MaGik (IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-29
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Warszawskie Centrum GeoGebry
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
e-mail: geogebra@swps.edu.pl
http://www.geogebra.pl

strona domowa konkursu

Partner:
Fundacja AKCES
al. Wilanowska 9A/121, 02-765 Warszawa

 

Terminy: 

nadsyłanie prac online: do 16 IV 2019 rozstrzygnięcie: VI 2019

 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (w osobnych kategoriach wiekowych: SP, GM, LO) i polega na samodzielnym przygotowaniu apletu z wykorzystaniem oprogramowania GeoGebra dotyczącego jednej z kategorii:

 • ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego,
 • ilustracja pojęcia, prawa lub zjawiska przyrodniczego albo technicznego,
 • sztuka,
 • ilustracja wybranego eksponatu znajdującego się w Centrach Nauki lub muzeach. 

 

Historia: 

Podobny konkurs do roku 2015 organizowany był dla nauczycieli. Edycja dla uczniów została zorganizowana po raz pierwszy w 2016 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Celem konkursu jest upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra w edukacji na różnych przedmiotach na wszystkich poziomach nauczania.
 • Uczniów zgłasza do konkursu nauczyciel elektronicznie i pocztą tradycyjną do dnia 16 kwietnia 2018 r na adres: Fundacja AKCES, al. Wilanowska 9A/121,  02-765 Warszawa z dopiskiem "Konkurs MaGIK". Wraz z formularzem przesyłamy zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych uczniów w celu realizacji konkursu.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie przez ucznia apletu w programie GeoGebra i umieszczenie go za pośrednictwem nauczyciela na stronie https://www.geogebra.org/materials
 • Z każdej szkoły w konkursie może startować dowolna liczba uczniów. Każdy może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nigdzie wcześniej nie publikowane ani nie zgłoszone do innych konkursów.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie i niewycofanie przez cały okres realizacji konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna oraz uczniów na potrzeby realizacji konkursu. W przypadku uzyskania przez ucznia stopnia laureata lub wyróżnionego w konkursie zgody na rozpowszechnianie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz wizerunku ucznia i jego nauczyciela-opiekuna w materiałach związanych z konkursem.
 • Prace oceniane są przez Komisję oddzielnie dla uczniów każdego poziomu szkoły i dla każdej kategorii tematycznej.
 • Kryteriami oceny są: zgodność projektu z tematem, oryginalność rozwiązania, stopień trudności wykonania apletu, czytelność i funkcjonalność projektu, nowatorstwo w podejściu do tematu, estetyka wykonania projektu.
 • Wyniki zostaną podane pocztą elektroniczną na poczatku czerwca 2018. Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostaną one opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz organizatorów.
 • Laureaci otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe i możliwość prezentacji swoich prac podczas gali zwycięzców, a opiekunowie – podziękowania.

 

Załączniki:

 

Powrót na górę strony