październik 2021

Data ostatniej modyfikacji:
2021-11-14

Zad. 1. Znajdź wszystkie całkowite rozwiązania równania 2n3m3 = 2021. Wskazówka: jest ich bardzo mało.

Zad. 2.Wyznacz drugą pod względem wielkości liczbę naturalną mającą dokładnie 2021 dzielników.

Zad. 3.  Z szachownicy 10×10 usuwamy dowolne czarne i białe pole. Czy zawsze da się tę szachownicę pokryć (w sposób rozłączny) kostkami domina o wymiarach 2×1, niezależnie od tego, które pola usunięto? 

 

2021 = 2025 - 4 = 45– 2= (45–2)(45+2) = 43·47

 

Wyniki: 
  • 8 pkt - Aleksander Porębny (SP 113 Wrocław)
  • 5 pkt - Igor Sudyka (SP 2 Jasło)

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Rozważmy reszty z dzielenia obu stron równania przez 9. Liczba 2021 daje resztę 5. Sześciany liczb całkowitych dają z dzielenia przez 9 reszty -1, 0 lub 1 (dlaczego?), zatem równość nie może zajść nigdy.

Zad. 2. Aby łatwo policzyć dzielniki liczby naturalnej, rozkładamy ją na czynniki pierwsze. Wówczas liczba dzielników to iloczyn powiększonych o jeden wykładników, w jakich występują czynniki tego rozkładu (dlaczego?). Ponieważ 2021 = 43·47, najmniejsza liczba o dokładnie 2021 dzielnikach to 246· 342, a druga pod względem wielkości to 346·242.

 Zad. 3. Ustawiamy na szachownicy nieprzekraczalną barierę, zgodnie z rysunkiem. Rozpoczynamy układanie kostek domina od pola sąsiadującego z usuniętym. Jest to możliwe, gdyż między polami o różnych kolorach znajduje się parzyście wiele pól. 

 

 

Rozwiązanie zadania nr 2

Czy aby 22020 nie ma też 2021 dzielników?
Drugą pod względem wielkości liczbą o 2021 dzielnikach będzie więc 246·342.

Powrót na górę strony