Kopuły geodezyjne i sfery Wenningera

Data ostatniej modyfikacji:
2012-06-7

Stosując modyfikację konstrukcji opisanych na poprzednich stronach tego rozdziału, można zbudować kopuły geodezyjne (zwane też sferami geodezyjnymi), czyli wielościany, które w bardzo dobry sposób przybliżają powierzchnię kuli. Znalazły one zastosowanie w architekturze jako atrakcyjne, wytrzymałe i samonośne (tzn. niewymagające wewnętrznych podpór) pokrycia dachowe (fot. 1-3).

     
 Fot. 1-2 Złote Tarasy, Warszawa  Fot. 3. Ogród Zoologiczny, Wrocław

Pierwszą kopułę geodezyjną wybudowano w 1923 roku według projektu niemieckiego inżyniera Walthera Bauersfelda z przeznaczeniem na planetarium w Jenie. Pod koniec lat 40. XX wieku idee te zostały rozwinięte i spopularyzowane przez amerykańskiego konstruktora, architekta, kartografa i filozofa, wybitnego przedstawiciela kierunku hi-tech Richarda Buckminstera "Bucky’ego" Fullera (1895-1983). On też po raz pierwszy użył nazwy „kopuła geodezyjna". Półsferyczne szkielety jego budynków zaskakiwały wytrzymałością, stabilnością, łatwością wybudowania i niskimi kosztami produkcji (pozwalały osiągnąć dobre przybliżenie kulistego kształtu przy wykorzystaniu minimalnej ilości materiału). Było to możliwe dzięki przybliżeniu powierzchni kuli za pomocą ażurowych pięciokątów i sześciokątów podzielonych na trójkąty. W tym tkwiła tajemnica sukcesu, czyli uzyskania bardzo dużej wytrzymałości w stosunku do masy konstrukcji. Trójkąt jest bowiem jedynym sztywnym wielokątem. Zastosowany jako element konstrukcyjny, pozwolił otrzymać wytrzymałe, lekkie i efektywnie zaprojektowane zadaszenia samonośne, tzn. bez kolumn, poprzecznych ścian i innych podpór wewnątrz. Takie konstrukcje stały się kanonem współczesnej architektury (fot. 4-6). Konstrukcje Richarda Buckminstera Fullera stanowiły też inspirację dla powszechnie używanego dziś modelu piłki nożnej złożonego z pięcio- i sześciokątnych łat (model ten wyprodukowany po raz pierwszy w roku 1950 przez Adidasa nazywa się często buckminsterowskim).  

     
Fot. 4. Geoda w paryskim Muzeum Nauki i Przemysłu La Vilette Fot. 5. Wieżowiec Swiss Tower w Londynie Fot. 6. Zadaszenie British Muzeum w Londynie

Sposób konstrukcji wielościanów o trójkątnych ścianach przybliżających sfery prześledzimy na przykładzie kopuły geodezyjnej czwartego stopnia na bazie dwudziestościanu foremnego (rys. 1). Podzielmy każdą jego krawędź na 4 równe części. Otrzymane na krawędziach punkty podziału generują podział każdej ściany bryły na 16 trójkątów równobocznych (rys. 2).

 

Rys. 1                                                              Rys. 2

Po dokonaniu projekcji tej sieci trójkątów na sferę opisaną na dwudziestościanie dostaniemy na jej powierzchni 320 trójkątów sferycznych. W oparciu o nie możemy zbudować tradycyjny wielościan mający 162 wierzchołki, 480 krawędzi i 320 ścian (rys. 3). Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że jego ściany są trójkątami równobocznymi. Chwila refleksji pozwala jednak uzmysłowić sobie, że z tylko niektóre ze ścian mogą takie być. Rzeczywiście, w opisywanym modelu jest pięć różnego typu trójkątów (rys. 4). Które z nich są równoboczne?

      

Rys. 3                                                                   Rys. 4

Opisany wyżej wielościan dość dobrze przybliża powierzchnię kuli. Większą dokładność można uzyskać, konstruując sfery geodezyjne wyższych stopni. Rysunki 5 i 6 przestawiają sfery geodezyjne odpowiednio 8 i 16 stopnia. Kopuła 16. stopnia składa się z 5120 ścian i odstępstwo od powierzchni kuli jest niemal niezauważalne.

