grudzień 2011

Data ostatniej modyfikacji:
2012-03-31

Zad. 1. Formą dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika 'król' jest 'królów', z przyczyn historycznych poprawnie jest jednak mówić "Święto Trzech Króli". Znajdź trzy inne przykłady polskich słów, które, nie zmieniając znaczenia, odmieniają się różnie w zależności od kontekstu.

Zad. 2. Kto może być posiadaczem samochodu, o którym mowa w wypowiedzi "Jaś i brat Kasi myją ich samochód"? Podaj wszystkie możliwości!

Zad. 3. Oto kilka wyrazów w języku używanym na planecie Pluto wraz z ich wymową: đñup = dziak, đñīn = dziom, nuñ = maś, lul = piap, ñic = sies. Podaj wymowę wyrazów: lun, nuc, ñīp. Podaj zapis wyrazów o podanej wymowie: dzias, dzioś, siam.

 

Wyniki: 

Zadania grudniowe nie były chyba bardzo trudne, ale część zawodników nie zrozumiała, zdaje się, polecenia w zad. 1 - chodziło o słowa, które "nie zmieniając znaczenia, odmieniają się różnie w zależności od kontekstu"!

Najwyższą możliwą ocenę 3 pkt uzyskał tylko Bartosz Sójka, natomiast Krystynie Lisiowskiej i Wojciechowi Tomiczkowi przyznaliśmy po 2,5 pkt.

W styczniu 2012 czołówkę rankingu Ligi Lingwistycznej tworzą:

  • z 7,5 pkt (na 9 możliwych) - Dorota Mularczyk z III LO w Kaliszu, Krystyna Lisiowska, redaktor z Warszawy i Bartosz Sójka z Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze,
  • z 7 pkt - Daria Bumażnik z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze,
  • z 6,5 pkt - Andrzej Piasecki, administrator IT z Oleśnicy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Formy takie występują np. w wyrażeniach: "na miły Bóg", "za pan brat", "wyjść za mąż", "na koń", "od Sasa do lasa", "mądrej głowie dość dwie słowie", "pan niebiosów", "Gorzkich żali", "innymi słowy", "przed laty", "dawnymi czasy", "dobrymi słowy", "z kościami" (np. chłop).

Zad. 2. Jaś i brat Kasi (choć wówczas zalecane byłoby użycie zaimka 'swój', dzięki któremu zdanie stałoby się zresztą jednoznaczne), Jaś i Kasia, Kasia i jej brat, wszyscy troje, osoby niewystępujące w zdaniu albo co najmniej jedna osoba wymieniona w zdaniu i co najmniej jedna osoba niewymieniona.

Zad. 3. lun = piam, nuc = mas, ñīp = siok, dzias = đñuc, dzioś = đñīñ, siam = ñun.

 

Powrót na górę strony