marzec 2009

Data ostatniej modyfikacji:
2009-07-5

Zad. 1. Jaka jest najmniejsza liczba naturalna, w polskiej nazwie której występuje litera Ą?

Zad. 2. Oto kilka form słów sztucznego języka esperanto i ich polskie odpowiedniki: filino – córka, fratoj – bracia, fratino – siostra, lernantinoj – uczennice, patro – ojciec. Przetłumacz: frato, patrinoj; synowie, uczeń.

Zad. 3. W początkowym etapie rozwoju polszczyzny (X-XI w.) w miejscu dzisiejszych samogłosek stały nieraz tzw. jery - półsamogłoski o niejasnej dziś wymowie, zapisywane znakami ъ i ь, które w niektórych pozycjach zanikły. Dzisiejszy "sen" to niegdysiejszy sъnъ, dzisiejsza "wieś" - dawna wьsь, "dwa" - dъwa, a "dno" - dъno. W jakie współczesne słowa przekształciły się: bъzъ, pьsъkъ? Jak wyglądały kiedyś: "pies", "domek", "syn"?

 

Wyniki: 

Zadania marcowe nie sprawiły naszym Ligowiczom większych trudności. Maksimum punktów (3) zdobyli: Michalina Sieradzka z G 49 we Wrocławiu, Krystyna Lisiowska - redaktor techniczny z Warszawy, Maria Skrzypczak - nauczycielka z Poznania i Wojciech Tomiczek - student z Bielska-Białej.

Tym samym w czołówce Ligi są:

  • Michalina Sieradzka z Wrocławia (15 pkt.),
  • Krystyna Lisiowska z Warszawy (14,5 pkt.),
  • Małgorzata Wnętrzak z Kluczborka (13,5 pkt.),
  • Wojciech Tomiczek z Lipowej (13 pkt.),
  • Maria Skrzypczak z Poznania (12,5 pkt.).

Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. 50

Zad. 2. frato = brat, patrinoj = matki; synowie = filoj, uczeń = lernanto

Zad. 3. bъzъ > bez, pьsъkъ > piesek; pies < pьsъ, domek < domъkъ, syn < synъ

 

Powrót na górę strony