maj 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2009-07-5

Zad. 1. Podaj po trzy słowa A z możliwie różnych dziedzin życia, takie że dla każdych X i Y:
a) X jest A dla Y wtedy i tylko wtedy, gdy Y jest A dla X.
b) Jeśli X jest A dla Y, to Y nie jest A dla X.

Zad. 2. Co może oznaczać zaimek his w zdaniu "John and Paul's brother are washing his car."? Czy polskie tłumaczenie pozostawia te same możliwości interpretacji?

Zad. 3. Podajemy pewne francuskie czasowniki z przedrostkami oraz ich ewentualne odpowiedniki bez przedrostków wraz z polskimi tłumaczeniami. Znakiem "-" oznaczono brak odpowiednika bez przedrostka. W niektórych przypadkach przedrostek opuściliśmy - uzupełnij i podaj działającą tu regułę.

réagir 'reagować' (-),
__assortir 'wybierać ponownie', assortir 'wybierać' (por. polskie "asortyment"),
recommencer 'zaczynać od nowa', commencer 'zaczynać',
recomposer 'komponować od nowa', composer 'komponować',
réconcilier 'godzić', concilier 'godzić' (por. polskie "konsylium"),
réconforter 'wzmacniać', conforter 'wzmacniać' (por. polskie "komfort"),
recréer 'rekonstruować', créer 'kostruować' (por. polskie "kreować"),
récréer 'bawić się' (-) (por. polskie "rekreować się"),
__curer 'czyścić', curer 'czyścić' (por. polskie "kurować"),
redire 'powtarzać', dire 'mówić' (por. polskie "dykcja", "dyktować"),
réduire 'redukować' (-),
rééditer 'publikować ponownie', éditer 'publikować' (por. polskie "edytować")
refaire 'robić ponownie', faire 'robić',
__former 'reformować' (-),
__former 'ponownie formować', former 'formować',
__futer 'odpierać' (-),
réincarner 'reinkarnować', od incarner 'inkarnować',
rejouer 'grać powtórnie', 'odgrywać się', jouer 'grać',
rénover 'odnawiać' (-) (por. polskie "renowacja"),
réopérer 'działać powtórnie', opérer 'działać' (por. polskie "operacja"),
repartir 'znów wyjeżdżać', partir 'wyjeżdżać',
__partir 'rozdzielać' (-),
répéter 'powtarzać' (-) (por. polskie "repetować"),
résonner 'brzmieć', sonner 'brzmieć' (por. polskie "rezonans", "rezonować"),
révéler 'ujawniać (-) (por. polskie "rewelacja").

 

Wyniki: 

Zadania majowe okazały się dość trudne. Pełną pulę 3 pkt. przyznaliśmy tylko za rozwiązania nadesłane przez Małgorzatę Wnętrzak z I LO w Kluczborku. 2,5 pkt. zdobył Wojciech Tomiczek, student z Bielska-Białej.

Bieżącą czołówkę Ligi Lingwistycznej stanowią:

  • ex aequo Krystyna Lisiowska z Warszawy i Michalina Sieradzka z Wrocławia (19 pkt.),
  • Małgorzata Wnętrzak z Kluczborka (18,5 pkt.),
  • Wojciech Tomiczek z Lipowej (18 pkt.).

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. a) Np.: rodzeństwem, rodakiem, współplemieńcem, krewnym, sąsiadem, współpracownikiem, współwięźniem, współmałżonkiem, rówieśnikiem, wspólnikiem, współwłaścicielem, współpracownikiem, współautorem, współlokatorem, wyrazem bliskoznacznym, tym samym, liczbą przeciwną, odwrotnością, liczbą sprzężoną, funkcją odwrotną, rywalem, obcokrajowcem, zbiorem równolicznym (A jest określeniem dowolnej relacji symetrycznej).

b) Np.: dzieckiem, rodzicem, wnukiem, dziadkiem, podwładnym, szefem, opiekunem, zastępcą, twórcą, częścią, większym obiektem (A jest określeniem dowolnej relacji przeciwsymetrycznej).

Zad. 2. "Jan1 i brat2 Pawła3 myją jegoi samochód." (ze stosowanymi w lingwistyce oznaczeniami znaczenia) - w obu wersjach językowych i może być równe 1, 2, 3 lub 4 (= osoba niewymieniona w zdaniu).

Zad. 3. réassortir, récurer, réformer 'reformować', reformer 'ponownie formować', futer, répartir 'rozdzielać' - przed samogłoskami zawsze "ré", przed spółgłoskami "re", jeśli czasownik z przedrostkiem oznacza powtórzenie lub wznowienie działania określonego czasownikiem bez przedrostka, a "ré", jeśli czasownik bez przedrostka nie istnieje lub nie różni się znaczeniem. Od tej reguły istnieją jednak (niezbyt liczne i oczywiście nieujęte w zadaniu) wyjątki.

 

Powrót na górę strony