październik 2017

Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-3

Zad. 1. Jaką liczbę należy wpisać w puste pole tabeli?

 

Zad. 2. Na planie osiedla ustaw wieżowce o wysokościach od 1 do 4, tak aby w każdym rzędzie i kolumnie wszystkie wieżowce miały inne wysokości. Liczby na zewnątrz tabeli wskazują, ile wieżowców widać z miejsca, w którym dana liczba stoi (wieżowce wyższe zasłaniają niższe). W odpowiedzi podaj kolejno liczby stojące w polach oznaczonych A, B, C.

 

Zad. 3. Przełóż jedną zapałkę tak, aby powstała równość prawdziwa.

 

Wyniki: 

Zad. 1. Szukana liczba to 21.

Zad. 2. W treści zadania pojawiła się oczywista sprzeczność: cztery wieżowce o trzech różnych wysokościach. Zawodnicy przyjmowali na ogół umowną czwartą wysokość. W rozwiązaniu przyjęto, że wysokości wynoszą 1, 2, 3 lub 4. W polach A, B, C należy wówczas wstawić 1, 4, 4.

 

Zad. 3. Rozwiązanie przedstawia rysunek. Można przestawić zapałkę z równości do znaku minus.

 

Treść zadania 2

W zadaniu drugim w każdym rzędzie mają stać 4 wieżowce, natomiast mamy tylko 3: o wysokości 1, 2 i 3. Czy na niektórych polach nie ma stać żaden wieżowiec? Jeśli tak, to czy traktować to pole jako widoczne?

Odpowiedź

Słuszna uwaga. Wysokości powinny być 4. Treść została poprawiona.

Powrót na górę strony