Maraton analityczny (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-09-18
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gim. nr 1 Wrocław
Organizator: 

Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów "Cognitis"
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań
tel. 48 665 10 78 43
email: cognitis@cognitis.pl
www.maraton-analityczny.pl

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski

 

 

 

 

 

Terminy: 

zapisy: Wrocław 19 IV 2015, Poznań 12 IV 2015, Warszawa 23 III 2015
zawody: Wrocław 24 IV 2015, Poznań 17 IV 2015, Warszawa 27 III 2015

 

Pomysłodawcą i organizatorem Maratonów Analitycznych jest Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów "Cognitis" - organizacja pozarządowa zrzeszająca studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych i technologicznych zainteresowanych branżą doradczą. Działa od 2005 roku i funkcjonuje na siedmiu polskich uczelniach w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Skupia około 80 członków.

Zawody odbywają się dwa razy w roku - wiosną i jesienią - w siedzibach uczelni ekonomicznych Poznania, Wrocławia i Warszawy, które są partnerami projektu. Trwają 5.5 godziny i polegają na analizie studium przypadku oraz rozwiązywaniu zadań logicznych i łamigłówek matematycznych. Celem maratonu jest wspieranie rozwoju intelektualnego i aktywności społecznej młodzieży, wyłonienie osób o szczególnych umiejętnościach analitycznych oraz przygotowanie ich do pracy w branży konsultingowej. Dużym mankamentem imprezy jest ograniczona liczba uczestników (50 osób w Poznaniu i po 30 w Warszawie i we Wrocławiu). Maratonom towarzyszy prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook konkurs zagadek logicznych.

Uczestnicy zgłaszają się do maratonu indywidualnie, ale pracują w losowo dobranych 3-5 osobowych zespołach. Pierwszym zadaniem jest analiza i rozwiązanie zadania typu case study. Przykładowy temat to Ekspansja linii lotniczych na Bliskim Wschodzie. Zawodnicy wcielają się w role konsultantów wynajętych przez linie lotnicze, które zastanawiają się nad otworzeniem kolejnego centrum obsługi na Bliskim Wschodzie. Drużyny mają za zadanie zarekomendowanie w formie prezentacji popartej obliczeniami najlepszego rozwiązania problemu tzn. określenia lokalizacji, formy kampanii marketingowej, zakupu samolotów, zatrudnienia pracowników itp. W drugiej części zawodnicy rozwiązują zadania logiczne i łamigłówki matematyczne. Zadania są ciekawe i niebanalne (choć część z nich jest bardzo znana), do ich rozwiązania wystarczy wiedza na poziomie gimnazjalnym. Jednak zadań  jest na tyle dużo, że o ostatecznym sukcesie decyduje przede wszystkim umiejętność pracy zespołowej i obrana przez grupę strategia.

 

Historia: 

Pierwsza edycja maratonu odbyła się w kwietniu 2013 roku. 

 

 

Skrót regulaminu: 
  • Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie przez zarejestrowanie się na stronie internetowej organizatora. 
  • Organizator może zamknąć zapisy przed podanym terminem, jeśli został osiągnięty limit liczby uczestników w danym mieście (50 w Poznaniu i po 30 w Warszawie i Wrocławiu). W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzona jest lista rezerwowa.
  • Po zamknięciu zapisów uczestnicy dostają powiadomienie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa.
  • Informacje o szczegółowych harmonogramach zawodów znajdują się na stronie internetowej Maratonu.
  • Podczas rozwiązywania zadań nie wolno używać urządzeń liczących, chyba że zostanie to dopuszczone w przypadku pojedynczych zadań.
  • Przez rozpoczęciem zawodów uczestnicy są informowani o liczbie punktów możliwych do zdobycia za poszczególne zadania i kryteriach oceny prezentacji.
  • Maraton trwa przez 5,5 godziny.
  • Podczas zawodów uczestnicy są losowo łączeni w 3-5 osobowe grupy, w których pracują.