     

Rys. 5                                                                  Rys. 6

Za bazę do konstrukcji sfery geodezyjnej mogą posłużyć również inne wielościany. W przypadku użycia wielościanów, których ściany nie są trójkątami, należy dokonać wstępnej triangulacji tych ścian. Jako przykłady mogą posłużyć sfery geodezyjne zbudowane na bazie sześcianu (rys. 7) i dwunastościanu foremnego (rys. 8).

         

Rys. 7                                                                    Rys. 8

Wykonanie modeli tych wielościanów (zwłaszcza kopuł wyższego stopnia) w „rozsądnej" skali nie daje satysfakcjonujących rezultatów. Wszystkich, którzy mimo to chcą spróbować swoich sił, odsyłam do programu PolyPro dostępnego (również w polskiej wersji językowej) tutaj. Zawiera on sporą bibliotekę wielościanów, wśród których można znaleźć między innymi sfery geodezyjne stopni 1-6 zbudowane na bazie wielościanów platońskich.

Magnus Wenninger (wymieniany już w galerii kilkakrotnie, np. tutaj) zauważył, że dokonanie pewnych modyfikacji w konstrukcji sfer geodezyjnych otwiera drogę do wielkiego bogactwa bardzo atrakcyjnych modeli. Istota rzeczy polega na tym, że po podziale ściany np. dwudziestościanu na mniejsze trójkąty, malujemy niektóre z nich, w wyniku czego otrzymujemy na powierzchni wielościanu (mniej lub bardziej) interesujący wzór (rys. 9, 10).

     

Rys. 9                                                                 Rys. 10

Projekcja wybranych trójkątów na dwie koncentryczne sfery, a następnie ich połączenie pozwalają uzyskać bardzo intrygującą konstrukcję przestrzenną (rys. 11, 12).

      

Rys. 11                                                              Rys. 12

Użycie kilku kolorów podkreśla strukturę takiego modelu (rys. 13).

Rys. 13

 

Użycie sfery geodezyjnej wysokiego stopnia pozwala na dość dużą swobodę tworzenia ornamentu. Poniżej prezentujemy galerię modeli wykonanych w opisany wyżej sposób. Kliknięcie w miniaturę otwiera w nowym oknie duże zdjęcie. Zdjęcia podobnych modeli wykonanych przez Magnusa Wenningera można znaleźć tutaj.

 

  

   

  

 

Wszystkie rysunki oraz siatki niektórych modeli prezentowanych na tej stronie zostały wyeksportowane z programu Great Stella

 

Altany geodezyjne

Gratuluję pięknego Portalu! Cieszę się, że tak wiele informacji o wielościanach można odnaleźć nareszcie w języku polskim. Zapraszam też do obejrzenia moich prac: brył platońskich i kopuł geodezyjnych na http://picasaweb.google.pl/malyguso/Wielosciany#.

Zapraszam również do obejrzenia zdjęć i filmów przedstawiających altany i domki na drzewach w kształcie kopuł geodezyjnych, których jestem konstruktorem.

Więcej jest tutaj: http://picasaweb.google.pl/malyguso/DomeAndTreeHouse#.

Dzielę się z Państwem moją pasją. Pozdrawiam serdecznie.

Planetaria

Kopuły geodezyjne są tradycyjnie wykorzystywane do konstruowania czasz planetariów, z oczywistych powodów nie można tam wstawiać filarów podtrzymujących, bo zasłaniałyby ekran. Taką konstrukcję miała czasza pierwszego planetarium na świecie zbudowanego w Jenie w 1923 roku, ale widać to tylko na zdjęciach z placu budowy, po z wierzchu kopułę pokryto prostokątnymi plastrami blachy.

Wyraźnie strukturę kopuł geodezyjnych widać na przykładach planetariów znajdujących się w Muzeum Techniki w Warszawie oraz w Extreme Parku na zboczu Równicy w Ustroniu k. Wisły (Beskid Śląski).

