Bryły

Data ostatniej modyfikacji:
2012-12-27

stopień trudności: średnio trudny

czas pisania:
45 minut

przeznaczenie:
zestaw zadań może być wykorzystany na sprawdzianie, do pracy na lekcji (np. w parach) lub jako zadanie domowe

ocenianie:

25 - 30 - bardzo dobry
20 - 24 - dobry
15 - 19 - dostateczny
10 - 14 - dopuszczający
0 - 9 - niedostateczny

 

grupa A

W zadaniach 1-3 wybierz poprawną odpowiedź.
Zad. 1.
(1 pkt) Niech r oznacza długość promienia podstawy stożka, a l oznacza długość tworzącej. W którym z podanych przypadków nie można zbudować stożka?
A) r=3, l=5     B) r=3, l=4     C) r=10, l=12     D) r=6, l=5
Zad. 2. (1 pkt) Sześcian pomalowany czerwona farbą rozcięto na 125 jednakowych sześcianików. Ile z nich nie ma żadnej ściany czerwonej?
A) 25     B) 27     C) 39     D) 64
Zad. 3. (1 pkt) Powierzchnia boczna puszki w kształcie walca oklejona jest kwadratową etykietą o boku długości a. Brzegi tej etykiety stykają się. Ile wynosi objętość puszki?
A) a3     B) [tex]\frac{a^3}{\pi}[/tex]     C) [tex]\frac{a^3}{4\pi}[/tex]     D) [tex]\frac{a^2}{4\pi}[/tex]

W zadaniach 4-5 uzupełnij luki, wybierając odpowiedzi spośród podanych.
Zad. 4. (1 pkt) Do puszki w kształcie walca o średnicy podstawy 20 cm wrzucono kamień. Poziom wody podniósł się o 1 cm. Objętość kamienia… .
A) równa się 20[tex]\pi[/tex] cm3     B) równa się 400[tex]\pi[/tex] cm3     C) równa się 100[tex]\pi[/tex] cm3
D) równa się 100 cm3     E) nie da się policzyć
Zad. 5. (2 pkt) Obwód koła wielkiego kuli jest 1,5 razy większy od obwodu koła wielkiego drugiej kuli. Objętość drugiej kuli jest … większa od objętości pierwszej kuli. Powierzchnia pierwszej kuli jest ... mniejsza niż powierzchnia drugiej kuli.
A) 1,5 razy     B) o 2,25 razy     C) 2,25 razy     D) 3,375 razy     E) [tex]\frac{2}{3}[/tex] razy     F) [tex]\frac{4}{9}[/tex] razy
G) nie da się obliczyć

W zadaniach 6-8 oceń prawdziwość odpowiedzi, oznaczając przez P - zdania prawdziwe, a przez F - fałszywe.
Zad. 6. (4 pkt) Po wrzuceniu do akwarium kostki o wymiarach 10 cm x 12 cm x 12 cm, która zanurzyła się całkowicie, woda podniosła się o 2 cm.
A) Podstawa akwarium ma wymiary 2 dm x 3,6 dm.
B) Podstawa akwarium ma pole 0,720 m2.
C) Kostka wyparła mniej niż 1,5 litra wody.
D) Nie da się określić wymiarów podstawy akwarium, ale jej pole równa się 720 cm2.
Zad. 7. (4 pkt) W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 2 cm, a pole powierzchni bocznej 12 cm2.
A) Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa równa się 16 cm2.
B) Wysokość ściany bocznej wynosi 4 cm.
C) Wysokość H ostrosłupa wyliczymy z równania H2 = 15,(6).
D) Objętość ostrosłupa równa się [tex]\frac{\sqrt{47}}{3}[/tex] cm3.
Zad. 8. (3 pkt) Pan Jan chce pokryć złotem medalion w kształcie walca, którego średnica wynosi 4 cm, a grubość 2 mm. Jubiler zużywa 5 g złota na pokrycie 20 cm2 powierzchni. Poniższa tabela przedstawia ceny złota. Do obliczeń przyjmij [tex]\pi[/tex] ≈3.

 próba złota cena gramu złota (z robocizną)
900 30 zł
750 28 zł
585 20 zł

A) Jubiler zużyje na pokrycie medalionu mniej niż 6 g złota.
B) Pan Jan, pokrywając medalion złotem próby 750, zapłaci o 52,80 zł więcej, niż używając próby 585.
C) Jubiler, używając złota próby 900, zarabia 2,50 zł więcej na każdym cm2, niż używając próby 585.

