maj 2010

Data ostatniej modyfikacji:
2010-06-28

Zad. 1. Wymieniamy kolejno wszystkie majowe daty: 1 maja, 2 maja itd. Ile sylab wypowiemy?

Zad. 2. Oto kilka słów w sztucznym języku esperanto: fama, forto, forta, fortulo, pacienco, pacienca, riĉa, riĉulo. Dopasuj je do ich znaczeń: bogaczbogaty, cierpliwość, cierpliwyosiłeksilnysiła, sławny. Przetłumacz: famo, riĉo.

Zad. 3. Czym wyróżniają się wśród polskich spółgłosek j, l, łm, n, ń i r (oraz ich warianty)?

 

Wyniki: 

W pełni poprawne (ocenione na 3 pkt) rozwiązania zadań majowych przesłał jedynie Wojciech Tomiczek, magister z Lipowej. 2,5 pkt otrzymała Krystyna Lisiowska, redaktor z Warszawy.

W czołówce rankingu Ligi Lingwistycznej są aktualnie:

  • z 21 pkt na 24 możliwe - Krystyna Lisiowska,
  • z 20,5 pkt - Wojciech Tomiczek.
  • Gratulujemy!

     

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Liczebniki porządkowe od 1 do 8 liczą po dwie sylaby, 9 i 10 - trzy, 11 - 4, 12-16 - 3, 17-19 - 4. "Dwudziesty" i "trzydziesty" to trzy sylaby, a wystąpią one dwunastokrotnie (daty 20-31), a przy nich stać będą ponownie liczebniki od 1 do 9 (1 dwukrotnie). Odpowiedzią jest zatem liczba (8·2+3)·2+2 (od 1 do 9 odpowiednio powtórzone) +3+4+5·3+3·4+12·3+31·2 ("maja") = 172.

Zad. 2. fama = sławny, forto = siła, forta = silny, fortulo = osiłek, pacienco =  cierpliwość, pacienca =  cierpliwy, riĉa = bogaty, riĉulo = bogacz; famo = sława, riĉo = bogactwo

Zad. 3. Są to tzw. spółgłoski półotwarte, czyli takie, przy wymawianiu których powietrze swobodnie przepływa przez przynajmniej część narządów mowy, mimo ew. przeszkód w postaci języka czy zwartych warg. Spółgłoski te tylko w wyjątkowych sytuacjach podlegają normalnemu w polszczyźnie ubezdźwięcznieniu i zachowują np. w przeważającej większości wypadków dźwięczność na końcu słowa.

 

Powrót na górę strony