czerwiec 2010

Data ostatniej modyfikacji:
2015-04-2

Zad. 1. W odniesieniu do jakiej kategorii państw używa się w polszczyźnie zaimka "na" zamiast wielokrotnie częstszych "do" i "w"?

Zad. 2. Oto kilka liczebników w języku huli (o nieustalonej dokładnie klasyfikacji, używanym w Papui-Nowej Gwinei):
9 = dira,
26 = nguira-ni bearia,
40 = ngui ki, ngui tebonego-naga pira,
88 = ngui dau, ngui waraganego-naga haleria,
105 = ngui ka,
127 = ngui hali, ngui dinigo-naga karia,
135 = ngui di,
169 = ngui bea, ngui hombeanego-naga maria,
210 = ngui de,
211 = ngui de, ngui nguinigo-naga mbira.
Co znaczą: deria; nguira-ni hombearia; ngui pi; ngui hale, ngui denego-naga kira; ngui ka, ngui halinigo-naga mbira? Zapisz w huli 23, 51 i 180.

Zad. 3. Oto kilka starogreckich rzeczowników podanych w formach mianownika i dopełniacza (w tej kolejności):
katelips - katelifos, aiks - aigos, pitys - pityos, pais - paidos, aithiops - aithiopos, korys - korythos.
Podaj mianownik słów o następujących formach dopełniacza: 1. ornithos, 2. arabos, 3. onychos, 4. probletos.

 

Wyniki: 

Za zadania czerwcowe 3 pkt uzyskała tylko Krystyna Lisiowska.

W tegorocznej edycji Ligi Lingwistycznej zwyciężyli (w nawiasie podajemy liczby zdobytych punktów na 27 możliwych):

  • I m. - Krystyna Lisiowska, redaktor techniczny z Warszawy (24 pkt),
  • II m. - Wojciech Tomiczek, inżynier z Lipowej (22,5 pkt),
  • III m. - Bartosz Kopeć, student z Gdańska (14 pkt).

Gratulujemy! Nagrody wysyłamy pocztą.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Tak polszczyzna traktuje nazwy niektórych państw-wysp (Cypr, Kuba, ...) oraz państwa, które były kiedyś związane z państwem polskim jako terytoria podległe, sprzymierzone czy w jakiś sposób połączone (Litwa, Słowacja, Ukraina, Węgry, ...). Przy nazwach niektórych z nich (Litwa, Słowacja) dopuszczalne jest również użycie przyimków "do" i "w".

Zad. 2. deria = 14; nguira-ni hombearia = 27; ngui pi = 150; ngui hale, ngui denego-naga kira = 197; ngui ka, ngui halinigo-naga mbira = 106;
23 = nguira-ni halira; 51 = ngui tebo, ngui manego-naga waragaria; 180 = ngui hombea

Zad. 3. ornis, araps, onyks, probles (Warto zwrócić uwagę, że końcowe zbitki spółgłosek były zapisywane specjalnymi literami - "ksi", "psi").

 

Powrót na górę strony