W zadaniach 9-12 odpowiedz na pytania i zapisz obliczenia.
Zad. 9.
(3 pkt) Kasia przygotowuje galaretkę na podwieczorek, na który zaprosiła koleżanki. Każda porcja będzie w pucharku, którego wnętrze ma kształt półkuli o promieniu 4 cm, przy czym ¾ objętości pucharka stanowić będzie galaretka, a resztę wypełni bita śmietana. Czy 0,5 l galaretki wystarczy do przygotowania 6 porcji deseru? Przyjmij [tex]\pi[/tex]≈3.
Zad. 10. (3 pkt) Z arkusza tektury o wymiarach 30 cm x 21 cm wycięto w każdym rogu kwadrat o boku 4 cm. Przez zagięcie czterech prostokątów powstałych na bokach otrzymano otwarte pudełko. Ile co najwyżej klocków sześciennych o krawędzi 2 cm zmieści się w tym pudełku?
Zad.11.
(4 pkt) Uczeń chce skleić model ostrosłupa czworokątnego prawidłowego o długości krawędzi podstawy równej 10 cm. Jaką co najmniej długość musi mieć krawędź boczna, aby:
a) można było zbudować ostrosłup?   b) wysokość ostrosłupa wynosiła co najmniej 20 cm?
Zad. 12. (3 pkt) W ramę o wymiarach wewnętrznych 1,5 m x 0,8 m wstawiono lustro ze szkła o grubości 10 mm i gęstości wynosi 2,6 g/cm3. Jaki ciężar musi wytrzymać hak, na którym powieszono lustro, jeżeli rama waży 2 kg?

 

grupa B

W zadaniach 1-3 wybierz poprawną odpowiedź.
Zad. 1.
(1 pkt) Niech r oznacza długość promienia podstawy stożka,a l oznacza długość tworzącej. W którym z podanych przypadków nie można zbudować stożka?
A) r=6, l=7     B) r=2, l=3     C) r=6, l=10     D) r=4, l=3
Zad. 2. (1 pkt) Sześcian pomalowany zieloną farbą rozcięto na 216 jednakowych sześcianików. Ile z nich nie ma żadnej ściany zielonej?
A) 125     B) 27     C) 72     D) 64
Zad. 3. (1 pkt) Powierzchnia boczna puszki w kształcie walca oklejona jest kwadratową etykietą o boku długości b. Brzegi tej etykiety stykają się. Ile wynosi objętość puszki?
A) b3      B) [tex]\frac{b^3}{\pi}[/tex]     C) [tex]\frac{b^3}{4\pi}[/tex]     D) [tex]\frac{b^2}{4\pi}[/tex]

W zadaniach 4-5 uzupełnij luki, wybierając odpowiedzi spośród podanych.
Zad. 4. (1 pkt) Do puszki w kształcie walca o średnicy podstawy 40 cm wrzucono kamień. Poziom wody podniósł się o 2 cm. Objętość kamienia … .
A) równa się 160[tex]\pi[/tex] cm3     B) równa się 3200[tex]\pi[/tex] cm3     C) równa się 800[tex]\pi[/tex] cm3
D) równa się 800 cm3     E) nie da się obliczyć
Zad. 5. (2 pkt) Obwód koła wielkiego kuli jest 1,2 razy większy od obwodu koła wielkiego drugiej kuli. Objętość drugiej kuli jest … większa od objętości pierwszej kuli. Powierzchnia pierwszej kuli jest ... mniejsza niż powierzchnia drugiej kuli.
A) 1,2 razy     B) o 1, 44 razy     C) 1,44 razy      D) 1,728 razy     E) [tex]\frac{5}{6}[/tex] razy     F) [tex]\frac{25}{36}[/tex] razy     G) nie da się obliczyć

