czerwiec 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2011-11-14

Zad. 1. Praktycznie każdy język posiada tzw. internacjonalizmy, tj. wyrazy zapożyczone brzmiące bardzo podobnie w wielu innych jezykach. Dla przykładu podajemy listę takich słów rosyjskich (w transkrypcji alfabetem łacińskim; kreska nad samogłoskami oznacza akcent) i ich tłumaczeń w języku pewnego kraju sąsiadującego z Rosją: demonstránt - demonstrant, demokrátija - demokraatia, demokrát - demokraat, pionér - pioneer, łágier' - laager, kommuníst - kommunist, kósmos - kosmos, kakadú - kakaduu, manikiúr - maniküür, socialízm - sotsialism. Jak wyglądają w tym języku odpowiedniki rosyjskich pedánt, pedagóg, rádio, mantó? Jak myślisz, co to za język?

Zad. 2. Polska litera "ą" dość rzadko oznacza samogłoskę o z elementem nosowym - np. w słowie "trąba" wymawia się ją "om" (stąd też kłopoty pisowniane wielu osób, ponieważ mimo tej samej wymowy polska ortografia nakazuje pisać "plomba" czy "bomba"). Jak jeszcze czyta się w polszczyźnie "ą"? Podaj odpowiednie przykłady. Czy te same reguły rządzą wymową "ę"?

Zad. 3. Przetlumacz fragment czeskiego tekstu na temat czeszczyzny: Souhlásku znělou zaznamenáváme někdy písmenem pro souhlásku neznělou a naopak (na konci slov se při výslovnosti mění znělé souhlásky v příslušné neznělé, ale při psaní se nemění, např. místo vyslovovaného "hat" píšeme had jako v tvaru hada).

 

Wyniki: 

W czerwcu nikt nie zdobył maksymalnej liczby 3 pkt. Krystyna Lisiowska uzyskała wynik 2,5, a Wojciech Tomiczek - 2 punkty.

Była to ostatnia edycja Ligi w tym roku szkolnym. Wzięło w niej udział 26 osób. Najwięcej punktów (na 27 możliwych) zdobyli:

I miejsce (21,5 pkt.)
Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy

II miejsce ex aequo (20 pkt.)
Wojciech Tomiczek z Lipowej studiujący Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w Bielsku-Białej
Michalina Sieradzka - uczennica GIM 49 we Wrocławiu

III miejsce (19,5 pkt.)
Małgorzata Wnętrzak - uczennica I LO w Kluczborku

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. pedant, pedagoog, raadio, mantoo - te samogłoski akcentowane w rosyjskim, po których następuje więcej niż jedna spółgłoska, są podwajane (w mowie i piśmie). Jest to język estoński. 

Zad. 2. "Ą" i "ę" wymawia się w polszczyźnie jako nosowe samogłoski o i e (a ściślej - odpowiednie ustne z następującym bezpośrednio po nich nosowym elementem spółgłoskowym, podobnym do głoski ł) jedynie przed spółgłoskami szczelinowymi (f, w, s, z, sz, ż, ś, ź, ch) oraz - tylko w przypadku ą - na końcu wyrazu. Przed ł i l oraz w wypadku "ę" na końcu wyrazu nosowość zanika zupełnie (por. "wziął", "wzięła", "wzięli"), a przed innymi spółgłoskami litery "ą" i "ę" czyta się jak odpowiadające im samogłoski ustne plus spółgłoska nosowa o tym samym lub zbliżonym miejscu artykulacji co dana spółgłoska, i tak:
- przed wargowymi p, b jest to nosowa spółgłoska wargowa, czyli m (np. "wstąp", "kępa"),
- przed zębowymi t, d, c, dz i dziąsłowymi cz, dż - nosowa zębowa, czyli n (np. "chcąc", "nędza", "pnącze", "męczy"),
- przed środkowojęzykowymi ć, - nosowa środkowojęzykowa, czyli ń (np. "giąć", "pędzi"),
- przed tylnojęzykowymi k, g - nosowa tylnojęzykowa, czyli głoska oznaczana w fonetyce jako η, a w ortografiach wielu języków (np. ang. czy niem.) jako dwuznak "ng" (np. "mąka", "księga").

Zad. 3. Spółgłoskę dźwięczną oznaczamy czasem literą spółgłoski bezdźwięcznej i odwrotnie (na końcu słów w wymowie spółgłoski dźwięczne zmieniają się w odpowiednie bezdźwięczne, ale w pisowni się nie zmieniają, np. zamiast wymawianego "hat" (pol. "gat") piszemy had (pol. gad) jak w formie hada (pol. gada)).

 

Kopia

To są skopiowane wpisy ze strony głównej Ligi Lingwistycznej 2008/09.

Brak zadań
Idril (niezweryfikowany), poniedziałek, 08/06/2009 - 21:05

Nie chcę nic mówić ;) ale znowu nie ma zadań na czas...

Nie liczą się z konkursowiczami
Anonimowy (niezweryfikowany), wtorek, 09/06/2009 - 09:54

Widocznie ktoś, kto zajmuje się tym konkursem, nie powinien tego robić, bo najzwyczajniej w świecie nie liczy się z osobami, które te zadania rozwiązują. Ja już zrezygnowałem. Może za rok ktoś kompetentny się tym zajmie. I tu moja prośba o to do kogoś, kto ten konkurs nadzoruje, bo chyba ktoś taki jest. Warto by też pomyśleć o tym, żeby ta osoba znała się na tym, co robi, a zadania nie były wybrakowane.

Zadaniom nic nie dolega
Idril (niezweryfikowany), wtorek, 09/06/2009 - 20:12

Zadaniom specjalnie nic nie dolega :) Nie wiem z czego wynika to opóźnienie... Chciałam tylko zasygnalizować brak zadań, przypomnieć...

Specjalnie :)
Anonimowy (niezweryfikowany), poniedziałek, 15/06/2009 - 10:00

Specjalnie to raczej nie dolega. Tylko chyba jacyś gimnazjaliści te zadania układają i nawet ich nikt nie sprawdza.

Nie spamuj
Anonimowy (niezweryfikowany), środa, 17/06/2009 - 11:13

Gościu! Skoro zrezygnowałeś z udziału w Lidze, to nie spamuj i nie rób tu bałaganu. To jest miejsce dla uczestników konkursu. Zajmij się narzekactwem gdzieś indziej.

Zadania lingwistyczne
redakcja (niezweryfikowany), niedziela, 05/07/2009 - 08:17

Zadania z Ligi Lingwistycznej układane są przez językoznawców z uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego, ew. zaczerpnięte z konkursów lingwistycznych polskich i zagranicznych. Z całą pewnością nie układają ich uczniowie.

 

Czy to jest lingwistyka matematyczna?

Myślę, że w ostatnim miesiącu konkursu autorom zadań zabrakło już konceptu, bo gdzie w zadaniach 2 i 3 jest matematyka? A miały to być zadania z lingwistyki matematycznej! Życzę więcej pomysłów po wakacjach.

Matematyka niekonieczna

W zadaniach lingwistycznych nie musi być (i na ogół nie ma) wcale matematyki. Jest za to matematyczny (czyli dedukcyjny) sposób myślenia.

Powrót na górę strony