październik 2014

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-5

Zad. 1. Zapisz liczbę 1000 za pomocą wszystkich dziesięciu cyfr (nie mogą się powtarzać) i czterech działań arytmetycznych.

Zad. 2. Podaj (z dokładnością do minut) współrzędne geograficzne należącej dawniej do Polski miejscowości Hledowicze.

Zad. 3. Napisz program (np. na kalkulator), który będzie rysował (bez końca) spiralę przedstawioną na rysunku obok, na ekranie ustawionym na zakres (-10, 10) na obu osiach. Użyj następujących komend:

  • podstawienie: 0→X [wstawia wartość 0 do zmiennej X]
  • etykieta: LABEL 1 [wskazuje konkretne miejsce w programie]
  • skok: GOTO 1 [przechodzi do miejsca w programie oznaczonego jako LABEL 1]
  • rysowanie odcinka: LINE (A, B, C, D) [łączy odcinkiem punkty na ekranie o współrzędnych (A, B) i (C, D).

 

Wyniki: 

W zadaniu 2 punktowaliśmy ostatecznie obie odpowiedzi. W zadaniu 3 obniżaliśmy ocenę rozwiązania za niepoprawne użycie komend zdefiniowanych w treści zadania, za niepotrzebne, choć poprawne, użycie dodatkowych komend (poza tymi zdefiniowanymi w treści zadania), a także za ponad miarę długi i skomplikowany ciąg użytych komend (nawet jeśli dający poprawny wynik).   

Za rozwiązania zadań październikowych po 3 pkt. zdobyli: Kamila Bojar - uczennica ZSP w Szprotawie, Krzysztof Danielak - uczeń I LO z Jeleniej Góry, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Andrzej Piasecki - administrator IT z Oleśnicy, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej, Marzena Wąsiewicz - informatyk, a obecnie gospodyni domowa z Kajetan i Piotr Wróbel - inżynier sprzedaży z Brwinowa. Tomasz Skalski - student matematyki z PWr - otrzymał 2,5 punktu, a po 2 punkty zdobyli: Mirosław Baszczak - programista z Warszawy, Daria Bumażnik - uczennica II LO w Jeleniej Górze i Adam Wrzesiński - student oligofrenopedagogiki z Cieszyna. Pozostali zawodnicy uzyskali mniej niż 2 punkty.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Oto kilka przykładowych rozwiązań: 90∙5∙4:2+87+16-3 albo 90∙4∙3-8∙6-7∙5+2+1, albo 987+13-0·546:2, albo 890:2+567-3·4·1.

Zad. 2. Zamieszanie z tym zadaniem wzięło się z faktu, że na Białorusi istnieją dwie miejscowości o tej samej nazwie: Глядавічы (pisownia białoruska, czytaj Hladawiczy), Глядовичи (pisownia rosyjska, czytaj Gladowiczi), Hliadavičy (transkrypcja łacińska). Jedna z nich leży w obwodzie grodzieńskim, rejon mostowski (53°31'30" N, 24°06'55' E), a druga w obwodzie mińskim, rejon starodoroski (52°53'11" N, 28°22'7" E).

Dodatkowo stosowana obecnie polska nazwa miejscowości koło Grodna (właściwie jest to agromiasteczko oddalone 4 km od wioski Bohatyrowicze znanej z powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem") to Gladowicze (jak widać na mapie wyżej oraz w wykazie polskich nazw geograficznych świata tutaj). Tymczasem w treści zadania podano historyczną polską nazwę Hledowicze, która nadal jest używana przez mieszkających tam Polaków. W takiej pisowni można tę nazwę znaleźć np. tutaj http://kresy24.pl/14394/przewodnik-wedrowki-po-grodzienszczyznie-szlak2/ (należy szukać w części dotyczącej Bohatyrowicz).

 

Zad. 3. Oto przykładowy program:
0 → X
0 → Y
1 → I
LABEL 1
LINE (X, Y, X, Y+(-1)^(I+1)I)
LINE (X, Y+(-1)^(I+1)I, X+(-1)^(I+1)I, Y+(-1)^(I+1)I)
X+(-1)^(I+1)I → X
Y+(-1)^(I+1)I → Y
I+1 → I
GOTO 1

Ten program rysuje spiralę w nieskończoność. Jako poprawne oceniane były także programy rysujące nieskończenie wiele razy tę samą spiralę w zakresie ekranu. 

 

Pętle i warunki

Jak oznaczamy tu pętle i warunki?

Cztery działania

Co mam przez to rozumieć? Czy muszę użyć wszystkich czerech działań? Czy mogę więcej? Czy mogą się powtarzać?

Zadanie 3

Litości, naprawdę many to pisać bez działania "+"? Wygląda na to, że w tym roku prowadząca wyjątkowo nie wykazuje chęci do współpracy :(

Odpowiedzi

Pętle i warunki. Nie są konieczne i nie są dozwolone w treści zadania.
Działania arytmetyczne. Z treści wynika, że mają to być cztery podstawowe działania (zatem nie więcej niż cztery i można użyć wszystkich). Nie podano innych warunków zatem można ich użyć więcej niż raz i niekoniecznie wszystkich.
Zadanie 3. A dlaczego bez "+"? W treści podano przykładowe (i wystarczające) polecenia, a nie to, co należy w tych poleceniach wpisać. Puste polecenia raczej nic nie narysują.

Terminowość

"Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi" Czy jak przyślę rozwiązania z 10-dniowym opóźnieniem to będą uznane?

Zad. 2 - współrzędne

Prośba do redakcji o sprawdzenie podanych w rozwiązaniu współrzędnych geograficznych. Według mojej mapy i mapy Google podane miejsce leży dość daleko od Grodna i Bohatyrowicz. Wg Wikipedii Bohatyrowicze to 53 30 43 N, 24 09 37 E.

Powrót na górę strony