Rondo gen. Ziętka w Katowicach

Rondo gen. Jerzego Ziętka w Katowicach to duży węzeł drogowy znajdujący się nieopodal Spodka. Znajduje się na nim 'szklana kopuła' stanowiąca fragment ćwierćsfery. Wewnątrz mieści się galeria Akademii Sztuk Pięknych stąd inna nazwa ronda 'Rondo Sztuki'.

Z matematycznej Małopolski

Z autostrady Wrocław-Kraków rozpościera się fantastyczny widok na zabudowania pierwszej w powojennej Polsce niepaństwowej wytwórni filmów Alvernia Studios (Nieporaz, gmina Alwernia, 40 km od Krakowa). Jej pomysłodawcą jest Stanisław Tyczyński. Futurystyczny krajobraz tworzy 13 kopuł połączonych korytarzami (9 kolejnych kopuł jest w budowie). Wewnatrz znajdują się studia zdjęciowe, nagraniowe oraz post-produkcji.

Rzeźby Harta

Kopuły geodezyjne można obserwować na wrocławskiej fontannie piłkarskiej - zobacz tutaj. Stały się one również inspiracją dla kilkunastu prac amerykańskiego rzeźbiarza George'a Harta - zobacz tutaj.

Korekta

Nie jestem całkowicie pewien, ale raczej należałoby użyć słowa "geodetyczne" zamiast "geodezyjne". Geodeta jest odcinkiem (albo osoba pracującą w terenie ;-) ) łączącym dwa punkty leżące na powierzchni tzw. swobodnej, czyli o zarysie ogólnie krzywoliniowym, dlatego najlepiej odpowiada opisowi powierzchni, która jest przybliżana płaskimi tworami geometrycznymi opisanymi za pomocą odcinków.

Geodezyjna i geodeta

Geodezyjna to linia najkrótszej odległości między dwoma (bliskimi) punktami danej powierzchni. Na płaszczyźnie geodezyjnymi są proste, na sferze okręgi wielkie, na walcu linie śrubowe itd. Geodezyjna jest więc na ogół linią krzywą nie prostą (jak geodeta) i jest zawarta w danej powierzchni (a geodeta niekoniecznie). Geodezyjne stanowią krawędzie wielościanów sferycznych (patrz tutaj). Kopuły geodezyjne powstają (na sferze) po zrzutowaniu krawędzi wielościanu na sferę na nim opisaną. Ich ścianami są wielościany sferyczne. Po zastąpieniu ich ścianami płaskimi, krawędziami wielościanów są rzeczywiście geodety, a konstrukcje takie można by w odróżnieniu od poprzednich nazwać kopułami geodetycznymi. Kopuły geodytyczne występujące w rzeczywistych konstrukcjach architektonicznych mają naśladować (przybliżać) trudniejsze do skonstruowania kopuły geodezyjne. Zapewne dlatego, mimo że nazwa jest nieprezyzyjna, jest powszechnie przyjęta zarówno w przypadku wielościanów, których krawędziami są geodezyjne jak i geodety. Podobnie jest w języku angielskim: mówi się geodesic dome, a nie geodetic dome

Kopuły geodezyjne w GeoGebrze

Jestem pasjonatem programu GeoGebra. Staram się w nim wykonywać także animowane "obrazy 3D". Ostatnio inspirowany Waszym artykułem dodałem także kopuły geodezyjne. Można je obejrzeć na GeoGebraTube pod adresami:
http://www.geogebratube.org/material/show/id/7408
http://www.geogebratube.org/material/show/id/7489
http://www.geogebratube.org/material/show/id/7563
http://www.geogebratube.org/material/show/id/7631

altana geodezyjna

Witam, szukam kontaktu w sprawie konstruowania altan geodezyjnych. Post jest z 2009 r więc zastanawiam się czy uzyskam jakąkolwoek odpowiedz. Jeśli to mozliwe czekam na jakieś oznaki życia i wiadomość zwrotną. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Kołdys

altana

mogę pomóc napisz na slidexman na gmail

Powrót na górę strony