W zadaniach 6-8 oceń prawdziwość odpowiedzi, oznaczając przez P - zdania prawdziwe, a przez F - fałszywe.
Zad. 6. (4 pkt) Po wrzuceniu do akwarium kostki o wymiarach 10 cm x 8 cm x 8 cm, która zanurzyła się całkowicie, woda podniosła się o 2 cm.
A) Podstawa akwarium ma wymiary 2 dm x 1,6 dm.
B) Podstawa akwarium ma pole 0,32 m2.
C) Kostka wyparła mniej niż 0,75 litra wody.
D) Nie da się określić wymiarów podstawy akwarium, ale jej pole równa się 320 cm2.
Zad. 7. (4 pkt) W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 4 cm, a pole powierzchni bocznej wynosi 12 cm2.
A) Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa równa się 28 cm2.
B) Wysokość ściany bocznej wynosi 2 cm.
C) Wysokość H ostrosłupa wyliczymy z równania H2 = 2,(3).
D) Objętość ostrosłupa równa się [tex]\frac{\sqrt{112}}{3}[/tex] cm3.
Zad. 8. (3 pkt) Pan Jan chce pokryć złotem medalion w kształcie walca, którego średnica wynosi 8 cm, a grubość 2 mm. Jubiler zużywa 2 g złota na pokrycie 10 cm2 powierzchni. Poniższa tabela przedstawia ceny złota. Do obliczeń przyjmij [tex]\pi[/tex]≈3.

próba złota cena za gram (z robocizną)
900 30 zł
750 26 zł
585 20 zł

A) Jubiler zużyje na pokrycie medalionu mniej niż 20 g złota.
B) Pan Jan, pokrywając medalion złotem próby 750, zapłaci o 80,64 zł więcej niż używając próby 585.
C) Jubiler, używając złota próby 900, zarabia 2 zł więcej na każdym cm2 niż używając próby 585.

W zadaniach 9-12 odpowiedz na pytania i zapisz obliczenia.
Zad.9. (3 pkt) Zosia przygotowuje galaretkę na podwieczorek, na który zaprosiła koleżanki. Każda porcja będzie w pucharku, którego wnętrze ma kształt półkuli o promieniu 5 cm, pzry czym 2/3 objętości pucharka stanowić będzie galaretka, a resztę wypełni bita śmietana. Czy 0,75 l galaretki wystarczy do przygotowania 4 porcji deseru? Przyjmij [tex]\pi[/tex]≈3.
Zad. 10. (3 pkt) Z arkusza tektury o wymiarach 53 cm × 40 cm wycięto w każdym rogu kwadrat o boku 10 cm. Przez zagięcie czterech prostokątów powstałych na bokach otrzymano otwarte pudełko. Ile co najwyżej klocków sześciennych o krawędzi 2 cm zmieści się w tym pudełku?
Zad.11. (4 pkt) Uczeń chce skleić model ostrosłupa czworokątnego prawidłowego o długości krawędzi podstawy równej 1 dm. Jaka co najmniej musi być długość krawędzi bocznej, aby:
a) można było zbudować ostrosłup?   
b) wysokość ostrosłupa wynosiła co najmniej 2 dm?
Zad. 12. (3 pkt) W ramę o wymiarach wewnętrznych 1,2 m x 0,5 m wstawiono lustro ze szkła o grubości 8 mm i gęstości 2,6 g/cm3. Jaki ciężar musi wytrzymać hak, na którym powieszono lustro, jeżeli rama waży 1,5 kg?

 

odpowiedzi

grupa A
1.
D
2. B
3.
B
4.
C
5. D, C
6. A) F, B) F, C) P, D) P
7. A) F, B) P, C) P, D) P
8.
A) F, B) P, C) P
9. potrzeba 0,576 l
10. 132 klocki
11. a) y > 5√2, b) y > 15√2 
12.
33,2 kg

grupa B
1.
D
2. D
3. B
4. C
5. D, C
6. A) F, B) F, C) P, D) P
7. A) F, B) P, C) P, D) P
8. A) F, B) P, C) P
9. Wystarczy 0,(6) l
10. 800 klocków
11. a) x >0,5√2, b) x > [tex]\sqrt{4,5}[/tex]
12.
13,98 kg

kryteria oceniania 
1-3.
1 punkt za odpowiedź
4. 1 punkt za odpowiedź, 5-8. po 1 punkcie za odpowiedź 9. 1 pkt za obliczenie pojemności pucharka, 1 punkt za objętość potrzebnej galaretki, 1 pkt za zamianę jednostek, poprawne obliczenia i odpowiedź 10. 1 punkt za wyznaczenie wymiarów pudełka, 1 punkt za metodę obliczenia liczbyklocków, 1 pkt za poprawne rachunki
11. a) 1 pkt za zauważenie, że długość krawędzi bocznej jest większa od połowy długości przekątnej, 1 pkt za wynik liczbowy, b) 1 pkt za nierówność wynikającą z twierdzenia Pitagorasa, 1 pkt za wynik liczbowy
12. 1 pkt za objętość lustra, 1 pkt za wagę lustra, 1 pkt za odpowiedź

 

Powrót na górę strony