grudzień 2019

Data ostatniej modyfikacji:
2020-02-16

Zad. 1. Co na ogół jest przyczyną wycieku danych? Odpowiedź zasadnij.

Zad. 2. Rozwiąż poniższą krzyżówkę (z zachowaniem kolejności działań), wiedząc, że każda z cyfr od 1 do 9 występuje w niej dokładnie raz. Uzasadnij, że znalazłeś wszystkie możliwe rozwiązania.

 krzyzowka

Zad. 3. Co wykonuje poniższy fragment programu? Opisz schemat działania. Z jakiego języka programowania pochodzi ów fragment?

perform with test before
varying index from 1 by 1
     until
index > this_table_size

    move table_field(index)
         to temp

    perform check_first

    evaluate true
    when RC-OK
        perform save_to_db
        
        evaluate true
        when RC-OK
            continue
           
        when RC-Lock
            display "Table locked!"
            
        when other
            display "Error during saving: "
            display temp
            
        end-evaluate
        
    when RC-NotFound
        display temp
        display " is not prime"
        
    when other
        display "Error during processing: "
        display table
        
    end-evaluate

end-perform

 

 

Wyniki: 

Zadania grudniowe okazały się dość proste. Wyniki są następujące:

  • 3 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy, Krzysztof Danielak - student automatyki i robotyki na PWr,
  • 2,75 pkt. - Adam Wrzesiński - terapeuta z Bielska-Białej, Dominik Zygmunt - student bankowości i finansów cyfrowych na UŁ.

Po trzech miesiącach trwania Ligi czołówka prezentuje się następująco:

  • 8,25 pkt. - Krystyna Lisiowska
  • 7,25 pkt. - Andrzej Piasecki
  • 6,75 pkt. - Adam Wrzesiński i Dominik Zygmunt
  • 4,25 pkt. - Krzysztof Danielak

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Są dwie główne przyczyny wycieku danych:
a) człowiek (haker, pracownik, współpracownik),
b) zabezpieczenie (jego brak, luki).

zabezpieczenie

 

Zad. 2. Rozwiązywanie najłatwiej zacząć od pierwszego wiersza. Oto wynik końcowy.

rozwiazanie

 

Zad. 3. Jest to fragment zaczerpnięty z COBOL'a. Kod przedstawia pętlę, która:
1) jest wykonywana tak długo, jak długo index nie przekracza długości wiersza, po każdym przejściu pętli indeks jest zwiększany o 1,
2) zapisuje kolejny element wiersza do zmiennej tymczasowej temp,
3) przeprowadza test pierwszości (sposobu jego działania można się domyślać na bazie struktury sekcji evaluate),
4) obsługuje kontrolę błędu (RC - return code):
   a) jeśli jest liczbą pierwszą, to zostaje zapisany w bazie i efekt zapisu zostaje ponownie sprawdzony (to sprawdzenie jest zagnieżdżone i dotyczy tylko sytuacji, gdy test pierwszości zwraca OK; możliwe wyniki to: zapis się powiódł, nie powiódł się ze względu na zablokowaną tabelę, inne sytuacje),
   b) jeśli nie zostanie znaleziony,
   c) w innych sytuacjach zostaje wyświetlony błąd.

 

Powrót na górę strony