listopad 2020

Data ostatniej modyfikacji:
2021-07-6

Zad. 1. Akcja trzeciej części "Dziadów" Mickiewicza rozgrywa się w znacznej mierze w Wilnie (więzienna cela w klasztorze Bazylianów przy ul. Ostrobramskiej, apartamenty senatora Nowosilcowa). Na kuli ziemskiej jest kilka miejsc o tej nazwie geograficznej. Podaj ich współrzędne.

Zad. 2. Przeanalizuj działanie poniższego algorytmu dla:
i) a= 15, b= 20
ii) a= 43, b= 7
iii) a= 999, b= 6.
Jaką wartość ma zmienna d po zakończeniu jego działania dla dowolnych a i b całkowitych dodatnich? Uzasadnij! Oblicz, ile sprawdzeń podzielności wykona ten algorytm w przypadku iii. Dlaczego od razu wiadomo, że ogromna część z nich jest zbędna? Zaproponuj, jak ulepszyć ten algorytm, żeby tak się nie działo.

> Do d wpisz wartość a.
> Dopóki a nie dzieli się przez d lub b nie dzieli się przez d, zmniejszaj d o 1.

Zad. 3. We wszystkie komórki obszaru A1:D1 arkusza kalkulacyjnego wpisano 10, w komórki z obszaru A2:D2 wpisano 6, w A3 – „=A1+A[tex]\$[/tex]2”, w B3 – „=SUMA([tex]\$[/tex]A1:B2)”, w C3 – „=JEŻELI(C1+C2>10; C1+C2–10;C1+C2)”, a w D3 – „JEŻELI(D1>7;JEŻELI(D2>7;10;6);10)”. Formuły z obszaru A3:D3 skopiowano do obszaru A4:D100. Jakie formuły i jakie wartości są wówczas w: A5, B5, C5, D5? Janek mówi: W kolumnie C wychodzą reszty z dzielenia przez 10. Czy ma rację? Dlaczego?

 

Wyniki: 

Zadania listpopadowe "były do rozwiązania", chociaż nie wszystkim udało się zebrać komplet punktów. W zad. 1 najczęściej brakowało lodowca na Spitsbergenie, a pod współrzędnymi 54°6′56″ N 111°55′16″ W oraz 44°1′5″ N  75°35′49″ W mieszczą się odpowiednio Vilna (łac. forma Wilna) oraz Wilna (hebrajska/niemiecka forma Wilna), czyli nazwy geograficzne różne od nazwy Wilno. W zad. 2 drobne usterki zdarzały się w oszacowanie liczby sprawdzeń, które są wykonywane przed instrukcją zmniejszenia d o 1 lub stwierdzeniem zakończenia pętli. Niemiła niespodziankę zrobił nam sam Portal, który w zad. 3 zmienił polecenie, formatując napisy pomiędzy znakami $ użytymi w wierszu 3 w texu. Nie było to widoczne dla redaktorów na poziomie edycji. Dlatego to zadanie zostaje anulowane. 

Punkty zdobyli:

 • 2 pkt. - Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy,
 • 1,75 pkt. - Igor Wojtun - uczeń I LO w Głogowie, Krzysztof Danielak - student data science na UE we Wrocławiu,
 • 1,5 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
 • 0,25 pkt. -  Dominik Zygmunt - ekonomista z Białej Rawskiej.

Po dwóch miesiącach trwania Ligi czołówka prezentuje się następująco:

 • 4,5 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Igor Wojtun - uczeń I LO w Głogowie, Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy,
 • 3,75 pkt. - Krzysztof Danielak - student data science na UE we Wrocławiu,
 • 1,25 pkt. - Dominik Zygmunt - ekonomista z Białej Rawskiej.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Nazwę georaficzną Wilno noszą 4 miejsca na kuli ziemskiej:

 • miasto na Litwie: 54°41′N 25°17′E
 • miasto w prowincji Ontario: 45°30'45" N, 77°33'34" W
 • miasto w stanie Minnesota: 44°29'59" N, 96°13'53" W
 • lodowiec na Spitsbergenie: 77°15' N, 16°00' E

Zad. 2. Wielkość d jest stopniowo zmiejszana, a wykonywanie algorytmu zakończy się, gdy a i b będą podzielne przez d, czyli gdy d będzie równe NWD(a, b). Ponieważ najpierw są wykonywane sprawdzenia, a potem d jest zmiejszane, to liczba sprawdzeń wyniesie 1994 = (999–3+1)·2, tzn. a – NWD(a, b) + 1 (bo najpierw sprawdzamy) i ·2 (bo są dwa sprawdzenia).
Wiadomo, że większość sprawdzeń jest zbędna, bo b jest znacznie mniejsze od a, a NWD dwóch liczb jest mniejsze od lub równe mniejszej z nich. Dlatego opcją poprawy algorytmu jest przypisanie d mniejszej z liczb a i b.

Zad. 3. W komórkach mamy odpowiednio A5 = A3+A[tex]\$[/tex]2 = 22, B5 = SUMA([tex]\$[/tex]A3:B4) = 120, C5 = IF(C3+C4>10;C3+C4–10;C3+C4) = 8, D5 = IF(D3>7;IF(D4>7;10;6);10) = 10. Zatem Janek nie ma racji, bo reszta z dzielenia 22 przez 10 wynosi 2, a nie 8. Za to reszta z dzielenia 120 przez 10 wynosi 0 a nie 10.

 

Powrót na górę strony