Pangea (IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Międzynarodowe Szkoły Meridian
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa-Ursynów
tel. 22 457 24 24, fax: 22 457-23-66
e-mail: infoprimary@meridian.edu.pl, infomiddle@meridian.edu.pl, infohigh@meridian.edu.pl
http://www.meridian.edu.pl 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 22 45 72 300, fax 22 45 72 303
e-mail: info@vistula.edu.pl

strona domowa konkursu

Miejsce zawodów:
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

Terminy: 

rejestracja od 1 XI 2018 online
eliminacje szkolne: 28 II 2018
finał: 9-13 IV 2018

 

Jest to konkurs międzynarodowy. Odbywa się w 17 krajach Europy. Przeprowadzany jest we wszystkich typach szkół od klas IV SP począwszy. Jego celem jest rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje odbywają się w macierzystych szkołach. Zakres niezbędnych wiadomości w każdej kategorii wiekowej i zadania przygotowawcze dla poszczególnych klas są podane na stronie internetowej konkursu. Do finału przechodzi 150 osób w każdej kategorii. Udział w zmaganiach jest bezpłatny, na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, a na pozostałych laureatów - rzeczowe.

 

Historia: 

Pangea jest kontynuacją konkursu Meridian, który odbywał się w latach 2005-2012 (na poziomie LO od 2010 roku). Po dwuletniej przerwie został reaktywowany w roku szkolnym 2014/15. Obecnie odbywa się w 17 krajach Europy, poza Polską także w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Słowenii,Szwajcarii, Szwecji, Włoszech oraz na Litwie i na Węgrzech. Od roku 2014 w Europie wzięło w nim udział ponad 495 tys. uczniów (z czego 100 tys. w Polsce). Pomysłodawcą konkursu jest Hakan Aras - matematyk uczący w warszawskim "Meridianie".

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: Pitagorasek (klasy 4-6 SP), Tales (gimnazja) i Banach (szkoły ponadgimnazjalne).
 • Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane on-line i mogą być dokonywane wyłącznie przez nauczyciela szkolnego.
 • Konkurs jest dwuetapowy. Na obu etapach uczniowie rozwiązują test wyboru (jedna poprawna odpowiedź z pięciu możliwych).
 • Eliminacje odbywają się w macierzystych szkołach w warunkach kontrolowanej samodzielności. Test trwa 45 minut.
 • Szkolny koordynator konkursu otrzymuje wcześniej pytania. Sprawdzone karty odpowiedzi musi odesłać do organizatora w ciągu 5 dni po konkursie lub wprowadzić wyniki do systemu.
 • Test eliminacyjny odbywa się w macierzystych szkołach w tym samym czasie. Trwa 45 minut.
 • W czasie testu nie wolno używać książek, notatek, kalkulatorów i innych urządzeń elektronicznych.
 • Test składa się z 20 pytań, po 10 zadań za 3 i
  4 punkty. Brak odpowiedzi nie powoduje odjęcia punktów. Uczeń może więc
  uzyskać maksymalnie 70 punktów, a minimalnie 0.
 • Prawidłowe odpowiedzi i wyniki umieszczane są na stronie internetowej konkursu.
 • Finał odbywa się jednocześnie w Warszawie i we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 • Do etapu finałowego jest kwalifikowanych 150 uczniów w każdej kategorii. W przypadku, gdy w finale uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, pod uwagę brany jest wynik osiągnięty w eliminacjach. Jeśli nadal jest remis, porównywana jest liczba poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi w obu etapach. Uczestnik z największą liczbą poprawnych i najmniejszą błędnych odpowiedzi.
  W każdej kategorii wyłanianych jest 20 laureatów konkursu.
 • Nagrody są pieniężne lub rzeczowe. W zależności od zajętego miejsca są to:
 miejsce I  miejsce II  miejsce III miejsca IV-X miejsca XI-XX:
 500 zł  400 zł  300 zł  kalkulator  książka
 • Nagradzani są też nauczyciele ze szkół, z których jest najwięcej finslistów.
 • Ceremonia wręczenia nagród odbywa się w wyznaczonym dniu w Warszawie. Zawodnicy i nauczyciele muszą pokryć koszty dojazdu.
 • Laureaci mogą wziąć udział (odpłatnie) w 2-dniowej wycieczce do Ogonek. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców (uczniów z miejsc I-III w każdej kategorii) jest bezpłatny udział w tej wycieczce. Odbędzie się ona, jeśli zgłosi się na nią minimum 5 uczestników.

