październik 2013

Data ostatniej modyfikacji:
2013-11-30

Zad. 1. Do napisu "2013/2014" wpisanego w wyszukiwarce Google dopisz dowolną liczbę znaków "+", "-", "*", "/" i "^", tak aby uzyskać wyrażenie o możliwie największej wartości.

Zad. 2. Jaka jest setna cyfra po przecinku liczby 2013/14?

Zad. 3. Ile mniej więcej litrów krwi przepompowuje serce podczas przeciętnej długości życia zdrowego człowieka? Podaj użyte dane.

 

Wyniki: 

Nie robiąc żadnego błędu, rekordowe wyrażenie w zad. 1 podał tylko Adam Krasuski z II LO w Poznaniu, i tylko on zdobył komplet 3 pkt. Inni zawodnicy mieli różnego rodzaju usterki i 2,5 pkt uzyskali: Daria Bumażnik z II LO w Jeleniej Górze, Andrzej Piasecki, administrator IT z Oleśnicy, Tomasz Skalski, student matematyki na Politechnice Wrocławskiej, Wojciech Tomiczek, inżynier z Lipowej, Marzena Wąsiewicz, gospodyni domowa z Kajetan oraz Piotr Wróbel, inżynier sprzedaży z Brwinowa.

Gratulujemy wszystkim!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Większość Ligowiczów wpadała na wyrażenie "20^13/2^0*14", ale rekordowe okazało się podane przez kilka osób "20^13/20^-14".

Zad. 2. Jest to ułamek okresowy o okresie długości 6, o czym można przekonać się np. dzięki witrynie WolframAlpha przez wpisanie "2013/14" w okienko wejściowe. (W efekcie będzie m.in. widać "Repeating decimal (period 6)"). Można też wpisać "103 digit 2013/14" albo przerachować - "(2013/14*(10^100)) mod 10".

Zad. 3. W ciągu życia współczesnego człowieka serce wykonuje ok. 2,5 mld uderzeń, za każdym przetłaczając ok. 75 ml krwi. Daje to 2500000000·0,075 = 2500000·75 = ok. 200 mln litrów krwi. Podkreślmy jeszcze, że ponieważ trudno dokładnie ustalić użyte tu wartości średnie, odpowiedzi tej nie można podać z dużo większą precyzją (a niektórzy Ligowicze szacowali ją z dokładnością do litra).

 

Pytanie

Jakie są zasady dopisywania tych znaków?

Przecinek na początku

Czy postawienie przecink na początku powoduje autmatyczne dopisanie zera?

Dopisywanie, przecinek

Jedyne ograniczenia stanowi pole wyszukiwarki Google, w którym należy je dopisywać. Tam też można sprawdzić, jak zadziała dopisanie przecinka.

Przecinka nie ma!

Ale przecież przecinka nie dopisujemy, bo nie ma go wśród podanych znaków!

Powrót na górę strony