listopad 2012

Data ostatniej modyfikacji:
2012-12-15

Zad. 1. Która z cyfr 8 3 5 1 7 2 0 6 9 4 stoi o dwie na lewo od cyfry, która jest bezpośrednio po lewej od czwartej cyfry na prawo od cyfy, która znajduje się na lewo od cyfry, która stoi o dwie w lewo od cyfry 1?

Zad. 2. Informatycy mierzą nieraz różnicę między dwoma napisami liczbą operacji wstawienia, usunięcia lub zamiany znaku potrzebnych do przekształcenia jednego napisu w drugi (jest to tzw. odległość edycyjna tych napisów), np. napis "RAZ DWA" różni się od "TRZY" o 6, bo aby najmniejszą liczbą danych operacji zmienić pierwszy napis w drugi, przed R trzeba dopisać T, usunąć pierwsze A i usunąć dowolne trzy ze znaków 'spacja', 'D', 'W', 'A', a pozostały zmienić na Y. Jaka jest różnica między napisami "ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" i "ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA"?

Zad. 3. Przeprowadzono następujące doświadczenie: szklankę gorącej herbaty wstawiono do termoszczelnego pojemnika, w którym panowała początkowo temperatura 20°C, i zmierzono czas potrzebny do wyrównania się (z dokładnością do 1°C) temperatur herbaty i wnętrza pojemnika. To samo wykonano na Ziemi i na Księżycu - czy w obu przypadkach otrzymane czasy były takie same? Dlaczego?

 

Wyniki: 

Zadania listopadowe okazały się nadspodziewanie trudne. Zwracamy uwagę na fakt, że na Księżycu jest grawitacja (choć ok. sześciokrotnie słabsza niż na Ziemi), a prawie zerowa atmosfera rzeczywiście, jak wnioskowali Zawodnicy, oznacza bardzo niskie ciśnienie, tylko że w zadaniu pojemnik był izolowany cieplnie, więc nie miało ono wpływu na doświadczenie. (Temperatura na powierzchni Księżyca może przyjmować zresztą bardzo różne wartości (od poniżej -200 do ponad 100 stopni Celsjusza!), w zależności od kąta padania promieni słonecznych).

Komplet 3 pkt zebrali jedynie Michał Demski i Wojciech Tomiczek. 2,5 pkt przyznaliśmy Adamowi Krasuskiemu, a wielu wytrawnych Ligowiczów zdobyło 2 pkt lub mniej, co spowodowało wyrównanie sumarycznych wyników czołówki - w tej chwili z 5,5 pkt prowadzą Michał Demski i Adam Krasuski, a po 5 pkt mają: Daria Bumażnik, Joanna Janik, Krystyna Lisiowska, Andrzej Piasecki, Adam Sobieski, Adrianna Tokarska, Wojciech Tomiczek i Piotr Wróbel.

Gratulujemy wszystkim!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Najwygodniej chyba rozwiązać to zadanie "od tyłu" - o dwie w lewo od jedynki stoi trójka, jedyna cyfra na lewo od niej to ósemka, od której czwartą na prawo cyfrą jest siódemka. Od niej bezpośrednio po lewej stoi jedynka, a dwie cyfry na lewo od jedynki jest trójka, i taka jest odpowiedź.

Zad. 2. Najkrótszy ciąg zmian wymaga wstawienia "A BOŻ" między 'T' a "EGO" (5 kroków), zamiany "MIK" na "NAR" (3 operacje) i "ŁAJ" na "DZENI" (5 operacji). Szukana odległość wynosi zatem 13.

Zad. 3. Studzenie herbaty stojącej w szklance polega na przekazywaniu ciepła otaczającym ją substancjom, głównie powietrzu, a to odbywa się tym szybciej, im szybciej zimna herbata opada na dno i wypiera cieplejszą (czyli im szybciej zachodzi w niej tzw. konwekcja). Szybkość tego opadania zależy z kolei od siły grawitacji i jest większa na Ziemi, więc herbata wolniej stygnie na Księżycu, bo jego przyciąganie na jego powierzchni jest ok. 6 razy słabsze od ziemskiego na powierzchni Ziemi.

 

Powrót na górę strony