Kółka olimpijskie na Uniwersytecie

Data ostatniej modyfikacji:
2024-02-26
Autor: 
Michał Śliwiński
nauczyciel w III LO we Wrocławiu
Organizator: 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl

strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych

 

Prowadzący: 

juniorzy (OMJ): Dawid Migacz - doktorant WIT PWr
seniorzy (OM): Stanisław Osajda - student IM UWr
 

Miejsce: 

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
budynek przy moście Grunwaldzkim
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146

 

Opłata: 
płatny

250 zł za semestr (32 godziny lekcyjne)

Termin: 

Zajęcia odbywają się w 2 soboty w miesiącu w godz. 9-12 (OMJ, sala A) i 10-13 (OM, sala 602).

Harmonogram spotkań:

 17 II, 24 II, 9 III, 16 III, 6 IV, 20 IV, 11 V, 18 V

Zapisy:
za pomocą formularza on-line

Obozy naukowe:

  • juniorzy 4-8 III 2024, 15-19 VI 2024
  • seniorzy 4-8 III 2024, 15-19 VI 2024

 

Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą

Zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych organizowanych przez Fundację Matematyków Wrocławskich dla uczniów klas 7-8 SP i licealistów z Wrocławia i okolic odbywają się od 2000 roku. Podczas zajęć rozwiązywane są zadania przygotowujące do olimpiad matematycznych (juniorów i seniorów). Zajęcia prowadzą studenci matematyki, byli finaliści olimpiady matematycznej. 

Uczestnicy kółek mogą brać udział we wszystkich organizowanych przez Fundację konkursach, grach miejskich, wykładach, wycieczkach i obozach matematycznych.  

Do zajęć można przystąpić w dowolnym momencie. Pierwsze zajęcia są bezpłatne i mają charakter pokazowy. Opłate za pozostałe zajęcia nalezy wnieść przed ich rozpoczęciem przelewem na konto FMW (200 zł za semestr). Na wniosek nauczyciela lub rodzica odpłatność może być obniżona.

 

Przykładowe zadania z kółka juniorów:

1. Trzydzieści równoległych prostych przecięto dwudziestoma innymi równoległymi prostymi. Ile powstało równoległoboków?

2. Ile jest liczb czterocyfrowych o cyfrach ustawionych rosnąco?

3. W 30-kącie wypukłym żadne trzy przekątne nie przecinają się w jednym punkcie. Ile jest punktów przecięcia tych przekątnych?

Przykładowe zadania z kółka seniorów:

1. Na niektórych polach szachownicy rozmiaru m×n ustawiono wieże. Wiadomo, że dowolna wieża znajduje się w polu rażenia co najwyżej dwóch innych wież. Wyznacz w zależności od m, n≥2, największą liczbę wież na szachownicy, dla której taka sytuacja jest możliwa.

2. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC, CA, AB odpowiednio w punktach D, E, F. Punkty M, N, J są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty AEF, BDF, DEF. Udowodnij, że punkty F i J są symetryczne względem prostej MN.

3. Dla każdej liczby całkowitej n≥1, wyznacz największą możliwą liczbę różnych podzbiorów zbioru {1, 2, 3, ..., n} o następującej własności: dowolne dwa z tych podzbiorów albo są rozłączne, albo jeden z nich zawiera się w drugim.

 

Kółka matematyczne

Kółka olimpijskie na UWr są warte uwagi, m.in. ze względu na prowadzącego. Pan Augustyn Kałuża jest znanym matematykiem - dydaktykiem, a przy okazji także ciepłym i serdecznym człowiekiem, potrafiącym wytworzyć świetną atmosferę na zajęciach z dala od zgiełku i wyścigu szczurów. Druga sprawa, to ludzie, którzy na te kółka uczęszczają. Ja spotkałem tam osoby, które dziś są moimi przyjaciółmi i dalej utrzymuję z nimi kontakt. Trzecia sprawa to niezwykła elastyczność zajęć. Nie musicie sztywno realizować jakiegoś materiału, tak jak ma to miejsce np. w szkole. Jeśli uznacie, że wolicie robić więcej zadań z geometrii niż np. z algebry, to nie ma problemu. Na pewno p. Kałuża się zgodzi. Niemniej jednak należy Mu zaufać, co do jego planu zajęć, bo kto jak kto, ale akurat On wie, jak powinno się nauczać. Czwarta sprawa to ATMOSFERA :D Sam pamiętam jak nie raz się wygłupialiśmy, albo robiliśmy razem zadania i jeśli ktoś miał z jakimś problem, zawsze staraliśmy się pomóc sobie nawzajem. To wychodzi tylko na dobre. A co do Olimpiady Matematycznej, jeśli ktoś chce koniecznie zostać laureatem czy finalistą, to będzie mu niesłychanie ciężko, gdyż trudno to zrealizować przez 1,5 h zajęć tygodniowo. Jednak jeśli ktoś chce poznać trochę innej matematyki od tej nauczanej w szkole i spotkać ciekawych ludzi - to zapraszam! :) To kółko ZACHĘCA do pracy nad sobą i swoimi matematycznymi talentami, co jednak owocuje w OM-ce :)

Augustyn Kałuża

6 X zmarł AUGUSTYN KAŁUŻA przez uczniów i kolegów nazywany Gutkiem (ur. 1948) - laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwent I LO w Zamościu (matura 1967) i studiów matematycznych na UMCS w Lublinie. Nauczyciel w III i XIV LO oraz 13 Gimnazjum we Wrocławiu, wykładowca IM UWr, wieloletni prowadzący Uniwersyteckie Kółka Olimpijskie, wychowawca wielu olimpijczyków, odznaczony medalem LX-lecia Olimpiady Matematycznej. Cześć Jego pamięci!

Letni Obóz Naukowy

Piszę, żeby bardzo podziękować za obóz matematyczny, w którym uczestniczyły moje pociechy. Były zachwycone. I samym obozem i, pewnie przede wszystkim, ludźmi, których tam spotkały, włączając w to wykładowców. Mam nadzieję, że p. Małgorzacie jeszcze na długo wystarczy chęci do organizacji tych (i wielu innych) wartościowych zajęć.

Zapisy na kółka

Proszę o wyjaśnienie zasad zapisu na kółka, pojawiają się sprzeczne informacje na stronie najpierw, że liczba miejsc jest ograniczona do 25 i formularz usuwa nadprogramowe osoby, następnie na kółko seniorów pojawia się 40 wpisów i informacje o teście kwalifikacyjnym, czy to oznacza, że osoby zapisane w pierwszej kolejności mogą odpaść po teście kwalifikacyjnym tylko dlatego, że dopisane zostały osoby nadprogramowe?
Proszę o wyjaśnienie. Przed terminem zapisu nie było informacji o teście kwalifikacyjnym???

Powrót na górę strony