Zarządzanie oświatą (Łódź - AHE)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-29
Organizator: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel. 42 29 95 637, 42 63 15 039 (wtorek - piątek: 8.00 - 16.00)
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
http://www.ahe.lodz.pl

strona domowa studiów

 

Miejsce: 

online oraz w siedzibie organizatora

 

Termin: 

 

Czas trwania kursu: 

2 semestry (2 zjazdy w semestrze)
245 godzin
30% zajęć stacjonarnych, 70% online

 

Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
krajowy
Odpłatność: 

3 200 zł płatne w 8 ratach

 

Skrót programu: 

Studia odbywają się w systemie blended learning. Przygotowują do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych, w tym we wszystkich typach szkół oraz w organach nadzorujących działalność oświatową. Adresowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie. 

Program zajęć zawiera:

 • Prawo w praktyce oświatowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych
 • Kierowanie zmianą w placówce
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 • Projektowanie programu szkoły
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia
  • Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki oświatowej
 • Projektowanie programu wychowawczego i profilaktyki
 • Nadzór pedagogiczny
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Organizacja i kierowanie szkołą
 • Decyzje administracyjne Dyrektora
 • Organy kolegialne w szkole
 • Ocena pracy nauczyciela
 • Organizacja pracy dyrektora
 • Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Systemy oceniania w edukacji
 • Innowacyjność w zarządzaniu
 • BHP w placówce oświatowej
 • Seminarium dyplomowe

W ramach studiów dla osób chętnych organizowany jest wyjazd integracyjny połączony z zajęciami w hotelu Molo nad Zalewem Sulejowskim.
Koszt udziału wynosi 400 zł, płatne w 8 ratach po 50 zł jako dopłata do miesięcznego czesnego.

 

Powrót na górę strony