Zarządzanie oświatą (Poznań - UAM)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-1
Organizator: 

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. 61 829 22 95
e-mail: adzia@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

rozpoczęcie zajęć październik 2020

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry - 270 godzin

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

1800 zł/semestr

 

Skrót programu: 

Studia nadają uprawnienia do kierowania placówkami oświatowymi.

Problematyka zajęć:

  pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie.
   Program studiów obejmuje między innymi następujące zagadnienia: 
  • Finansowanie oświaty 
  • Rozwój zawodowy dyrektora i nauczyciela 
  • Marketing usług edukacyjnych 
  • Metodologia budowania strategii edukacyjnych 
  • Prawo oświatowe i administracyjne 
  • Nadzór pedagogiczny 
  • Polityka oświatowa samorządów lokalnych 
  • Planowanie pracy w placówce oświatowo-wychowawczej 
  • Polityka oświatowa a zarządzanie oświatą 
  • Zarządzanie jakością placówki oświatowej 
  • Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi 
  • Struktura organizacyjna instytucji oświatowych 
  • Zarządzanie konfliktem w placówkach oświatowych 
  • Zarządzanie placówkami oświatowymi – dobre praktyki 
  • Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie 
  • Marketing usług edukacyjnych

   

  Powrót na górę strony