październik 2020

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-15

Drodzy uczestnicy! Portal nie wysyła automatycznych powiadomień, kiedy piszecie komentarz pod zadaniami, dlatego prosimy podzielić się swoimi spostrzeżeniem z prowadzącym również mailowo.

Zad. 1. Posługując się Scratchem, stwórz animację wentylatora sterowanego włącznikiem (tym razem wersja poglądowa jest zapisana lokalnie).

Zad. 2.  Wiadomo, że litery są przyporządkowane cyfrom wzajemnie jednoznacznie, żadna liczba nie zaczyna się zerem, każda jest podzielna przez 3, a ponadto:
ABDC jest podzielna przez 7,
ACBD jest podzielna przez 11,
CDAB jest podzielna przez 17.
Co to za liczby? Uzasadnij, że znalazłeś wszystkie możliwe rozwiązania.

Zad. 3. Pewne pojęcie zostało wprowadzone do świata matematyki przez pewnego matematyka o polskich korzeniach, mimo że nie był pierwszą osobą, która opisywała przykłady z tego pojęcia. O jakim pojęciu i jakim matematyku mowa? Jego nazwisko oznacza migdałowy chleb.

 

Wyniki: 

Inauguracja edycji 2020/21 zakończona. Cieszy nas pojawienie się w Lidze nowego zawodnika :)
Kreatywne podejście zawodników do rozwiązania zad. 1. pokazuje, że tego typu zadnia są bardzo pożądane - otwarte i dające przestrzeń do pracy i twórczej inwencji. W zadaniu drugim istotne było, aby cyfry w liczbach się nie powtarzały, a wyniki były postaci ABDC, ACBD i CDAB (zamiana kolejności liter prowadziła do niepoprawnych odpowiedzi).
Punktacja w tym miesiącu jest następująca:

  • 3 pkt. - Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy,
  • 2,75 pkt. - Igor Wojtun - uczeń I LO w Głogowie,
  • 2,5 pkt. - Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy,
  • 2 pkt. - Krzysztof Danielak - student data science na UE we Wrocławiu,
  • 1 pkt. - Dominik Zygmunt - ekonomista z Białej Rawskiej.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Oto przykładowa realizacja wentylatora, którą należy pobrać lokalnie i otworzyć w Scratchu. Pomysł polega na obracaniu duszka. Innym ciekawym konceptem jest przełączanie pomiędzy kostiumami, co daje wizualny efekt obrotu.

Zad. 2. Aby ułatwić sobie poszukiwania, warto posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym lub napisać program komputerowy. Warunki zadania spełniają tylko 2 trójki liczb: {2709, 2970, 9027} oraz {4179, 4917, 9741}.

Zad. 3. Poszukiwanym matematykiem jest Benoît Mandelbrot, który wprowadził pojęcie fraktala.

 

Powrót na górę strony