Pierwiastek z dwóch w muzyce

Związki muzyki z matematyką zauważono już w starożytności. Pitagoras uważał wszak  matematykę za "naukę o harmonii". Obecność matematyki w muzyce nadal zadziwia i pasjonuje ludzi, bo choć muzyka wydaje się być dyscypliną całkowicie subiektywną i podlegającą emocjom, rządzi się ścisłymi, matematycznymi regułami. Czy w ogóle można pogodzić te dwie skrajności? Owszem. Dobrze skomponowana muzyka brzmi idealnie właśnie dlatego, że opiera się na solidnych matematycznych podstawach.


Wykłady 'Visiting Professors'

Na zaproszenie wrocławskich uczelni w ramach programu "Visiting Professors" finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego przyjeżdżają do Wrocławia znani naukowcy z całego świata. Wygłaszają wykłady specjalistyczne, prowadzą seminaria naukowe, spotykają się z badaczami, studentami i uczniami, ale każdy z nich musi też wygłosić wykład otwarty dla szerokiej publiczności.


100-lecie urodzin Stanisława Hartmana

W dniach 6-7 VI 2014 w Instytucie Matematycznym UWr odbyła się konferencja wspomnieniowo-naukowa z okazji 100-lecia urodzin wrocławskiego matematyka i działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL - profesora Stanisława Hartmana. Udział wzięli w niej: rodzina, uczniowie, przyjaciele i... współwięźniowie z czasów internowania. Sesji towarzyszyła wystawa zdjęć, dokumentów i innych pamiątek po profesorze. Wykład "O etosie uczonego" wygłosił jego syn - prof. Jan Hartman z Wydziału Filozofii UJ.


Matematyka w poezji Dróżdża

Artykuł jest skrótem wykładu pt. "Poezja konkretna Stanisława Dróżdża" wygłoszonego w 2010 roku na posiedzeniu Studium Generale UWr. Pełna wersja została opublikowana w t. XV materiałów Studium pt. "Człowiek, kultura, historia". Stanisław Dróżdż był światowej sławy wrocławskim poetą, przedstawicielem konkretyzmu zainspirowanym matematyką. Swoje prace nazywał ‘pojęciokształtami’.


Iluzje optyczne na Bielanach Wr.

W dniach 26 IV - 2 V Park Handlowy "Bielany" wspólnie z wrocławskim Humanitarium zapraszają na wystawę "Iluzje optyczne". Lustra tradycyjne, ruchome i weneckie, specjalne obrazy i eksperymenty pozwolą sprawdzić, na ile poprawnie nasz umysł potrafi odczytać sygnały docierające do niego za pomocą wzroku oraz na ile proste geometryczne lub fizyczne tricki potrafią oszukać nasze zmysły i zafałszować rzeczywistość.

Powrót na górę strony