listopad 2016 - tabele przestawne (II)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-01-17
Miniwykład o tabelach przestawnych (II)

Tekst został napisany w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel 2013. Inne wersje Excela mogą się nieznacznie różnić od prezentowanej.

W tym miesiącu kontynuujemy poznawanie tabel przestawnych. Pierwsze kroki w ich obsłudze stawialiśmy w ubiegłym miesiącu.

W ramach tego miniwykładu będziemy się posługiwali przykładami opartymi na tym samym zbiorze danych co poprzednio tzn. na tabeli zawierającej informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie na studia. Plik z danymi znajduje się tu. Zachęcamy do wykonania wszystkich opisanych czynności samodzielnie dla lepszego przyswojenia treści miniwykładu.

W zeszłym miesiącu zliczyliśmy osoby z każdego województwa. W tym celu w polu WIERSZE umieściliśmy "Województwo" (a w polu WARTOŚCI dowolna kolumnę, byleby poprzez wybór opcji "Licznik" zliczać obiekty, najwygodniej którąś z kolumn z danymi tekstowymi, np. "Imię"). Niekoniecznie musimy być zainteresowani wyświetleniem wyników dotyczących wszystkich województw. Jeśli chcemy znać liczbę kandydatów tylko z niektórych województw (np. z województwa dolnośląskiego i sąsiednich), wystarczy, że rozwiniemy nagłówek "Województwo" w tabeli przestawnej, klikając przycisk z trójkątem znajdujący się po prawej stronie pola, a następnie na liście, która się nam ukaże, odznaczymy te województwa, o których informacji nie chcemy wyświetlać.

W naszym zestawieniu czasem chcemy wziąć po uwagę tylko jednostki spełniające określony warunek. Dla przykładu: może nas interesować liczba kandydatów z podziałem na płeć i województwo, ale tylko w miastach liczących powyżej 20 000 mieszkańców. W takim wypadku będzie wygodnie, jeśli w polu WIERSZE umieścimy "Województwo", w polu KOLUMNY umieścimy "Płeć", natomiast kolumnę z dodatkową informacją, która będzie decydowała o tym, czy dana osoba będzie włączona do naszego podsumowania, czy też nie - w tym wypadku kolumnę "Pow. 20 tys." - umieścimy w nieużywanym dotąd obszarze FILTR. Nad tabelą przestawną pojawi się pole "Pow. 20 tys." z dopiskiem: (Wszystkie) i możliwością rozwinięcia. Gdy wyświetka się napis: (wszystkie), do utworzenia tabeli przestawnej brane są pod uwagę wszystkie osoby, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeśli rozwiniemy wspomniane pole i zaznaczymy tylko "T", do utworzenia tabeli przestawnej zostaną wzięte tylko osoby z miast liczących powyżej 20 000 mieszkańców.

Gdybyśmy chcieli wyświetlić informacje o liczbie liczbie kandydatów z podziałem na mieszkających w miastach powyżej 20 000 mieszkańców i tych mieszkających w mniejszych miejscowościach oraz z podziałem ze względu na płeć, ale interesowałyby nas informacje tylko o określonych województwach (np. o województwie dolnośląskim i województwach sąsiednich), to w polu WIERSZE umieścimy "Płeć", w polu KOLUMNY "Pow. 20 tys." (lub na odwrót), natomiast w polu FILTR umieścimy "Województwo". W kolejnym kroku rozwiniemy pole "Województwo" powyżej tabeli przestawnej, zaznaczymy pole "Zaznacz wiele elementów", a następnie zaznaczymy interesujące nas województwa.

Tabele przestawne pozwalają nie tylko policzyć, ile jednostek w bazie należy do określonej grupy, ale także jaką część wszystkich jednostek stanowi dana grupa.

Wróćmy do pytania, od którego rozpoczęliśmy nasze eksperymenty z tabelami przestawnymi, tj. od pytania o to, ile w bazie było osób danej płci. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie skonstruowaliśmy tabelę przestawną w ten sposób, że "Płeć" była w polu WIERSZE (a w polu WARTOŚCI dowolna kolumna, byleby poprzez wybór opcji "Licznik" zliczać wiersze). Aby przekonać się o tym, jaką część wszystkich osób stanowią kobiety, a jaką mężczyźni, wchodząc w "Ustawienia pola wartości", wybieramy kartę "Pokazywanie wartości jako". Tam zamiast "Bez obliczeń" możemy wybrać "% sumy końcowej" lub "% kolumny" (bo liczby zostały wyświetlone w kolumnie). Wynik zostanie wyświetlony w procentach.