        

Przykładowe zadania: 

ZADANIA LOGICZNE

1. Adam, Bogdan i Czesław Abaccy oraz Damian i Emil Babaccy rozegrali zawody w biegu na sto metrów. Po biegu każdy z zawodników powiedział: 
Emil: Bogdan wygrał. Ja byłem drugi.
Czesław: Bogdan był drugi. Ja byłem czwarty.
Damian: Byłem trzeci. Adam był ostatni.
Bogdan: Damian wygrał. Ja byłem ostatni.
Adam: Byłem drugi. Bogdan był trzeci.
Każdy z chłopców powiedział tylko jedno zdanie prawdziwe. Jakie były wyniki biegu?

2. Spośród uczniów w klasie 50% ma włosy czarne,  25% - blond, a 33% to dziewczyny. Które z następujących zdań muszą być prawdziwe?
a) Wszyscy uczniowie o włosach blond to chłopcy.
b) Niektórzy chłopcy mają czarne włosy.
c) Niektórzy uczniowie o włosach blond to dziewczynki.
d) Czarne włosy mają zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

3. Australijczycy podczas polowań używają broni zwanej bumerangiem. Ma on taki kształt, że zręcznie rzucony na wprost zakreśla łuk i wraca do rąk myśliwego. Nikt jednak nigdy nie słyszał o piłce-bumerangu. Czy jest możliwe wyrzucenie piłki tak, aby nie odbijając się od żadnej przeszkody i nie będąc na uwięzi, wróciła do rąk rzucającego?

Odpowiedzi: 1. Damian, Emil, Bogdan, Czesław, Adam, 2. b, 3. podrzucić pionowo.

 

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE

1. Paweł wybrał jedną liczbę z pewnego ciągu dziesięciu kolejnych liczb naturalnych. Suma pozostałych dziewięciu liczb tego ciągu jest równa 2006. Jaką liczbę wybrał Paweł?

2. Jaka liczba kończąca się na 4 zwiększy się czterokrotnie po przeniesieniu ostatniej cyfry na początek?

3. W pokoju jest pewna liczba Nieziemców. Wiadomo, że jest więcej niż jeden Nieziemiec, każdy Nieziemiec ma co najmniej dwie ręce i co najmniej jeden palec u każdej ręki, wszyscy Nieziemcy mają tyle samo palców, łączna liczba palców w pokoju jest zawarta między 200 a 300. Gdybyśmy wiedzieli, ile jest w sumie palców w pokoju, to wiedzielibyśmy, ilu jest Nieziemców. Ilu zatem jest Nieziemców?

Odpowiedzi: 1. 219, 2. 102564, 3. 17. Czy potrafisz je uzasadnić?

 

CASE STUDY

Prezes spółki Alfa działającej na rynku napojów - pan X - dzwoni do was jako do renomowanych konsultantów, w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się jego firma. Ceny akcji Alfy przez dłuższy czas spadały, mimo dodatnich wyników finansowych i zwiększającego się udziału firmy w rynku. Zaczęły krążyć plotki, że rada nadzorcza planuje odwołanie obecnego prezesa, w celu poprowadzenia spółki inną drogą. Prezes X oczekuje od was planu na uratowanie spółki przed pikującymi w dół cenami akcji oraz jego własnej skóry od wiszącego nad nim odwołania. Biorąc to zlecenie, nie wiedzieliście o jednym - nie jesteście jedyną firmą doradczą, która została zaproszona przez pana X do współpracy. Zadanie zawodników polega na przygotowaniu rekomendacji, aktywnej akcji marketingowej, prezentacji w Power Poincie na podstawie załączonych szczegółowych danych dotyczących: cen akcji spółki Alfa z lat 2010-2013, aktualnej średniej ceny produktów, wyników sprzedaży krajowej w ciągu ostatnich 6 lat, mapy sprzedaży produktów w regionach, aktualnej kapitalizacji giełdowej spółek oraz struktury właścicielskiej spółek.

 

Powrót na górę strony