 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2016-04-1
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr
Organizator: 

Warszawskie Centrum Geogebry
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
http://www.geogebra.pl

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

nadsyłanie prac: 31 VIII 2015
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 20 IX 2015

 

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry co rok ogłaszają konkurs na ciekawą konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra. Jego adresatami są nauczyciele (matematyki i innych przedmiotów). Niestety, nie mogą w nim startować uczniowie ani studenci. Celem konkursu jest upowszechnianie korzystania z programu GeoGebra na wszystkich poziomach nauczania, prezentacja wszechstronnych możliwości i zastosowań tego programu oraz zachęcanie do zapoznania się z nim, wykorzystania w pracy dydaktycznej i podejmowania własnych eksperymentów z programem.

Tematy prac konkursowych są następujące:

 • Animacja w GeoGebrze (konstrukcja wykorzystująca animację, niekoniecznie z zakresu matematyki)
 • Ilustracja twierdzenia matematycznego (konstrukcja może być statyczna lub dynamiczna)
 • Zastosowania matematyki (konstrukcja powinna odnosić się do zastosowania matematyki w innej dziedzinie nauki lub nauczania albo do zastosowania w życiu codziennym)
 • Sztuka i ekspresja artystyczna (dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra)
 • Eksperymentowanie z GeoGebrą (eksperymenty z oprogramowaniem do wizualizacji pojęć, grafiki komputerowej i do realizowania dowolnych własnych pomysłów, które wykraczają poza ramy poprzednich tematów).

 

Historia: 

Konkurs jest organizowany od 2011 roku. Zwycięskie prace można obejrzeć na stronie organizatora konkursu:

Od 2016 roku podobny konkurs pod nazwą Magik organizowany jest dla uczniów.

 

Skrót regulaminu: 
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować autorską konstrukcję w programie GeoGebra na temat wybrany z listy i zamieścić na stronie http://www.geogebratube.org/ konferencje.geogebry[at]gmail.com wraz z elektroniczną wersją karty zgłoszenia pobraną ze strony organizatora konkursu.
 • Wypełnioną w formacie elektronicznym Kartę Uczestnika Konkursu GeoGebry należy przesłać na adres: konkurs.geogebry@gmail.com.
 • Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz Karta Uczestnika Konkursu GeoGebry (w 2 egz.) należy przesłać do dnia 31 sierpnia tradycyjną pocztą na adres organizatora konkursu.
 • Konstrukcje ocenia jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu są ogłaszane podczas dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Geogebry odbywającej się we wrześniu w Warszawie oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z konstrukcji przysłanych na konkurs pod warunkiem każdorazowego podania nazwiska autora pracy.  
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplomy.

 

Przykładowe zadania: 
 • Wirujące elipsy - animacja
 • Twierdzenie o dwusiecznej w trójkącie - ilustracja twierdzenia
 • Twierdzenie sinusów - ilustracja twierdzenia
 • Odległość na mapie - zastosowania matematyki do życia codziennego
 • Matematyczne wyszywanki - sztuka

 

Powrót na górę strony