Kiedy zestawiliśmy dwie cechy, liczby osób zilustrowane w tabeli przestawnej można przedstawić zarówno jako część wszystkich liczb w wierszu bądź kolumnie, jak też jako część liczby wszystkich osób. Aby to zilustrować, spójrzmy na tabelę, w której obliczymy liczbę osób zdających podstawowy i rozszerzony egzamin z matematyki z podziałem na płeć. Uczynimy to w ten sposób, że w polu WIERSZE umieścimy "Płeć", natomiast w polu "KOLUMNA" umieścimy "Matematyka R". W polu WARTOŚCI umieszczamy jakąkolwiek kolumnę, byle użyć dla mniej opcji "Licznik". Wchodząc do karty "Ustawienia pola wartości" i dalej: "Pokazywanie wartości jako", możemy wybrać jedną z trzech opcji:

  • "% sumy końcowej" pozwoli nam dowiedzieć się, jaka część wszystkich osób była kobietami i zdawała matematykę na poziomie rozszerzonym, jaka część wszystkich osób była kobietami i zdawała matematykę na poziomie podstawowym itd. W takim wypadku wszystkie liczby w tabeli powinny się sumować do 100%,
  • "% sumy wiersza" pozwoli nam obliczyć, jaka część wszystkich kobiet zdawała maturę na określonym poziomie i podobnie: jaka część mężczyzn zdawała maturę na określonym poziomie. Tutaj sumy wierszy wynoszą 100%,
  • "% sumy kolumny" pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, jaka część osób zdających matematykę na poziomie rozszerzonym była kobietami, a jaka mężczyznami, i taką samą informację pozyskać o osobach zdających matematykę na poziomie podstawowym. Teraz to kolumny sumują się do 100%.

Trzeba zwrócić uwagę, że przy wyborze opcji "% sumy końcowej", "% sumy wiersza" i "% sumy kolumny" odpowiednie stosunki są wyznaczane tylko w oparciu o informacje zawarte w tabeli przestawnej. Jeśli na przykład wyświetlamy informacje tylko o niektórych województwach, to wówczas "% sumy końcowej" będzie się odnosił tylko do kandydatów z tych województw, a nie do kandydatów z całej Polski. Odwołując się zatem do wcześniejszego przykładu, w których sprawdzaliśmy, ile jest osób określonej płci, możemy powiedzieć, że umieszczając w polu FILTR "Województwo" i wybierając tylko województwo dolnośląskie oraz województwa z nim sąsiadujące, dowiemy się np. tego, że 64,57 % kandydatów z tych województw to mężczyźni.

Zadania

Na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego, którego dotyczą przykładu omówione w miniwykładzie, utwórz tabele przestawne, które pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania:

Zad. 1. Jaki odsetek wszystkich kandydatów pochodzi z województwa dolnośląskiego?

Zad. 2. Jaki odsetek wszystkich kandydatów stanowią mężczyźni z województwa dolnośląskiego?

Zad. 3. Jaki odsetek kandydatów z województwa dolnośląskiego stanowią mężczyźni?

Zad. 4. Ile jest kobiet wśród kandydatów z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego łącznie?

Zad. 5. Jaki odsetek kandydatów z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego łącznie stanowią kobiety?

Zad. 6. Jaki odsetek kandydatów płci żeńskiej z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego łącznie zdawało maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym?

Jako rozwiązanie prześlij odpowiedzi na powyższe pytania wraz z arkuszem kalkulacyjnym, w którym będą się znajdowały tabele przestawne, na podstawie których można udzielić odpowiedzi. Każda tabela przestawna powinna się znajdować w osobnej karcie, a karty powinny być podpisane numerami pytań. Odpowiedź na każde pytanie (wraz z potwierdzającą ją tabelą przestawną) warta jest 0,5 punktu.

 

Wyniki: 
Wyniki w kategorii SP

W tym miesiącu zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:

Imię i nazwisko Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Suma
Jakub Ptak 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Adam Stachelek 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Klasyfikacja generalna:

Jakub Ptak (Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu) - 6 punktów
Adam Stachelek (Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie) - 6 punktów

Wyniki w kategorii GIM

W tym miesiącu zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:

Imię i nazwisko Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Pyt. 6 Suma
Mateusz Winiarski 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Klasyfikacja generalna:

Mateusz Winiarski (Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Krośnie) - 6 punktów

Wyniki w kategorii LO

W tym miesiącu zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:

Imię i nazwisko Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Suma
Marcin Kuna 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2,5
Joanna Lisiowska 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Wojciech Wiśniewski 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Klasyfikacja generalna:

Joanna Lisiowska (XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie) - 6 punktów
Wojciech Wiśniewski (I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku) - 6 punktów
Marcin Kuna (VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu) - 5,5 punktu

 

Odpowiedzi: 

Wyniki znajdują się w tym pliku. Kolorem zielonym zaznaczono liczby, które wzięto pod uwagę przy formułowaniu odpowiedzi.

 

Powrót na górę strony