 

Przykładowe zadania: 

DLA SP (PITAGORASEK)

1. Ola ma do dyspozycji 3 rodzaje sukienek, 2 pary butów i 4 rodzaje kapeluszy. Na ile sposobów może się ubrać? Ubiór uważamy za inny, jeśli różni się choć jednym elementem.
a) 10  b) 11   c) 20   d) 24   e) 100

2. Jeżeli długość jednego z boków prostokąta zwiększymy o 30%, a szerokość o 20%, to o ile procent zwiększy się pole prostokąta?
a) 60%   b) 120%   c) 6%   d) 56%   e) 64%

3. Janek pomalował swój pokój w 3 godziny. Gdyby malował go razem z Anią, zajęłoby to im 2 godziny. Ile godzin zajęłoby Ani
samodzielne pomalowanie tego pokoju?
a) 5   b) 6 c) 7   d) 8   e) 9

4. Która godzina będzie 200 godzin po godzinie 14.00?
a) 11.00  
b) 16.00  
c) 20.00  
d) 21.00  
e) 22.00

5. Z kwadratu obcięliśmy pasek o szerokości 2. Pole tego paska wynosi 56. Ile wynosiło pole kwadratu?
a) 81  
b) 100  
c)
121  
d) 144  
e) 169 

 

DLA GIM (TALES)

1. Słynny matematyk August De Morgan żył w XIX wieku. Tuż przed śmiercią stwierdził: Kiedyś miałem x lat w x2 roku. W którym roku urodził się De Morgan?
a) 1806   b) 1822   c) 1830   d) 1851   e) 1853

2. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna z i jedna z przyprostokątnych x są dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi. Ile wynosi kwadrat długości trzeciego boku?
a) z - x   b) z+x  c) zx   d) z/x   e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3. Ile wynosi stosunek pola sześciokąta foremnego o boku długości 1 do pola trójkąta równobocznego o boku długości 3?
a) 2:3   b) 2:1  c) 5:6  d) 3:4  e) 1:1

4. Dodajemy trzy ułamki okresowe 0,(12), 0,(79) i 0,(09). Otrzymana suma jest:
a) mniejsza od 1  
b) równa 1  
c) równa 1,1  
d) zawarta pomiędzy 1 a 2  
e) większa od 2

5. Pewien ułamek jest równy 2/11, a suma jego licznika i mianownika jest równa 78. Ile wynosi licznik tego ułamka?
a) 11   b) 12   c) 13   d) 14   e) 15

DLA LO (BANACH)

1. Dla jakiej liczby X prawdziwa jest równość √2+√2+√2+√2 = 2X
a) 0,5     b) 1,5    c) 2,5     d) 3,5   e) 4,5

2. Załóżmy, że dla pewnych liczb zachodzi równość: x - 1/x = y - 1/y. Podaj wartość wyrażenia x∙y
a) 4   b) 1    c) –1     d) –4   e) 0

3. Punkt wybrano losowo z wnętrza kwadratu QRST. Podaj prawdopodobieństwo, że kąt RPQ jest ostry.
a) 0,75   b) √2-1   c) 0,5   d) 0,25π  e)  1 – 0,125π

4.  W kwadracie ABCD długość boku wynosi 1 cm. Na przekątnej AC wybieramy punkt E, a na boku AB - punkt F tak, aby AE=EF=FB. Jakie pole ma czworokąt CEFB?
a) √2   b) 1+√2   c) √2-1   d) 0,25   e) żadne z poprzednich

5. Dana jest liczba czterocyfrowa aabb, która jest kwadratem liczby naturalnej. Ile wynosi a+b?
a) 9   b) 11   c) 13   d) 14   e) 15

 

Więcej zadań można znaleźć tutaj.

 

Powrót na górę strony